כל השאלות כל התשובות - מידע ונתונים                                      

 

כיצד מחושב אחוז עוזבים שנתי בחברות

שאלה:
כיצד מחושב אחוז עוזבים שנתי בחברות


 אחוז עזיבה – מחושב מסך כל העובדים בחברה באותה שנה


 
אנו מחשבים בסוף השנה את אחוז העוזבים (חלוקה למתפטרים ומפוטרים לפי: מספר העוזבים לחלק למספר העובדים בסוף השנה.

 
מספר העוזבים בשנה לחלק במספר העובדים הכללי

 
אנו מפרידים בנושא העזיבה בין מתפטרים למפוטרים
את אחוז העזיבה אנו פורטים הן לרמת אגף/מחוז/מחלקה/צוות והן בחתך מקצועי. תהליך זה מתבצע אחת לשנה וכך אנו יכולים לנתח טוב יותר
את תחלופת העובדים ולהבין האם הבעיה הינה מקומית, מקצועית ואו מערכתית.

 
אחוז עזיבה סביר עומד על 7% בממוצע

 
לפי עובדים שעזבו מיוזמתם לאורך השנה מתוך כלל עובדי החברה. (ממוצע לאורך השנה)

 
אני מחשבת אחוז עזיבה על ידי ספירת כל העובדים שהיו על תלושי שכר במהלך השנה ומולם כל אלו שעזבו (מכל סיבה שהיא). ב-2006 עמדנו על כ-30% שזה המון מבחינתנו...

 
שני כלים עיקריים וחשובים למדידת תחלופת עובדים : ערך העזיבה ואורך החציון של משך זמן העבודה של העובדים.
- ערך העזיבה הוא היחס בין מספר העובדים שעזבו מרצון את הארגון במשך תקופה קבועה מראש, לבין ממוצע העובדים שעבדו במשך אותה התקופה.
- אורך החציון של משך זמן העבודה של העובדים, נמדד בערך של מספר העובדים שעזבו את הארגון בתקופה מוגדרת. החציון הוא מידה לנטייה מרכזית

 
אחוז עזיבה- מס' עוזבים במהלך השנה חלקי מצבת עובדים נכון ל- 31/12.

 
אחוז עזיבה - מספר העוזבים לחלק במספר העובדים. אצלנו יש נתון עכשווי (שזה החישוב הנ"ל) ויש חישוב העושה הערכה לאחוז לסוף השנה ( ETC- Estimate To Complete) המספר הנ"ל לחלק בחודש הנוכחי ולהכפיל ב - 12 חודשים
דוגמא - אם עד סוף פברואר עזבו את החברה 3 עובדים והחברה מונה 200 איש אזי 3/200 = 1.5% עזיבה נכון להיום וה - ETC הינו - 9%.

 
ברמה חודשית מודדים תחלופת עובדים בשתי רמות עובדי ייצור ומטה.
תחילת חודש וסוף חודש וכמות עובדים שעזבו

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

יום שלישי 23 יולי 2019

 

 

   RSS   |   דף הבית   |   יוצרים קשר   |   פרופיל החברה

 

 

איוש, פיתוח כישורי אנוש בע''מ 
יוזמי, מתכנני ומפיקי הכנסים השנתיים לניהול משאבי אנוש והדרכה בישראל
ת.ד. 4052 רעננה  4365716 טלפון: 09-7464264   פקס:09-7464266  דוא''ל:
info@hrisrael.co.il 
    © כל הזכויות שמורות


Powered by Artvision | Truppo Websites