כל השאלות כל התשובות - הערכת עובדים וביצועים                                 

 

מידי שנה אנחנו בוחרים עובדים ומנהלים מצטיינים של החברה .

אשמח לקבל ממנהלי משאבי אנוש את תהליך בחירת עובדים מצטיינים כפי שמתקיים אצלם בארגונים.

שאלה:
מידי שנה אנחנו בוחרים עובדים ומנהלים מצטיינים של החברה .

אשמח לקבל ממנהלי משאבי אנוש את תהליך בחירת עובדים מצטיינים כפי שמתקיים אצלם בארגונים.


 

ישנו טופס המלצה על עובד מצטיין, שכל מנהל נדרש למלא עבור כל פרס שמחולק. קולות המנהלים נספרים והעובד המצטיין בכל קטגוריה – נבחר ברוב קולות.Every regional manager is chosing his candidate and then the management is voting and then I sit together with CEO to make the final decision


אצלנו יש סקטור ייצור וסקטור משרדים. על כל 25 עובדים ניתן לבחור עובד אחד. הבחירה היא בפסח ובראש השנה. הנהלת הייצור מגישה את השמות למנהל משאבי אנוש.המשרדים מגישים את המועמדים שלהם ומהם בוחר מנהל משאבי אנוש יחד עם המנכ"ל את מצטיינים וזאת מכיוון שיש יותר מועמדים מהתקן בדרך כלל. השיקולים הם ביצועים מיוחדים והשקעה וכן "תור" בין המשרדים השונים.הפרס מוענק בטקס מיוחד לקראת החד וכולל תעודה וכסף


אין לנו עובד מצטיין שנתי. מידי רבעון אנחנו מקיימים מפגש ל"עובדים שעשו הבדל" עם מנכ"ל החברה. בד"כ המפגש חצי פורמלי על ארוחת צהריים טובה.


בכל שנה ממונה ועדה לבחירת עובד מצטיין, כאשר 3 נציגים הינם קבועים (נציג ועד עובדים, יו"ר הועדה – רמ"ח מש"א, ורכזת הועדה – עובדת מח' מש"א). שני חברי ועדה הנוספים משתנים מדי שנה – סה"כ 5 חברי ועדה. מקפידים שיהיו גם גברים וגם נשים, גם ממונים וגם עובדים שאינם ממונים, ונציגים משני מוקדי הפעילות שלנו. נשלחת הודעה במייל לכל העובדים בצירוף הנוהל + טופס + הנחיות נוספות. יש כללים לגבי מי יכול להמליץ (מי שאינו חבר בועדה, עובד מעל שנה בארגון וכו'....) ומי יכול להיבחר (מעל שנה בארגון, שלא נבחר בשלוש השנים האחרונות למצטיין וכו'...). נקבע תאריך יעד למסירת כל הטפסים. אח"כ מעבירים לממונה ישיר ועקיף של כל עובד על מנת שיציינו אם הם מצטרפים להמלצות או לא ושיכתבו הערות/הארות אם יש להם. כל הנתונים מרוכזים בטבלה. מסננים את מי שאינו עומד בקריטריונים שנקבעו. הועדה מתכנסת (יותר מפעם אחת, על-פי הצורך), קוראת את כל ההמלצות, דנה בהן ובוחנת אותן על פי הקריטריונים שנקבעו (לדוגמא, סיווג הממליצים – ממונה, עמית, לקוח; תרומה מעבר לתפקידו וכו'). בסוף הדיונים נערכות הצבעות חשאיות לבחירת עובד אחד מצטיין ושני עובדים מוערכים. העובד המצטיין מקבל (במסגרת אירוע חברתי שנערך) פרס כספי נחמד והמוערכים מקבלים פרס יותר צנוע (בשנה שעברה – ספר). בנוסף שלושת העובדים מקבלים תעודות ממוסגרות.


1. פרסום התהליך לידיעת כל העובדים.

2. קבלת המלצות מעובדים ומנהלים.

3. הקמת ועדה.

4. שליחת כל ההמלצות למנהלים ישירים ועקיפים (2 חוות דעת לפי ציונים)

5. שיקלול הציונים מחוות הדעת ומדדים נוספים.

6. התכנסות הועדה.

7. בחירת עובדים מצטיינים .

8. טכס חגיגי.


אצלנו אנו שולחים טופס המלצה לעובד מצטיין לכלל העובדים ומבקשים שימליצו על עובד שלדעתם ראוי להיות עובד מצטיין, הטופס כולל קריטריונים שיש לנמק אותם במלל חופשי, לאחר מכן מש"א מנתחים את הנתונים, מכנסים ועדה לבחירת העובדים המצטיינים, הכוללת מנהלים בדרגי ביניים, נעשה דיון בין אלט שעלו לשלב הבא ונבחרים העובדים המצטיינים.

השנה, מאחר ולא הייתה היענות תגובה גדולה לממליצים, פתחנו דוכן ליד חדר האוכל עם רול אפ שהכנו לשם כך והעובדים מילאו טפסים במקום, מה שהגדיל מאוד את אחוזי הממליצים.


עובדים מצטיינים-לפי משוב ואו תרומה יוצאת דופן המלווה בהנמקות, מומלץ שתהיה ועדת בחירה


איכות ומצוינות בעיריית תל-אביב-יפו הינו מערכת שלמה, המרוכזת באמצעות היחידה לפיתוח והדרכה שבאגף משאבי אנוש.

מאחר ובעירייה משרתים אלפי עובדים, ישנם מספר תוכניות לעידוד האיכות והמצוינות.

ישנן תוכניות מערכתיות – לעידוד יחידות, כמו פרס "אתגר" וישנן פעילויות מוכוונות ליחידים וצוותים:

א. פרס העובד המצטיין בסיוע העיתונים ידיעות אחרונות ומעריב (כל אחד בנפרד).

ב. פרס העובד השירותי מצטיין

ג. פרס מצוינות בניהול – מנהלי מחלקות

ד. נהגים מצטיינים

ה. צוות הנהלת חשבונות מצטיינים.

ו. צוות רכש ולוגיסטיקה מצטיין

ז. צוות סגל משאבי אנוש מצטיין

ח. פרס ייעול וחסכון


בויצו נבחרים מדי שנה עובדים מצטיינים וצוות מצטיין: בשנה שעברה בחרנו 8 עובדים מצטיינים וצוות אחד.

במסגרת תהליך הבחירה אנו פונים לכל עובדי ויצו להמליץ על עובדים מצטיינים, ולאחר מיון ההמלצות (בהתאם להמלצות ממונים) ועדה עליונה בראשות יו"ר ההנהלה והמנכ"ל בוחרת את המצטיינים.

פרסים ותעודות מוענקים במסגרת טקס הרמת כוסית לקראת ראש השנה.

תהליך בחירת העובדים בויצו מחובר לפרס עובד מצטיין ארצי שמנוהל בידיעות אחרונות ומעריב (אנחנו עובדים לסירוגין עם שני העיתונים). במסגרת הקשר עם העיתון אנחנו בוחרים עובד אחד שייצג את ויצו בתחרות הארצית עד לטקס בבית הנשיא, וכן מתפרסמת מודעה גדולה בעיתון עם תמונות כל המצטיינים שלנו – הקשר עם העיתון אמנם אינו מאוד מהותי בתהליך הבחירה, אך הוא חשוב מאוד לטובת הניראות של התהליך בארגון והפרסום הפנימי שלו


אנו בוחרים עובד מצטיין פעם ברבעון כאשר מקסימום עובדים מצטיינים היכולים להיבחר עומד על 6 עובדים בשנה. במועד הרלבנטי מנהלת משאבי אנוש מוציאה מייל לכל העובדים (בארץ ובעולם) ומבקשת מהם לשלוח המלצותיהם אליה. ההמלצות צריכות להתייחס לסיבה להמלצה ופירוט ההמלצה. (ההמלצות מתייחסות לאחד משני המאפיינים: 1. – תרומה מתמשכת 2. – תרומה יחודית

מנהלת משאבי אנוש מרכזת את ההמלצות, מתעתדת אותן בקובץ שנבנה לצורך כך ושולחת לחברי ההנהלה. בישיבת ההנהלה מתקיים דיון לבחירת העובד או העובדים המצטיינים לאותו רבעון. לא בוחרים כי חייבים ואם ברבעון מסוים התחושה היא כי אין עובד הראוי להיבחר הרי שלא תיערך בחירה.

התקשורת על בחירת העובד נעשית בד"כ במייל למעט ברבעון בו מתקיים אירוע חברה ואז התקשרו ומתן הפרס ניתן פנים מול פנים.טופס המלצה*

קריטריונים לבחירת עובד מצטיין 2007


*הטופס ימולא על ידי מנהל מהמחלקה של העובד (בתפקיד של Manager)

פרטי העובד 

שם העובד (פרטי + משפחה): __________

מחלקה: __________ תפקיד נוכחי: __________

ותק בארגון: __________

ותק בתפקיד נוכחי: __________

ציון MAP שנתי 2007: __ ציון מאפ שנתי 2006: ___

 

קריטריונים להערכה (נא סמן X בריבוע המשקף את עמדתך, ביחס לכל סעיף)

קריטריון

מסכים במידה מעטה מאוד

מסכים במידה מעטה

מסכים במידה בינונית

מסכים במידה רבה

מסכים במידה רבה מאוד

מקצועיות

מבצע תפקידו ברמה מקצועית ואיכותית גבוהה

         

יחסי אנוש

מקיים יחסי אנוש טובים עם הממונים עליו, עמיתיו (והכפופים לו, במידה והינו מנהל עובדים)

         

מחויבות ארגונית

מפגין רמה גבוהה של מחויבות לארגון ונכונות לתרום מעבר למצופה

         

שיתוף פעולה

מפגין נכונות לסייע בכל עת ולתרום לעבודת הצוות ולארגון ככלל

         

שירותיות

מעניק שירות יוצא מן הכלל הן בקרב לקוחות פנים ו/או בקרב לקוחות חוץ

         

יושר ואמינות

מפגין רמה גבוהה של יושר ואמינות בדיווחיו ובהתנהלותו בתפקידו

         

משמעת ונהלי עבודה

פועל בהתאם לנהלי עבודה ומקפיד על משמעת גבוהה

         

תרומה ייחודית ומשמעתית:

נא ציין פעילות/התנהגות כלשהי מצד העובד, במישור של חדשנות / יוזמה / יצירתיות / ביצוע יוצא דופן.
לדוגמא: העברת הצעות ייעול, ביצוע מופתי של סדר וארגון, מתן שירות פנימי יוצא מן הכלל, בולטות בקשר עם לקוחות חוץ / קמעונאים, הובלת פרויקט, הטמעת מערכת וכדומה

מלל חופשי:

 

סיכום המלצה - מנהל (יש לציין בחלק זה גם את התנהלות העובד ביחס לערכי החברה)

הערכה כללית של העובד:

 

שם + משפחה תאריך חתימה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


סיכום המלצה - סמנכ"ל

 

שם + משפחה תאריך חתימה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


החלטת ההנהלה: (נא להקיף בעיגול)

נבחר כעובד מצטיין / אינו מתאים בשלב הזה להיבחר כעובד מצטיין

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

יום חמישי 18 יולי 2019

 

 

   RSS   |   דף הבית   |   יוצרים קשר   |   פרופיל החברה

 

 

איוש, פיתוח כישורי אנוש בע''מ 
יוזמי, מתכנני ומפיקי הכנסים השנתיים לניהול משאבי אנוש והדרכה בישראל
ת.ד. 4052 רעננה  4365716 טלפון: 09-7464264   פקס:09-7464266  דוא''ל:
info@hrisrael.co.il 
    © כל הזכויות שמורות


Powered by Artvision | Truppo Websites