כל השאלות כל התשובות - שכר והטבות                                     

 

מה נהוג בנושא צבירת ימי חופשה: כמה מאפשר לצבור?
איך מוגדר המנגנון והאם מאפשרים לעובדים לפדות בכסף ימי חופשה בסוף שנה?

 

שאלה:
מה נהוג בנושא צבירת ימי חופשה: כמה מאפשר לצבור?
איך מוגדר המנגנון והאם מאפשרים לעובדים לפדות בכסף ימי חופשה בסוף שנה?


 אנו מאפשרים לצבור עד פי  2מהזכאות השנתית


 
אצלנו בארגון נוהגים לאפשר לצבור  ימי חופשה :מס' ימי החופשה להם העובד זכאי במשך שנתיים  בניכוי 14 יום . כלומר אם עובד זכאי ל 20 ימים בשנה , מותר לו לצבור 40 יום בניכוי 14 יום כלומר - 26 יום. הבדיקה נעשית בחודש ספטמבר כל שנה - עובד שצבר מעבר למה שנקבע חייב לנצל את יתרת ימי החופשה העודפת עד חודש דצמבר.
עובד שלא יצא לחופש -  היתרה מעל "הצבירה המותרת"  נמחקת בסוף שנה.
אצלנו בארגון לא נהוג לפדות כסף ימי חופשה. אנו נוהגים לעודד את העובדים לצאת בחופש במטרה להקטין שחיקה ולהגביר מוטיבציה.
בארגון הקודם בו עבדתי פדיון ימי חופשה ניתן רק לצוות המנהלים במקרים חריגים. (לא כנוהג)


 
בעניין צבירת ימי חופשה, זכתה לתשובה בחוק חופשה שנתית ובפסקי דין של בית הדין הארצי לעבודה, והמסגרת שנקבעה על-ידי גורמים אלה היא נקודת מוצא לכל התייחסות לשאלה


 
צבירת חופשה מתאפשרת עד שנתיים. לא ניתן לפדות בכסף את ימי החופשה אלא מעודדים את העובדים לנצל את החופש


 
צבירת ימי חופשה- כל יתרת ימי החופש נפדים בסוף שנה. ישנם יוצאים מין הכלל, והנ"ל באישור ממנהל ישיר – במידה ועובד יודע כי במהלך ינואר פברואר מתוכננת חופשה אזי המנהל יאשר למשוך את כמות ימי החופש הנדרשת לשנה הבאה.


 
צבירת ימי חופשה – עד שנתיים, במידה ולא נוצל, פדיון


 צבירת ימי חופשה – מאושר עד שתי מכסות , מעבר לכך מקוזז .
פדיון חופשה- יש נוהל להגשת בקשה לפדיון חופשה והקריטריונים :
א. ככלל אין פדיון חופשה למעט לצורך הוצאות רפואיות ולא למטרה אחרת.
ב. לא תידון בקשה ללא צירוף אישור על הוצאות לצרכים רפואיים.
ג. רשאי להגיש בקשה כל עובד בתנאי שלא פדה חופשה בשלוש השנים האחרונות.
ד. רשאי להגיש בקשה עובד שניצל לפחות 10 ימי חופשה בשנה הקודמת, מתוכם 7 ימי חופשה ברצף אחד.
ה. עובד שאושר לו "פדיון חופשה" מחוייב במהלך השנה הקרובה לנצל את מכסת חופשתו השנתית במלואה.
ו. אישור ל"פדיון חופשה" יהיה עד שיעור מכסת החופשה השנתית, תוך שתישאר יתרת זכות של לפחות מכסה שנתית אחת.


 
צבירת ימי חופשה מותרת במשך שנתיים.  באשר לפדיון חופשה – הדבר מתאפשר רק במקרים חריגים


 
אנו לא מגבילים את צבירת ימי החופשה 
אנו מאפשרים לפדות ימי חופשה גם במהלך השנה


 
ימי חופשה - ניתן לצבור עד 200 שעות. ימי חופשה הניתנים ע"פ חוק ייפדו רק בסיום עבודתו של העובד בגמר החשבון. חופשה הניתנת מעבר למה שקבוע בחוק, ניתן לפדות


 
אצלנו נהוג לצבור עד 10 ימי חופש


 
אין אישור לצבור חופשה. ימי החופשה הניתנים נעים בין 14 ל-  24 בהתאם למעמד, התואר האקדמאי והוותק
אין אישור לצבור חופשה ויש לנצל את מלוא הימים בשנה קלנדארית. ימים לא מנוצלים "הולכים לפח"


 
מאפשרים לצבור עד 44 ימי חופשה בשנה, אם עובד צובר מעל המכסה הנ"ל, אנחנו מתריאים בפניו שעליו לנצל את ימי החופשה שמעל המכסה המקסימלית המותרת. בכל מקרה המערכת מוחקת אוטומאטית את ימי החופשה מעל המכסה, במידה והוא לא מנצל.אין אפשרות לפדות ימי חופשה אלא רק בסיום יחסי עובד-מעביד.


 
כמה מאפשרים לצבור? שנה
מנהלים מקבלים "התראה" לגבי עובדים החורגים בצבירת ימי החופשה שלהם. במידה והצבירה אינה קטנה החברה תפדה את ימי החופשה העודפים


 
למרות שמוגדר בחברה שלנו שאחת לשנתיים ימי החופש נמחקים, אנחנו לא עושים זאת ומאפשרים לעובדים לצבור את ימי החופש עד לשימוש שלהם. אין אפשרות של פדיון בכסף בכל שלב שהוא


 
החוק מאפשר צבירת זכאות של שנתיים. ניתן כמובן להרחיב בהסכמים קיבוציים וכד'. אצלנו ניתן לצבור עד פרישה. בפרישה היתרה משולמת. החוק אינו מתיר פדיון ימי חופש, אם כי זה נעשה במקומות מסויימים


 
ימי חופש – אנחנו מבקשים מהעובדים לנצל את ימי החופש שלהם מעבר לצבירה של שנתיים
לא מוחקים ימים ולא פודים תמורת כסף (זה בניגוד לחוק)


 
אפשר לצבור עד פעמיים מהמגיע לעובד במהלך שנת עבודה (אם מגיע לעובד 16 יום בשנה, הוא יכול לצבור לא יותר מאשר 32 יום) במקרים חריגים אפשר לפדות חופשה בכסף אבל אנו שואפים כי העובדים יצאו לחופשה


 
אסור לצבור ימי חופשה ואין מאפשרים פדיון אלא בסיום עבודה


 
מאפשרים צבירת ימי חופשה עד שנתיים ממכסת ימי החופש (ע"פ חוק). לא ניתן לפדות בכסף בסוף שנה אלא רק בתום ההתקשרות. הסיבה - לעודד עובדים לצאת לחופשה ולחזור בכוחות מחודשים (למנוע שחיקה).


 
אפשר לצבור עד מקסימום של שתי שנות ימי חופשה (למשל אם לעובד יש 20 ימי חופשה בשנה הוא רשאי לצבור מקסימום 40 ימי חופשה) במידה ועובד צבר מעבר לכך נעשה פידיון של הימים הנותרים בסוף כל שנת כספים , בדרך כלל אנו מוציאים התראה לחורגים באזור ספטמבר – אוקטובר כדי שיספיקו לצאת לחופש....


 
המגמה אצלנו להגביל צבירת ימי חופשה עד 15 יום , מתקיים תהליך של תכנון חופשה שנתית אישית לעובד ע"י המנהלים גם בהתאם לחופשות הכוללות של החברה. אין פדיון חופשה בכסף למעט עובדים המסיימים עבודתם בחברה.


 
צבירת ימי חופשה – אנחנו מאשרים צבירה של שתי מכסות וחצי. בסוף כל שנה, אם יש עודף, אנחנו מוחקים (למרות שזה נדיר).


 
מעבר ל - 2 מכסות שנתיות ימי החופש נפדים אוטומטית


 
אין פדיון ימי חופשה - מאפשרים לעובד להעביר לכל תחילת שנה - 14 ימי חופשה


 
הנדון: אין "לפדות" ימי חופשה שנתית במהלך תקופת העבודה
1. פדיון חופשה שנתית הוא תשלום לו זכאי עובד לקבל מהמעביד עבור יתרת ימי החופשה העומדים לזכותו בסיום עבודתו. 
2. בע"ע 1144/04 אברהם מרחיב נ' מוקד אמון סביון (1981) בע"מ (טרם פורסם; פס"ד מה- 21.12.06) דן בית הדין הארצי לעבודה בשאלה האם מעביד זכאי לקזז תשלומים ששילם לעובד בגין "פדיון" ימי חופשה במהלך תקופת העבודה מהסכום לו זכאי העובד כפדיון חופשה שנתית בסיום העבודה ופסק:
א. "פדיון" ימי חופשה במהלך תקופת העבודה הוא פסול ומנוגד לתכלית חוק חופשה שנתית שמטרתו היא סוציאלית כי העובד ינוח וינפוש והוא לא נועד על מנת להגדיל את שכרו של העובד.
ב. " . .  מעביד המשלם לעובד "פדיון חופשה" בתוך תקופת העבודה, במקום להעניק אותה לו בעין, גם בהסכמת העובד ואפילו על פי דרישתו, עלול להסתכן בתשלום כפול. . . ."
ג. מעביד כאמור יחויב לשלם לעובד בסיום עבודתו פדיון חופשה שנתית גם עבור אותם ימי החופשה שפדה לעובד במהלך תקופת עבודתו.


 
מאפשרים לצבור עד 45 ימים; מותר לפדות במהלך השנה רק במקרים מיוחדים, אלה שעברו 45 פודים אוטומטית


 
ניתן לצבור עד פעמיים מכמות ימי החופשה השנתיים, כלומר אם יש לעובד 15 ימי חופשה שנתיים, הוא יכול לצבור עד 30. אי אפשר לפדות את ימי החופשה בכסף


 
צבירת ימי חופשה – לפי חוק עד מכסה של שנתיים. בפועל אנו לא תמיד מקפידים על כך. אנו דורשים מהמנהלים להוציא את העובדים לחופשה ובמקרים מיוחדים בהם יש קושי אנו פודים ימי חופשה. בשוליים. לא מאפשרים לפדות ימי חופשה בסוף שנה


 
ימי חופש - החברה מאפשרת לצבור עד פעמיים ההקצאה השנתית. דוגמא - מי שיש לו 18 ימי חופשה בשנה, זכאי לצבור עד 36 ימים


 
פורמאלית מותרת צבירה עד 2 מכסות שנתיות (ז"א כ- 400 שעות חופשה). לא פורמאלית יש עובדים הצוברים אף יותר.
יש לנו מנגנון לפדיון שעות החופשה הלא מנוצלות במהלך כל השנה ולא רק בסופי שנה


 
דואגים לעשות חופשה מרוכזת כל שנה
ניתן לצבור עד 40 ימי חופשה
לעובדים עם בעיה כלכלית/משכורת נמוכה מאפשרים לפדות ימי חופש

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

יום חמישי 18 יולי 2019

 

 

   RSS   |   דף הבית   |   יוצרים קשר   |   פרופיל החברה

 

 

איוש, פיתוח כישורי אנוש בע''מ 
יוזמי, מתכנני ומפיקי הכנסים השנתיים לניהול משאבי אנוש והדרכה בישראל
ת.ד. 4052 רעננה  4365716 טלפון: 09-7464264   פקס:09-7464266  דוא''ל:
info@hrisrael.co.il 
    © כל הזכויות שמורות


Powered by Artvision | Truppo Websites