אם אינכם רואים מייל זה כראוי לחצו כאן

 

 

 

 

צו מניעה – מאזן הנוחות - "במאזן הנוחות אין לשקול רק את הנזק הכספי של הצדדים כפועל יוצא של החלטה כזו או אחרת, אלא גם את ההשלכות של פגיעה בזכות הנפגעת. על פני הדברים, ככלל – מקום בו פיטורים נגועים בפגיעה בזכות חוקתית, דוגמת הזכות לשוויון וחופש ההתארגנות – דרך המלך תהיה באכיפת הזכות. במקרים שכאלה, ככלל הענקת פיצוי כספי, היא לבדה, עלולה להיות לא צודקת מספיק ועלולה לפגוע באפקטיביות של מימוש אותה זכות חוקתית" (בר"ע 26652-09-13 א.ר.ן. ניהול ואחזקות בע"מ נ' חויאר קריספלו ואח' (ההחלטה מה- 16.9.13))

 

מו"מ קיבוצי - "החובה לנהל הידברות על ההשלכות [של שינויים צפויים במקום העבודה – מ.ל.] אין משמעותה כי לעובדים מוקנית מראש חסינות מפני שינוי תנאי עבודתם, או מפני התמודדות עם תחרות. אף אין משמעותה של הדברות כי בכל מקרה העובדים זכאים לפיצוי על כל פגיעה אפשרית עתידית בתנאי עבודתם" (סק"כ 40815-07-13 לשכת המסחר נ' הסתדרות (ההחלטה מה- 23.9.13)).

סכסוך קיבוצי – צו מניעה זמני – הרכב ביה"ד – החלטה בסעד זמני בסכסוך קיבוצי צריכה להינתן על ידי המותב כולו ולא על ידי אב בית הדין  (בר"ע 40788-09-13 הסתדרות העובדים הלאומית נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ (פס"ד מה- 8.10.13)).

סעד זמני – שמיעת ראיות – "כאשר הכרעה בשאלות שבמחלוקת דורשת בירור עובדתי, דרך המלך בביצוע בירור שכזה היא בשמיעת הראיות, תוך מתן אפשרות לחקירות העדים, . . .  על בית הדין האזורי אף להימנע מלקיים ביוזמתו את ניהול ההליך בדרך שכזו [מתן החלטה על בסיס כתבי טענות – מ.ל.], כאשר קיימת מחלוקת עובדתית בין הצדדים ואין מדובר במחלוקת משפטית בלבד." (בר"ע 32542-09-13 העמותה לקידום השחייה והשחיינים קריית ביאליק נ' ערן גורל (פס"ד מה- 8.10.13)).

בתי הדין האזורים לעבודה פסקו:

אופציות - " . . . שאין לשלול את האפשרות שיינתנו לעובד אופציות שלא רק שאינן מבוססות ביצועים, אלא שגם אינן מוגבלות בזמן בקשר עם סיום העסקת העובד, . . . " (ס"ע (ת"א) 41192-11-10 אדו הלפט נ' טיב הולדינגס 1 בע"מ (פסד מה- 30.8.13)).

עבודה בישיבה - טבח - "שוכנענו כי המעביד לא מילא אחר הוראות החוק ולא עמד בנטל להוכיח כי ביצועה הרגיל של העבודה במטבח אינו מאפשר ישיבה. גם שאנו מסכימים כי עבודתו של טבח במטבח היא עבודה דינאמית הכרוכה במגוון פעולות, שאת חלקן ולעתים את רובן יש לבצע בעמידה ו/או בתנועה ממקום למקום, לא הוכח כי אכן עבודה במטבח אינה מאפשרת, ולו לצורך ביצוע עבודות / פעולות מסוימות וקצרות, ישיבה" (ס"ע (ת"א) 9593-04-11 ז'אנה בליאסוב נ' ר.ק. מתן שותפות מוגבלת (פס"ד מה- 30.9.13)).

שמירה על כבוד העובד - "על מעביד מוטלת חובה לשמור על כבודו של עובד. אי שמירה על כבודו של העובד, מזכה את העובד בפיצויים." (ס"ע (בש) 53742-09-11 יוסף קובה נ' אפדור בע"מ (פס"ד מה- 1.9.13)).

יחידת מיקוח – חוזים אישיים - "המדינה וההסתדרות קבעו בהסכמה את יחידת המיקוח בשירות המדינה כחלה רק על העובדים אשר מצויים תחת ההסכמים הקיבוציים ואשר מיוצגים על ידי ההסתדרות. משכך, העובדים בחוזים אישיים מהווים יחידת מיקוח נפרדת" (ס"ק (ת"א) 33320-11-11 אחדות -ארגון עובדי החוזים במגזר הציבורי נ' מדינת ישראל (פס"ד מה- 2.9.13)).

חוקר פרטי - מעקב אחר עובדים - "לא ניתן לתת הכשר להתנהלות כזו של מעסיק המצמיד חוקר פרטי לעובד לא משום שהוא חושד, כי העובד חלילה גנב או ביצע פשע חמור אחר במקום העבודה, אלא רק משום שהמעביד מבקש להתחקות אחר הפעילות הארגונית שמבצע אותו עובד" (ס"ק (חי) 6916-08-12 כח לעובדים ארגון דמוקרטי נ' רכבת ישראל בע"מ (פס"ד מה- 2.10.13)).

הרמת מסך - "אין לאפשר למעסיק, שיודע כי מצבו הכלכלי כה גרוע באופן שאינו יכול לשלם לעובד שכר לאורך זמן, להמשיך ולהעסיקו בידיעה כי החברה היא המעסיקה ובעלי המניות פטורים מכל אחריות. התנהלות כזו בנסיבות אלה מהווה ניצול של אישיותה המשפטית הנפרדת של החברה באופן המצדיק – לפי החוק והפסיקה – את הרמת מסך ההתאגדות" (תע"א (ת"א) 12216/09 יעל ג'רסי נ' אי.וי.סי סופט בע"מ (פס"ד מה- 3.10.13)).

הריון – אפליה בקבלה לעבודה – איסור אפליה מחמת הריון הנו אחד מהאיסורים החשובים בדין הישראלי. החוק והפסיקה רואים בחומרה רבה אפליה מכל סוג. ביה"ד זה נתן בעבר פסקי דין רבים הדנים בחומרה באפליה ובפרט כלפי נשים, אולם אל לו בית הדין לתת ידו לתביעות מדומות שכל מטרתן להוציא כספים ממעסיקים, אשר בינן לבין אפליה אין כל קשר" (ס"ע (ת"א) הדס פישקין נ' הומטק שירותי כח אדם בע"מ (פס"ד מה- 3.10.13)).

יציגות – מועד הכרה – "זכותו של ארגון עובדים שנתן בידי מעסיקו הודעה בדבר היציגות, והודעה זו נדחתה על ידי המעסיק או בהליך שהתקיים בבית דין זה -  . . . . לשוב ולמסור הודעת יציגות חדשה לאחר צירוף חברים נוספים לשורותיו או תיקון פגמים אחרים בעטיים לא הוכר הארגון כיציג בהזדמנות הראשונה שבה טען ליציגות . . ." 

(ס"ק 44297-08-13 ההסתדרות נ' ידיעות איטנרנט בע"מ (פס"ד מה- 14.10.13)).

****אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי***

 

סקירות קודמות ניתן למצוא באתר המשרד www.lapidor.co.il

  

 

 
| מייל לעורכת |

לעיון בגיליונות קודמים של חדשות משאבי אנוש
קוראים יקרים! אם אינכם מעוניינים לקבל מכתב העת משאבי אנוש חדשות משאבי אנוש לחצו כאן
לתשומת לבכם! אתם יכולים ומוזמנים לסמן את התחומים שבהם אתם מעוניינים לקבל מאיתנו דוא"ל
מבקש להסיר את שמי מרשימת התפוצה שלכם לחלוטין - לחץ כאן
תודה רבה

למדריך העסקים הקש כאן
לאתר משאבי אנוש הקש כאן

כתב העת משאבי אנוש - שנה 28
לפרטים על שירותי דיוור בטלפון רב קווי: 7748382 - 09 
HUMAN RESOURCES MAGAZINE
כתובתנו: ת.ד. 4052 רעננה 4365716
Powered by Artvision | Truppo Websites