אם אינכם רואים מייל זה כראוי לחצו כאן

 

 

ללא ספק, חגיגה של קהילת מקצוענים ושל מקצוענות!
כנס מגוון, מרתק בתכניו, מעמיק, מחדש ופותח עיניים!
חוויה מרגשת לכל המשתתפים בו.

 

הערכתנו מעומק משאבי אנוש ליו"ר הכנס עמיר עליון, לכל מובילי המושבים והפעילויות בכנס וכמובן, למרצים ולמומחים שנטלו חלק בהצלחה.
תודה רבה

 

 

 

במסגרת

 נקיים בימים הקרובים שני מפגשי MYHRProfessional

 

 

 

בסדנה זו נעניק לכם כלים לשיפור המגעים שלכם עם סביבה ארגונית מורכבת, עם מנהלים בארץ ובעולם.
נראה, כיצד פרזנטציה היא לא רק עמידה לצד מצגת אלא - שפה בינלאומית המאפשרת את היכולת היומיומית להעביר את המסר הנכון מול מנהלים בכירים, חברים לעבודה, עמיתים בארגונים אחרים וכו’.
הרושם הראשוני נקבע בתוך ארבע שניות - מה הרושם שאני רוצה ליצור? מה המסר שאני רוצה שייזכר? מה אני רוצה שיחשבו עלי ועל הארגון בו אני פועל? ובאלו כלים אני יכול לנווט ולבלוט בסביבתי המורכבת?

 

 

 

 

 

זה הזמן כי, העולם השתנה, הארגונים משתנים, העובדים משתנים ומה שחשבנו על מוטיבציה כבר לא עובד יותר.
“לחשוב” בודאי. אבל גם איך לתרגם זאת לפעולה אחרת. פעולה שעובדת!!
אז כיצד מנהלים, כיום, יכולים להשפיע על המוטיבציה של עובדים? האם אפשר “ללמד” מוטיבציה? עד כמה הארגון אחראי על המוטיבציה של עובדיו ואולי צריך להעביר את האחריות על פיתוח המוטיבציה לידי העובד?
בהרצאה נסקור את שילוב הנסיבות הגורם למשבר מוטיבציה עולמי, נבין למה ארגונים טועים פעם אחר פעם כאשר מדובר במוטיבציה של עובדיהם ונציג פתרונות חדשניים לפיתוח מוטיבציה אישית וארגונית.

 

 

 

 

 

 

 

יואל, המתגורר בת"א, עבד בחברת פרסום במשרדה בתל אביב. בעקבות החלטת הנהלת החברה, החברה העתיקה את משרדה הראשי לרחובות. יואל אינו מעונין להמשיך לעבוד בחברה זו שכן מדובר מבחינתו בשינוי משמעותי של תנאי העבודה שלו. האם יהיה זכאי יואל לקבל פיצויי פיטורים בעקבות התפטרותו?

תשובה
חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, דן באופן ישיר בהתפטרות לרגל העתקת מקום מגורים של העובד - ולא בהעתקת מקום העבודה (התפטרות שמזכה בפיצויי פיטורים בתנאי החוק והתקנות).

אך העתקת מקום עבודה בנסיבות מסויימות יכולה להיחשב כ"הרעה מוחשית בתנאי עבודה" - שהתפטרות בגינה מזכה בפיצויי פיטורים, עפ"י סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים.

להלן התייחסות בתי הדין לעבודה לסוגיה זו:
1. בע"א 89/68 מרכז החינוך העצמאי נ. יפה לב (פד"י כב(1) 648), דחה ביהמ"ש העליון ברוב דעות את תביעתה של מורה לפיצויים בשל העברתה למקום אחר, העברה שהאריכה את משך נסיעתה, הלוך ושוב, לבית הספר וממנו - בשעה ועשרים דקות - וקבע כי לא מדובר בהרעה מוחשית או בנסיבות שבהן אין לדרוש ממנה כי תמשיך בעבודתה, "שכן חיים אנו במדינה דינמית שחיי הכלכלה והתרבות שלה נתונים בתהליך מתמיד של השתנות, התרחבות והתפשטות".

2. לעומת זאת, פסק ביה"ד הארצי לעבודה בדב"ע ל/3-12, חברה לקונסטרוקציות ואינסטלציה כבדה בע"מ - יעקב נגרין ואח' (פד"ע ב', 12), ברוב דעות, כי העברה מסדום לבאר שבע מהווה הרעה מוחשית בתנאי העבודה: "משעבדו המשיבים בסדום במשך תקופה ארוכה ורצופה של כעשר שנים, הם היו זכאים לראות בסדום כמקום עבודתם הקבוע. העברתם למקום אחר לתקופה בלתי מוגדרת המהווה רמז ברור על עמדת מעבידם לענין זכותו להעבירם לכל מקום שירצה, התיימרה להביא לשינוי יסודי בתנאי העבודה. שינוי זה מהווה הרעה מוחשית בתנאי העבודה והוא מצדיק ראיית ההתפטרות שלהם כדין פיטורים, לענין פיצויי פיטורים".

3. בד"מ 356187/99 קותיאן ציפי נ. בנייני אייפל בע"מ, נקבע כי העתקת מקום עבודה למרחק של 27 ק"מ, המחייבת היזקקות לשלושה אוטובוסים על מנת להגיע למקום העבודה, מהווה הרעת תנאים מוחשית, המזכה עובד מתפטר בפיצויי פיטורים.

בנסיבות אלה, נראה כי העתקת קבע של מקום עבודה מת"א לרחובות, במקרה של יואל, מהווה הרעה מוחשית בתנאי העבודה ולפיכך תהא ליואל זכות לפיצויי פיטורים.
לפיכך, נראה כי כשמדובר בהעתקה של מקום עבודה יש לבדוק לגבי כל עובד ספציפית, אם המעבר מהווה במקרה שלו הרעה בתנאי עבודה.

הערה
ככל שמדובר בזכאות לפיצויי פיטורים על פי דין (פיטורים או התפטרות מזכה), יש לבחון את היקף הזכאות גם בהתחשב בכספים שהופקדו בגין העובד/ת עבור פיצויי פיטורים, על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, אם הופקדו.
 

* המאמר לקוח מתוך המהדורה החדשה של הספר דיני עבודה המדריך המלא (הילה פורת, עו"ד), אשר יצא לאור בסוף חודש דצמבר 2012. המהדורה החדשה כוללת התייחסות מפורטת לחידושים בתחום דיני העבודה (כולל החוק החדש להגברת האכיפה). הספר ערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) ומהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר. עו"ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת ושות' המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : "דיני עבודה – המדריך המלא" ו-"חוזים והסכמים בדיני עבודה".
 

 

 

 

האם בחג פורים זכאים עובדים לעבוד מספר שעות מופחת או שלא לעבוד כלל,

ולקבל שכר כאילו עבדו?

 

מועדי ישראל נקבעו בסעיף 10א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התשי"ח-1948: שני ימי ראש השנה, יום כיפורים, יום ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות. כמו כן, הוגדר גם יום העצמאות כיום חג (סה"כ - 9 ימים).

פורים אינו נכלל בין מועדי ישראל הנ"ל. יחד עם זאת, במקרים מסוימים, הסכם קיבוצי, צו הרחבה, נוהג במקום העבודה, או חוזה עבודה אישי, קובעים את הזכאות להיעדרות עובד מהעבודה בתשלום ביום בחירה (פורים או כל יום אחר), למשל:

- צו הרחבה בענפי היבוא, היצוא והמסחר בסיטונות קובע, כי נוסף לחופשתם הרגילה יהיו העובדים חופשיים בימי חג ומועד הבאים… וכן - יום בחירה אחד מתוך החגים: פורים, הושענא רבא, ערב יום כיפור, אחד במאי, תשעה באב, יום הזכרון וכל יום שיוכרז עליו כשבתון במדינה".

- הסכם עבודה קיבוצי כללי בענף המוסכים קובע כי כל עובד שעבד לפחות שלושה חודשים, יקבל תשלום מלא עבור 10 ימי חג: ראש השנה… ויום נוסף על פי בחירת העובד.

לפיכך, כל עוד לא נקבע אחרת באחד מהמקורות הנזכרים לעיל, עובד שנעדר מעבודתו בפורים לא זכאי לשכר עבודה באותו יום, אלא אם ביקש יום חופשה. לענין זה יצוין, כי עפ"י סעיף 6 לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, עובד רשאי לבחור לקחת יום חופשה בתשלום ביום זה (שהינו אחד מהימים המנויים בתוספת לחוק חופשה שנתית מהם רשאי העובד לבחור לקחת יום חופשה אחד) על חשבון החופשה השנתית שלו, ובלבד שהודיע על כך למעבידו 30 יום מראש לפחות. יצוין כי רשימת הימים מהם רשאי העובד לבחור יום חופשה אחד כוללת בין היתר גם את תענית אסתר ואת שושן פורים.

 

* המאמר לקוח מתוך המהדורה החדשה של הספר דיני עבודה המדריך המלא (הילה פורת, עו"ד), אשר יצא לאור בסוף חודש דצמבר 2012. המהדורה החדשה כוללת התייחסות מפורטת לחידושים בתחום דיני העבודה (כולל החוק החדש להגברת האכיפה). הספר ערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) ומהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר. עו"ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת ושות' המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : "דיני עבודה – המדריך המלא" ו-"חוזים והסכמים בדיני עבודה".

 

 


 
 ימימה, המועסקת כמזכירה במשרד רו"ח, עוברת מזה מספר חודשים טיפולי הפריה חוץ גופית אשר בעטיים היא נעדרת מהעבודה מדי פעם. כיצד על מעסיקה של ימימה לשלם לה בגין ימי היעדרות אלו?


ימימה, המועסקת כמזכירה במשרד רו"ח, עוברת מזה מספר חודשים טיפולי הפריה חוץ גופית אשר בעטיים היא נעדרת מהעבודה מדי פעם. כיצד על מעסיקה של ימימה לשלם לה בגין ימי היעדרות אלו?

תשובה
סעיף 7(ג)(4) לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, קובע כי עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בתקופה שבה היא עוברת טיפולי פוריות לרבות הפריה חוץ-גופית, אם אישר הרופא המטפל בכתב כי הטיפול מחייב זאת ובמידה שאישר, ובלבד שהודיעה על כך למעבידה מראש.

תקנות עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון) תשנ"א-1990, קובעות כי תקופת היעדרותה של עובדת, לענין סעיף 7(ג)(4) לחוק, לא תעלה בכל סדרה של טיפולים בהפריה חוץ גופית (בין באשפוז ובין בטיפול אמבולטורי, לרבות ימי מנוחה הכרוכים בסדרה זו) על:
1. במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה של 5 ימים - 16 ימים.
2. במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה של 6 ימים - 20 ימים.
בכל אופן, לא יהיו יותר מ- 4 סדרות טיפוליות בשנה.

דינה של היעדרות בשל טיפולי פוריות לרבות הפריה חוץ-גופית כדין היעדרות מפאת מחלה, דהיינו העובדת תהיה זכאית לדמי מחלה בגין תקופת ההעדרות (במסגרת ימי המחלה שצברה עפ"י חוק דמי מחלה).

בהקשר זה יודגש גם כי:

איסור פיטורים
עפ"י סעיף 9(ה) לחוק עבודת נשים חל איסור על מעסיק לפטר עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות, לקראת ילדם הראשון או השני, בימי העדרם מעבודה לפי החוק לשם כך, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, אלא בהיתר מאת שר התעשייה המסחר והתעסוקה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר עם היעדרות כאמור.
* איסור הפיטורים אינו מותנה בוותק של העובד/ת במקום העבודה.
* איסור הפיטורים יחול גם לגבי עובד או עובדת שהם הורים לילדים מבני זוג קודמים, העוברים טיפולים כאמור לקראת ילדם הראשון או השני מבן הזוג הנוכחי.
* איסור הפיטורים לא יחול על מעביד, לגבי עובד או עובדת כאמור, שחלפו שנתיים מהיום הראשון להיעדרותם ע"פ חוק מעבודה אצלו או באותו מקום עבודה, לשם ביצוע הטיפולים.

ביום 4.2.2010 פורסם ברשומות תיקון לחוק עבודת נשים (תיקון מס' 45), התש"ע-2010, לפיו הורחבה ההגנה מפני פיטורים ונקבע, כי איסור הפיטורים האמור יחול גם על עובדת או עובד שלא נעדרו מעבודה, בתקופת הטיפולים כאמור לעיל, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ-גופית, לפי המאוחר, כפי שאישר הרופא המטפל בכתב, ובלבד שהעובדת או העובד, לפי העניין, הודיעו למעביד על הטיפולים לא יאוחר משלושה ימי עבודה ממועד מתן ההודעה המוקדמת לפיטורים, ואם לא ניתנה הודעה מוקדמת לפיטורים – ממועד הפיטורים, ומסרו למעביד אישור רופא כאמור בתוך 14 ימים מאותו המועד, לפי העניין;

הוראות אלו יחולו הן על עובדת או עובד קבועים והן על עובדת או עובד ארעיים או זמניים, ובלבד שעבדו אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה שישה חודשים לפחות. שר התעשייה המסחר והתעסוקה רשאי, בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לקבוע סוגים של טיפולי פוריות שהוראות אלו לא יחולו עליהם. יצוין, כי הוראות תיקון מס' 45 לחוק עבודת נשים יחולו על עובדת או עובד שפוטרו החל מיום פרסומו של התיקון ברשומות (כלומר החל מיום 4.2.2010).

עוד יצוין, כי פיטורי עובד/ת עקב הטיפולים כאמור, בתקופות בהן לא חל איסור על פיטוריהם, עלולים להוות הפליה האסורה על פי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.* המאמר לקוח מתוך המהדורה החדשה של הספר דיני עבודה המדריך המלא (הילה פורת, עו"ד), אשר יצא לאור בסוף חודש דצמבר 2012. המהדורה החדשה כוללת התייחסות מפורטת לחידושים בתחום דיני העבודה (כולל החוק החדש להגברת האכיפה). הספר ערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) ומהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר. עו"ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת ושות' המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : "דיני עבודה – המדריך המלא" ו-"חוזים והסכמים בדיני עבודה".

  

 

 
| מייל לעורכת |

לעיון בגיליונות קודמים של חדשות משאבי אנוש
קוראים יקרים! אם אינכם מעוניינים לקבל מכתב העת משאבי אנוש חדשות משאבי אנוש לחצו כאן
לתשומת לבכם! אתם יכולים ומוזמנים לסמן את התחומים שבהם אתם מעוניינים לקבל מאיתנו דוא"ל
מבקש להסיר את שמי מרשימת התפוצה שלכם לחלוטין - לחץ כאן
תודה רבה

למדריך העסקים הקש כאן
לאתר משאבי אנוש הקש כאן

כתב העת משאבי אנוש - שנה 28
לפרטים על שירותי דיוור בטלפון רב קווי: 7748382 - 09 
HUMAN RESOURCES MAGAZINE
כתובתנו: ת.ד. 4052 רעננה 4365716
Powered by Artvision | Truppo Websites