אם אינכם רואים מייל זה כראוי לחצו כאן

 

 

 

לקראת החגים הקרבים ובאים, מבהירה עורכת הדין הילה פורת מומחית בדיני עבודה ומנהלת אתר עולם העבודה, את סוגיית הענקת מתנות חג לעובדים.

 

 

האם קיימת על המעסיק חבות חוקית להעניק מתנה לחג?

 

מתנה/שי לחג ניתנת ע"י מעסיק לעובדיו בדרך כלל עפ"י נוהג הקיים במקום העבודה או עפ"י הסכם אישי, הסכם קיבוצי או צו הרחבה שחל על הצדדים ליחסי העבודה. בחוקי העבודה אין כל חובה על המעסיק להעניק לעובדיו שי לחג.

 

לכן, במידה ואין הסכם אישי, הסכם קיבוצי, צו הרחבה או נוהג הקובע הוראה מפורשת לענין זה, הרי שהענין נתון לשיקול דעתו של המעסיק.

 

לענין זה יצוין כי מעסיק שנהג לתת לעובדיו מתנה/שי לחג, והחליט להפסיק נוהג זה מכל סיבה שהיא, נראה כי עובדיו יוכלו לראות בכך הרעה מוחשית בתנאי עבודתם, ובמידה והם בעלי ותק של שנה ומעלה, יוכלו להתפטר תוך דרישת פיצויי פיטורים. המילה האחרונה בענין זה תהא לבית הדין לעבודה, כתלות בנסיבות ובערך המתנה/שי.

 

חלוקת שי לחג לחלק מהעובדים בלבד, עלולה להוות אפליה אסורה

עפ"י פסיקת בית הדין לעבודה, שי לחגים שמעוגן ביחסי עבודה, אינו, ולא יכול להיות, אלא זכות כללית ואחידה במקום העבודה, לכל העובדים וללא כל הבדלים. נפסק כי שי לחגים הינו שווה לכל העובדים בכירים וזוטרים, עובדים מצטיינים ושאינם מצטיינים.

 

בית הדין האזורי לעבודה בחיפה פסק, כי חלוקת שי לחג לחלק מהעובדים בלבד, כאמצעי לעידוד ולתיגמול עובדים מסורים יותר, מהווה אפליה אסורה.

 

האם עובדת הנמצאת בחופשת לידה זכאית למתנה לחג?

 

כאמור, אין בחוק כל חובה על המעביד להעניק לעובדיו שי לחג.

לכן, במידה ואין הסכם אישי, הסכם קיבוצי או צו הרחבה הקובעים הוראה מפורשת לענין הענקת מתנת חג לעובדת הנמצאת בחופשת לידה, הרי שהענין נתון לשיקול דעתו של המעסיק.

 

האם על מעסיק הנותן שי לעובדיו, לרגל החג, לחייב את העובדים בתשלום מס הכנסה בגין השי לחג שיקבלו?

 

סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה, קובע כי יראו כהכנסת עבודה "… כל טובת הנאה … שניתנו לעובד ממעבידו … והכל בין שניתנו בכסף ובין בשווה כסף, בין שניתנו לעובד במישרין או בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו".

 

לפיכך, מתנות הניתנות לעובד ממעבידו במסגרת יחסי העבודה, כגון מתנה / שי לחג נחשבות הכנסת עבודה בידי העובד - הכנסה שיש לחייבה במס הכנסה.

 

יצוין, כי מתנה הניתנת ממעביד לעובד לרגל אירוע אישי של העובד (חתונה, ברית/ה וכו'), לא תחשב הכנסת עבודה, באם סכומה סביר. כסכום סביר יש לראות את הסכום שנקבע בתקנה 2(4) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) - 210 ₪ נכון להיום.

 

לענין תלושי קניה כשי לחג - תלושי קניה המוענקים ע"י מעבידים לעובדיהם מהווים, כאמור, טובת הנאה בידי העובד החייבת במס בידי העובדים. עפ"י תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), כאשר ניתן לעובד תשלום בשווה כסף, יקבע המעביד לצורך תשלום המס את סכום התשלום כפי שעלה לו או לפי מחיר השוק, הכל לפי הגבוה.

 

יחד עם זאת, עמדת נציבות מס הכנסה היא כי במקרים בהם תלושי השי נרכשים ברכישה מרוכזת על ידי המעביד, ניתן להתייחס להפרש בין עלות התלושים לשוויים – כהנחה מסחרית הניתנת למעביד, ולפיכך שווי ההטבה יהיה בגובה עלות התלושים למעביד. זאת, במקרה בו עלות התלושים למעביד לא פחותה מעלותם ברכישה מרוכזת אחרת.

 

 

* המאמר לקוח מתוך המהדורה החדשה של הספר דיני עבודה המדריך המלא (הילה פורת, עו"ד), אשר יצא לאור בסוף חודש דצמבר 2012. המהדורה החדשה כוללת התייחסות מפורטת לחידושים בתחום דיני העבודה (כולל החוק החדש להגברת האכיפה). הספר ערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) ומהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר. עו"ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת ושות' המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : "דיני עבודה – המדריך המלא" ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה".

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
| מייל לעורכת |

לעיון בגיליונות קודמים של חדשות משאבי אנוש
קוראים יקרים! אם אינכם מעוניינים לקבל מכתב העת משאבי אנוש חדשות משאבי אנוש לחצו כאן
לתשומת לבכם! אתם יכולים ומוזמנים לסמן את התחומים שבהם אתם מעוניינים לקבל מאיתנו דוא"ל
מבקש להסיר את שמי מרשימת התפוצה שלכם לחלוטין - לחץ כאן
תודה רבה

למדריך העסקים הקש כאן
לאתר משאבי אנוש הקש כאן

כתב העת משאבי אנוש - שנה 28
לפרטים על שירותי דיוור בטלפון רב קווי: 7748382 - 09 
HUMAN RESOURCES MAGAZINE
כתובתנו: ת.ד. 4052 רעננה 4365716
Powered by Artvision | Truppo Websites