אם אינכם רואים מייל זה כראוי לחצו כאן

 

מנהלי משאבי אנוש יקרים,

קבלו נא את איחולינו מעומק משאבי אנוש...

לשנה טובה

שנת צמיחה והתחדשות

שנה של בריאות ושמחות

ושנת שלום!

 

נאוה אלדר          חנוך סדן

__________________________

 

 

בשורה ראשונה לשנה טובה:

בקרוב: קול קורא לכנס השנתי ה 26 לניהול משאבי אנוש בישראל

 

SAVE THE DATE:

 

26,27 בינואר 2015

 

 

 

 

STAY AHEAD WITH HRISRAEL

 

 

__________________________

 

אלוף (מי”ל) יצחק חופי הלך לעולמו

 

 

 טקס חלוקת פרסי איכות בהדרכה, יוני 1994

 

עם ישראל, משפחתו ומכריו הרבים נפרדו בשבוע שעבר מחבר יקר בשורת דור הנפילים של מדינת ישראל.

איש יקר! איש של אנשים!

מערכת הירחון משאבי אנוש התברכה בחבר המיוחד הזה במועצת המערכת במשך 27 שנים!

לימים, כאשר הכרזנו על הפרס הלאומי לאיכות בהדרכה (1994),

אך טבעי היה שאלוף (מי”ל) יצחק חופי קיבל על עצמו בהתלהבות גדולה לשמש כיו”ר התחרות הלאומית לאיכות בהדרכה.

הדרכה תמיד הייתה בת טיפוחיו, מפעל חייו לצד התפקידים והמפעלים

הרבים האחרים, שבהם היה מעורב ולעיתים קרובות – מוביל.

חברינו במרכז ההדרכה בחברת חשמל סיפרו, שכמנכ”ל חברת חשמל נהג אלוף (מי”ל) יצחק חופי להגיע, אישית, לכל קורס ללא יוצא מן הכלל ולשוחח עם המשתתפים.

בכך, הגדיר והבהיר אלוף (מי”ל) חופי את מקומה המשמעותי כל כך של ההדרכה בתרבות הארגונית של חברת חשמל.

את זאת רצה להטמיע בכל הארגונים בישראל כאשר הצטרף ותמך בתחרות הלאומית לאיכות בהדרכה.

ההיכרות רבת השנים והעבודה המשותפת עם אלוף (מי”ל ) יצחק חופי הייתה עבורנו חוויה של שיקול דעת, תרבות ניהול ושיח, שילוב מדהים של מקצוענות ואנושיות.

אנחנו לוקחים איתנו את המורשת והזיכרון הזה כנכס חיים.

 

יהי זכרו ברוך

נאוה אלדר חנוך סדן

 

__________________________

 

 

רכיבי שכר שאינם מזכים בפיצויי הלנה

מאת: הילה פורת, עו”ד*

 

לא כל תשלום הנזכר בתלוש המשכורת מזכה בפיצויי הלנה. שכר יחשב כמולן רק אם נקבע מועד לתשלומו בחוק הגנת השכר. המאמר סוקר בגין אילו רכיבי שכר לא קמה זכאות לפיצויי הלנת שכר, לרבות פדיון חופשה, דמי הבראה, תמורת הודעה מוקדמת וכו’.

 

בגין אילו רכיבי שכר לא קמה זכאות לפיצויי הלנת שכר?

הילה פורת, עו”ד, משיבה:

מטרת חוק הגנת השכר, התשי”ח-1958 (להלן - חוק הגנת השכר), היא להבטיח לעובד תשלום שכר, פיצויי פיטורים והפרשות לקופות גמל על ידי המעביד, במועד שנקבע לתשלומם בחוק הגנת השכר.

 

“שכר עבודה” לענין חוק הגנת השכר, הוגדר בסעיף 1 לחוק הנ”ל, כתשלומים המגיעים לעובד עקב עבודתו ובמשך עבודתו לרבות תשלום בעד חגים, תוספת פריון עבודה, שעות נוספות ועוד תשלומים המגיעים לעובד במסגרת העבודה (כגון דמי חופשה, דמי מחלה וכו’). יחד עם זאת, לא כל תשלום הנזכר בתלוש המשכורת מזכה בפיצויי הלנה. שכר יחשב כמולן רק אם נקבע מועד לתשלומו בחוק הגנת השכר.

 

באשר לפדיון חופשה

אמנם פדיון חופשה הוא בבחינת שכר עבודה, מכוח סעיף 17 לחוק חופשה שנתית, אך הוא אינו “שכר מולן” (כך נקבע בבג”צ 299/62, פד”י יז’ עמ’ 2131).

 

פדיון חופשה (להבדיל מדמי חופשה) אינו משתלם על בסיס זמן כלשהו, לא על בסיס של חודש, לא בעד חודש מסויים ובוודאי לא בעד החודש האחרון, אלא מהווה סכום של חיובים שונים, שחובה לסלקם בתשלום חד פעמי.

אם לרכיב שכר, כגון פדיון חופשה, שנחשב שכר עבודה, לא נקבע מועד לתשלום בחוק הגנת השכר, לא יחשב אותו רכיב כשכר מולן.

 

אך יודגש, כי “דמי חופשה”, בשונה מפדיון חופשה, אם לא שולמו במועד, דינם כדין שכר מולן.

 

באשר לתמורת הודעה מוקדמת

תשלום תמורת הודעה מוקדמת לפיטורים (שהעובד לא עבד בפועל בתקופה זו), אינו נחשב כשכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, ולפיכך אין מדובר בשכר מולן. כלומר, בגין רכיב שכר זה לא קמה זכאות לפיצויי הלנת שכר.

 

יצוין כי במקרה בו העובד ממשיך לעבוד במהלך ההודעה המוקדמת, אזי מדובר בשכר עבודה לכל דבר ואי תשלומו במועד הקובע לפי חוק הגנת בשכר (היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה), יזכה בפיצויי הלנת שכר כקבוע בחוק הנ”ל.

 

באשר לדמי הבראה / הוצאות נסיעה

גם לענין רכיבים אלו אין בחוק הגנת השכר הוראה הקובעת מאימתי נחשבים רכיבים אלו לשכר מולן. על כן, דמי הבראה והוצאות נסיעה אינם מזכים את העובד בפיצויי הלנת שכר.

 

באשר לשכר בגין תורנויות או כוננויות

בדב”ע לה/9-95 ד”ר מיטרני ואח’ נ. מדינת ישראל (פד”ע כרך ז’ עמ’ 302), נקבע כי עבודה בתורנות או כוננות הינה כורח המציאות בענפי עבודה ובתחומי פעולה שאינם סובלים הפסקת מעש מוחלטת ביממה. אחד הבולטים בתחומים אלה הוא הרפואה.

 

משימות התורנות והכוננות של הרופאים אינן מהוות יום עבודה. המדובר אמנם בעבודה, שהתמורה המשתלמת בעדה היא ללא ספק שכר עבודה, אך שכר בגין תורנויות וכוננויות שלא שולם במועדו אינו שכר מולן, באין מועד קבוע בחוק לתשלום שכר עבור תורנות או כוננות.

 

תשלום בגין תקופת השעייה

בפסיקה נקבע כי התשלום בתקופת ההשעיה אינו “שכר עבודה” כמשמעותו בחוק הגנת השכר, ועל כן אינו בגדר “שכר מולן” המזכה בפיצויי הלנה.

בע”ע 1357/01 ששי לוי נ. מדינת ישראל, נידון מקרה של עובד שהושעה מעבודתו לתקופה של 6 חודשים והעובד הגיש תביעה לתשלום הפרשי שכר ופיצויי הלנה. בית הדין הארצי קבע כי מאחר ולא מדובר בתשלום עבור עבודה בפועל, אלא פיצוי על שלילת הזכות לעבוד, אין מדובר בשכר כמשמעותו בחוק הגנת השכר, ואשר על כן אין לחייב את המעסיקה בפיצויי הלנת שכר.

 

בית הדין הארצי חזר על העמדה כי כדי שמשכורת תיכנס להגדרת שכר עבודה, כמשמעותו בחוק הגנת השכר, היא חייבת להיות משכורת המגיעה לעובד עקב עבודתו ובמשך עבודתו. בית הדין הוסיף כי תרופת פיצויי ההלנה שנקבעה בחוק הגנת השכר היא חריגה וחריפה ויש להיזהר מהרחבת תחולתה.

 

יצוין כי רכיבי שכר אשר אינם מזכים את העובד בפיצויי הלנה, המשתלמים באיחור או לא משתלמים כלל, יכול וישאו הפרשי הצמדה וריבית, במסגרת תביעה משפטית.

 

 

 

* המאמר לקוח מתוך המהדורה החדשה של הספר דיני עבודה המדריך המלא (הילה פורת, עו”ד), אשר יצא לאור בסוף חודש דצמבר 2012. המהדורה החדשה כוללת התייחסות מפורטת לחידושים בתחום דיני העבודה (כולל החוק החדש להגברת האכיפה). הספר ערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) ומהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר. עו”ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת ושות’ המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל “עולם העבודה” ומחברת הספרים : “דיני עבודה – המדריך המלא” ו-”הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה”.

 

 

 __________________________

 

 

 

“FOR LAST YEAR’S WORDS BELONG TO LAST YEAR’S LANGUAGE

AND NEXT YEAR’S WORDS AWAIT ANOTHER VOICE”.

 

T.S. ELIOT, FOUR QUARTETS

  

 

 
| מייל לעורכת |

לעיון בגיליונות קודמים של חדשות משאבי אנוש
קוראים יקרים! אם אינכם מעוניינים לקבל מכתב העת משאבי אנוש חדשות משאבי אנוש לחצו כאן
לתשומת לבכם! אתם יכולים ומוזמנים לסמן את התחומים שבהם אתם מעוניינים לקבל מאיתנו דוא"ל
מבקש להסיר את שמי מרשימת התפוצה שלכם לחלוטין - לחץ כאן
תודה רבה

למדריך העסקים הקש כאן
לאתר משאבי אנוש הקש כאן

כתב העת משאבי אנוש - שנה 28
לפרטים על שירותי דיוור בטלפון רב קווי: 7748382 - 09 
HUMAN RESOURCES MAGAZINE
כתובתנו: ת.ד. 4052 רעננה 4365716
Powered by Artvision | Truppo Websites