כל השאלות כל התשובות - שכר והטבות                                     

 

מה הנוהג בחברות אחרות (בייחוד תעשייה) בנוגע לשעות נוספות כאשר עובד נשלח על חשבון החברה להשתלמות/קורס הנמשך 3 שעות מעבר לשעות העבודה הרגילות שלו. האם יש לשלם לו שעות נוספות על כך?

 

שאלה:
מה הנוהג בחברות אחרות (בייחוד תעשייה) בנוגע לשעות נוספות כאשר עובד נשלח על חשבון החברה להשתלמות/קורס הנמשך 3 שעות מעבר לשעות העבודה הרגילות שלו. האם יש לשלם לו שעות נוספות על כך?הנוהג אצלנו (חברת הי-טק) הוא שאין משלמים שעות נוספות על השתלמות. אנו איננו נוהגים לשלם בגין שעות נוספות גם במהלך הרגיל של העבודה.
______________________________________________________________________________

אנו מבדילים בין הכשרה מקצועית הנדרשת לצורכי עבודה,הכשרה ע"פ דרישות חוקים ותקנות, הסמכות, לבין השתלמויות המעשירות את הידע של העובד
במקרה הראשון משולמים כל השעות כאילו הם שעות עבודה ,במקרה האחר ע"ח העובד
______________________________________________________________________________

אצלנו ברפאל אין משלמים ש"נ ביום של השתלמות, בין אם ההשתלמות בתוך רפאל ובין אם מחוצה לה
______________________________________________________________________________

אין תשובה חד משמעית ויש מקום להפעיל שקול דעת .. אם מדובר בלמודים השתלמויות שלעובד יש בהם עניין כי זה עשוי להרחיב את הידע שלו אין שום חובה לשלם לו שעות נוספות ברם> באם מדובר ביוזמה גל ההנהלה להוציא אותו למסגרת לימודית כי אז יש מקום לשלם לו ש.נ.
______________________________________________________________________________

אשמח לתת תמונה לגבי הקורה בשירות הציבורי : עובד הנשלח ללמודים מטעם המעסיק רשאי לקבל עבור השעות שהן מעבר לשעות העבודה תגמול (תשלום שעות נוספות) , אלא שיש לנו אילוץ- השעות הנוספות הן במאגר יחידתי, והמנהל מתבקש לדאוג לכך שיהיו לו במאגר את השעות הנוספות שמגיעות בדין לעובד הלומד מעבר לשעות העבודה
______________________________________________________________________________

ברשות מקומית משתדלים לשלוח את העובד לקורס/השתלמות החופפים את שעות עבודתו, זאת כאשר ההשתלמות/קורס הינה עפ"י דרישת המוסד. קרי - הכשרה מקצועית.
כאשר ההשתלמות אינה צורך ארגוני נטו, העובד יבצע את ההשתלמות/קורס ע"ח זמנו האישי.
הסיבה בד"כ היא משום שלעובד קיימת "הטבה" מסוימת בסוף ההשתלמות במיוחד כאשר
הינה מוכרת לגמול השתלמות.
לדוגמא: עובדים/ות יוצאים לסמינרים של 3 ימים בבתי מלון מכוח זכות לממש ימי השתלמות (אין אני דן כאן בתוכן).
עובדים אלה אינם דורשים שעות נוספות עבור שהייתם שם, אלא מנצלים את יום ההשתלמות בלבד.
 
לעומת זאת, להלן דעתי לגבי קורסים/השתלמויות במגזר העסקי:
אם הקורס/השתלמות הינו לצורך הכשרת העובד, שומה על המעביד להתייחס לשעות עבודתו ה-"קבועות" בעת שהינו מארגן קורס הכשרה שכזה. במידה והמעביד אינו עושה כך מטעמי חסכון בימי עבודה וכסף, חייב הוא לפצות את העובד שנשאר במקום כשעות נוספות.
הדבר כך גם כאשר נשלח העובד לקורס מחוץ למקום העבודה.
אבל כל זאת רק בתנאי שהקורס הינו הכשרה בלבד ואינו גחמה של העובד.
______________________________________________________________________________

במפעלי "קבוצת דוקרט" נהוג לשלם רק עלות יום עבודה רגיל.
______________________________________________________________________________

אנחנו בנשר לא נוהגים לשלם ש"נ עבור פעילות הדרכה.
כל מה שמעבר לשעות העבודה הרגילות זה על חשבון העובד.
______________________________________________________________________________

הנוהג אצלנו הוא כזה:
בכל מקרה השתלמות היא יום עבודה של 9 שעות (עובד 5 ימים) או 8 שעות (עובד 6 ימים).
גם במקרה שההשתלמות קצרה מיום מלא (אבל לא פחות מ 4 שעות) יקבל העובד יום עבודה.
______________________________________________________________________________

בחברתנו נהוג לשלם עבור שעות ההדרכה, אך השעות המשולמות הן 100%
זאת מתוך ההנחה ששני הצדדים מעוניינים בהכשרה וזוכים לערך מוסף, הן המעסיק והן המועסק.
 
חשוב לי להוסיף (ולהמליץ בחום !) כי בשנה האחרונה כאשר נדרשת השתתפות במספר רב של מפגשים אנו מחתימים את העובדים על התחייבות
ל-80% נוכחות אם לא אזי יחוייבו בחלק היחסי של עלות שתקבע מראש (שתהא סבירה - ולא מוגזמת), וזה עובד !
______________________________________________________________________________

מותנה בתוכן הקורס:
קורסי העשרה - על חשבון העובד
קורסים מקצועיים ויעודיים - ע"ח המעביד.
______________________________________________________________________________

להלן התייחסות גוף תעשייתי(עדיין גדול), תעש:
עובד שיוצא להשתלמות מתוגמל ביום ההשתלמות ללא שעות נוספות אלא אם במהלך אותו יום חזר לעבודה ועבד שעות נוספות.
______________________________________________________________________________

אצלנו משלמים שעות עבודה רגילות , לא נוספות
______________________________________________________________________________

אצלנו בארגון בריאות ממשלתי המבוסס על דיווח בסידור עבודה משמרות אחיות יום כנס הינו 6 שעות גם אם למדה רבה מעבר לכך
______________________________________________________________________________

אני טוען שאם שלחתי את העובד להשתלמות, גם הוא מרוויח ולכן אין לשלם לו שעות נוספות, אלא אם הוא מרוויח שכר מינימום או שהוא עובד על בסיס חלקי. אם העובד הוא קבוע, אין שיבה שלא ייתן את חלקו בהשתלמות
______________________________________________________________________________

בדר"כ כאשר העובד יוצא לקורס שנמשך מעבר לשעות העבודה הרגילות זה לא נחשב בספירה ולא מזכים אותו בשעות נוספות.
______________________________________________________________________________

אמנם "אקים ישראל" אינו ארגון המוגדר "תעשייה", אך חלק ניכר מעובדיו הם שעתיים ועובדים משמרות.
ימי הדרכה מוגדרים כימי עבודה לכל דבר מכל הבחינות ולאור זאת הנוכחות בהם הינה חובה
והתשלום עבורם הינו כחוק קרי, רגילות , נוספות וכו'
אני חושבת שזהו מסר חשוב לעובדי החברה לגבי היחס לאותם קורסים והדרכות,מעבר להתנהלות חוקית...
______________________________________________________________________________

מניסיון שלי יש ארגונים שמשלמים מעבר – בעיקר אם זה קשור ישירות לתפקיד או לתרבות הארגונית ויש ארגונים שמשלמים רק יום עבודה רגיל, רוב הארגונים שאני עבדתי בהם שלמו יום עבודה רגיל מלבד לעבודה על צוותי שיפור – שראו את זה כחלק מהעבודה עצמה
______________________________________________________________________________

אנחנו לא משלמים שעות נוספות על קורסים והשתלמויות.
באופן כללי כמעט כל העובדים אצלנו בהסכמים גלובלים ללא שעות נוספות.
______________________________________________________________________________

אני השתחררתי מהצבא לפני כשנה ועסקתי רבות באזרחים עובדי צה"ל.
מבחינת מרכז תע"צ ( הוא הגורם המנחה בצבא בכל הקשור לתעסוקת אזרחים עובדי צה"ל ) אין אפשרות לשלם את השעות הנוספות האלו מעבר ל - 5 . 8 שעות עבודה היומיות שלו . השעות האלו הן אחרי שעות העבודה ולכן לא משולמות ....
קצת לא הוגן ... אבל זה מה יש .....
______________________________________________________________________________

על ימי השתלמות וקורסים אין תשלום בגין שעות נוספות. נושא זה מעוגן בתקשי"ר ויכול להיות נכון גם במפעלי תעשיה.
______________________________________________________________________________

לא אין לשלם לא שעות נוספות.
הנוהל המוכר לי מהתעשייה, מארגונים ציבוריים וממשלתיים הוא כי זהו יום עבודה רגיל וכך הוא משולם.
ניתן לשלם זמן נסיעה במידה ומקום ההשתלמות מרוחק בטווח נסיעה של שעה ומעלה.
חשוב להבחין בין השתלמות להכשרה. כאשר זוהי הכשרה מקובל לשלם את כל השעות .
______________________________________________________________________________

בחברתנו (רפאל)נהוג לשלוח עובדים להשתלמות ע"ח הארגון(שכ"ל מלא וזמן העדרות).
עם זאת זמן השתלמות אינו עבודה ולפיכך העובד אינו זכאי לתמורה נוספת(שעות נוספות) מעבר לשכרו הרגיל.
______________________________________________________________________________

כללית שרותי בריאות אינה נמנית על ההגדרה עובדי תעשיה אלא נותני שירות ,לעניין השאלה:
מקובל מאוד במחוזותינו לשלוח עובד להשתלמות כאשר מחצית מסה"כ השעות הינם על חשבון העבודה
ומחצית השעות הינם ע"ח העובד.
במידה ויש קושי מצד העובדים ומאידך התקציב מוגבל להוצאות נוספות:
1. לסכם מראש עם ועד עובדים/ מנהל המח' או האחראי.
2. להבהיר שהשתלמות והעשרה מקצועית הינה חלק מההתאמה לתפקיד, ותורמת לאיכות ומקצועיות גבוהה יותר. ההשקעה מסוג זה בעובד משתלמת לעובד עצמו ותשמש אותו בכל מקום עבודה אחר בעתיד.
3. תרבות ארגונית – אם זה המצב אולי צריך להשקיע בשינוי התרבות הארגונית בנושא זה, זוהי הטבה שאינה ניתנת בכל מקום עבודה ויש יתרון כאשר מקום העבודה רוצה ל'הגדיל' ראש לעובד או לשפר ביצועיו.
______________________________________________________________________________

החוק לא מגדיר במפורש כי בזמן השתלמות מחוץ לארגון החברה מחויבת לשלם לעובד- היה וההשתלמות מתקיימת בתוך מקום העבודה מקובל לשלם שעות נוספות מחוץ למקום העבודה, אין חיוב על פי חוק
______________________________________________________________________________

עד היום לא נתקלתי בסיטואציה כזו, מאחר ורוב ימי העיון/כנסים מסתיימים בשעות מקובלות (עד 17:00 ), בכל מקרה, אנחנו לא מתחשבנים עם העובד כל עוד מדובר בחריגה של כשעה-שעה וחצי כמו שאנחנו לא מתחשבנים עם עובד שמתחיל לעבוד ב-7:00 בבוקר והקורס מתחיל ב-9:00 .
לסכום, יום עיון מזכה את העובד באופן אוטומטי ביום עבודה מלא , כל עוד מדובר ביום עיון בין 7 שעות ומעלה .
______________________________________________________________________________

בנטפים על יום השתלמות משלמים כיום רגיל ללא שעות נוספות (בלי להתחשב כמה שעות נימשך הקורס/יום עיון).
רק במיקרה של לינה משלמים על 10 שעות (שוב, בלי התחשבות בשעות בפועל)
______________________________________________________________________________

אם משלמים אצלכם שעות נוספות בוודאי שצריך לשלם לו עבור השעות האלה
אם התשלום הוא גלובלי אז אין צורך לשלם
______________________________________________________________________________

לשאלתך, אנו לא נוהגים לשלם שעות נוספות עבור הדרכה, אלא מאפשרים ניצול יום עבודה כיום על חשבון העבודה או ימים הסכמיים
______________________________________________________________________________

אצלנו בסלקום כאשר אתה מדווח במערכת "יום עיון / השתלמות" אוטומטית זה נותן 9 שעות עבודה ללא שעות נוספות.
כמובן שאפשר שעובד ידווח ידנית ואז זה תלוי באישור המנהל הישיר שלו.
______________________________________________________________________________

אצלנו השתלמות שמתקיימת אחה"צ לא מקבלים תמורה של שעות נוספות, שעות אלה הן על חשבון העובד, הנושא מוגדר בנוהל השתלמויות
______________________________________________________________________________

בחברת לדיקו לא משלמים שעות נוספות עבור הדרכה,אנו מאמינים שזה חלק מהשקעה בעובד ולכן הוא "נתרם" מזה באותה מידה
______________________________________________________________________________

במפעלנו נהוג ,לעובד משולם יום עבודה ,ללא התחשבות בשעות נוספות.
______________________________________________________________________________

יש לשלם לעובד שעות נוספות בעת שנשלח לקורס ע"ח החברה וכן יש לשלם לעובד גם החזר הוצאות נסיעה
 התשובה מתבססת על כך שאם חברה החליטה לשלוח עובד לקורס על חשבונה, והשעות שנקבעו לקורס הן לאחר שעות עבודה,אזי רואים כאילו העובד
 המשיך את עבודתו בחברה באותו יום.
 יש להקפיד שהשעתיים הראשונות ישולמו לפי 125 אחוז והשעה הנוספת הבאה תשולם לפי 150 אחוז , וזאת בתנאי שהעובד השלים שעות עבודה של יום עבודה שלם כפי שמקובל בחברה.
______________________________________________________________________________

ברמה העקרונית כל פעילות במסגרת העבודה שהעובד נדרש להשתתף בה לטובת שיפור עבודתו או מיומנותיו, צריכה לזכותו בשעות נוספות. לדעתי , חשוב לתת לעובד את התחושה שהוא לא נשלח ליום כיף או גיבושון, אלא להדרכה שוות עבודה וכמו במסגרת העבודה , גם כאן מצופה ממנו לפעול, ללמוד ולהשתפר.
______________________________________________________________________________

בבגיר נהוג לא לשלם שעות נוספות אלא על חשבון העובד.
______________________________________________________________________________

אצלנו בפריגת משלמים לעובד יום עבודה + החזר נסיעות ללא תשלום על שעות נוספות כאשר מדובר על משהו חד פעמי.
אם מדובר במשהו מתמשך שמתחיל בשעות אחה"צ אז בדר"כ אנחנו משלמים את השעות אבל זה תלוי גם באופי הלימודים ובעובד.
______________________________________________________________________________

הנוהג המקובל במקומות עבודתי היה כדלקמן:
לימודים להם נשלח העובד על ידי המעסיק, ביוזמת המעסיק וכחלק ישיר מעבודתו של העובד – יחושבו כשעות עבודה נוספות.
לימודים להם נשלח העובד על פי בקשתו, גם אם הם במימון המעסיק – השעות עד למלא יום עבודה רגיל ע"ח המעסיק, כל השאר אינן משולמות.
הכללים האלו יחולו גם על לימודים ביום ו'. שעות נוספות כאלו ביום ו' שולמו על ידי כשעות נוספות של 100% בלבד.
רצוי מאד ששיטת התשלום תעוגן בנוהל מסודר, שיהיה ידוע לעובדים וימנע טענות ומענות לאחר מעשה.
______________________________________________________________________________

לגבי נהוג זה באמת נוהג, מכיוון שאין שום חוק בנושא (זה פרשנות( לגבי תגמול בגין שעות נוספות להשתלמות .
מה שאני יכולה לומר שאצלי בחברה אני מתגמלת בגין שעות נוספות ויתרה מזאת, אם מקום השתלמות מרוחק ממקום העבודה אני מתגמלת בגין הפרש נסיעות
______________________________________________________________________________

לא צריך לשלם לו שעות נוספות
אין מדובר בעבודה אלא בהרחבת אופקים ולימוד מקצועי
המפעל מוותר על שעות העבודה של העובד באותם שעות שהיה בהשתלמות ואיננו צריך לשלם גם ריבית על שעות נוספות בהשתלמות זה לא הגיוני.
יחד עם זאת, על פי החוק מגיע לעובד שעות נוספות אלא אם סוכם עם העובד בכתב אחרת.
______________________________________________________________________________

תפיסת העולם שלי תמיד הייתה שאין לשלם שעות נוספות על הכשרה של עובדים אלא אם כן מדובר על הכשרה שהיא המשך ישיר של פעילות העבודה (הכשרה על מכונה בעמדת העבודה לדוגמא).
מטרתי כמעביד כאשר אני משלם את יום העבודה בזמן הכשרה היא שהעובד לא יצא ניפסד , אך בודאי שהכנסתו לא תעלה על זו שהייתה לו לו לא יצא להדרכה.
______________________________________________________________________________

בחברתנו אנו משלמים בהתאם לשעות הקורס וכן הוצאות נסיעה.
במידה ושעות הקורס פחות ממסגרת שעות העבודה יקבל העובד מכסה 100%.
במידה ושעות הלימוד מעבר למכסה יקבל אותן בהתאם 125% וכן הלאה).
כמובן תלוי מהו סוג ההסכם עם העובד.
______________________________________________________________________________

להלן נוהג תשלום הדרכות והשתלמויות במפעלנו:
ימי השתלמות או ימי עיון מחוץ למפעל (בהנחה שיום השתלמות אינו עולה על 9 שעות)
משולמים כזיכוי יום עבודה תקני, ללא תלות בשעת תחילה ו/או סיום מאוחר יותר.
הדרכות פנימיות המבוצעות במרכז הדרכה במפעל:
משולם עפ"י שעת הסיום ומוגבל להשלמה עד 3 שעות (100%).
______________________________________________________________________________

אצלנו לא נהוג לשלם שעות נוספות .
העובד שיצא להדרכה מקבל שכר עבור יום עבודה בלבד, והחזר הוצאות אש"ל.

1. שלחתי את העובדות ללימוד הדפסה עיוורת. אנו שילמנו עבור הקורס, והגעתי להסדר עם הבנות שעבור שעות הקורס שהן הולכות מזמנן הפנוי (לא על חשבון העבודה) הן יקבלו כימי חופש.
2. כאשר אני מקיימת ישיבות צוות/ימי גיבוש, הבנות מקבלות עבור זה שעות נוספות (אותן אלו שהפעילות מתבצעת שלא בשעות עבודה רגילות שלהן).
______________________________________________________________________________

אנו רואים קורסים והכשרות של עובדים כחלק מתכנית פיתוח אישית המפתחת את יכולות העובד. במידה והקורס הינו קורס חובה במסגרת עבודתו של העובד אנו משתדלים תמיד שזה יהיה ע"ח שבעות העבודה, ובמידה ולא צלח- והעובד שוהה בקורס על חשבון שעות החופש שלו, אין אנו משלמים לעובד שעות אלו כשעות נוספות (אנו משלמים נסיעות) .
______________________________________________________________________________

אנו לא משלמים שעות נוספות בהדרכות, זה נחשב יום הדרכה בלבד.
______________________________________________________________________________

הבדיקה אצלנו היא לפי העניין. אם הקורס . השתלמות חיוני לתפקודו של העובד , יש מקום לשקול לשלם שעות נוספות. אם הוא בגר צ'ופר , העשרה וכדומה אזי לא נשלם ש"נ שכן זו תרומתו הצנוע של העובד.
בשום מקרה אנחנו לא משלמים על זמן נסיעות ( באם שאלה זו תעלה)
______________________________________________________________________________

בעקרון אין משלמים ש"נ בגין השתתפות בשעות השתלמות מעבר לשעות העבודה הרגילות בארגון.
______________________________________________________________________________

בשום אופן לא, על שעות ההדרכה גם העובד צריך להשתתף.
______________________________________________________________________________

צלנו מקובל לא לשלם עבור השעות הללו, והאמת היא שאף פעם גם לא נתקלתי בפניה כזו
______________________________________________________________________________

במגזר הציבורי נהוג לא לשלם כלל, ולדעתי הדבר נכון גם במגזר הפרטי, בהנחה כי העובד מרוויח "ידע" ולימודים ולכן אין זה מקובל לשלם לו תוספת.
______________________________________________________________________________

אפשר לקחת דוגמה משרות המדינה – הם מקפידים על זכויות העובדים ובהשתלמויות לא משלמים שעות נוספות.משולמים נסיעות בלבד.
זו לא עבודה – זו השתלמות
______________________________________________________________________________

הנוהג אצלנו ( היי טק) שהשעות הללו הן בעצם "תרומתו" של העובד לתהליך ההדרכה – חלק המעסיק נותן וחלק הוא ( שהרי הוא מתפתח מההדרכה)
______________________________________________________________________________

אינני מנהל משאבי אנוש אלא עובד המצוי בתחום יחסי העובדה במשק
לא משנה מה נהוג, משנה איך את רוצה להתנהג עם עובדייך?
האם היית מעוניינת לעבוד שעות רבות ולא לקבל עליהם שכר? האם זו נראית לך בכלל שאלה הגיונית?
עובד אמור לקבל שכר על כל שעה בה הוא אינו יכול לעשות דבר אחר (לראות טלויזיה, לנוח, לשוחח עם חבר\ה)
זה שבארץ כל אחד עושה מה שהוא רוצה עם החוקים (חוקים!!!) זה משהו אחר
______________________________________________________________________________

התשובה היא חיובית. משלמים להם שעות נוספות כאשר הם מגיעים להדרכה /אימון או סדנא. כך, קורה כי ההדרכה היא בתל אביב בו בזמן שהמפעל נמצא במקום מאוד צפוני. שלוש שעות אלו – שעות נוספות לכל דבר ועניין
______________________________________________________________________________

התשובה: לשלם על השעות, כאשר הוא נשלח ע"י החברה.
______________________________________________________________________________

בארגונינו, אין תשלום עבור שעות נוספות בגין הדרכה.
______________________________________________________________________________

אצלנו במכבי שירותי בריאות נהוג כך:
אם מדובר בהכשרה (שהעובד נדרש לה לצורך מילוי תפקידו והשתתפותו חובה) - אנו מתייחסים לזה כאל שעות עבודה/שעות נוספות לכל דבר וענין
אם מדובר בהשתלמות פנימית או חיצונית המאורגנת על ידנו (שרלבנטית אמנם למקצוע/תפקיד אך יותר כהעשרה והעמקה וההשתתפות בה אינה חובה - תשלום השעות ב- 100% (גם מעבר לתקן)
אם מדובר בהשתלמות חיצונית שהעובד נרשם אליה מיוזמתו, במימון מלא או חלקי של הארגון - תשלום שעות התקן ב- 100% אך לא מעבר לתקן.
______________________________________________________________________________

לשאלתך יקבי רמת הגולן לא משלמים שעות נוספות לעובד שיוצא להשתלמות.
______________________________________________________________________________

אני מנהלת משאבי אנוש של חברה תעשייתית, שלחתי עובדים רבים לקורסים שחלקם עברו את שעות העבודה הרגילות והנושא עלה פעמים רבות - אף פעם לא אישרתי לתשלום שעות אלו. מה כן שילמתי: את הקורס, את שעות העבודה הרגילות ואת הנסיעות לקורס.
מעבר לכך אני חושבת שלא נכון לשלם וחשוב שגם העובד יראה מאמץ מסויים מצידו.
______________________________________________________________________________

אנחנו בדר"כ לא משלמים ש"נ כשהעובד נמצא בקורס.
______________________________________________________________________________

השתלמויות,הכשרות והדרכות הנעשות ע"ח המעסיק הן מצב של Win Win situation
החברה משקיעה בשיפור המיומנות המקצועיות של העובד ומקדמת אותו במסלול התפתחות מקצועית והעובד בתמורה מבצע משימות ומעניק תפוקות איכותיות התורמות לארגון.
איני רואה סיבה לשלם תמורה בגין שעות נוספות.
______________________________________________________________________________

עובד המקבל שכר גלובאלי אינו זכאי לתשלום שעות נוספות שכן הנחת העבודה היא שהשכר הגלובאלי מכיל רכיב של שעות נוספות פוטנציאליות. כשם ששעות חוסר אינן מנוכות משכרו כך שאין שעות- עודף מקבלות ביטוי בשכר.
______________________________________________________________________________

מניסיוני- אם הקורס התחיל בשעות העבודה ונמשך לאחר מכן-משלמים שעות רגילות.
אם מתחיל אחרי שעות העבודה לא משלמים בכלל (לימודי תואר וכד').
______________________________________________________________________________

המקובל אצלנו שעובד היוצא להשתלמות מקבל יום עבודה מלא ללא שעות נוספות.
צריך שתהיה (ביחסי עבודה) הערכה הדדית בין העובד לממונה כאשר ההנהלה משקיעה מקום זמן וכסף והעובד מצידו משקיע שלוש שעות מזמנו החופשי כתמורה .
______________________________________________________________________________

הדבר תלוי בהסכמי העבודה והנוהג הקיים במקום העבודה
על פי ניסיוני בעבר (ארגון שרות גדול בפריסה ארצית) והיום (קבוצת חברות בתחום ההיטק)
השתתפות בקורס על חשבון החברה מזכה את העובד ביום עבודה בלבד (ללא שעות עודפות ו/או שעות נוספות)
______________________________________________________________________________

לא נתקלתי במקרה כזה. אבל, לשם השוואה, כאשר עובד נוסע להשתלמות/קורס/תערוכה בחו"ל והוא עובד בימים או בשעות שמעבר לשעות/ימי העבודה הרגילים שלו – אנו לא משלמים עבור התוספת.
______________________________________________________________________________

אצלנו לא נוהגים לשלם שעות נוספות. זה כולל גם לגבי קורסים.
______________________________________________________________________________

אצלנו כל העובדים הם עובדים גלובליים לכן השאלה לא רלבנטית גם במקרה של השתלמות.
לדעתי, גם אם נהוג לשלם עבור שעות נוספות, אין סיבה לשלם במקרה של השתלמות, בהנחה
שהחברה משלמת על יום עבודה זה (או יותר מיום אחד), יום זה איננו יום עבודה ממש, אלא יום שנועד להקנות לעובד כלים לעשות את עבודתו טוב יותר, המידע שמקבל נשאר שלו בכל מקרה. כמובן שיש לשלם עבור נסיעות אם רלבנטי.
______________________________________________________________________________

השתלמות היא חלק בלתי נפרד מעבודה בכיתן משלמים את שעות העבודה כולל הנסיעות
במקרה של קורס התשלום מותנה בהצלחה מבחנים תעודה וכ"ו
______________________________________________________________________________

עובד שנשלח לקורס ע"י העבודה ומקום העבודה חייב את העובד להשתתף בקורס
המעביד צריך לשלם לעובד את עלות השעות הנוספות.
מה היה קורה אילו העובד היה מסרב לצאת לקורס? האם מקום העבודה היה ממשיך להעסיק אותו? אני מניח שמקום העבודה היה מפסיק את העסקתו.
מקום העבודה צריך להיות הוגן עם העובד ולכן צריך לשלם את עלות השעות הנוספות כאילו העובד היה נוכח במקום העבודה.
______________________________________________________________________________

יש להפריד בין עובדים גלובליים לעובדים לפי שעות .
- גלובליים :התשלום אינו מושפע מהיקף השעות המושקע
- עובדים לפי שעות : בקורסים פנימיים /חיצוניים יבוצע תשלום עבור השעות הנוספות .
יש לציין כי תשלום הש"נ הינו ע"פ אחוזים רגילים(100% ) ולא אחוזי ש"נ (125% )
______________________________________________________________________________

לעניות דעתי חברה השולחת את עובדיה ללימודים , זו חברה המממנת את לימודי העובד מרצונה ומעוניינת בידע ובתרומה של העובד , אכן תשלם שעות נוספות.
______________________________________________________________________________

הנוהג אצלנו הוא לשלם אך ורק עבור יום עבודה מלא.
בלי להישמע צינית.... ה"פילוסופיה" מאחורי הנוהג היא שהשתלמות/קורס הם בונוס עבור העובד ולכן אין צורך לשלם לו גם עבור שעות נוספות.
______________________________________________________________________________

תשובה לשאלתך תלויה בשני גורמים:
1. האם ההשתלמות נחשבת להשתלמות מיקצועית הקשורה לעיסוקו של העובד ביום יום, או האם מדובר בהעשרה
2. מדיניות החברה לגבי בקרה אחרי תקציבי הדרכה ומעקב אחרי שעות עבודה.

לדעתי בהתאם למדיניות מעקב השעות ותשלום בעבור שעות נוספות וכמו כן סוג ההדרכה ניתן למצוא פיתרון הולם.
אין חוק או כלל גורף , לכל חברה יש נוהג שונה.
______________________________________________________________________________

תלוי בסוג ההכשרה . באם זאת הכשרה שמחוייבת ע"י המפעל ( בטיחות , , עזרה ראשונה וכו) - התשלום הוא כשעות עבודה .
אם הכשרה הנה ההעשרה - אין תשלום כלל עבור השעות, החברה משלמת את הקורס, הסעות
וכו.
______________________________________________________________________________

בארגון שלנו, ככלל -אין תשלום עבור שעות נוספות בגין קורס / יום עיון. ההחלטה באם לשלם שעות נוספות לקורס מעבר לשעות העבודה היא לגופו של עניין.
______________________________________________________________________________

ככלל נהוגה אצלנו הגישה התואמת את מבחן "הנהנה העיקרי" לענין לימודים במס הכנסה. באם נשלח העובד מטעם המעביד לתועלתו הישירה של המעביד והלימוד חיוני לשיפור התוצאות העסקיות במישרין, אזי יש לראות את הלימוד כחלק מהעבודה ובסוף היום כהמשכה.
אם הלימודים נועדו כדי להרחיב את הידע הכללי של העובד ולפתח אצלו חשיבה כללית רחבה יותר ושיפור המבנה האישיותי שלו, יוכל המעביד לנתק את הלימודים מהעבודה.
והכל, תוך שיתוף והבנה עם העובד ככל שניתן.
______________________________________________________________________________

1. בד"כ קבוע ונהוג כי הדרכה ו/או השתלמות עובדים מחוץ ומעבר לשעות העבודה הרגילות - אינה מזכה בתשלום עבור השעות, ודאי לא שעות נוספות. מה גם שהקורס ע"ח הארגון/החברה.
2. שונה הדבר במסגרת שעות העבודה הרגילות - אם העובד נשלח ומשתתף בקורס או השתלמות החשובים להמשך עבודתו בחברה ובעלי ערך מוסף לחברה, אזי יקבל תשלום עבור שעות העבודה הרגילות אותן הוא "מבלה" בקורס.
______________________________________________________________________________

אם הקורס/ההשתלמות הוא "צ'ופר" לעובד ואין לו נגיעה לעבודתו ולתפקידו אולם בכל זאת ממומן על ידי החברה - יש שנוהגים לא לשלם עבור שעות העבודה (שכן הם מממנים את הקורס לעובד)
______________________________________________________________________________

גם אנחנו נתקלנו בדילמה הזו והחלטנו שעובדים במשרה גלובלית לא יצטרכו להשלים
שעות כאשר יוצאים מוקדם יותר לקורס.
לגבי עובדים שעתיים- לא מקבלים שעות נוספות.
______________________________________________________________________________

אנו בחברת אומריקס לא משלמים שעות נוספות עבור ימי השתלמויות גם אם זה חורג משעות העבודה המקובלות.
העובדה שעובד יוצא לקורס, מעשיר את הידע שלו ולא משלמים לו ש"נ
______________________________________________________________________________

אצלנו בחברה, נשלח עובד להשתלמות וביקש תשלום / פיצויי, מאחר וההשתלמות היא גם צ'ופר, נישלח עובד אחר.
לכל השתלמות שהיא במסגרת חומר נילמד חיוני לעבודה, העובד מקבל תשלום על שעות רגילות ועל נוספות באופן מלא וללא שיבקש.
______________________________________________________________________________

כן, בהחלט צריך לשלם לו
______________________________________________________________________________

ימי הדרכה או ימי עיון בד"כ משולמים כיום עבודה תקני, היינו ללא ספירת שעת כניסה או שעת יציאה, ובוודאי ללא תשלום של שעות נוספות. אם המעביד עושה כן הוא עושה זאת לפנים משורת הדין.
______________________________________________________________________________

מאוד תלוי לדעתי בקורס. אם זה משהו מאוד ספציפי לעבודה שלו באותה תעשייה והיוזמה באה ממקום העבודה (כלומר אנחנו רוצים שיצא לקורס) הייתי משלמת אם הוא דורש ש.נ.
אם הקורס נותן לו ערך מוסף מעבר לעניין הספציפי בתפקידו הנוכחי, לא הייתי משלמת ש.נ.
______________________________________________________________________________

ההנחה היא, שהעובד נשלח לקורס כדי שיוכל להמשיך ולתרום למקום העבודה, ישפר את הידע הקיים, ובכך גם יאריך את תוחלת ההישרדות שלו בארגון.
מכיוון שכך, אצלנו (בחברת החשמל) יום ההדרכה נחשב ליום עבודה רגיל ...ללא שעות נוספות, גם אם נמשך מעבר לשעות העבודה הרגילות.
 ______________________________________________________________________________

בחברה שלנו לא משלמים בעבור שעות נוספות בהשתלמות .
______________________________________________________________________________

לגבי השאלה- התשובה היא כן.
כל עוד הוא היה שם מטעם העבודה - זה כאילו היה במקום העבודה ואז היה מקבל תשלום של 3 שעות נוספות.
______________________________________________________________________________

כל ארגון ונהליו/נהגיו. אף לא ניתן לומר שרוב הארגונים נוקטים בשיטה זו או אחרת. לפיכך קשה מאוד לענות. יחד עם זאת, קחי בחשבון שאם שילמת פעם אחת - לא תוכלי שלא לשלם בפעם אחרת, לעובד אחר, ולהפך.
אם אינכם מרבים לשלוח עובדים לקורסים/השתלמויות יתכן והייתי הולך לקראת העובד (במיוחד אם היציאה לקורס/השתלמות נעשתה ביוזמת הארגון ויש לו אינטרס מובהק ביציאת העובד לקורס/השתלמות).
______________________________________________________________________________

כיוון שבהיי טק רוב העובדים עובדים על בסיס חוזה אישי גלובלי, אין משלמים על שעות נוספות, אבל גם לא מורידים על מספר שעות קטן יותר.
______________________________________________________________________________

אצלנו:
1. כאשר ההדרכה היא פנימית - בתוך הארגון ומטרת ההדרכה היא העשרה העובד חותם
כרטיס יציאה ונכנס לכיתה ללמוד.
2. כאשר ההדרכה היא מקצועית וההדרכה פנימית הוא מקבל שעות נוספות
3. כאשר העובד נשלח להשתלמות מחוץ לעבודה - העובד חותם כרטיס והולך ללמוד
______________________________________________________________________________

הארגון שלי פועל בתחום הרווחה, וכחלק אינטגראלי וחשוב מהליך העבודה אנו מוציאים עובדים רבים לימי עיון , השתלמויות וקורסים.
יש לזכור כי כל השתלמות תורמת גם לעובד וגם למעביד, וברוב המקרים עלות ההשתלמות חלה ברובה על המעביד (עלות יום העיון, נסיעות ויום עבודה( ולכן הוחלט כי אין תשלום עבור שעות נוספות ביום עיון.
______________________________________________________________________________

1. אם הקורס הוא לבקשת העובד ע"ח המעסיק למטרת העשרה כללית ,לא נהוג לשלם שעות נוספות.
2. אם הקורס לבקשת המעסיק ועל חשבונו ,מאחר שהקורס עתיד לתרום לתפוקת העובד - מתייחסים כהדרכה בעבודה ולכן יש לשלם שעות נוספות.
______________________________________________________________________________

המדיניות שלנו היא לשלם יום עבודה רגיל ללא שעות נוספות.
נכון לגבי כל ענפי הקיבוץ, כולל התעשייה.
______________________________________________________________________________

אין לערוך "התחשבנות" בנושא שעות נוספות החישוב הינו יומי וגם שבועי.
אמנם יש ניסיון להכניס תיקון לחוק . על פי ההצעה התשלום יהיה על בסיס חישוב רבעוני או שנתי.
______________________________________________________________________________

אצלנו, עובדים היוצאים להשתלמות מחוץ למקום העבודה, ע"ח מקום העבודה, מקבלים שכר עבודה יומי מלא ללא שעות נוספות.
נקודת ההנחה היא כי התועלת המופקת מההשתלמות - נקנית ומוקנית למפעל, אך גם העובד נהנה ממנה.
גם אם ההדרכה מתקיימת במקום מרוחק, לא נחשבות לעניין, שעות הנסיעה אליה וממנה.
הדוגמא הקיצונית לכך מתקיימת בקורס המתקיים בחו"ל. ישנה השלמת שעות לשכר ליום מלא ותו לאו.
כל פרשנות אחרת, משמעותה - תשלום מלא מרגע ההמראה ועד הנחיתה, כולל שעות השהייה במלון. וכמובן שזה לא רציונאלי.
מעבר לכך, ישנם קורסים שעובד יוצא אליהם לאחר שעות העבודה במכוון: קורסי מחשבים, אנגלית וכיו"ב.
העובד "מרוויח" את ההשקעה בו באמצעות הקורס ו"סופג" את שעות ההכשרה.
אני קורא להדרכות מסוג זה: "הדרכות רווחה" שהנהנה העיקרי בהם הוא העובד מאחר והתועלת מההשקעה בקורס למפעל היא קטנה, אם בכלל קיימת.
ישנם מקרים בהם אנו משלמים שעות נוספות להדרכה:
1. ההדרכה מתקיימת במפעל ונמשכת לזמן השעות הנוספות מעבר ליום העבודה.
2. עובד מגיע להדרכה פנימית ביום ו' במיוחד.
______________________________________________________________________________

התשובה תלויה בסוג ההשתלמות:
1. אם מדובר בקורס שאני מחייבת אותו לעשות, עלי לשלם לו את השעות הנוספות.
2. אם מדובר בקורס העשרה/לימודים אקדמאים/בקשה אישית של העובד/קורס המקנה מקצוע חדש - לא משלמים. הלימודים בשעות אחר הצהריים נעשים על חשבון העובד. (כלומר אני משלמת על הקורס והוא תורם מזמנו כדי ללמוד מה שהוא רצה).
______________________________________________________________________________

לדעתי אין מקום לשלם שעות נוספות במקרה הנ"ל.
______________________________________________________________________________

אצלנו ובחברות היי טק רבות נהוג בשנים האחרונות להוציא את העובדים לקורסים רק לאחר שעות העבודה וכמובן שהשעות הן על חשבון העובד. החברה מממנת את הקורס בלבד. ובנוסף מחתימים את העובד על התחייבות להמשך עבודה בחברה.
______________________________________________________________________________

השתלמות מהווה בד"כ הטבה, במיוחד במקרה בו עובד יוצא ע"ח יום עבודה וממומן ע"י המעסיק.
במצבים כאלה, איננו נוהגים לשלם שעות נוספות מאחר ואין הצדקה לכך. זו "תרומתו" הצנועה של העובד להשתלמות.
______________________________________________________________________________

להלן התייחסותי לשאלתך, בהסתמך על שני מקרים -
מקרה אחד - שהעובד נשלח לקורס מקצועי מטעם החברה ( לתועלת החברה) ואז יש לשלם לו שעות נוספות
מקרה שני - שהעובד נשלח לקורס שאינו מקצועי ( העשרה בלבד) ואז היעדרותו מהעבודה היא במילא צופר על חשבון החברה ואז אין צורך לשלם לו
בכל אופן , ההתייחסות בחברת אבנטרי לימי עיון / השתלמויות הייתה לצורך העניין כיום עבודה רגיל ללא התייחסות לשעות הנוספות, כלומר - 8.6 שע' ליום .
______________________________________________________________________________

במידה והקורס הנו חובה ואורגן ע"י המוסד, הרי יש לשלם שעות עודפות (לפי 100%) לעובדים הנשארים בקורס מעבר לשעות העבודה.
במידה והקורס חיצוני , העובד יצא אליו מיוזמתו , אך באישור המוסד, שעות אלה לא משולמות כלל.
______________________________________________________________________________

אצלנו על יום הדרכה לא מקבלים שעות נוספות גם אם זה חורג משעות העבודה.
לגבי ימי שישי - אנו שואלים את העובדים אם הם מוכנים לבוא להדרכה מתוך ידיעה ברורה שאין תשלום לשעות נוספות.
אם יש התנגדות משתדלים שההדרכות יהיו ברובם על שעות חשבון העבודה.
______________________________________________________________________________

אנו נוהגים לשלם לעובד שיוצא ליום השתלמות - עבור יום עבודה בלבד, ללא תשלום ש"נ.
______________________________________________________________________________

הנוהג הקיים אצלנו מזה שנים הינו שכל אירוע לאחר שעות העבודה הרגילות כולל השתלמויות
בארץ וגם בחו"ל אינו נחשב כשעות נוספות
הסיבה הינה שדבר מעין זה הינו גם תרומה וגם השבחה אישית לעובד בהווה ובעתיד.
______________________________________________________________________________

אנחנו אמנם לא מתחום התעשייה, אנחנו חברת מחשבים, ובכל זאת, עובד שיוצא להשתלמות מטעם החברה ועל חשבון החברה עבור השעות שמעבר לשעות העבודה הרגילות שלו לא מקבל שכר.
______________________________________________________________________________

בארגוננו מקובל כי אם הקורס אינו ספציפי לארגון שלנו, והמידע הנלמד יכול לשמש ולקדם את העובד בעתיד גם מחוץ לדלתא (קורס רכש/אנגלית/אקסל וכו') - אז חלק מהקורס (לעיתים אף חצי ממנו) הוא מעבר לשעות העבודה ועל חשבון זמנו הפרטי של העובד/ת.
______________________________________________________________________________

במידה ועובד שעתי מקבל תשלום בין שעות נוספות
______________________________________________________________________________

אצלנו בחברה העובד מקבל יום חופש
______________________________________________________________________________

אנחנו תמיד משלמים לעובדים על השעות בהם הם נמצאים בהשתלמות או קורס שהיא מטעמנו וקשורה למסגרת המקצועית של העבודה

 


 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

יום חמישי 18 יולי 2019

 

 

   RSS   |   דף הבית   |   יוצרים קשר   |   פרופיל החברה

 

 

איוש, פיתוח כישורי אנוש בע''מ 
יוזמי, מתכנני ומפיקי הכנסים השנתיים לניהול משאבי אנוש והדרכה בישראל
ת.ד. 4052 רעננה  4365716 טלפון: 09-7464264   פקס:09-7464266  דוא''ל:
info@hrisrael.co.il 
    © כל הזכויות שמורות


Powered by Artvision | Truppo Websites