כל השאלות כל התשובות - הערכת עובדים וביצועים                                 

 

אני מנכ"ל של חברת LOW TECH המעוניין להטמיע תהליך הערכת עובדים.
האם משהו יכול לשלוח אלי דוגמאות של טפסי הערכת עובדים (מנהל-עובד) התואמים אוכלוסיית עובדי מפעל יצור (צווארון כחול).

 


 

טופס סיכום שיחת משוב עם עובד - לשנת _______.

 

פרטי העובד

שם: ___________________   מס' עובד: ___________________

תפקיד/עיסוק: ____________   יום: ______________________

מחלקה נוכחית: ___________   תאריך תחילת עבודה: ____________

1. מתמצא בתהליכי העבודה ועובד ע"פ נהלים.

א.       התייחסות העובד ______________________________________________

ב.       הערכת ממונה ישיר ______________________________________________

 

2. יוזם שיפורים בתהליכי העבודה ומקדם נושאים.

א.  התייחסות העובד ____________________________________________________

ב.   הערכת ממונה ישיר __________________________________________________

 

3. עובד באופן עצמאי.

א.      התייחסות העובד __________________________________________________

ב.       הערכת ממונה ישיר ________________________________________________

4. מדייק בביצוע העבודה ומבצע עבודה באיכות גבוהה.

א.      התייחסות העובד _________________________________________________

ב.       הערכת ממונה ישיר _______________________________________________

 

5. מקפיד על מסגרת שעות העבודה ומתריע בזמן על היעדרות צפויה.

א.      התייחסות העובד _________________________________________________

ב.       הערכת ממונה ישיר _______________________________________________

 

6. מקפיד על סדר וניקיון בעמדת העבודה.

א.      התייחסות העובד _________________________________________________

ב.       הערכת ממונה ישיר _______________________________________________

 

7. עובד בחריצות ויעילות.

א.      התייחסות העובד _________________________________________________

ב.       הערכת ממונה ישיר _______________________________________________

 

8. משתלב יפה בצוות שנמצא בו.

א.      התייחסות העובד _________________________________________________

ב.       הערכת ממונה ישיר _______________________________________________

 

התייחסות כללית של העובד להערכת הממונה _______________________________________________

 

 

סיכום שיחת המשוב (ממונה ישיר) ___________________________________________

  

9. פרטי הממונה

 

 

     שם: _________________      מס' עובד: ____________________

     תפקיד: _______________     

     העובד כפוף אליך: ____________ שנים ____________ חודשים.

 

     הקשר עם העובד הוא: (1) יום-יומי

                                           (2) קבוע אך לא יומי

                                           (3) קשר בלתי קבוע

 

 

     תאריך: _______________     חתימה: ______________________

 

 

 

10. הערות הממונה העקיף (הממונה על ממלא השאלון).

 

      שם: _________________    תפקיד: ______________________

 

______________________________________________________     

 

 

   תאריך: __________________     חתימה: ____________________

 

 

 


 

בניית טופס הערכת ביצוע בכל ענף שהוא, מחייבת הכרה מדוקדקת של העיסוק שבו מדובר ושל המבנה הארגוני הספציפי.

 

השאלה אינה האם מדובר ב low לעומת high טק. מפני שישנם לא מעט מימדים שלגביהם אין כל הבדל. למשל – עמידה ביעדים,

שימוש נכון במשאבים הארגוניים, יחסי אנוש, משמעת ארגונית וכד'.

לעומת זאת, תהליך הערכה נכון הוא כזה המקושר והבא מתוך יעדי הארגון ובוחן את המידה שבה כל עובד מתפקד מתוך התאמה אליהם.

רק כך ניתן להבטיח שהתהליך יהיה אפקטיבי ולא רק תהליך לשם סימון V.

 


 

הערכת ביצוע במפעל תעשייתי

המלצה: לא לקחת טופס מוכן מארגון אחר -אלא לבנות טופס פשוט מאוד, יחד עם המנהלים שאמורים אח"כ להשתמש בטופס.

טופס מוכן, ממקום אחר,  מעורר תמיד התנגדות.

טופס שנבנה ע"י המעריכים, ע"פ המלצותיהם ולפי מה שבאמת חשוב להם - יוצר עניין ונכונות לשיתוף פעולה.

חשוב שבטופס יופיעו שאלות של "מה"  - מה העובד או המנהל אמור לעשות, ושאלות של "איך": פירוט הציפיות ממנו,

איך אמורים לעבוד אצלנו (למשל: לעזור לחבר לידי, לעזור בין מחלקות, להיות ראש גדול ועוד).

תהליך בניית הטופס: פגישה חד פעמית של שעתיים של יועץ עם מנהלים במפעל.(כולם או מייצגים).

השיחה (שיחת ההערכה) חשובה הרבה יותר מן השאלון. אפשר לנהל שיחה גם בלי למלא קודם שאלון.

בשיחה צריכים להיות 4 חלקים: היזון חוזר על הביצוע הנוכחי (חיובי + שלילי), יעדים (לחצי השנה או לשנה הקרובה),

בדיקה שהעובד או המנהל יכול באמת להשיג את הנדרש ממנו או שיש לו צורך בעזרה כלשהי (אמצעים), ושיחה כללית עם המנהל או העובד על כל מה שאין זמן לשמוע ממנו בריצה של היום-יום: הציפיות שלו להתקדמות, רעיונות והצעות שלו לייעול, בקשות אישיות או מקצועיות -וכל נושא אחר שהעובד מעלה.

 


 

למנכ"ל שרוצה טופס הערכת ביצוע(שאלה 4) אני מציעה להתייעץ עם יועץ ארגוני

ולבנות תהליך הערכה בחברה שלו, ולא להסתפק בטופס.

טופס ללא בניית תהליך וגיוס המנהלים לעניין יכול לעשות אפילו נזק.

 


 

הכנה לקראת שיחת הערכה-דף לעובד

 

שם העובד: ___________  מועד שיחת המשוב: תאריך_______  שעה ___מקום________

 

1. בזמן הקרוב תתקיים שיחת הערכה ומשוב. להלן נקודות למחשבה אשר יסייעו
   לך להתכונן לשיחה זו.

2                                  האם לדעתך, בתפקיד אותו אתה מבצע, מנצלים את כישורייך כראוי?

____________________________________________________

2                                   האם הנך נתקל בקשיים מיוחדים במהלך עבודתך?

____________________________________________________

2                                   האם אתה יכול לציין הישגים מיוחדים בעבודתך בשנה האחרונה?

____________________________________________________

2                                   האם אתה יכול לציין אי הצלחות בשנה האחרונה?

____________________________________________________

2                                   מהם החלקים בעבודתך אותם אתה אוהב במיוחד ומה פחות?

____________________________________________________

2                                   כיצד היית מגדיר את היחסים עם חבריך לעבודה? עם לקוחותייך בתוך הארגון? (במידה ויש)

____________________________________________________

2                                   אילו נתנה לך אפשרות, כיצד היית מתכנן את קידומך בעבודה?

____________________________________________________

2                                   אילו מתחומי עבודתך דורשים ממך ידע או מיומנויות החסרים לך? מהם תחומי הידע/ המיומנויות החסרים?

____________________________________________________

2                                  איך אתה מרגיש איתי – כמנהל ?

 

 

2. הערך את האופן בו ביצעת את משימותייך בשנה החולפת

נושא

הערכה (הבא דוגמאות)

מקצוענות - ידע ובקיאות בתחום העיסוק, עובד הלומד מהר עבודות ונושאים שלא הכיר קודם לכן

 

איכות העבודה - איכות העבודה גבוהה, מדויקת ובהתאם לנדרש מלכתחילה, מינימום שגיאות

 

יעילות - עמידה בלוח זמנים יחסית למתוכנן, כמות התוצר שהופק ביחס להשקעה

 

יחסי אנוש - מתפקד היטב בעבודת צוות, יחסיו עם הממונים תקינים, יוצר אוירה נעימה סביבו

 

הקפדה על נהלים - נשמע להוראות הממונים, מקפיד על קיום זמני הפסקות, ממעט בהיעדרויות בלתי מוצדקות

 

יוזמה - בעל יוזמה לשינויים, לשיפור המערכת, לרעיונות וחדשנות.

 

אמינות - עובד אחראי, ישר, ניתן לסמוך עליו.

 

מסירות לעבודה - בעת עומס בעבודה מוכן למאמץ יתר, עובד שעות נוספות, מבצע כראוי גם משימות אשר אינן אהובות עליו.

 

שביעות רצון לקוחות - מידת שביעות הרצון מהשירות, או התוצר (במידה ואתה אינך בקשר עם גורמי חוץ, נא התייחס לגורמי פנים כלומר קשר עם מחלקות אחרות בארגון).

 

הערכה כללית - ציין את הערכתך הכללית לתפקודך.

 

 

 


 

עובדים ומנהלים יקרים,

כידוע בכל שנה מתקיים תהליך של שיחות משוב בין המנהלים לעובדים. השנה בעקבות תהליכים שונים שקרו בארגון נדחו שיחות המשוב  מחודש יוני לספטמבר.

לאור הפקת לקחים שעשינו מהמשובים של שנה שעברה, מצאנו לנכון לחזור לטופס פשוט יותר, זהה למנהל ולעובד.

המנהל והעובד ימלאו את הטופס ובמהלך פגישת המשוב ישוחחו על הדברים ויבחנו האם קיימים פערים או דמיון בהערכתם.

לאחרונה אנו עוסקים בשאלות הקשורות במוטיבציה של העובדים בארגון.

כיוון שכך, הוספנו מספר משפטים הקשורים לתחושות של העובדים.

אנו מבקשים שכל אחד ואחת יתייחס למשפטים אלה ובשיחת המשוב העובד והמנהל ישוחחו על התחושות שעולות.

חשוב יהיה לנסח דרכי התמודדות עם תחושות לא טובות שיעלו או לחשוב איך להעצים תחושות חיוביות.

אנו נצרף דף סיכום לשיחת המשוב, שיכלול סיכום התחושות המרכזיות של העובד והמנהל, קשיים שהועלו ודרכי התמודדות עם הקשיים.

דף סיכום זה עשוי להוות כלי עבודה עבורכם לשנה הקרובה.

אנו מבקשים להעביר את דף הסיכום למשאבי אנוש עד

 

בהצלחה

צוות משאבי אנוש

 

הכנה לקראת שיחת משוב

 

(להתייחסות העובד)

 

מה תחושתך הכללית בתפקיד, בצוות ובארגון ?

 

האם אתה מרוצה ? ממה כן וממה פחות ?

ניתן להתייחס למשפטים  הבאים:

  • אני מצליח לבטא / לממש את כשרונותי בעבודה.
  • טוב לי לבוא בבוקר לעבודה.
  • אני מתפתח ולומד דברים חדשים בעבודתי.
  • אני נעשה מקצועי יותר במה שאני עושה.
  • עבודתי והישגי זוכים להערכה.
  • נעים לי לעבוד בצוות אליו אני שייך.
  • אני משפיע על החלטותיהם והתנהגותם של אנשים בארגון.
  • עבודתי מעשירה את חיי האישיים.
  • אני מצליח ליצור  איזון בין הבית לעבודה.

 

(להתייחסות העובד והמנהל)

 

עמידה במטרות ויעדים

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ביצוע העבודה: (איכות העבודה, עמידה בלוחות זמנים, קביעת סדרי עדיפויות וכו') ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

האם קיימים קשיים בהם הנך נתקל בעבודתך, מה ניתן לעשות כדי להתגבר עליהם? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

משוב למנהל (התייחסות, פתיחות, האם זמין, האם נותן פידבק מספיק, האם עוזר לפתור בעיות) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

מה ציפיותך  להמשך בנושאי: פיתוח אישי, הדרכה, צורך לגיוון, העשרת התפקיד, אחריות נוספת. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

הצבת יעדים לשנה הבאה:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

 

דף סיכום – שיחת משוב

 

תחושות מרכזיות של העובד (בתפקיד, במחלקה, בארגון)

1.      ____________________________________________________

2.      ____________________________________________________

3.      ____________________________________________________

4.      ____________________________________________________

5.      ____________________________________________________

 

קשיים שהעובד העלה

·         ____________________________________________________

·         ____________________________________________________

·         ____________________________________________________

 

דרכי התמודדות

·         ____________________________________________________

·         ____________________________________________________

·         ____________________________________________________

 

סיכום של המנהל – (כולל עמידה ביעדים ותחושות בנושא מוטיבציה)

·         ____________________________________________________

·         ____________________________________________________

·         ____________________________________________________

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

יום שני 27 ינואר 2020

 

 

   RSS   |   דף הבית   |   יוצרים קשר   |   פרופיל החברה

 

 

איוש, פיתוח כישורי אנוש בע''מ 
יוזמי, מתכנני ומפיקי הכנסים השנתיים לניהול משאבי אנוש והדרכה בישראל
ת.ד. 4052 רעננה  4365716 טלפון: 09-7464264   פקס:09-7464266  דוא''ל:
info@hrisrael.co.il 
    © כל הזכויות שמורות


Powered by Artvision | Truppo Websites