כל השאלות כל התשובות - שכר והטבות                                     

 

מהי המדיניות שקיימת בנושא קרנות השתלמות, הקריטריונים / דירוגים הקשורים לוותק בחברה וקפיצה מדירוג לדירוג. אנא ציינו בתשובותיכם אם מדובר בארגון היי - טק, מכירות, שירות או תעשייה.

 

שאלה:
מהי המדיניות שקיימת בנושא קרנות השתלמות, הקריטריונים / דירוגים הקשורים לוותק בחברה וקפיצה מדירוג לדירוג. אנא ציינו בתשובותיכם אם מדובר בארגון היי - טק, מכירות, שירות או תעשייה.

 


 


אנחנו ארגון שירות בתחום הבריאות.
לקרן השתלמות זכאי אצלנו כל עובד מתחילת העסקתו, למעט עובדים ארעיים.
הפרשות בשיעור המקסימאלי: 2.5% עובד, 7.5% מעביד, ללא הגבלת תקרה.
______________________________________________________________________________

משרדי ממשלה
כל עובד בכל דרוג המועסק בממשלה זכאי לקרן השתלמות.התשלום 1ל-3 ניתן לעבור עם הוותק מקרן לקרן עם המעבר לדרוג אחר.עובדי חב' כ"א המועסקים בפרויקטים של הממשלה זכאים לאותם תנאים
______________________________________________________________________________

ארגון היי טק
כולם  מקבלים אותו דבר בנוגע לקרן השתלמות
______________________________________________________________________________

אנחנו מתייחסים למתן קרן השתלמות כנושא במשא ומתן לפני סגירת תנאים עם עובד -
כפיפי מנכ"ל ודרגה אחת מתחת (אנשי שיווק, מכירה, הנדסה ופיתוח) הרכיב ניתן אוטומטי ובאחוזים מלאים - 7.5% חלק המעסיק.
דרגות ביניים - מנהלי מחלקות, אנשי שטח, עובדים מקצועיים. כאמור הנושא נתון למשא ומתן כאשר בכל מקרה לא ניתנת הקרן עם תחילת עבודה, לכל המוקדם שנה מתחילת עבודה וגם זה בעיקר תלוי ביצועים ולא בהכרח ותק.
______________________________________________________________________________

חברת ביוטק, אצלנו נהוג לתת קרן השתלמות אחרי 6 חודשי עבודה ( המוגדרים כתקופת ניסיון)
ועל כל בסיס השכר גם אלו שיש להם שכר מעל התקרה לקרן השתלמות
______________________________________________________________________________

לעובדים בחוזה אישי אין חובה.
זוהי הטבה כשאר ההטבות ומתייחסים אליה כעלות בלבד.
לעובדים בחוזה אישי אין קרנות השתלמות.
לעומת זאת עובדים אשר יונקים את תנאיהם מדרוג מהנדסים או טכנאים – הם מקבלים.
______________________________________________________________________________

בהתאם למדיניות החברה זכאי כל עובד לקרן השתלמות  אחרי ותק של שנת עבודה .
______________________________________________________________________________

הפרשת המעביד  הינה 5% מהברוטו  (  3.4%  נכוי בשכר שווה ל5% הפרשה לקרן השתלמות בגין עלות תנאים סוציאליים)
בחלק מהסקטורים הפרשת המעביד הינה 7.5%  ( 5%  נכוי בשכר שווה ל 7.5% הפרשה לקרן השתלמות בגין עלות תנאים סוציאליים )
______________________________________________________________________________

התכנית מוצעת לכלל העובדים . 
השקיפות נהירה לכל. 
העובדים כולם בסעיף 14 לחוק פיצויי פטורים ואשר על כן אפשר מדי חודש לעבור  מקופה לקופה על פי בקשתו של העובד .
______________________________________________________________________________

All get the same - 7.5% company 2.5% employee
Full Keren Hishtalmut with no ceiling (employee bares the tax above the ceiling)
______________________________________________________________________________

כרגע אין מדיניות מוכתבת מראש, אך יש נהלים רווחים:
1. אנשי היי טק - מקבלים מיד, או לכל היותר בתוך 3 חודשים מתחילת העבודה ( הזוטרים)
2. אנשי אדמיניסטרציה - מלבד הזוטרים ביותר, מקבלים בתוך חצי השנה הראשונה להעסקתם. הזוטרים - לאחר כשנה
חברת אינטגרציה ( היי טק)
______________________________________________________________________________

עובדי פיתוח (מהנדסים, הנדסאים) מקבלים קרן השתלמות, לעתים לאחר תקופת ניסיון (3-6 חדשים). מנהלים ועובדים בדרג ביניים (חשב, מנהלת חשבונות ראשית וכו') מקבלים גם הם. עובדים אחרים המבקשים לקבל יכולים להמיר העלאת שכר בקבלת קרן השתלמות, זאת לאחר שנבדקים היבטי המיסוי (בשכר נמוך העובד אדיש לקבלת שכר ישיר או קרן השתלמות שהיא בעיקרה, מקלט מס). קרן ההשתלמות משולמת עד לתקרה המוכרת בחוק (ניצול הטבות המס).
אנחנו חברת הי-טק, אין אצלנו דירוג, ולכן אין משמעות למעבר מדירוג לדירוג או ותק. העובד נמדד עפ"י ביצועיו.
______________________________________________________________________________

לבכירים מהיום הראשון (מעל שכר 10,000 ש"ח)
לאחרים מהשנה השנייה במסגרת עדכוני השכר לשיקול דעת מנהל.
______________________________________________________________________________

אצלנו ביבמ כל העובדים הקבועים זכאים לקרן השתלמות ברמה המקסימאלית (דהיינו
2.5% עובד ו- 7.5% מעביד) מהיום הראשון לעבודתם.
______________________________________________________________________________

קרן השתלמות אצלנו - חברה בינלאומית לשיווק ומכירות
כל עובד החל מהיום הראשון בחברה 2.5% - עובד, 7.5% - החברה
______________________________________________________________________________

אצלנו טרם גובשה מדיניות בנושא. בפועל כל העובדים בשכר גלובלי יש קרנות השתלמות על 100% מהשכר.
לחלק מעובדים על בסיס שעות ניתנת קרן השתלמות.
אנו ארגון ביו-טק.
______________________________________________________________________________

להלן מדניות החברות בקבוצה (היי-טק):-
1. הפרשה על 80% מהשכר
2. אנשי פיתוח - ככלל זכאות אחרי שנה, עובדי פיתוח מנוסים וראשי צוות  – אחרי 3 חודשי עבודה
3. אנשי מטה- אחרי שנה וחצי לגופו של אדם .
4. לעובד ניתנת בחירה בין 3 קרנות (3 הקרנות  המובילות בשוק)
______________________________________________________________________________

כאים לקרן השתלמות אצלנו: מנהלים בהסכם אישי (מנהלי מחלקות, מנהלי אגפים, סמנכ"לים, מנכ"ל) - החל מיום תחילת עבודתם בחברה בהסכם אישי.
עובדים בהסכם קיבוצי - בעלי תואר טכנאי, הנדסאי או אקדמאי אשר מאיישים מישרה שמיועדת לטכנאי, הנדסאי או אקדמאי - החל מיום תחילת עבודתם בחברה.
עובדים אחרים בהסכם קיבוצי - החל ממועד מעברם למעמד קביעות  (לאחר 4 שנות עבודה ברציפות בחברה).
גובה הפרשות: 7.5% מעביד ו-2.5% עובד.
שחרור הקרן: עם סיום עבודה בחברה. לכל מסיים, למרות שאין שחרור אוטומטי מובטח מראש.
הקרן: אנו מבצעים הפרשות לכל ק. השתלמות בישראל שבוחר העובד.
בסיס ההפרשות לקרן השתלמות: שכר היסוד בלבד.
______________________________________________________________________________

אצלנו כעקרון נותנים קרן השתלמות לכל עובד לאחר חצי שנה.
אנחנו חברת פרויקטים שמתעסקים בפרויקטי ייעוץ ופרויקטים טכנולוגיים.
______________________________________________________________________________

everyone is entitled to Keren Hishtalmut from day one- 7.5% of the base salary is paid by the employer and 2.5% by the employee.
______________________________________________________________________________

נהוג 7.5% מעסיק 2.5% עובד לכל עובד בחברה לאחר 3 ח' ניסיון
ללא דרוגים אחרים ועד תקרת המס הנהוגה בחוק
______________________________________________________________________________

החברה הינה חברת היי-טק.
המדיניות היא לתת קרנות השתלמות לכל העובדים. מעבר לכך, כל עובד יכול לבחור את הקרן אליה יבוצעו ההפרשות, ובמידה ומשנה את דעתו הוא יכול להעביר מקרן לקרן.
______________________________________________________________________________

אצלנו, קרן השתלמות משולמת מהיום הראשון.
יש הגבלה לרמות מסוימות בארגון עד גובה תקרה,( שינוי שנעשה רק לפני שנה) .
לבכירים ,מובילים מקצועיים- אין הגבלת תקרה.
______________________________________________________________________________

אצלנו המדיניות היא לתת קה"ל לכלל עובדי החברה, בכל תפקיד שהוא (גם למזכירת החברה) וביחס של 2.5/7.5.
______________________________________________________________________________

כל עובד זכאי לקבל קרן השתלמות עפ"י החלוקה המקובלת 2.5% 7.5%, אין אצלנו דירוגים. מדובר בחברת היי טק.
______________________________________________________________________________

ראשית הייתי ממליץ לך לבדוק אם חל עליך הסכם קיבוצי  או צו הרחבה. אם כן, בהסכם הקיבוצי (או בתוספות שנוספו במרוצת השנים) קיימת התייחסות לכל שאלותיך ואז נגמרו כל ההתלבטויות.... בל נשכח שהסכם קיבוצי מחייב את הארגון בדיוק כמו כל חוק אחר.
יתכן שהסכם קיבוצי חל רק על חלק מהעובדים ולחלק הנותר קיימים הסכמי עבודה אישיים. במקרה זה, העובדים עליהם חל הסכם קיבוצי ייהנו מהזכויות המגיעות על פי ההסכם.
במידה ולא חל הסכם קיבוצי על כל העובדים או על חלקם משמע שקיימים חוזי עבודה אישיים. במצב זה מה שיקבע הינו מה שכתוב בהסכם העבודה האישי ותו לא ובתנאי שאינו עומד בסתירה לדיני עבודה


כל האמור לעיל נכון לכל הפרמטרים שציינת (קרן השתלמות, דירוג עובדים ו"קפיצה" מדרוג לדרוג) ללא כל קשר אם מדובר בארגון העוסק בהיי-טק, מכירות, שירות או תעשייה.

אם ברצונך לקבל חוות דעת משפטית בנושא ידוע לי על שני משרדי עו"ד המתמחים בנושא ומקום מושבם בת"א:
א. חיל, דורון ושות'
ב. פוליאק רועי ושות'

הערה: נושא הדרוג מקובל בארגונים ממשלתיים או סמי-ממשלתיים. שם קיימים דרוגים כגון: אחיד, מח"ר,טכנאים והנדסאים, מהנדסים, מקצ"ט וכו'. המעבר מדרוג לדרוג מותנה בהשכלת העובד, למשל: עובד שהיה בדרוג טכנאים והנדסאים והשלים השכלתו למהנדס זכאי לעבור לדרוג זה.
אם כוונתך ב"קפיצה מדרוג לדרוג" להעלאה בדרגה (לצורך שכר) הרי שהנושא נדון במסגרת ההסכם הקיבוצי. אם לא קיים הסכם קיבוצי, אלא הסכם אישי, הרי שמדובר בהעלאת שכר רגילה והדבר מתנהל ע"פ קריטריונים שקובע המעביד, או נוהג, או ע"פ המוסכם בהסכם העבודה האישי (במידה וקיימת התייחסות לנושא בהסכם האישי).
______________________________________________________________________________

חברת תקשורת רב לאומית, נהוג לתת קרנות השתלמות למהנדסים, ולמדרג מסוים ומעלה. לפני מס' חודשים בנינו בחברה מדרגים (1-6) ואת התנאים הסוציאליים גזרנו על פיהם. אפשרות נוספת היא הטבה על פי וותק- עובדים מעל 7 שנים למשל.
______________________________________________________________________________

ארגון תעשייה
עובדים בחוזים אישיים קרן השתלמות מלאה 7.5 מעביד, 2.5 עובד.
עובדים בהסכם קיבוצי דור המשך :
לאחר שנה 2.5 מעביד, 2.5, עובד
לאחר שנתיים 5 מעביד , 2.5 עובד
לאחר 3 שנים 7.5 מעביד , 2.5 עובד
______________________________________________________________________________

ב HP התשלום לקרן השתלמות (7.5% מעביד ו 2.5%) עובד הינו מהיום הראשון להעסקה וללא קשר לוותק, דרוג ותפקיד. זוהי הטבה המשולמת לכל העובדים הגלובליים של החברה. כמו כן, התשלום הוא ללא תקרה אך העובד משלם את המס על התשלום שמעל התקרה.
מדיניות זו נהוגה ב HP Indigo וב HP Israel.
______________________________________________________________________________

תעשייה : בחברה שלנו, זה יותר ברמה של אסטרטגיה מאשר מדיניות (דהיינו יש יוצאי דופן...).
מקבלי קרן השתלמות הם מנהלי מחלקה, מהנדסים, אנשי משרדים (לא תקף למזכירות).
זאת למרות, שיש יוצאי דופן ותיקים בתחומי אחזקה, תבניות ואיכות בעלי קרן השתלמות אך לא מקסימאלית. 
______________________________________________________________________________

לדעתי נכון, להעניק לעובדים מקצועיים קרן השתלמות לאחר וותק של 3 שנים בחברה
______________________________________________________________________________

חברת "היי-טק" :
קה"ש לכולם, בד"כ מהיום הראשון, או מקסימום לאחר 3 חודשי ניסיון.
הפרשות: 7.5% מעביד, 2.5% עובד.
______________________________________________________________________________

קרן השתלמות ניתנת לכל העובדים (למעט מקרים בודדים).
הקרן ניתנת לאחר 6 חודשי עבודה.
בתפקידים בכירים ניתנת קרן השתלמות מהיום הראשון.
______________________________________________________________________________

אנחנו חברה שעוסקת בייבוא ושיווק לשוק המוסדי. אצלנו, בתחום המכירות, אנו מציעים קרן השתלמות לאחר וותק של 4-5 שנים, לפי 5%-2.5%, כאשר בהמשך, לאחר וותק של 8 שנים, נגדיל את הפרשתנו ל-7.5%. בתחומים שאינם מכירות (ייבוא, מנהלה, הנהח"ש, מחסן וכו'), אנו מציעים קרן השתלמות לאחר 8 שנים בהפרשה מינימאלית של 2.5%, שתעלה עם עליית הוותק לאחר מינימום שנתיים נוספות.
______________________________________________________________________________

לגבי קרנות השתלמות:
בשלטון המקומי נהוג לצרף עובד שמועסק במשרה תקנית לקרן השתלמות לאחר שנה בעבודה.
למעט עובדים אקדמאים (פסיכולוגים, עו"ס ואחרים) שעם קבלתם לעבודה מצטרפים לקרן ההשתלמות.
לגבי מעבר מדרוג אחד לאחר:
קפיצה מדרוג לדרוג אפשרית במידה והעובד מתמודד במכרז לתפקיד בדרוג שונה וזוכה בתפקיד (כמובן שעליו לעמוד בתנאי המכרז/התפקיד כולל תארים וכדומה).
______________________________________________________________________________

ארגון היי טק - מקבלים קרנות השתלמות עפ"י מו"מ בתחילת העבודה. רוב האנשים מקבלים. אין משמעות לוותק או דירוג. בכירים יותר מקבלים % מעביד גבוה יותר ולהפך.
______________________________________________________________________________

מדיניות מתן קרן השתלמות יכולה להיקבע עפ"י מספר קריטריונים –
(מפעל תעשייתי)
1. ותק העובד – מעל 5 שנים 2.5%/5%
מעל  7 שנים – 2.5%/7.5%
2. בעלי תפקיד ניהולי זוטר – לאחר שנת עבודה 2.5%/7.5%
3. בכירים – עפ"י החוזה

נ.ב. –  ראוי לבחון את נושא התקרות המוכרות (15,700 ש"ח בערך כיום)
 העובד אינו מקבל הטבה כלשהי על הפרשה מעבר לתקרה, על כן ניתן לעשות אחד משלוש
1. להמשיך להפריש לו ללא תלות בתקרה ועל הסכומים מעבר ישא העובד בשווי מס
2. לא להפריש מעל התקרה.
3. במקום להפריש מעל התקרה לקרן ההשתלמות לתת לעובד את הסכומים מעל התקרה לשכר.
______________________________________________________________________________

נושא קרן ההשתלמות אצלנו נתפש כתוספת שכר לכל דבר - כל אחד שמקבל תוספת שכר יכול לבחור באופציה של קרן השתלמות אם היא מתאימה לו.
כמובן שלרוב מנהלים בדרגים שונים ואנשי מקצוע בשכר בינוני ומעלה יכולים להרשות לעצמם, כי שאר העובדים זקוקים לשכר למחיה יום יומית.
אך יש מקרים שעובדים פשוטים מבקשים את האופציה ואנו מאפשרים להם לקבל קרן השתלמות לפי האחוז של תוספת שהשכר המגיעה לו.
אני עובדת במפעל  - תעשייה של כ-95 עובדים.
______________________________________________________________________________

בשטראוס עלית לדרגים ארגוניים 1-4 כאשר 1 – מנכלים וסמנכלים ו-4 מנהלי מותג, מנהלי בקרה, מנהלי ייצור, מהנדסים ומנתחי מערכות, מנהלי מכירות אזוריים – קרן השתלמות לכולם 7.5% מעביד, 2.5% עובד.
לשאר – בהתאם להסכמי עבודה קיבוציים במפעלים השונים.
יש מפעלים שאין בכלל לעובדים קרן השתלמות
יש מפעלים שנותנים אחרי 3 שנים 5% מעסיק, ואחרי 6 שנים 7.5% מעסיק לכל העובדים. – ומדובר במפעל ותיק ומיטיב מאוד.
______________________________________________________________________________

קבוצת ניסטק הינה חברה הנותנת שירותים בתחום האלקטרוניקה - ייצור ועריכות מעגלים. קרנות ההשתלמות שלנו הן במכסימום מיום תחילת עבודתו של
העובד. מועד תחילת הקרנות הוא לאחר 12 חודשי עבודה פרט למקרים חריגים.
______________________________________________________________________________

אני עובדת בארגון היי-טק: אצלנו כל עובד מקבל קרן השתלמות לאחר 3 חודשי עבודה ואילך

 


 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

יום רביעי 17 יולי 2019

 

 

   RSS   |   דף הבית   |   יוצרים קשר   |   פרופיל החברה

 

 

איוש, פיתוח כישורי אנוש בע''מ 
יוזמי, מתכנני ומפיקי הכנסים השנתיים לניהול משאבי אנוש והדרכה בישראל
ת.ד. 4052 רעננה  4365716 טלפון: 09-7464264   פקס:09-7464266  דוא''ל:
info@hrisrael.co.il 
    © כל הזכויות שמורות


Powered by Artvision | Truppo Websites