כל השאלות כל התשובות - כלי ניהול                                              

 

מה התהליך בחברה בה הנך מועסק\ת לגבי אישור חוזה עבודה? משמע, אם עובד התקבל לעבודה, מי מחליט על שכרו? מי כותב את החוזה? האם החוזה עובר לבדיקה של המנהל הישיר לפני שמחלקת משאבי אנוש עוברים על החוזה עם העובד? האם מחלקת משאבי אנוש היא צד לתהליך? האם יש איסור חלוקת מידע רגיש זה עם המנהל הישיר?

 

שאלה:
מה התהליך בחברה בה הנך מועסק\ת לגבי אישור חוזה עבודה? משמע, אם עובד התקבל לעבודה, מי מחליט על שכרו? מי כותב את החוזה? האם החוזה עובר לבדיקה של המנהל הישיר לפני שמחלקת משאבי אנוש עוברים על החוזה עם העובד? האם מחלקת משאבי אנוש היא צד לתהליך? האם יש איסור חלוקת מידע רגיש זה עם המנהל הישיר?

 


 

לפני סגירה סמנכ"ל מש"א מתאמת מסגרת השכר מול הסמנכ"ל הרלוונטי ומעדכנת מנכ"ל אם יש תנאים חריגים.
המנהלים לא בודקים את החוזה, הוא נעשה ע"י מש"א.
המנהל הישיר אף הוא מעודכן לגבי התנאים אך לא קובע אותם.

 


 

חוזה העסקה מטופל רק ע"י סמנכ"ל משאבי אנוש לכל התפקידים בחברה בגלל רגישות המידע.
כמובן שכל מנהל יודע את רמות השכר של עובדיו.
השכר נקבע עפ"י רמות שכר קיימות בחברה. מקרים חריגים מאושרים ע"י המנכ"ל.

 


 

יש אצלנו מספר מסטרים (עובדי ייצור, מנהלה בכיר) שנערכו ע"י משרד שמתמחה ביחסי עבודה.
לפי הנהוג בחברה כל חוזה אישי נעשה לפי המסטרים, אם יש שינויים זה נעשה דרך עו"ד (כמובן שיש בנק של סעיפים מיוחדים אבל תמיד יש חידושים).
מש"א קובעים את תנאי העסקה לפי המקובל בחברה. אם יש חריגות יש לקבל אישור של המנהל (מנהל של מנהלת מש"א הוא סמנכ"ל תפעול אצלנו).
טווח השכר נקבע ע"י מש"אף מנהל מחלקה וסמנכ"ל התפעול / מנהל המפעל - תלוי בגיוס - כבר בשלב כתיבת דרישת הגיוס.
אם במהלך הסגירה יש חריגות יש לאשרר ההחלטה שוב בפורום הנ"ל.
באופן כללי מנהלי מחלקות לא מבינים הרבה בדיני עבודה, חוזים ובתנאי העסקה - (וטוב שכך - כל אחד מתמקצע בעבודתו).
מש"א מנתבת הדיון - כמובן הכל באישור ובהסכמת ההנהלה.

 


 

אנחנו הכנו חוזי עבודה סטנדרטיים כשלד מחייב. באשר לפרטי ההעסקה הספיציפיים - מתקיים מו"מ עם העובד (באחריות משאבי אנוש).
מסגרת התנאים המוצעת לתפקיד מוגדרת מראש ומותאמת לאירגון, לתפקידים דומים, לתנאי ההעסקה של העובד הקודם וכיוצ"ב.
תנאי ההעסקה ידועים לממונה העתידי, אבל האחריות על חתימת החוזה היא מול משאבי אנוש.

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

יום ראשון 21 יולי 2019

 

 

   RSS   |   דף הבית   |   יוצרים קשר   |   פרופיל החברה

 

 

איוש, פיתוח כישורי אנוש בע''מ 
יוזמי, מתכנני ומפיקי הכנסים השנתיים לניהול משאבי אנוש והדרכה בישראל
ת.ד. 4052 רעננה  4365716 טלפון: 09-7464264   פקס:09-7464266  דוא''ל:
info@hrisrael.co.il 
    © כל הזכויות שמורות


Powered by Artvision | Truppo Websites