כל השאלות כל התשובות - שכר והטבות                                     

 

שאלה:
ברצוני לדעת מה התייחסות של החוק לגבי ימי השלג כאשר נמנע מעובדים להגיע לעבודה.

האם ימים אלא הם ע"ח המעביד או ע"ח ימי חופשה של העובד.

אין לארגון שלנו הסעות למקום העבודה.

 

ימי שלג בירושלים

ברצוני לדעת מה התייחסות של החוק לגבי ימי השלג כאשר נמנע מעובדים להגיע לעבודה.

האם ימים אלא הם ע"ח המעביד או ע"ח ימי חופשה של העובד.

אין לארגון שלנו הסעות למקום העבודה.


בימי שלג בהם העובדים אינם יכולים להגיע לעבודה ונשארים בבית הם עובדים מהבית( לכל העובדים שלנו מחשבים ניידים) ואז מדווחים יום עבודה רגיל. במידה ולא עבדו
ביום זה הם מדווחים יום חופש.

 


לנו יש הסעות והן לא בוצעו עקב אי פעילות של אגד. העובדים שלא באו יומיים זוכו ביום אחד חופשה ויום אחד היה על חשבונם.

 


החוק אינו מחייב מעסיק בתשלום בגין היעדרות כתוצאה מ"כוח עליון" כמו למשל – היעדרות עקב שלג. עם זאת ארגונים הכפופים להסכמים קיבוציים וצווי הרחבה מחויבים לפעול בהתאם להסכמים הללו. כנ"ל גם הסכמים אישיים המחייבים תשלום כזה או נוהג במקום העבודה.

 


היות ואני מנהלת משאבי אנוש בצה"ל, אני יכולה לענות רק על מה שרלוונטי גם לארגון כמו הצבא.

שלג בירושלים- הצבא נתן לכל מי שלא יכול להגיע למקום השירות בשל השלג ימי חופשה על חשבון הארגון.


ימי שלג בירושלים - הכרה כיום עבודה

 


עובד שהגיע לעבודה ונאלץ לעזוב לפני הזמן – החוק מחייב לשלם עבור יום זה

 

לגבי עובד שלא הגיע לעבודה כי מקום העבודה היה סגור – החוק אינו מחייב אולם המעסיקים נוהגים לפצות את העובדים במקרה זה ב 50% מיום העבודה


אצלנו ניתנה הנחיה ששני ימי השלג יחולקו בין העובד למעביד כלומר: יום אחד ע"ח העובד כיום חופשה ויום אחד ע"ח המעביד

 


מאחר ו"שעות עבודה" מוגדרות בחוק שעות עבודה ומנוחהכ"זמן שבו עומד העובד לרשות העבודה" הרי אם נעדרו העובדים מעבודתם עקב סופת השלגים, מקרה אשר אינו בשליטת המעביד,הם לא יהיו זכאים על פי חוק לתשלום שכרם, אלא בהתקיים הסכם מיוחד בין הצדדים.

 

במקרה כזה המגמה היא בד"כ למצוא פתרון הוגן לשני הצדדים. חצי מאותו יום היעדרות יחשב כהיעדרות מאושרת ואת החצי השני ניתן יהיה להחשיב כחופשה .

אצלנו בחברה, לא קיזזנו יום חופש לעובדים .


ע"פ חוק :

 

לעובד שנעדר מעבודתו בשל השלג אין חובה לשלם שכר בגין היעדרותו.

(ניתן לשלם בהסכמת העובד ממכסת החופשה).

מדיניות החברה היא לנכות מימי החופשה ובאישורעם מנהל המחלקה להשלים שעות אלו ע"פ צרכי המחלקה


אצלנו אנו נוהגים לשלם גם עבור ימי העבודה של ימי השלג שבהם העובדים לא הגיעו, בגין חסימת כבישים או תחבורה.

 


היו עובדים שגרו בקרבת מקום ולא הגיעו והיו עובדים שגרו באזורים מרוחקים והגיעו, אי אפשר להתייחס אליהם אותו דבר. להערכתי ניתן לעשות אחת מהשתיים:

 

1. לצ'פר את אלה שהגיעו ביום חופשה ננוסף.

2. לנכות יום עבודה ממאזן החופשה של אלה שלא הגיעו.

הכל עניין של עלויות. הדרך הראשונה מראה שמוקירים את המאמץ וההשתדלות של אלה שהגיעו אבל זה יותר יקר לחברה....


ימי שלג בירושלים - חופשה על חשבון העובד

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

יום חמישי 18 יולי 2019

 

 

   RSS   |   דף הבית   |   יוצרים קשר   |   פרופיל החברה

 

 

איוש, פיתוח כישורי אנוש בע''מ 
יוזמי, מתכנני ומפיקי הכנסים השנתיים לניהול משאבי אנוש והדרכה בישראל
ת.ד. 4052 רעננה  4365716 טלפון: 09-7464264   פקס:09-7464266  דוא''ל:
info@hrisrael.co.il 
    © כל הזכויות שמורות


Powered by Artvision | Truppo Websites