כל השאלות כל התשובות - נהלים                                               

 

אבקש לקבל דוגמאות לנוהל רכש, עלי לגבש נוהל רכש בחברה בה אני עובדת ואשמח לקבל עזרה בכתיבת הנוהל

שאלה:
אבקש לקבל דוגמאות לנוהל רכש, עלי לגבש נוהל רכש בחברה בה אני עובדת ואשמח לקבל עזרה בכתיבת הנוהל

נוהל רכש

 

1.         מטרה

א.         לקבוע שיטה אחידה לביצוע רכש של מוצרים ושירותים תוך התמקדות בקריטריונים של איכות, כמות, מחיר ומועדי אספקה.

 

2.         הכנת הזמנה

א.  לאחר אישור הדרישה ע"י הגורמים הרלוונטים בהתאם לנוהל דרישות, יקלוט הקניין הזמנה למחשב. ההזמנה תבוצע אך ורק מספקים שאושרו לכך בהתאם לסטטוס המוגדר ברשימת הספקים המאושרים.

ב.         ההזמנה תכלול את הפרטים הבאים:


1.         הגדרה/תאור מדויק של מוצר/שרות נדרש

2.         מק"ט חברה

3.         מק"ט יצרן

4.         מספרי שרטוטים, מפרטים במהדורה מתאימה

5.         הוראות בחינה

6.         הוראות אריזה

7.         הוראות הובלה

8.         דרישה לתעודות איכות (COC וכו')

9.         שם ומספר תקן נדרש

10.       אם המוצר הוא עם זמן מדף מוגבל, דרישה לתאריך ייצור ותאריך פקיעת תוקף המוצר

11.       כמות

12.       מחיר

13.       מועד אספקה

14.       תנאי אשראי

15.       אחריות

16.       תנאי/חוזה שרות

 

ג.          באחריות הקניין להעלות את סטטוס ההזמנה ל"מאושר" ולהעביר לסבב חתימות בהתאם לנוהל הרלוונטי.


ד.         הזמנת רכש תצא בשני עותקים לתפוצה הבאה:

1.         מקור - ישלח בפקס לספק

2.         מקור - יתויק יחד עם טופס הדרישה

3.         העתק 1 - יישלח למזמין

 

3.         סמכות חתימה על הזמנת רכש

בהתאם לתהליך הספציפי בכל ארגון

 

4.         האצלת סמכויות חתימה

בהעדר מורשה חתימה יחתום במקומו אחד מהגורמים הבאים:

 

5.         מעקב אחר הזמנות

א.באחריות הקניין להפיק פעמיים בשבוע דו"ח הזמנות רכש פתוחות

ב.בהתאם לממצאי הדו"ח יתקשר הקניין לספקים לצורך וידוא מועד אספקה מדויק עליו מתחייב הספק, מועד האספקה המדויק יעודכן ע"ג הזמנת רכש .

ג.הקניין יוודא כי המוצר/שרות סופק בתאריך המובטח כפי שהתחייב הספק, במקרה של אי עמידה בתאריך המובטח ע"י הספק יברר הקניין מול הספק את הסיבה לאי עמידה בתאריך המובטח, יקבע תאריך חוזר ובאחריות הקניין לעדכן את הדורש בשינוי שחל במועד האספקה.

 

6.         בחינת קבלה

בחינת קבלה תבוצע בהתאם לנוהל רלוונטי....

 

7.         הערות
להשלמת נוהל זה יש לבנות נהלים משיקים כגון: תהליך אישור ספקים, בקרה והערכת ספקים, ניתוח נתונים וכד'

החוכמה האמיתית מאחורי נהלי חברה הינה לא להתייחס אליהם כמוצרי מדף, לכל חברה יש להתאים את התהליך הרלוונטי אליה תוך ייעול מקסימלי ושיפור מתמיד, ייעוץ חיצוני במקרה זה יכול לסייע מאחר ונעזר בניסיון רחב ומגיע עם זוויות ראיה אובייקטיביות


 

אצלנו הנוהל הינו מאוד פשוט. נקבע סכום מסויים שעד אותו הסכום ניתן לבצע רכש ביח' הקו מהתקציב השוטף של היח', ללא אישור תקציבי מיוחד, מעל אותו הסכום כבר יש להביא 3 הצעות מחיר כולל המפרט הטכני, היצרן, תקופת האחריות וכו' לאישור הגורם במטה שאחראי על הרכש וזהו הגוף שנותן את האישור/אי האישור לרכישה.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

יום רביעי 17 יולי 2019

 

 

   RSS   |   דף הבית   |   יוצרים קשר   |   פרופיל החברה

 

 

איוש, פיתוח כישורי אנוש בע''מ 
יוזמי, מתכנני ומפיקי הכנסים השנתיים לניהול משאבי אנוש והדרכה בישראל
ת.ד. 4052 רעננה  4365716 טלפון: 09-7464264   פקס:09-7464266  דוא''ל:
info@hrisrael.co.il 
    © כל הזכויות שמורות


Powered by Artvision | Truppo Websites