כל השאלות כל התשובות - שכר והטבות                                     

 

איך מתבצע תהליך של קידומי שכר.

האם אחת לשנה??

מי מאשר את קידומי השכר? האם המנכ"ל ישירות יחד עם מנהל משאבי אנוש, או שמקצים לכל סמנכ"ל אחוזי קידום והם מחליטים על החלוקה בחטיבות שלהם??

שאלה:

איך מתבצע תהליך של קידומי שכר.

האם אחת לשנה??

מי מאשר את קידומי השכר? האם המנכ"ל ישירות יחד עם מנהל משאבי אנוש, או שמקצים לכל סמנכ"ל אחוזי קידום והם מחליטים על החלוקה בחטיבות שלהם??


 

אצלנו מתקיימים דיוני שכר אחת לשנה בינואר בתחילת שנה. בדרך כלל דיוני השכר מתבצעים לאחר שיחות הערכה של כל העובדים ונקבעת מדיניות העלאת שכר לשנה הקרובה על ידי מנכ"ל + מנהלת משאבי אנוש.

לאחר מכן מנהלת משאבי אנוש יושבת עם כל מנהל מחלקה על כל העובדים ומחליטים על העלאות, המנכ"ל יושב עם צוות ההנהלה.

לבסוף יש ישיבה של מנהלת משאבי אנוש עם המנכ"ל לאישור העלאות וסיכום. לאחר שהתקבלה החלטה כל מנהל יושב עם העובדים שלו. 

אין תהליך קבוע ומובנה. כמו תמיד מי שדופק יותר על השולחן מקבל יותר. בדרגות הגבוהות המנכ"ל מחליט. בדרגות נמוכות יותר ההחלטה יחד עם מנהל מש"א.קידומי שכר מבוצעים אצלנו פעם בשנה לקראת אפריל ולאחר תהליך הערכה ומשוב בכל החברה. יש לנו צוות שכר המורכב ממנהלת משאבי אנוש, מנכ"ל וסמנכ"ל תפעול שהוא המחליט הסופי בנושא עדכוני השכר לכל מחלקות הארגון.

 קידומי שכר: מתקיימות ישיבות הנהלה ומשאבי אנוש אחת לחצי שנה ומתקיים דיון לגבי כל העובדים בארגון בכל הנושאים (קידומי שכר ודרגות, הארכות העסקה, קביעות וכו').

מי שמחליט זו ההנהלה (נשיא + מנכ"ל) על פי המלצת הממונה ומש"א.

 איך מתבצע תהליך של קידומי שכר.

 

כללי-פעם בשנה-1.04.דיוני השכר נעשים במהלך פברואר ומרץ.[ המאזן בד"כ ידוע, כולל שינויים אחרים ]

האם אחת לשנה??

במקרים בהם יש שינוי בתפקיד או במקרים מיוחדים יש שינוי בשכר.

מי מאשר את קידומי השכר? האם המנכ"ל ישירות יחד עם מנהל משאבי אנוש, או שמקצים לכל סמנכ"ל אחוזי קידום והם מחליטים על החלוקה בחטיבות שלהם??

מנהל משאבי אנוש אחראי לתהליך והוא מחליט עם מנהלי החטיבות בהתאם למגבלות מסוימות.


יש אצלנו טבלאת דרוגי שכר שבנינולפי תפקידים, יש 4שלבים כשבכלשלב יש טווח העלאות. בתוך השלב העלאת שכר נעשית עם מנהלת מש"א ומנהל ישיר

בין השלבים זה מובא לאישור וועדת משכורות הכוללת: מנהל כספים, מנהלת מש"א, מנהל מפעל, חשב שכר ומנהלת כ"א.

העלאות שכר רק לאחר שנת עבודה מלאה.


איך מתבצע תהליך של קידומי שכר.

האם אחת לשנה?? אחת לשנתיים במועד קבוע וידוע מראש שמעוגן בהסכמי העבודה

מי מאשר את קידומי השכר? האם המנכ"ל ישירות יחד עם מנהל משאבי אנוש, או שמקצים לכל סמנכ"ל אחוזי קידום והם מחליטים על החלוקה בחטיבות שלהם?? לכל מנהל חטיבה מוקצה סכום כספי שאותו הוא רשאי לחלק בין עובדיו. בכל מקרה – זה כפוף לאישור המנכ"לים.


קידומי שכר – פעמיים בשנה פבואר וספטמבר – לא לכל העובדים. סמנכ"לית משא מכינה את הרשימה יחד עם הסמנכ"לים ומגישה למנכ"ל לאישור.


קידומי שכר – מסקר השכר בתעשייה עולה כי 77% מהארגונים שהשתתפו בסקר מבצעים עדכוני שכר אחת לשנה, יתר הארגונים מבצעים עדכוני שכר ללא מדיניות קבועה. מתוך הארגונים המבצעים עדכוני שכר אחת לשנה, כ- 36% מבצעים אותם בחודש ינואר, 27% מבצעים בחודש אפריל והיתר במועדים אחרים במהלך השנה.


תהליך דיוני שכר מתקיים אצלנו אחת לשנה .

קיימות 4 מדרגות שכר לכל תפקיד – מתחיל, מקצועי, בכיר ומומחה.

את המדרגות אנחנו מעדכנים כל שנה בהתאם למצב השוק.

במסגרת שיחות המשוב השנתיות המנהל שואל את העובד לאיזו העלאה הוא מצפה

במהלך דיוני השכר כל מנהל מקבל את מדרגות השכר של המחלקה שלו וממקם כל עובד בהתאם למקצועיות, וותק, השקעה וכו'...

כל המנהלים נפגשים עם מנהלת מש"א להסביר את העלאות עליהם החליטו

התכנית מגיעה לאישור צוות משכורות שכולל את : מנהלת מש"א, מנהל הכספים, מנכ"ל וחשבת השכר


העלאות שכר מתקיימים פעם בשנה - בחודשים מרץ- אפריל לאחר שנעשו כבר סיכומי השנה שיצאה. מנהלי "העל" מקבלים אחוז מתוך סה"כ התקציב שאושר לשם כך בהתאם לגודל המחלקות וכמות העובדים שבאחריותם- הם יושבים עם מנהלי המחלקות לגבי מי מקבל כמה, הכול נעשה יחד עם מש"א, אישור סופי מנהל "העל" ומש"א. לגבי בכירים- מש"א ומנכ"ל


זה גמיש אפשר למשל לקבוע אחוז מסויים של ותק למשל כל שנה 0.5% או 1% ותק ואז כל שנה עולה השכר באחוז מסויים.

אפשר לקבוע תוספות על פי מצויינות X אנשי הצוות שבלטו בשנה Y יקבלו תוספת של Z%

קידומי שכר: מומלץ המנכ"ל בשיתוף פעולה עם מנהל משאבי אנוש – הם רואים את כל התמונה.

אופציה של הקצאה לכל סמנכ"ל היא בעיתית.


תקציב קידומי השכר נקבע ע"י ההנהלה, יחד עם משאבי אנוש, ואז מחולק לכל סמנכ"ל תקציב (X$ * מס' האנשים בחטיבה) לחלוקה בתוך החטיבה. מקפידים על דיפרנציאציה.


תהליך ביצוע קידום בשכר מתבצע אחת לשנה, לכל מחלקה נקבע תקציב וההחלטות הן של המנהלים הישירים בפיקוח הסמנכ"ל האחראי.


תהליך קידומי שכר שונה בין חברה לחברה אך מקובל לקבוע % מסוים לעדכוני שכר בתקציב החברה במסגרת בניית התקציב (שותפים לתהליך: סמנכ"ל משאבי אנוש וסמנכ"ל כספים באישור סופי של המנכ"ל והדירקטוריון).

החלוקה הסופית פר מחלקה מתבצעת בעיקר על-בסיס נתוני שוק. מעבר לתקציב, מומלץ לצייד את הסמנכ"לים בנתוני שוק מעודכנים, פר מחלקה ופר עובד כדי להקצות את המשאבים בצורה אפקטיבית.


איך מתבצע תהליך של קידומי שכר.

האם אחת לשנה?? אצלנו קידומי שכר מתבצעים אחת לשנה, כמובן שיש לעתים חריגים במידה והגיעו חצי שנה או 8 חודשים אחרי ההעלאות הם לא בהכרח יצטרכו לחכות שנה וחצי.

מי מאשר את קידומי השכר? האם המנכ"ל ישירות יחד עם מנהל משאבי אנוש, או שמקצים לכל סמנכ"ל אחוזי קידום והם מחליטים על החלוקה בחטיבות שלהם?? אנחנו מחליטים באיזה אחוזון אנחנו מעוניינים להיות בהתאם לשוק ויחד עם המנכ"ל בודקים את עצמנו בהשוואה לסקרי שכר ובודקים את ההערכות השנתיות שהמנהלים עשו עם העובדים (פעמיים בשנה) וכמובן מתייעצים עם המנהלים הישירים.


נהוג לתת לכל מנהל תחום/ חטיבה סכום כסף שהוא ממוצע של האחוז העליה שרוצים לתת בארגון. לכל ראש תחום יש את היכולת ל,שחק" עם הסכום והלחליט האם הוא מתגמל חלק מהאנשים יותר או פחות מהממוצע.

החלטתו עוברת למשא"נ והמנכ"ל לאישור.

בדר"כ דיוני השכר מבוצעים אחת לשנה, ובונוסים אחת לחצי שנה.


איך מתבצע תהליך של קידומי שכר.

האם אחת לשנה?? – בדר"כ אחת לשנה, לאוכלוסיות מיוחדות שמצויות בפער ניכר מהשוק – גם פעמיים

מי מאשר את קידומי השכר? האם המנכ"ל ישירות יחד עם מנהל משאבי אנוש, או שמקצים לכל סמנכ"ל אחוזי קידום והם מחליטים על החלוקה בחטיבות שלהם??המנכ"ל, מ"א והנהלה מגבשים מדיניות והיישום הוא ברמת הסמנכ"לים כאשר מ"א משמש כגוף בקרה והמנכ"ל מאשר חריגים


קידום שכר אצלנו מתבצע בכל תחילת שנה אחרי שכל מנהל ישב עם עובדיו ובצע הערכת עובד.

במהלך הערכה המנהל נותן משוב על ביצועי השנה שחלפה ויעדים אופרטיביים לשנה הבאה כולל מטרות על . בהתאם לפרמטרים האלו העובד מתוגמל .


מנהל ישיר ממליץ (מקבל תקציב מחלקתי) ומנכ"ל/חשב ומנהלת משאבי אנוש דנים ומאשרים.

§ קידום השכר נעשה אחת לשנה (תחת ההנחות הבאות: מצב החברה, באם יש פערי שכר יחסית לשוק, באם מחירי הגיוס גבוהים מרמות השכר בחברה).

§ אם התקבלה החלטה על קידום שכר ונקבע אחוז לקידום אזי:

1. כל סמנכ"ל מתבקש לדרג את העובדים ולאמת את טבלת העיסוקים.

2. משאבי אנוש בודק את נתוני השכר בפועל מול נתוני סקרי השכר ומציג את הפערים יחסית לדרוג העובדים ולטבלת העיסוקים ומזה המנכ"ל גוזר את תקציב הקידום.

3. כל סמנכ"ל מקבל תקציב לקדום הנגזר מאחוז הקידום שנקבע, פערי השכר באגף, ודגשי מנכ"ל.

4. מדיניות הקידום (בהנחה שיש פערי שכר) היא שיהיה "פעמון" מבחינת הקידום (קרי מי שהישגיו/תרומתו בולטת יקודם משמעותית יותר מאחר) ושלא יקודמו יותר מ X אחוז מהעובדים (כ 40-60%)

5. משאבי אנוש אוסף המלצות הממונים/סמנכ"לים, בודק שאכן מי שדורג גבוה טופל מבחינת הקידום, לפני עובדים אחרים ונעשה ניסיון לסגור את הפער, כמו כן נבדק שבקידום אין משוא פנים ושיקולים זרים. באם יש הערות הם מטופלות מול הסמנכ"ל הרלוונטי).

6. לאחר סבב עדכון ההערות מוגש החומר כולל ניתוחים ומשמעויות ע"י משאבי אנוש למנכ"ל לאישור.


קידום ומשכורות מאושרים אך ורק ע''י המנכ''ל לפי המלצת הממונים על העובד


אצלנו אחת לשנה נעשית עבודת תכנון מרוכזת על סמך תקציב (אחוז שנקבע לחטיבה), נבנית תוכנית עדכוני שכר לשנה כולה על פי רבעונים, התוכנית משולבת בתקציב ומאושרת על ידיי סמנכ"ל (כמובן שהתקציב כולו מאושר על ידי המנכ"ל).

בנוסף, במהלך השנה ישנם עדכונים נקודתיים על פי הצורך באישור סמנכ"ל (מנהל חטיבה).

עדכונים למדווחי סמנכ"ל דורשים אישור מנכ"ל.


קידומי שכר אחת מתבצעים בחברה אחת לשנה, % העלאה שמאושר בהנהלה בארה"ב מוקצה לכל המפעל וכל סמנכ"ל מחליט על החלוקה מקצה הלאה לשרשרת הכפופים העלאה בהתאם לכמה פרמטרים כמו אחוז הצפוי להעלאה בשוק , ביצועים וכדומה.


אחת לשנה (ינואר/ פברואר) מתקיים תהליך הערכת עובדים בעקבותיו יש תגמול על פי קרטריונים שנקבעים מראש. כל מנהל מרכז את העלאות או הבונוסים לעובדים שלו והנ"ל עובר אישור של המנכ"ל. התהליך כולו מתבצע בלווי מ"א. אנחנו חברה של 70 עובדים ביי טק


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

יום שישי 19 יולי 2019

 

 

   RSS   |   דף הבית   |   יוצרים קשר   |   פרופיל החברה

 

 

איוש, פיתוח כישורי אנוש בע''מ 
יוזמי, מתכנני ומפיקי הכנסים השנתיים לניהול משאבי אנוש והדרכה בישראל
ת.ד. 4052 רעננה  4365716 טלפון: 09-7464264   פקס:09-7464266  דוא''ל:
info@hrisrael.co.il 
    © כל הזכויות שמורות


Powered by Artvision | Truppo Websites