אם אינכם רואים מייל זה כראוי לחצו כאן

 

 

 

 

 

הנחיות רישום לכנס

טופס הרשמה

לעיון בתכנית

 

 

 

 

 

יש לנו עוד מעט מאד מקומות.

מומלץ ביותר!

להתרשמות מרון, מהשפה הבהירה והברורה...

אתם מוזמנים להקליק ולהקשיב להרצאתו בכנס השנתי ה 18 לניהול משאבי אנוש בישראל....

מי ששמעו אז את רון – כבר נרשמו למפגש!

 

 http://hrvideo3.hr-tv.net/

 

 

 

 

 מטרת הפורום

 

גיבוש קהילה מקצועית של בעלי התפקידים הארגוניים העוסקים במניעת הטרדה מינית (מנהלי משאבי אנוש בארגון, אחראיות למניעת הטרדה מינית בארגון

ויועצים משפטיים ארגוניים), פיתוח מיומנותם בטיפול בהטרדות, מתן "גב" וביטחון עצמי בביצוע התפקיד, וקידום תרבות ארגונית מכבדת ונקיה מהטרדות.

רשומים בפורום כיום כבר כ – 70 חברים, ואין הגבלה על מספר הנרשמים אליו מבין בעלי התפקידים הנ"ל.

 

הפעילות במפגשי הפורום

מפגשי הפורום מתקיימים אחת לרבעון  ומתמקדים בפרקטיקה. עד כה התקיימו שני מפגשים מאוד מוצלחים. משתתפי הפורום דנים במקרים קונקרטיים של הטרדות

מיניות והתנכלויות מהשטח, במטרה ללמוד מהם ולשתף את הידע בין כל העמיתים. בדיונים נשמרת הסודיות המתחייבת מהחוק למניעת הטרדה מינית.

 

אירוח מפגשי הפורום

כדי לאפשר את פעילות הפורום באפס עלויות למשתתפים, מתארח הפורום כל פעם בארגון של אחד המשתתפים שמתנדב לארח את המפגש.

 

סוגיות לדוגמה שנדונו עד כה במפגשים

דרכי הטיפול בתלונות במקרים מיוחדים, השלכות ארגוניות של תיקונים לחוק למניעת הטרדה מינית, אמצעי הסברה אפקטיביים, תגמול לאחראיות על תפקידן,

חובת הדיווח, יצירת אמון בין האחראית למתלוננות, טיפול בתלונות שבהן מעורבים קבלנים הפועלים בארגון, דרכי ניהול הבירור, קשר בין עובדים ויחסי מרות, ועוד.

 

 

 

            האירוע השנתי של "ילדים בסיכוי" , אהוד בנאי מארח את ברי סחרוף

 

            יתקיים ב- 8.12.13 בבית האופרה המשכן לאמניות, בת"א.

             אין, אין עוד הופעה כזאת!

             להזמנת כרטיסים - 03-6475075

 

 

 

 
 

יובל עובד כמנהל חשבונות בחברת הייטק מזה כ-4 חודשים ומקבל משכורת חודשית קבועה.

 

יובל חלה ונעדר מעבודתו במשך חמישה ימים. כשחזר לעבודה המציא יובל למעבידו תעודת מחלה בגין התקופה בה נעדר מעבודתו. מעבידו של יובל סירב לשלם לו דמי מחלה בטענה כי טרם סיים שנת עבודה אחת ולפיכך לא קמה לו זכות לדמי מחלה. האם צודק המעביד בטענתו?

 

תשובה

חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976, אינו מתנה את הזכאות לקבל תשלום של דמי מחלה בפרק זמן כלשהו של עבודה (יחסי עובד מעביד). בסעיף 2(א) לחוק הנ"ל נקבע כי "עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל ממעבידו" דמי מחלה, עפ"י המפורט בחוק.

 

סעיף 4 לחוק קובע כי "תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה מלא שהעובד עבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה החל מהיום שבו חל עליו חוק זה ולא יותר מ-90 יום, בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה עפ"י חוק זה".

 

כלומר, הזכאות לימי מחלה תקבע בהתאם לתקופת עבודתו של יובל במקום עבודתו. במקרה זה - יובל עבד כ-4 חודשים, כלומר צבר לזכותו 6 ימי מחלה (4 * 1.5). התשלום לו זכאי יובל הינו כדלקמן:

 

·         עבור היום הראשון למחלה - אין זכאות לתשלום.

·         עבור הימים השני והשלישי למחלה - 50% מהשכר.

·         עבור הימים הרביעי והחמישי למחלה - 100% מהשכר.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* המאמר לקוח מתוך המהדורה החדשה של הספר דיני עבודה המדריך המלא (הילה פורת, עו"ד), אשר יצא לאור בסוף חודש דצמבר 2012. המהדורה החדשה כוללת התייחסות מפורטת לחידושים בתחום דיני העבודה (כולל החוק החדש להגברת האכיפה). הספר ערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) ומהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר. עו"ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת ושות' המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים: "דיני עבודה – המדריך המלא" ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה".

 
 

 
 
המציאות כואבת – בכל שנה שחולפת לאחר גיל 45, סיכוייו של שכיר למצוא עבודה הולכים ופוחתים לאורך גרף הנדסי תלול.

בפסק דין יוצא דופן קבע בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, כי מעביד אשר פיטר עובד לאחר שמצא, כי הלה "הצעיר" את עצמו ב- 10 שנים על מנת להתקבל לעבודה, חייב לפצות את העובד בסכום של כמעט 100,000 ₪.

מפתיע, הלא כן?
 
כשהוא בן 56 נפלט ש' לשוק העבודה. חודשים רבים של שליחת קורות חיים ללא קבלת כל תגובה הביאו את ש' להכרה, כי בגילו, אפילו את ההזדמנות להרשים בראיון עבודה, אין הוא צפוי לקבל. כאשר מחק את תאריך הלידה מהגיליון החל ש' מקבל פניות טלפוניות ואולם אלו כללו בירור של הגיל ולאחריו תשובה אשר אחד המעסיקים ניסח אותה בלשון בוטה - "מה אתה חושב שאצלנו מנהלים בית אבות?". ש' המיואש החליט לעשות מעשה. ש' "הוריד" 10 שנים מגילו "ותיקן" בהתאמה נתונים כגון תקופת השירות הצבאי ואפילו את מספרו האישי. הזיוף הצליח. זימונים לראיונות הגיעו ובחודש אוקטובר 2006 נקלט ש' לעבודה כטכנאי מחשבים בכיר במוסד חינוכי גדול ומוכר. ארבע שנים עבד ש' אצל המוסד המעסיק עד שהתגלתה התרמית. ש' זומן לשימוע ופוטר.

 

 

 

 צו מניעה – מאזן הנוחות - "במאזן הנוחות אין לשקול רק את הנזק הכספי של הצדדים כפועל יוצא של החלטה כזו או אחרת, אלא גם את ההשלכות של פגיעה בזכות הנפגעת. על פני הדברים, ככלל – מקום בו פיטורים נגועים בפגיעה בזכות חוקתית, דוגמת הזכות לשוויון וחופש ההתארגנות – דרך המלך תהיה באכיפת הזכות. במקרים שכאלה, ככלל הענקת פיצוי כספי, היא לבדה, עלולה להיות לא צודקת מספיק ועלולה לפגוע באפקטיביות של מימוש אותה זכות חוקתית" (בר"ע 26652-09-13 א.ר.ן. ניהול ואחזקות בע"מ נ' חויאר קריספלו ואח' (ההחלטה מה- 16.9.13))

 

מו"מ קיבוצי - "החובה לנהל הידברות על ההשלכות [של שינויים צפויים במקום העבודה – מ.ל.] אין משמעותה כי לעובדים מוקנית מראש חסינות מפני שינוי תנאי עבודתם, או מפני התמודדות עם תחרות. אף אין משמעותה של הדברות כי בכל מקרה העובדים זכאים לפיצוי על כל פגיעה אפשרית עתידית בתנאי עבודתם" (סק"כ 40815-07-13 לשכת המסחר נ' הסתדרות (ההחלטה מה- 23.9.13)).

 

    

 

 

 

הקוד האנושי SILVER ACE - ד"ר דב ינאי

 

 

במאה של "כיבוש העבודה" על ידי מערכות ממוחשבות, רובוטים וסוכנים וריטואלים, עולה השאלה מהם הכישורים הייחודיים לבן האנוש? מודל ה-SILVER ACE, מאפיין את כישורי האדם למאה ה-21, ויוצר שפה המאחדת את אפיוני האדם, העיסוק, התפקיד, הארגון והצוות ,תוך שילוב הפוטנציאל האנושי עם הפוטנציאל המקצועי. 

הספר עוסק בשאלות המרכזיות בתחום התעסוקה למאה ה 21 על רקע השינויים הקורים כיום ויקרו בעתיד.

 

 

 

 זינוק בקריירה - פרופ' יונתן סמילנסקי

 

 

הספר כתוב בצורה מובנת וישירה ומתייחס לנושאים כגון: מה זאת קריירה טובה? מה חשוב לך בקריירה? ניתוח הקריירה שלך עד כה, המותג האישי שלך, נטוורקינג, וכו, וכו.

לאורך 429 עמודים אנחנו נהנים מידע רחב המבוסס על ניסיון מעמיק בעזרה למיגוון של אנשים בארץ ובעולם. הספר כולל גם ממגוון של כלים שיכולים לעזור לכל קורא למקסם את הפוטנציאל שלו בעבודה.

שוק העבודה הגלובלי והישראלי השתנה ללא הכר וידע וכלים מעשיים כמו אלה המתוארים בספר יכולים לעזור לכל אחד להתפתח.

 

 

 

 

"Great  minds  discuss  ideas,

Average  minds  discuss  events, 

Small  minds  discuss  people"

 

Eleanor  Roosevelt

 

 

  

 

 
| מייל לעורכת |

לעיון בגיליונות קודמים של חדשות משאבי אנוש
קוראים יקרים! אם אינכם מעוניינים לקבל מכתב העת משאבי אנוש חדשות משאבי אנוש לחצו כאן
לתשומת לבכם! אתם יכולים ומוזמנים לסמן את התחומים שבהם אתם מעוניינים לקבל מאיתנו דוא"ל
מבקש להסיר את שמי מרשימת התפוצה שלכם לחלוטין - לחץ כאן
תודה רבה

למדריך העסקים הקש כאן
לאתר משאבי אנוש הקש כאן

כתב העת משאבי אנוש - שנה 28
לפרטים על שירותי דיוור בטלפון רב קווי: 7748382 - 09 
HUMAN RESOURCES MAGAZINE
כתובתנו: ת.ד. 4052 רעננה 4365716
Powered by Artvision | Truppo Websites