כל השאלות כל התשובות - שכר והטבות                                     

 

האם נהוג בחברתכם לפדות ימי חופשה שלא נוצלו? אם כן- כמה ימים? מתי ניתן לפדותם? האם ישנם חריגים? האם אתם מאפשרים לעובדים להעביר זכות בימי חופשה לשנה הבאה? אם כן- כמה ימים?

 

שאלה:
האם נהוג בחברתכם לפדות ימי חופשה שלא נוצלו? אם כן- כמה ימים? מתי ניתן לפדותם? האם ישנם חריגים? האם אתם מאפשרים לעובדים להעביר זכות בימי חופשה לשנה הבאה? אם כן- כמה ימים?פדיון ימי חופשה אסור על פי חוק ונוגד את רוח החוק . חוק חופשה ומחלה מדגיש את זכות וחובת העובד לצאת לחופשה ואינו מתיר המרת החופשה בכסף. החוק מתיר צבירה של עד שתי מכסות שנתיות של חופשה ונותן אפשרות למעסיק למחוק את הצבירה מעבר לשתי המכסות., וזאת בתנאי שאיפשר לעובד  לצאת לחופשה והעובד סירב. החוק אינו מתיחס לשאלה מה עושים כשהמעסיק בגלל לחצי עבודה אינו מאפשר לעובד לנצל את ימי חופשתו.
בכל מקרה אפשר לפדות את יתרת ימי החופשה הבלתי מנוצלים רק ברגע שמסתיימים יחסי עובד מעביד בין הצדדים.
______________________________________________________________________________

פדיון ימי חופשה: בעקרון, בתום שנה אנו פודים את כל ימי החופשה. מלבד מקרים חריגים בהם העובדים מודיעים כי בחודשיים הקרובים הם עתידים לקחת חופשה ארוכה שבה ינצלו את ימי החופשה.
______________________________________________________________________________

לא נהוג, אלא בעת סיום העסקה או אם העובד נקלע לבעיה בריאותית או בעיה אישית אחרת וזקוק לעזרה כספית. במקרה כזה הוא פונה בבקשה כתובה שנשקלת בחיוב.
העברת זכאות לשנה הבאה, רק עד 43 שעות חופש ובאישור מיוחד תוך התחייבות לנצלם במהלך הרבעון הראשון של השנה העוקבת.
______________________________________________________________________________

בחברתנו אנו מאפשרים לפדות ימי חופשה ב- 130% ע"מ לפצות את העובדים על אי תשלום הסוציאליות.
ניתן לצבור אצלנו ימי חופשה עד  שנתיים,לאחר מכן אנו מודיעים להם שיצאו לחופשה או שיפדו את ימי החופשה בכסף
______________________________________________________________________________

אצלנו נהוג לאפשר צבירה עד מכסה של שנתיים. במידה ועובד לא ניצל, חל פדיון ימים עד לרמה של שנתיים. את הפדיון (היזום) מבצעים אחת לשנה סביב ינואר. כמובן שכל עובד רשאי לפדות את ימי החופשה שלו בכל עת שרוצה.
______________________________________________________________________________

עד ליום ה 31.12  העובדים  צריכים  לנצל את מכסת ימי החופשה  השנתית ניתן לצבור מכסימום 2 מכסות שנתיות מעבר לכך  ימי החופשה  אשר לא נוצלו נמחקים
______________________________________________________________________________

לא ניתן לפדות בכסף אלא בעזיבה וגם רק צבירה של שנתיים אחרונות.
______________________________________________________________________________

פדיון חופש אמור להיות מחווה של המעביד כלפי העובד בזמנים קשים, אלא אם כן זה תלוי חוזה והמעביד מחוייב בכך.
אני באופן אישי פדיתי לעובדים ימי חופש כאשר הם היו במצוקה אמיתית והצורך בסכום הכסף הזה היה הכרחי.
מניסיון שלי הם מעריכים זאת ומגוייסים לארגון
______________________________________________________________________________

לא נהוג אצלנו לפדות ימי חופשה במהלך תקופת עבודתו של העובד, אלא בסיומה. אנו לא מתירים צבירה מעבר ל-10 ימים מסוף-שנה לתחילת השנה הבאה. אנו מתעקשים על הוצאת עובדים לחופשה ומפצירים בהם לקחת אותה, שאם לא כן, הם יאבדו את יתרת הימים (שמעבר ל-10) בסוף-השנה.
______________________________________________________________________________

עובד יכול לצבור עד 45 ימי חופשה כולל העברה לשנה הבאה.
______________________________________________________________________________

לא נהוג לפדות ,במקרים חריגים אם מוצדק מאפשרים לצבור מעבר לצבירה המותרת ולהעביר משנה לשנה .
 ______________________________________________________________________________

פדיון ימי חופשה – בעבר פדינו ימי חופשה אך הפסקנו זאת בשל העלות הכלכלית הכרוכה בכך. הוצאנו נוהל בו אנו מחייבים עובדים לממש ימי חופשה ע"מ שלא יצברו יותר מידי ימים. כל מנהל מקבל אחת לרבעון הוראה את מי להוציא לחופש (למי שיש מעל 24 יום חופשה צבורה).
במקביל יש למצוא פתרון לעובדים וותיקים שבשל הסכמים ישנים צוברים הרבה ימי חופש. עם עובדים אלו אנו מגיעים להסכמה של מימוש ימי חופש ביחס של 1:2 ז"א על כל יום שפודים בשכר העובד יוצא ליומיים חופש. בד"כ אנחנו נותנים לעובד עד שנה לממש את ימי החופש.
למרות שניתן למחוק ימי חופש (לפי החוק) אנחנו לא מוחקים בפועל אך משאירים לנו זכות זו.
______________________________________________________________________________

אצלנו לא נהוג לפדות ימי חופש והסיבה לכך היא השחיקה שנובעת מאי יציאה לחופש. שיהיה העובד הכי מסור שיהיה, הופך לחוץ ופחות פרודוקטיבי אם לא יוצא לחופשה מידי פעם, ולכן במשאבי אנוש מבצעים מעקב אחרי צבירה וחוסר כאחד. במקרים חריגים כשעובד צבר הרבה ימים וברור לנו שאנחנו הסיבה לכך (הבחור צבר בקבוק ולכן לא אישרו לו חופשות וכו') אנחנו מאשרים צבירה, אמנם הפידיון הוא רק בסוף תקופת ההעסקה ולא במשך.
יש אפשרות אצלנו לצבור חובה או זכות ע"ח השנה הבאה בגובה של חצי ממכסת ימי החופש נכון לשנה זו (כל עובד והכמות הספציפית)
______________________________________________________________________________

עפ"י חוק ניתן לפדות ימי חופשה רק בסיום יחסי עובד מעביד.
ניתן להעביר משנה לשנה רק מחצית מימי הזכאות. למנהלים מאפשרים למשך שנתיים לעובדים שנה
______________________________________________________________________________

על פי חוק, ניתן לפדות רק במועד סיום יחסי עובד-מעביד.
אז, אנו פודים את מלוא היתרה, בין אם היא ניתנה ע"פ חוק ובין אם היא תוצאה של הסכם אישי מיוחד.
איננו מקצצים ביתרות לא מנוצלות, ומנסים לעשות פעולות של הוצאת עובדים לחופשות מתוכננות ובקרה על צבירת חופשות. (לא תמיד בהצלחה...)
______________________________________________________________________________

לא נהוג לפדות ימי חופשה, אלא אם מדובר במקרי רווחה, או בפרישה מוקדמת. מאפשרים לעובדים להעביר משנה לשנה 10% ממכסת החופשה השנתית.
______________________________________________________________________________

לא נהוג לפדות ימי חופשה אלא בזמן עזיבה. יש חשיבות רבה לכך שעובדים ינצלו את ימי החופשה שלהם ולכן רק אם עובד לא יצא לחופש בגלל שהעבודה לא אפשרה זאת מתאפשר פדיון. ימי חופשה יכולים להיות צבורים עד שנתיים, אך לא מעבר לכך.
______________________________________________________________________________

פדיון אפשרי רק בניתוק יחסי עובד- מעביד. מאפשרים גרירה של 55 ימים משנה לשנה. מוחקים עודפים אחרי מתן התראה
______________________________________________________________________________

בדרך כלל אין רק במקרים יוצאי דופן
______________________________________________________________________________

פדיון ימי חופשה - מאפשרים הן לצבור והן לפדות. לפדות יכולים העובדים בכל שלב של השנה. אנו אף מאפשרים לעובדים עם יתרה גבוהה לפדות ימי חופשה כאופציה של תשלום השתתפות בארועים חברתייים.
______________________________________________________________________________

במכבי שירותי בריאות אנו מחייבים ניצול בפועל של מחצית מכסת חופשה שנתית ומעבר לכך מאפשרים צבירה של עד 450 שעות למשרה מלאה.
מי שלא עומד בניצול חובת הניצול - השעות החייבות בניצול נמחקות בסוף השנה.
פדיון שעות חופשה - רק במקרים חריגים מטעמים סוציו-אקונומיים ובאישור מ"א במטה.
______________________________________________________________________________

פדיון ימי חופשה - בחברות הי טק קטנות, בדר"כ, אין מאפשרים לעובד לפדות ימי חופשה שלא נוצלו, מטעמים פיננסיים וארגוניים.
פיננסיים - בסוף שנת כספים, סך הכספים המגיעים לעובדים ובפרט לסמנכ"לים (בעלי השכר והתנאים הגבוהים מאוד בחברות קטנות), מצטברים לסכום רציני. היות ותנאי הפדיון מסוכמים בעת חתימת חוזה ההעסקה, לא ניתן לצפות את מצבה הכלכלי של החברה במהלך השנים הבאות, וחתימה על החוזה מחייבת לכל טווח השנים שיבואו.
ארגוניים - עובדים מעדיפים כסף על פני כל תגמול אחר, בדר"כ. פדיון ימי חופשה עלול למנוע מעובדים לצאת לחופשה, כדי לקבל כספים נוספים מפדיון ימי החופשה. למעט במקרים יוצאי דופן ובעלי זמן קצוב, כדאי לארגון לעודד יציאת עובדים לחופשה, כדי להתאוורר, לבלות זמן עם משפחותיהם (במיוחד בחברות בהן שעות העבודה ארוכות לתוך הלילה...), לטפל בסידורים חשובים (במקום במהלך ימי העבודה) וכו'.
 
חריגים - לעיתים נהוג לחרוג, במקרה של סמנכ"ל עתיר ותק ומוניטין, שכבר הורגל לאפשרות פדיון ימי חופשה, במקומות עבודתו הקודמים, ומתעקש על כך במהלך המו"מ. עדיין לטעמי, עדיף להימנע מכך.
 
צבירת ימי חופשה - מקובל ברוב החברות בהי טק לאפשר צבירת ימי חופשה למשך שנתיים. גם במקרה זה, עבור חברות הי טק קטנות ועדיין בלתי מבוססות, כדאי להגביל את מספר הימים לצבירה (15 עד 22 ימים בהתאם לותק ובכירות העובד).
 
עניין חשוב נוסף - מועדי היציאה. כדאי לנסח בחוזה ההעסקה פסקה המתייחסת לכך כגון: "מועדי היציאה לחופשה, ייקבעו על ידי החברה בהתאם לאפשרויותיה ולצרכיה, תוך התחשבות ברצונו של העובד. עובד המבקש לצאת לחופשה, יבקש את אישור מנהלו על כך שבועיים לפחות, לפני היציאה לחופשה בתאריך המבוקש."

 


 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

יום שלישי 23 יולי 2019

 

 

   RSS   |   דף הבית   |   יוצרים קשר   |   פרופיל החברה

 

 

איוש, פיתוח כישורי אנוש בע''מ 
יוזמי, מתכנני ומפיקי הכנסים השנתיים לניהול משאבי אנוש והדרכה בישראל
ת.ד. 4052 רעננה  4365716 טלפון: 09-7464264   פקס:09-7464266  דוא''ל:
info@hrisrael.co.il 
    © כל הזכויות שמורות


Powered by Artvision | Truppo Websites