כל השאלות כל התשובות - דיני עבודה                                           

 

מה נהוג בארגונכם לגבי עובדת שנמצאת בשמירת הריון? האם נהוג רק להעבירה לטיפול של ביטוח לאומי (כנדרש על ידי החוק), או האם נהוג "לפדות" לה ימי מחלה על התקופה? מה לגבי הפרשות לסוציאליות ולקרן השתלמות? אודה לציון המגזר אליו משתייכת חברתכם (היי טק, תעשיה, שירותים וכד').

 

שאלה:
מה נהוג בארגונכם לגבי עובדת שנמצאת בשמירת הריון? האם נהוג רק להעבירה לטיפול של ביטוח לאומי (כנדרש על ידי החוק), או האם נהוג "לפדות" לה ימי מחלה על התקופה? מה לגבי הפרשות לסוציאליות ולקרן השתלמות? אודה לציון המגזר אליו משתייכת חברתכם (היי טק, תעשיה, שירותים וכד').לגבי הפרשות – אם היא מבקשת מבצעים עבורה את הרכישה של הזכויות באופן רטרואקטיבי
______________________________________________________________________________

מעבירים לטיפול של ביטוח לאומי. רק במהלך חל"ד תקבל תשלום של התנאים הסוציאליים
______________________________________________________________________________

העובדת מועברת לביטוח לאומי וכל זאת באחריות מלאה של העובדת – כלומר כל הפניה תבוצע ע"י העובדת.
______________________________________________________________________________

כחברה מסחרית תעשיתיית אנחנו נוהגים לפדות ימי מחלה במקרים של שמירת הריון שאינם מגיעים ל-30 יום ואינם נחשבים כשמירת הריון עפ"י בטוח לאומי. לאחרונה גם אנחנו נדרשים לנושא זה לאור עליה חדה מאוד במקרי מחלה עקב הריון שאינם מגיעים לידי תביעת הבטוח הלאומי.
______________________________________________________________________________

שמירת הריון אינה מחלה בהגדרת החוק.(אגב-גם תאונת דרכים אינה מחלה). אנו נוהגים לשלם שכר חודש עד כניסת התשלום עי בטוח לאומי (מותנה בכך שלעובד ימי מחלה)כל זאת לפנים משורת הדין. לאחר מכן אנו מפסיקים וכמובן גם לא משלמים לקרנות השונות (חברת בטוח)
______________________________________________________________________________

מעבירים לטיפול ביטוח לאומי ללא פדיון ימי מחלה
ממשיכים לבצע הפרשות בתאום עם העובדת להחזרת כספים
______________________________________________________________________________

ארגון הייטק-  נהוג לפדות את ימי המחלה ורק אז להעביר הלאה.
______________________________________________________________________________

השאלה היא מאוד מורכבת. כעקרון ביטוח לאומי ייתן לעובדת קצבה רק אם אינה זכאית לימי מחלה מהמעביד על תקופה זו או אם היא זכאית למחלה (ודי בכך שהמעביד נתן לה יום מחלה אחד בשמירת הריון על מנת שהם יחליטו שהיא זכאית) רק כאשר נגמרו ימי המחלה שלה.
 
היות והקצבה משולמת רק על שמירת הריון של מעל 30 ימים - יש לעובדת שונות אינטרסים שונים, ולכן לעובדת היוצאת לשמירת הריון ארוכה בד"כ לא כדאי לנצל את ימי המחלה בכלל, אך לחופשת מחלה קצרה - כדאי לנצלם.
ההחלטה לכן צריכה להיות אינדוידואלית.
לנושא ההפרשות לקרנות - חוק עבודת נשים מחייב לבצע הפרשות על תקופה זו כמו בחופשת לידה.
______________________________________________________________________________

עובדת בשמירת הריון תובעת ישירות מול ביטוח לאומי ואנו לא פודים לה ימי מחלה.
______________________________________________________________________________

בארגון הי-טק כמו שלנו פדינו ימי מחלה של העובדות ומשאלה נגמרו - שילמנו להן שכר כרגיל, כולל הפרשות לקרנות. הן, מצידן, השתדלו לעבוד מהבית ולעמוד לרשותנו ככל שיכלו.
______________________________________________________________________________

לעובדת מביטוח לאומי ולכן במידה ורופא מאשר שמירת הריון מעל חודש ימים או שאין צבירת ימי מחלה ע"ח מעביד ניתן לקבל זאת מביטוח לאומי.
אנו נוהגים למלא טופס שמירת הריון ולהקפיא את זכויות העובדת לתקופה זו.
הפרשות סוציאליות וקהל מנוכים רק לגבי חופשת לידה רשמית
______________________________________________________________________________

המגזר : חברת הייטק , לא היה מקרה כזה בחברה בו אני עובדת  אבל ברצוני להביע את דעתי -
ככלל עובדת הנמצאת בשמירת הריון מקבלת טיפול מביטוח לאומי. החברה לא חייבת לשלם לה דמי מחלה כיוון שהיא מקבלת את הכסף מביטוח לאומי ואז החברה לא תוכל לתבוע את ימי המחלה מביטוח לאומי כיוון ששולמו כבר לאותה עובדת. לגבי הפרשות לביטוח מנהלים ולקק"ש- החברה חייבת להפריש לעובדת עבור כל התקופה . הזיכוי יכול לבוא בתלוש המשכורת מיד עם חזרתה לעבודה.
______________________________________________________________________________

אצלנו נהוג לפדות גם על חשבון ימי מחלה, תוך התייחסות לאורך הזמן בו נמצאת העובדת בשמירה, כלומר אם יוצא שהעובדת בשמירה מעבר לתקופה הנדרשת מביטוח לאומי או רק גבולית, תוך התחשבות שהעובדת לא תפסיד, וכמובן ההפרשות כרגיל.
______________________________________________________________________________

שמירת הריון- אצלנו רק ביטוח לאומי. אין הפקדה לקרנות.
סוג הארגון: תעשייה.
______________________________________________________________________________

עובדת שנמצאת בשמירת הריון מועברת אצלנו לטיפול המוסד לביטוח לאומי, ע"פ חוק. ימים אלו ייחשבו כ"חופשה ללא תשלום" ולא יופרשו בעבורה בתקופה זו לסוציאליות, (תעשייה).
______________________________________________________________________________

אנו חברה פרטית (אשר אין לנו צו הרחבה ).
ישנה פסיקה לגבי שמירת הריון  אשר אומרת כך:
היעדרות עקב "שמירת הריון" אינה מזכה בשכר מהמעביד אלא אם נקבע הדבר בהסכם קיבוצי , או חוזה עבודה אישי , שכן על מנת שתקום הזכות לדמי מחלה צריך להתמלא שני תנאים מצטברים : האחד- אי יכולת לעבוד והשני- הסיבה לאי יכולת מצב בריאותי לקוי .
"שמירת הריון" אינה "מצב בריאותי לקוי"  עפ"י הפסיקה ולכן אי יכולת לעבוד בגינה אינה מזכה בדמי מחלה מכוח החוק.
 
העובדת תהיה זכאית לגמלה בגין התקופה בה הייתה בשמירת הריון 30 יום רצופים (מביטוח לאומי)
 
תשלומים להבטחת פנסיה והשתלמות - חוק עבודת נשים התשי"ד 1954
 
א. עובדת זכאית לדמי לידה לפי חוק הביטוח הלאומי והיא ומעבידה או המעביד בלבד נהגו לשלם תשלומים להבטחת פנסיה או לקרן השתלמות - על המעביד להמשיך לשלם תשלומם כאמור בעד התקופה שבעדה שולמו דמי לידה, ובלבד שהעובדת שילמה בעד התקופה האמורה את התשלומים החלים עליה, אם חלים להבטחת הזכויות האמורות , והכול בשיעורים ולפי שכר עבודה , כאלו הוסיפה העובדת לעבוד בתקופה האמורה.
ב. הוראה זו חלה על מעביד שבינו לבין העובדת התקיימו יחסי עובד ומעביד כל תקופת הריון והעובדת עבדה אצלו 6 חודשיים לפחות בתכוף לפני ת. ההריון.
 
בכול אופן אנו חברה שמעסיקה כ- 55 עובדים ומתוכם 25 נשים . (4 יצאו לחופשת לידה ובשעה טובה היום ילדה עוד עובדת)
אנו בחברה איננו משלמים בגין שמירת הריון .
______________________________________________________________________________

בארגוננו נהוג להעבירה לטיפול ביטוח לאומי, במהלך ההריון היא יכולה לנצל את ימי המחלה למרות שלפי חוק הריון לא נחשב מחלה ואנו לא מחויבים לשלם לה בגין ימים שהיא נעדרה בשל ההריון(מבלי להתייחס לבדיקות ) הייטק
______________________________________________________________________________

בשמירת הריון,  נוהגים להעביר את העובדת לטיפול של ביטוח לאומי, כל נושא ההפרשות וההטבות מתיחס לתקופת חופשת הלידה בלבד ולא לתקופת שמירת ההריון.כשהעובדת שבה לעבודה בתום ופשת הלידה מחשבים לה א כל ההטבות היחסיות, ההפרשות וכדו לתקופת חופשת הלידה, לפנים ולפני משורת הדין, ניתן לבצע את החישוב גם בנוגע לתקופת ה"שמירה".(בנקאות).
______________________________________________________________________________

כדאי להמליץ לעובדת בשמירת ההריון לעבור לטיפול הביטוח הלאומי ולא "לבזבז" את ימי המחלה שלה לשווא.
חשוב מבחינה סוציאלית, שיישארו לעובדת ימי מחלה "בבנק" למקרה הצורך. גם למעסיק זה יותר משתלם, שכן אינו נדרש לשלם שכר בתקופה זו, והוא יכול לקחת ממלאת מקום.

 


 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

יום ראשון 18 אוגוסט 2019

 

 

   RSS   |   דף הבית   |   יוצרים קשר   |   פרופיל החברה

 

 

איוש, פיתוח כישורי אנוש בע''מ 
יוזמי, מתכנני ומפיקי הכנסים השנתיים לניהול משאבי אנוש והדרכה בישראל
ת.ד. 4052 רעננה  4365716 טלפון: 09-7464264   פקס:09-7464266  דוא''ל:
info@hrisrael.co.il 
    © כל הזכויות שמורות


Powered by Artvision | Truppo Websites