כל השאלות כל התשובות - שכר והטבות                                     

 

* כמה ימי חופשה מקבל העובד בשנה הראשונה / בשנה השניה (האם הכמות משתנה בהתאם לותק?) * האם קיימים ימי בחירה נוספים (1 במאי / יום השואה וכו')

 

שאלה:
* כמה ימי חופשה מקבל העובד בשנה הראשונה / בשנה השניה (האם הכמות משתנה בהתאם לותק?) * האם קיימים ימי בחירה נוספים (1 במאי / יום השואה וכו')
 

 

המקור הראשון לקביעת מכסת החופשה של העובד הוא חוק חופשה שנתית, שבו נקבעת הזכות בהתאם לוותק של העובד במקום עבודתו, לפי הטבלה הבאה:

תקופת העבודה במפעל בשנים מכסת החופשה (כולל מנוחה שבועית)
בעד כל אחת מ - 4 השנים הראשונות 14 יום
בעד השנה החמישית 16 יום
בעד השנה השישית 18 יום
בעד השנה השביעית  21 יום
בעד השנה השמינית ואילך יום נוסף לכל שנת עבודה עד למכסת חופשה מרבית של 28 יום

 

מכסת חופשה זו כוללת מנוחה שבועית אחת לכל שבעה ימי עבודה. מנוחה זו היא שבת לגבי יהודי שעובד שישה ימים בשבוע, וימי שישי שבת לעובד בחמישה ימים בשבוע.

לעובדים מיוחדים, כמוגדר בחוק, זכות למכסת חופשה מוגדלת.

ההסכם הקיבוצי בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי וצו-הרחבה שהוצא לו מציגים את הטבלה הבאה כטבלת מכסת החופשה לעובד שעבר לשבוע עבודה בן חמישה ימים. בטבלה זו מוצגת המכסה בימי עבודה בפועל (כלומר אינה כוללת את ימי המנוחה השבועית):

תקופת העבודה במפעל בשנים מכסת החופשה (בימי עבודה בפועל)
אחרי ובעד השנה הראשונה והשניה 10 במקום 12
אחרי ובעד השנה השלישית והרביעית 11 במקום 13
אחרי ובעד השנה החמישית 12 במקום 14
אחרי ובעד השנה השישית, השביעית והשמינית 17 במקום 19 
אחרי ובעד השנה התשיעית ואילך  23 במקום 26

 

הזכות שנקבעה בחוק חופשה שנתית היא זכות מינימום, שאין לתת פחות ממנה. בהסכמים קיבוציים ואישיים נקבעת מכסת חופשה גדולה יותר.

ימי בחירה:
בהסכמי עבודה רבים מוגדרים גם ימי-ביחרה: לפי הסכמים אלה רשאי העובד לבחור יום או שני ימי חופשה בתשלום בשנה מתוך ימים מיוחדים, כגון תשעה באב, פורים, אחד במאי, יום הזכרון לשואה ולגבורה וכד'. זכות זו אינה קבועה בחוק, אלא בהסכמי העבודה, ובכל הסכם המתייחס לימי-בחירה מוגדרים הימים המיוחדים שעליהם הוא חל. מקור בעל תחולה רחבה למתן ימי בחירה הוא התקשי"ר, שבו מוסדרים תנאי עבודתם של עובדי המדינה. עובד שלא ניצל את זכותו להיעדרות בימי-בחירה אינו זכאי לתמורה בגין הימים שלא נוצלו.

חוק יום ירושלים, התשנ"ח 1998, מגדיר את יום ירושלים כיום בחירה, אך משמעותו של מושג זה בחוק מצומצמת מזו שבהסכמי העבודה. לעובד נתונה הזכות לבחור אם לעבוד ביום ירושלים או לצאת לחופשה, ואם בחר לצאת לחופשה נחשב יום חופשה זו לחלק מהחופשה השנתית של העובד (כלומר מחייב את יתרת החופשה שלו).  


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

יום שישי 19 יולי 2019

 

 

   RSS   |   דף הבית   |   יוצרים קשר   |   פרופיל החברה

 

 

איוש, פיתוח כישורי אנוש בע''מ 
יוזמי, מתכנני ומפיקי הכנסים השנתיים לניהול משאבי אנוש והדרכה בישראל
ת.ד. 4052 רעננה  4365716 טלפון: 09-7464264   פקס:09-7464266  דוא''ל:
info@hrisrael.co.il 
    © כל הזכויות שמורות


Powered by Artvision | Truppo Websites