אם אינכם רואים מייל זה כראוי לחצו כאן

 
HRACADEMY 

 

מפגש חדש בסדרת  MyHRProfessional

 

בעוד שבוע בדיוק!

 

5.11.2012

 

נותרו מספר מקומות - למידע נוסף והרשמה

 

 


תכנית הכנס השנתי ה – 24 לניהול משאבי אנוש בישראל
27,28 בנובמבר 2012 

 

תכנית הכנס המפורטת בפורמט    PDF   

הדפיסו לעצמכם התכנית עכשיו
 

 
 

הנחיות לרישום 

  

טופס הרשמה לכנס

 

 

 

 

 

בואו לקדם את כוחנו כצוות ענק, חיובי, לומד, מלמד ותומך.
בואו לקדם את החזון המשותף של כולנו: הגברת המקצוענות

הגברת הרלוונטיות וההשפעה שלנו בארגונים, כיחידים וכצוות מגובש.  ספקים יקרים,

 

נותר לנו דוכן אחד בתערוכת הספקים...

 

לפרטים צרו קשר עם סיגל 09-7464264

 

 

 


 

 

הצטרפו גם אתם למשיבים על הסקר השנתי

 

 

 סקירת חקיקה ופסיקה - ספטמבר אוקטובר 2012
לפידור ושות' עו"ד
צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה – החל מה- 1.7.2012 התעריף ליום הבראה ב"מגזר הפרטי" הוא 371 ₪ (י.פ. 6463 מה- 22.8.2012). דמי חבר בארגון עובדים– דמי טיפול לארגון עובדים- החל משנת המס 2011 ואילך, יוכר כניכוי 50% מדמי הטיפול ששילם עובד לארגון עובדים ואם שילם דמי חבר יוכר כניכוי סך השווה ל- 50% מדמי הטיפול שהיה משלם העובד לארגון עובדים אם לא היה משלם דמי חבר (תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון מס' 2) - ק.ת. 7160 מה- 30.8.12). עדכון שכר המינימום – החל מה- 1.10.12 שכר המינימום לחודש הוא 4,300 ₪ (י.פ. 6469 מה- 6.9.12). מרשם פלילי – תוקנה, בין היתר, התוספת הראשונה בתקנות המרשם הפלילי תקנות השבים נקבע כי החל מה- 13.12.12 המשטרה תמסור ליועמ"ש שהוא עובד הרשות המקומית מידע על תיקים שהוגשו בהם כתבי אישום נגד מועמדים במכרז למשרות המנויות בסעיפים 170(ב1)(1) – (2) בפקודת העיריות (תקנות המרשם הפלילי תקנות השבים (שינויים בתוספת הראשונה והשלישית לחוק), ק.ת. 7163 מה- 13.9.12). הגשת מוצג וידאו כראיה – הגשת סרט וידאו כראיה לבימ"ש תעשה באחד מהמפורמטים הבאים: DiviX, MPEG4, AVI (הודעת מנהל בתי המשפט בדבר הגשת מוצג וידאו כראיה, י.פ. 6841 מה- 15.10.12) בית המשפט העליון פסק: הפליה - קיומה של ההפליה נבחן על פי תוצאת הדברים בפועל והעובדה שהמעסיק לא התכוון להפלות אין לה השפעה על קביעת קיומה של הפליה" (בג"צ 1268/09 לאה זוזל נ' נציב שירות בתי הסוהר (פס"ד מה- 27.8.12)). שכר מינימום - "עובד זכאי לשכר המינימום לשעה בעד כל שעות עבודתו, גם עבור השעות הרגילות וגם עבור השעות הנוספות, העולות על 186 שעות בחודש." (רע"פ 4784/12 גדליה מגן נ' מדינת ישראל משרד התמ"ת (פס"ד מה- 17.10.12)).
לסקירה המשפטית באתר לפידור ושות' לחצו כאן

המחאה החברתית והשפעותיה על ארגונים וניהולם
ורד פטרר-אלון, פרופ' יצחק הרפז, פרופ' אילן משולם, ד"ר שי צפריר
המחאה החברתית שהתקיימה ברחבי ישראל בקיץ 2011, באה לידי ביטוי בסדרת פעולות מחאה והפגנות. בשלב הראשון, המחאה התמקדה בתביעות בתחום הדיור, ולאחר מכן התרחבה וכללה נושאים רבים בתחום החברתי-כלכלי. בעקבות הפגנות הענק שאפיינו מחאה זו וכמענה לדרישות המוחים, ממשלת ישראל הודיעה על שורת צעדים שיינקטו לפתרון מצוקת הדיור. בנוסף, הוקמה ועדת טרכטנברג בראשותו של פרופ' מנואל טרכטנברג, במטרה לבחון ולהציע פתרונות לדרישות הכלכליות והחברתיות של המפגינים, ובעיקר - למצוקת יוקר המחיה בישראל ולפערים החברתיים. מטרתו של סקר זה הינה לבחון כחצי שנה לאחר קיומה של המחאה החברתית, כיצד המחאה השפיעה ובאה לידי ביטוי בתוך ארגונים, הן מבחינת פעילויות חברתיות בהן הארגון עוסק, והן מבחינת שיפור תנאי ההעסקה ויחסו לעובדיו. כמה מתוך ממצאי סקר זה, כבר הוצגו זה לא מכבר במסגרת הכנס השנתי של המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי באוניברסיטת חיפה (28.3.12), שעסק בנושא "השלכות המחאה החברתית על ארגונים וניהולם".
 למאמר המלא לחצו כאן

 

 

 

 

בקרוב - קול קורא לכנס ההדרכה

 

 

והשנה - כנס עתיר מרצים אורחים מחו"ל!!!


 

“Excellence is not a skill. It is an attitude.”

 

Ralph Marston

 


 

 

 

 

 


| מייל לעורכת |

לעיון בגיליונות קודמים של חדשות משאבי אנוש
קוראים יקרים! אם אינכם מעוניינים לקבל מכתב העת משאבי אנוש חדשות משאבי אנוש לחצו כאן
לתשומת לבכם! אתם יכולים ומוזמנים לסמן את התחומים שבהם אתם מעוניינים לקבל מאיתנו דוא"ל
מבקש להסיר את שמי מרשימת התפוצה שלכם לחלוטין - לחץ כאן
תודה רבה

למדריך העסקים הקש כאן
לאתר משאבי אנוש הקש כאן

כתב העת משאבי אנוש - שנה 28
לפרטים על שירותי דיוור בטלפון רב קווי: 7748382 - 09 
HUMAN RESOURCES MAGAZINE
כתובתנו: ת.ד. 4052 רעננה 4365716
Powered by Artvision | Truppo Websites