כל השאלות כל התשובות - כלי ניהול                                              

 

אני מחפשת דוגמא לשאלון שביעות רצון מהדרכה לעובדים בחו"ל באנגלית.

שאלה:
אני מחפשת דוגמא לשאלון שביעות רצון מהדרכה לעובדים בחו"ל באנגלית.Training feedback form

Dear Employee,

We would appreciate your help by answering this questionaire. Your feedback will enable us to improve our training to AVT employees.

Training Subject

Date

1. Training

Low

High

Remarks

The instructor was proficient with the material training

5

6

7

8

9

10

Explanation level was good and clear

5

6

7

8

9

10

The subject material was taught in an interesting way

5

6

7

8

9

10

The training progress was suitable to the required time for each subject

5

6

7

8

9

10

Time frame was suitable

5

6

7

8

9

10

The instructor was attentive to questions and comments

5

6

7

8

9

10

There was enough time for practice

5

6

7

8

9

10

The instructor was involved and patient to students questions

5

6

7

8

9

10

2. Content

Low

High

Remarks

The training content match the job requirements

5

6

7

8

9

10

The training content improved my skills level

5

6

7

8

9

10

The training content will help me to perform my job

5

6

7

8

9

10

Can the training content can be implemented ?

5

6

7

8

9

10

3. Material aids

Low

High

Remarks

The subjects order in the booklet corresponded to the training order

5

6

7

8

9

10

The material aids related to all training subjects

5

6

7

8

9

10

The material aids are useful and effective

5

6

7

8

9

10

4. Training room

Low

High

Remarks

Training conditions were convenient

5

6

7

8

9

10

5. Training Methods

Low

High

Remarks

Training methods help me to understand the training material

5

6

7

8

9

10

6. General

Low

High

Remarks

Did the training meet your expectations ?

5

6

7

8

9

10

Was the timframe and time utilization satisfactory ?

5

6

7

8

9

10

Comments :

Thank you

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

יום חמישי 18 יולי 2019

 

 

   RSS   |   דף הבית   |   יוצרים קשר   |   פרופיל החברה

 

 

איוש, פיתוח כישורי אנוש בע''מ 
יוזמי, מתכנני ומפיקי הכנסים השנתיים לניהול משאבי אנוש והדרכה בישראל
ת.ד. 4052 רעננה  4365716 טלפון: 09-7464264   פקס:09-7464266  דוא''ל:
info@hrisrael.co.il 
    © כל הזכויות שמורות


Powered by Artvision | Truppo Websites