אם אינכם רואים מייל זה כראוי לחצו כאן

 

 

עובדת עושה דין לעצמה ו"נעלמת" לחופשה של 16 ימים ללא רשות המעביד. מה דינה? האם יש לראות בה כמי שהתפטרה? ובכן, אם חשבתם להשיב לכך בחיוב, חשבו שוב...

עובדות המקרה

הצדדים לפרשה היו חברה מעסיקה מצד אחד ועובדת אשר שימשה בה כחשבת במשך כשנתיים מן הצד השני. בראשית שנת 2010 הודיעה העובדת למנהלי החברה, כי היא יוצאת לחופשה של כעשרה ימים ולקראת סופה של החופשה הודיעה על הארכה, כך שמצטבר נעדרה מהעבודה – 16 ימים.

העובדת יצאה לחופשה זו במהלכה נפשה בחו"ל, ללא רשות המעבידה, חרף התראת המנהלים, כי היא "תישא בתוצאות" והגם שלא עמדו צבורים לזכותה ימי חופשה. העובדת הסבירה את הצורך בחופשה ב"תשישות".

עם חזרתה של העובדת לעבודה הודיעה לה החברה, כי היא רואה בה כמי שהתפטרה.

העובדת עתרה לבית הדין לעבודה בתביעה לראות בה כמי שפוטרה וכזכאית לזכויות מכוח מעמד זה, לרבות הודעה מוקדמת ופיצויים.

הכרעת בית הדין

בית הדין עמד על כך, כי כאשר מדובר בעובד הנעדר מהעבודה הרי לשאלה אם יש לראות בהיעדרות זו הפרת משמעת או התפטרות, יש להשיב על ידי בחינת כל מקרה לגופו ולנסיבותיו וליתן את הדעת להתנהגות העובד ולמשך הזמן בו הוא זנח את מקום העבודה.

לאור העובדה שהעובדת חזרה לעבודה, נפסק שלא ניתן לקבוע כי היא זנחה את העבודה ובכך התפטרה. נפסק, כי צעד של זניחת העבודה אינו מתיישב עם חזרה לעבודה, גם אם החזרה היתה ימים רבים לאחר שהעובדת היתה אמורה לשוב לעבודה.

זאת ועוד, בית הדין קבע, כי המנהלים לא יכולים היו להסתפק בכך שאמרו לעובדת, כי אם תצא לחופשה "תשא בתוצאות מעשיה" או אמירה כללית ברוח זו. לדעת בית הדין אם רצתה המעבידה לראות בהתנהגות העובדת התפטרות, היה עליה להתרות בעובדת, לומר לה זאת באופן ברור בזמן אמת, ולהזכיר לה את חובתה החוזית. משלא עשתה כן, אלא הסתפקה באמירה כללית הניתנת לפרשנות לפיה החברה משלימה עם מעשי העובדת, אין מקום לקבוע שהעובדת התפטרה.

בית הדין קבע, כי הודעת החברה לעובדת הינה על כן הודעת פיטורים. נוכח התנהגותה של העובדת, אשר פעלה על דעת עצמה ויצאה לחופשה ללא אישור, יש לראות בה כמי שביצעה עבירת משמעת המצדיקה את פיטוריה. בגין פיטורים אלו נפסקו לזכות העובדת פיצויי פיטורים ואולם נשללה זכותה להודעה מוקדמת.

הרהורים אחרי פסק הדין...

האם היינו חוזים את התוצאה הזו? – לא בטוח! לנו קשה עם תוצאה בה עובד יכול להיעלם ממקום העבודה למעלה משבועיים, ל"חופשה" על דעת עצמו ולחזור ולטעון "לא התפטרתי". מכל מקום, הלקח הוא להתריע באופן מיידי וברור ביותר בעובד הפועל כך, כי התנהגותו שקולה להתפטרות!

ס"ע (ת"א) 55310-08-10 יעל וינר נ' תכשיטי טלמור בע"מ, ניתן ביום 13.6.2013 על ידי מותב בראשות כב' השופטת דגית ויסמן (פורסם בנבו). 

  

 

 
| מייל לעורכת |

לעיון בגיליונות קודמים של חדשות משאבי אנוש
קוראים יקרים! אם אינכם מעוניינים לקבל מכתב העת משאבי אנוש חדשות משאבי אנוש לחצו כאן
לתשומת לבכם! אתם יכולים ומוזמנים לסמן את התחומים שבהם אתם מעוניינים לקבל מאיתנו דוא"ל
מבקש להסיר את שמי מרשימת התפוצה שלכם לחלוטין - לחץ כאן
תודה רבה

למדריך העסקים הקש כאן
לאתר משאבי אנוש הקש כאן

כתב העת משאבי אנוש - שנה 28
לפרטים על שירותי דיוור בטלפון רב קווי: 7748382 - 09 
HUMAN RESOURCES MAGAZINE
כתובתנו: ת.ד. 4052 רעננה 4365716
Powered by Artvision | Truppo Websites