כל השאלות כל התשובות - שכר והטבות                                     

 

במצב בו עובד מתבקש ע"י הממונה להתייצב לעבודה בימי חופשתו מהמילואים, האם: * מזוכה בשכר נוסף לתשלום מביטוח לאומי ? *מזוכה בימי חופשה בגין ימים בהם התייצב לעבודה ? * מתוגמל ע"י ביטוח לאומי בלבד, ישירות או באמצעות המעביד ?

 

שאלה:
במצב בו עובד מתבקש ע"י הממונה להתייצב לעבודה בימי חופשתו מהמילואים, האם: * מזוכה בשכר נוסף לתשלום מביטוח לאומי ? *מזוכה בימי חופשה בגין ימים בהם התייצב לעבודה ? * מתוגמל ע"י ביטוח לאומי בלבד, ישירות או באמצעות המעביד ?
 

 

בפסק דין של בית הדין הארצי לעבודה (ע"ע 300307/98 - גב ים לקרקעות בע"מ נ' גבריאל אבן, ניתן ביום 22.7.02) נאמר: "חוק הביטוח הלאומי לא נועד להיטיב עם עובד המשרת במילואים אשר מתאפשר לו גם לבצע את עבודתו הרגילה ולהפלותו לטובה לעומת חברו המשרת במילואים אשר לו אין אפשרות לעבוד אצל מעסיקו. אמור מעתה, עובד הנקרא לשרות מילואים ובמהלוכו מבצע את עבודתו אצל המעסיק עליה הוא זכאי לשכר רגיל יקבל את שכרו אך לא את התגמול. במקרה שכזה, המעסיק אינו רשאי לדרוש מן המוסד לביטוח לאומי החזר התגמול לפי סעיף 280 לחוק ואם קיבלו עליו להחזירו, שאם לא כן היה מתעשר שלא כדין על חשבון הקופה הציבורית".

ננסה לבחון את החלופות המוצגות בשאלה לאורו של פסק דין זה:
* העובד מקבל שכר בנוסף לתשלום שהוא זכאי לו מהמוסד לביטוח לאומי: זוהי לכאורה החלופה הפשוטה וההוגנת מבחינתם של העובד והמעביד, אלא שהיא נשללת מכל וכל בפסק הדין, הקובע שביום בו העובד מקבל שכר ממעבידו, אין העובד זכאי לתגמול מהמוסד לביטוח לאומי. המוסד לביטוח לאומי שלח באחרונה למעסיקים הנחיה ברוח זו, שבה נאמר: "עובד שעבד והשתכר ביום בו שירת במילואים, ולא נגרע משכרו, אינו זכאי לתגמול בנוסף לשכר עבודתו, ואין למעסיק זכות לתבוע החזר בעד תקופה זו".
* מתוגמל על-ידי המוסד לביטוח לאומי בלבד, ישירות או באמצעות המעביד: חלופה זו לא עלתה לדיון בפסק הדין, וממילא לא נשללה על-ידו. יחד עם זאת המעביד עלול להתקשות במימוש חלופה זו, משום שלא ברור איך ישכנע את העובד לוותר על ימי חופשתו ללא כל פיתוי על כך, שהרי תגמולי המילואים ישולמו לעובד בימים אלה בין אם יבוא לעבודה ובים אם לאו.
* העובד מזוכה בימי חופשה בגין ימים בהם התייצב לעבודה: הרושם שלי הוא שזו החלופה המועדפת. העובד אינו זכאי לשכר רגיל בעד התקופה שבה הוא נמצא במילואים, ולכן זכאי לתגמולי מילואים שאותם יתבע מעסיקו מהמוסד לביטוח לאומי. זכויותיו של העובד אינן מתקפחות, שהרי את ימי החופשה שקיבל מצה"ל יזכה לנצל במועד אחר, שנוח יותר לו ולמעסיקו.

בעקבות פסק דין זה מתעוררות שאלות נוספות שאין להן מענה. בתנאי עבודתם של מורים נקבע שכאשר מורה משרת במילואים במהלך החופש הגדול, הוא מקבל את שכרו הרגיל וגם את תגמולי המילואים. בהסדר זה היגיון רב: בתקופת החופש הגדול פטור המורה מלהתייצב לעבודה, כך שהמעביד כלל אינו נפגע משירות המילואים. יתרה מזו, מבחינת המעביד רצוי שהמורה ישתדל לכוון את שירות המילואים שלו לתקופת החופש הגדול, כדי למנוע שיבושים במהלך שנת הלימודים. הסדר זה, הנהוג שנים רבות, עומד בסתירה לפסק הדין המוזכר לעיל.
האם כתוצאה מכך ישנו המעסיקים, ובראשם משרד החינוך, את ההסדר, ויחדלו מהתשלום הכפול? ואם כך יקרה, האם אין חשש שהמורה המשרת במילואים בתקופת החופש הגדול ישמיד את האישור הצבאי על השירות במילואים, שהרי לא יפיק כל תועלת ממסירת אישור זה למעבידו?

המענה הפשוט לשאלות אלה הוא להתעלם מפסק הדין, ולהמשיך בהסדרים הקיימים, מתוך הנחה שאיש לא יפריע לכך (פסק הדין ניתן בעקבות סכסוך שפרץ בין העובד למעבידו בשאלת התשלום הראוי בעד עבודה בתקופת השירות במילואים). ספק אם המדינה כמעסיק יכולה להרשות לעצמה התנהגות כזו, ודמני שהפתרון הרצוי הוא תיקון חוק הביטוח הלאומי, באופן שייתן מענה נאות לשאלות אלה.

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

יום שלישי 23 יולי 2019

 

 

   RSS   |   דף הבית   |   יוצרים קשר   |   פרופיל החברה

 

 

איוש, פיתוח כישורי אנוש בע''מ 
יוזמי, מתכנני ומפיקי הכנסים השנתיים לניהול משאבי אנוש והדרכה בישראל
ת.ד. 4052 רעננה  4365716 טלפון: 09-7464264   פקס:09-7464266  דוא''ל:
info@hrisrael.co.il 
    © כל הזכויות שמורות


Powered by Artvision | Truppo Websites