כל השאלות כל התשובות - דיני עבודה                                           

 

מהן הסנקציות שניתן להטיל על עובד במסגרת אזהרה? האם ניתן להשעות עובד מס' ימים ללא תשלום שכר? המטרה היא לא לפטרו.

 

שאלה:
מהן הסנקציות שניתן להטיל על עובד במסגרת אזהרה? האם ניתן להשעות עובד מס' ימים ללא תשלום שכר? המטרה היא לא לפטרו.אנחנו מפעל שאינו חתום על הסכם קיבוצי ומחוייבים אך ורק לפי חוק, התייחסנו בטעות לאפשרות הענשה של השעייה כדבר מקובל.
בחוות דעת של עו"ד מי שאינו חתום על הסכם קיבוצי המתיר השעייה אינו רשאי להשעות (לשלוח הביתה עובד ללא תשלום).
על כן מומלץ ראשית לבדוק את הזכויות שלך בחברה בה את נמצאת.
שנית, חשוב מאוד לתת מספר הערות/אזהרות לעובד מכל סוג ודרגה שלא תהיה - ולתעד מכתב בתיק האישי ולעובד !
לאחר 2 או 3 אזהרות תוכלי לנקוט באמצעי נוקשה יותר לאחר הוכחה של אזהרות.
אם העובד עובד במשמרות - תוכלי להפסיק לו את משמרות היקרות למשך שבוע כעונש.
- תוכלי להקפיא פרמייה למשך חודש אחד מסיבה זו.
 באחד מההסכמים הקיבוציים כתוב כי על מנת לאשר עונש בחומרה של השעייה - יש לאשר זאת בועדה מצומצמת(של עובדים ומנהלים).
זה כמובן מאוד מגביל ולעיתים בעיתי - לשיקולך.
______________________________________________________________________________

כן, במידה והוא עובד על בסיס יומי ושכרו עפ"י עבודה בפועל.
______________________________________________________________________________

יש לבדוק בהסכם הקיבוצי (במידה וקיים) - לדעתי הרבה ארגונים הגדירו סנקציות
במסגרת הסכם כזה. אפשרות נוספת היא להוציא את העובד לחופשה - זו זכות המעביד
______________________________________________________________________________

מניסיוני ולאחר בדיקות מול עורכי דין, ניתן להשהות עובד מעבודתו רק במקרה שמשלמים לו על ימים אלה.
לעומת זאת, ניתן להשהות עובד ללא תשלום בתנאי  שהעובד יקבל על כך הודעה בכתב שתכלול בקצרה את הנימוק להשעייה וכן את מספר הימים שהוא מושעה, או במלים אחרות, מתי מסתיימת ההשעייה ועליו להגיע לעבודה להמשך הבירור אתו.
העתק המכתב צריך לעבוד ליחידת השכר, כדי שידעו לא לשלם לו כל תשלום בתקופת ההשעייה
______________________________________________________________________________

חברת גלידת שטראוס הינה בין החברות הראשונות בארץ שהוסמכה לתקן Sa 8000 - שהינו תקן למחויבות חברתית.
על פי דרישות התקן הר"מ לא ניתן להעניש עובד על ידי שלילת שכר דהיינו – ניתן להרחיקו אך זה יהיה רשום כחופשה וישולם ע"ח יתרות החופש שלו.
______________________________________________________________________________

על המנהלת לבדוק באלו הסכמים קיבוציים הם עובדים . אצלנו למשל בהסכם הקיבוצי מותר להשהות עובד אך חייבים לשלם לו מחצית מיום העבודה .
______________________________________________________________________________

כשם שמעביד אינו יכול להוציא עובד לחל"ת ללא הסכמת העובד, כך אינו יכול להשעות, להפסיק העסקה באופן זמני חד צדדי ללא תשלום שכר.
אם עובד עשה עבירה שיש עימה קלון (הפרת אימון וכו'..) ניתן להפסיק העסקה מיידית כלומר לפטר, ללא תשלום פיצויים וללא הודעה מראש.
______________________________________________________________________________

ההליך אצלנו: שיחת אזהרה ראשונה מלווה במכתב לתיק אישי, פעם שנייה שבעיית משמעת חוזרת- השעייה ללא תשלום עש 3 ימים ממקום העבודה, מלווה במכתב לתיק אישי . פעם שלישית-פיטורין.
______________________________________________________________________________

לא הייתה לי כוונה להיות בוטה, 
מרבית התשובות לשאלות נמצאות בדיני העבודה
ניתן להוציא עובד לח"לת תחת תנאים המפורטים בחוק (יתכן שכסנקציה זה לא אפשרי)
______________________________________________________________________________

נושא העונשין מוסדר לרוב במסגרת תקנון עפ"י הענף אליו משויכת כל חברה וחברה.
למשל, ישנו תקנון של ענף המתכת והאלקטרוניקה.
ההתייחסות מחייבת כל מי שחבר בהתאחדות התעשיינים וחל עליו ההסכם הקיבוצי, אך גם מי שאינו חבר בהתאחדות יכול לפעול עפ"י התקנון הרלוונטי.
לרב מומלץ לתעד את כל התנהלות מול עובד בכתב ואף להחתימו על סיכומי ראיונות.
ישנם מספר שלבים עד לאפשרות של השהיית עובד למספר ימים ויש לבצע זאת בתיאום עם ועד עובדים, במידה ויש כזה.
______________________________________________________________________________

תלוי איזה ענף שייכים ,האם יש תקנון שמעת שנוגע לעבירה שבוצעה והאם הוא מגדיר את הסנקציות. בכל מקרה חלה חובה להתייעץ עם עו"ד משום שיש הנחיות בנושא קיום שימוע וכדומה
______________________________________________________________________________

סנקציות מהן?
לא ניתן להעניש עובד ואסור עפ"י חוק להשהות עובד ללא תמורה ועל כן האפשרויות שעומדות בפני המעביד: להוציא את העובד לחופשה, או לפטר.
______________________________________________________________________________

אני חושב שעצם האזהרה היא סוג של סנקציה וכל דבר מעבר לזה הוא ענישה אחרת.
במקרה והעובד לא מבין את משמעות האזהרה כדאי לנקוט בהליך שאינו אזהרה אלא הליך אקטיבי.
לגבי השעיית העובד ללא שכר - זו נקיטת עמדה מרחיקת לכת מאוד. הייתי מציע להשתמש בניהול קשוח יותר, משימות רבות יותר, או כלים ששייכים לעולם העשייה ולא לעולם הניתוק כך שהעובד ישא על כתפיו עול ולא יראה בהליך מספר ימי חופש במתכונת חל"ת.
______________________________________________________________________________

בנושא עובד שהגיע למצב שאת מגדירה, לדעתי התשובה היא להעמיד אותו במקום המנהל ולשאול אותו מה הוא היה עושה במקרה שכזה.
בנוסף אולי כדאי לשאול מדוע לדעתו כדאי להשאיר עובד כמוהו, רווח מול הפסד.
לברר יחד איתו מה הם הגורמים לבעייתו וכיצד ניתן להתמודד איתם כדי ששני הצדדים ירוויחו.
______________________________________________________________________________

אזהרה כשמה כן היא ולא נותנים סנקציה שכן אז האזהרה הינה עונש-גם עדיף להשתמש בכינוי "התראה"
______________________________________________________________________________

שלום רב, עד כמה שידוע לי מבחינת חוקי עבודה לא יכול המעביד להשהות עובד , יוצא מזה שהמעביד אינו רשאי לנכות שכר בגין ימים אלו. לא נראה לי שמעביד יכול להעניש בצורה כזו. כמובן ניתן לכתוב מכתב אזהרה לתיק האישי, כך שאם העובד ימשיך בהתנהגותו השלילית ניתן יהיה לפטרו במועד המוגדר בחוק.
______________________________________________________________________________

הדבר לא פשוט, יש לבצע מספר תהליכים לרבות שימוע, המלצתי היא לפעול על פי הנחיות עורכי הדין של החברה בתנאי שהם מנוסים בדיני עבודה , אם לא לפנות לאחד כזה.
______________________________________________________________________________

אפשר לקצץ שעות נוספות בפועל; להודיע כי אין עבודה, אך קודם כל לקזז מימי חופשה – לא יעמוד בביה"ד לעבודה עם יש בפועל עבודה בעסק!!
______________________________________________________________________________

לא ברור לי המושג אזהרה ובצידה סנקציות.
אזהרה באה לפני סנקציות, היא עצמה מהווה "עונש", הפניה לעובד/מנהל בעת אזהרה הינה "אם... אז..."
ניתן להשעות עובד רק בתנאים מאד מסויימים ובמיוחד רק כאשר הנושא מעוגן בהסכמים/אתיקה וכו', או כמובן הליכים פליליים כנגד העובד, כל זאת בכפוף לחוקי העבודה שבתוקף.
______________________________________________________________________________

אנחנו התלבטנו בשאלה זו מספר פעמים. להבנתנו זה אסור ע"פ חוק! ולכן לא הטלנו סנקציות מעבר לאזהרות חמורות או פיטורין לאחר חזרה על ה"עבירה". (אז זה כבר "מטיל מורא" על עובדים אחרים וכמובן לא רלונטי לעתיד התפקוד של אותו עובד.)
______________________________________________________________________________

בהסכמים קיבוציים יש נספך שנקרא תקנון עבודה שמכיל בתוכו את תקנון המשמעת המפרט את העונשים שאפשר להטיל על עובדים ואת הדרך לעשות זאת.
______________________________________________________________________________

לגבי סנקציות אזהרה:
לפי תקנון המשמעת שאליו אנו מחויבים, העונש תלוי בחומרת העבירה. העונשים יכולים לנוע מבירור משמעתי/ועדת משמעת (וגם לזה יש תקנות), דרך קנס כספי בשיעור עדיום עבודה אחד או השעיה עד 3 ימי עבודה וכלה בפיטורים תוך שלילה חלקית/מלאה של פיצויי פיטורים.
התקנון אינו מגדיר גובה הסכומים שניתן לנכות מהעובד, אך אם מדובר בשכר נמוך-אפקט ההרתעה הוא המשמעותי בד"כ.
______________________________________________________________________________

קיימת בעיה להוציא עובד לחופשה כפויה (צריך להודיע 14 יום מראש על חופשה). מפעלים החתומים בהסכמים קיבוציים רשאים להשעות עובד.
סנקציה שניתן להטיל על העובד במקרה שבו לא ניתן להשעותו ובכל זאת מעוניינים להרחיקו ממקום העבודה היא - להוציאו לחופשה בתשלום במקרה שבו מדובר בחריגת משמעת חמורה שהעובדים מודעים לה וכאשר מעוניינים לנקוט בצעד חריף, למען יראו וייראו. על אף שחופשה זו הנה ע"ח המעסיק עדיין היא בגדר מבוכה לעובד כאשר מוציאים אותו לחופשה מיד לאחר שביצע חריגת משמעת. יש לבצע שיחות אזהרה עם העובד ולתעד כל שיחה בתיקו האישי. כמו כן, יש להוציא לו מכתבי אזהרה.
______________________________________________________________________________

אצלנו עובד שעבר עבירת משמעת מושעה למספר ימים ללא תשלום שכר
וכמו כן מקבל מכתב נזיפה המתויק בתיקו האישי.
______________________________________________________________________________

להלן  עצתי:
לכל ענף במשק ישנו הסכם קיבוצי ותקנון עבודה שבמסגרתו יש  כללי התנהלות מול  עובד אשר ברצוננו להשעות,
אני למשל נעזרת בהסכם של לשכת המסחר ושם בהחלט ניתן להשעות עובד ללא תשלום שכר במידה והפר משמעת או לא  נשמע להוראות ההנהלה ושם ישנן סנקציות מפורשות שניתן לנקוט
______________________________________________________________________________

בחברתנו מועסקים העובדים על הסכמים אישיים ואין הסכם קיבוצי,אשר על כן חל איסור  להשעות עובד, עובד שהושעה רשאי לדרוש תשלום עבור ימי ההשעיה.
הסנקציה הכי כואבת לעובד(שעתי) הינה הפחתה של שעות עבודתו,הנזק הכספי שנגרם לו הוא מיידי והוא גם עומד במבחן החוק.
כמובן אפשר להוציא לעובד מכתב אזהרה המבהיר  כי במידה ותישנה העבירה ישקלו פיטוריו מהעבודה.
______________________________________________________________________________

מהן הסנקציות שניתן להטיל על עובד במסגרת אזהרה?:
תשובה: השעיה, קנס, ברור עם ועד העובדים+ מכתבי אזהרה.
האם ניתן להשעות עובד מס' ימים ללא תשלום שכר?
תשובה: כן
______________________________________________________________________________

לעניות דעתי ומניסיוני כולל התייעצויות עם עו"ד, אין הרבה מה לעשות. ראשית, תלוי בגין מה האזהרה ושנית תלוי האם חל על הארגון הסכם קיבוצי כלשהו שמסדיר את הנושא. בהיעדר הסכם כזה ובהתחשב בכך שלא רוצים לפטר, אני מניחה שמדובר בבעיית משמעת/התנהגות. לעניות דעתי, הדבר היחידי שמותר לעשות זה להוציא מכתב אזהרה חמור במסגרת "עבירת משמעת חמורה" כולל איום בנקיטת סנקציות המשתמעות מכך.
______________________________________________________________________________

זה תלוי באיזה נושא נעשתה "העבירה" או מה מטרת הסנקציה - הרתעה, "חינוכית" (האם זה התפקיד שלנו?!), ענישה?! (להשעות עובד פוגע בעובד ובמשפחתו ולאורך זמן זה יחזור ויפגע שוב בארגון)
1. שיחה עם העובד - המסבירה את חומרת המצב ומעבירה מסר שהתנהגות זו לא מקובלת בארגון והשנותה תגרור תגובה חריפה יותר.
2. לקיחה של הטבה לסוף שבוע - רכב חברה, טלפון סלולרי וכו'.
3. אם זה בתחום  - איחורים /הגעה בזמן - אז אפשר להודיע שיש החלטה גורפת שכל מי שמאחר לישיבה/עבודה/פרויקט -
שם בקופה סכום כסף ובסוף קונים לכולם צ'ופרים בכסף - זה גם מעביר מסר אבל בצורה נעימה יותר וכייפית למי שלא מאחר.
4. אפשר להציע עוד דברים אבל לדעתי לא כדאי להגדיר סט סנקציות, אלא כל עניין לגופו - כבר הוכח ששיטת המקל לא אפקטיבית במיוחד. זה חוזר כבומרנג לארגון.
5. לגבי חוקיות ההשעיה אין לי מושג - אבל בעיני זה דרסטי ואם העונש הזה מגיע לעובד - אז עדיף לפטר אותו.

 


 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

יום רביעי 17 יולי 2019

 

 

   RSS   |   דף הבית   |   יוצרים קשר   |   פרופיל החברה

 

 

איוש, פיתוח כישורי אנוש בע''מ 
יוזמי, מתכנני ומפיקי הכנסים השנתיים לניהול משאבי אנוש והדרכה בישראל
ת.ד. 4052 רעננה  4365716 טלפון: 09-7464264   פקס:09-7464266  דוא''ל:
info@hrisrael.co.il 
    © כל הזכויות שמורות


Powered by Artvision | Truppo Websites