כל השאלות כל התשובות - נהלים                                               

 

הייתי מעונינת לברר מהי המדיניות בחברות אחרות לגבי מתן הלוואות לעובדים.

א.     מהם הסכומים ( האם יש מדרג?) והאם מראש החברה מייעדת סכומים מסוימים לפי מטרת ההלוואה?

ב.     מהם הקרטריונים לקבלת הלוואה ?

ג.      מהו ההליך הפורמאלי לבקשת הלוואה ואישורה? ( האם יש טופס בקשה , אם כן דוגמא)

ד.     מהם תנאי ההלוואה?

ה.    האם החברה מקצה קרן מיוחדת לכך?

שאלה:
הייתי מעונינת לברר מהי המדיניות בחברות אחרות לגבי מתן הלוואות לעובדים.
א.     מהם הסכומים ( האם יש מדרג?) והאם מראש החברה מייעדת סכומים מסוימים לפי מטרת ההלוואה?
ב.    
מהם הקרטריונים לקבלת הלוואה ?
ג.      מהו ההליך הפורמאלי לבקשת הלוואה ואישורה? ( האם יש טופס בקשה , אם כן דוגמא)
ד.     מהם תנאי ההלוואה?
ה.    האם החברה מקצה קרן מיוחדת לכך?


הנוהל, הקריטריונים,- עפ"י הסיבה והוותק .

 טופס בקשה להלוואה שממלא העובד,

הגורם המרכז את הבקשות (משאבי אנוש ושכר) מעלה זאת על טופס אישי

ריכוז הבקשות לועדה - כפוף לנוהל ולקריטריונים ויתרת התקציב בקרן הלוואות ,

הסכם לחתימת העובד על ההלוואה והניכוי מהשכר

 

אנו מנכים את ההלוואות עפ"י הריבית של בנק יהב .

קרן הלוואות ל-400 עובדים עומדת על 3,200,000 ₪.


 

  • קיימת קרן בסך 100,000 ₪  לצורך העניין. סכום הקרן מתחדש מההחזרים החודשיים של הלווים.

 

  • ישנה ועדה המאשרת בקשות שמוגשות באמצעות טופס מיוחד + מסמכים מבוקשים (תלוש שכר/דף חשבון ומסמכים רלבנטיים אחרים). על הטופס יש לציין סיבת בקשת הלוואה. לעתים מצורף מכתב של עובדת הרווחה. תקרת סיוע – 7,500 ₪.

 

  • קריטריונים: עובדים קבועים/עובדים בחוזה העסקה מיוחד מעל שנה, שהמשך העסקתם מובטח. על רקע של מצוקה כלכלית /הוצאות מיוחדות לבריאות/סיוע בתשלומים  ועוד.

  • תנאי ההלוואה : החזרים חודשיים במהלך שנתיים (24 החזרים), ריבית פריים (פחות 1.25% הנחה להדסה).

 

תשובתי הינה כמנהל כספים וכסמנכ"ל כספים בחברות הי-טק.

השואלת מתעניינת בקשר למדיניות הלוואה לעובדים ועולה מהשאלה כי הכוונה להלוואות שהחברה נותנת מכספה היא לעובדים.

ישנו פתרון פשוט יותר. ישנם בנקים המעוניינים לתת הלוואות לעובדים רק מעצם היותם עובדים של חברה.

הבנק מקבל ביטחון שהלווה עובד והלווה מקבל הלוואה בתנאים מועדפים כאשר אינו צריך להעמיד ערבויות או ביטחונות. התנאי של הבנק אשר משחק לטובת החברה במקרה זה הינו שעם עזיבת העובד, על החברה להודיע לבנק ואז מרבית הסיכויים שהבנק ידרוש את ההלוואה.

החברה שקופה במקרה זה, היא לא צריכה לנהל פנקסנות ואינה צריכה לרשום סעיפי הלוואה בדוחות הכספיים שלה.


 
א.     מהם הסכומים ( האם יש מדרג?) והאם מראש החברהמייעדת סכומים מסוימים
לפי מטרת ההלוואה? גובה ההלוואה תמיד כגובה השכר החודשי(ברוטו) של העובד
ב.     מהם הקרטריונים לקבלת הלוואה ? לצורך "חירום" כאשר נכנסבו גם צורך
להוצאה רפואית, רכישת רכב וטווח גדול של "חירום" - בכוונת הדברים- עובד שזקוק
לסכום כסף שאין לו באותה עת
ג.      מהו ההליך הפורמאלי לבקשתהלוואה ואישורה? ( האם יש טופס בקשה , אם כן
דוגמא) העובד ממלא טופס - פרטיו, גובה ההלוואה המבוקשת, משך זמן הפריסה (עפי"
המדיניות עד 18 חודש) פירוטהסיבה/צורך, חתימת העובד ואח"כ עובד לאישורים של
המנהל הישיר, מנהל כספים, מנהלמ"א ומנכ"ל.
ד.     מהם תנאי ההלוואה? פריסה של עד 18 חודשים, ניכוי מהשכר, ריבית - לפי
תקנות מס הכנסה 4%  וצמוד למדד
ה.     האם החברה מקצה קרן מיוחדתלכך? לא


 

א.     מהם הסכומים ( האם יש מדרג?) והאם מראש החברה מייעדת סכומים מסוימים לפי מטרת ההלוואה?  - 7500 ש"ח ללא צורך במטרה ספציפית, 10000 ש"ח לרכישת רכב חדש - יש צורך להציג מסמכים, 20000 לרכישת או שיפוץ דירה - יש צורך להציג מסמכים.

ב.     מהם הקרטריונים לקבלת הלוואה ?  וותק של שנה בחברה 

ג.      מהו ההליך הפורמאלי לבקשת הלוואה ואישורה? ( האם יש טופס בקשה , אם כן דוגמא)  - מצ"ב 

ד.     מהם תנאי ההלוואה?  -  פריים 2.2-

ה.     האם החברה מקצה קרן מיוחדת לכך?  כן יחד עם הבנק בו מנוהל חשבון החברה


 

עובד זכאי לקבל הלוואה החל מוותק של שנה בחברה , בהתאם לוותק מגיע על כל שנה שכר חודשי אחד, מקסימום סכום ההלוואה אינו יכול לעלות  על שלוש משכורות.

על מנת לקבל את הלוואה יש למלא טופס בקשה עליו חותם מנהל ישיר, הטופס מועבר למש"א שם נבדקים הקריטריונים של העובד לקבלת ההלוואה ובהתאם ניתן האישור, ההלוואה ניתנת בתנאים של צמוד מדד + הריבית הנהוגה במשק באותה עת.


 

א.       הלוואות לעובדים ניתנות רק לעובדי החברה, לא לעובדי קבלן/כ"א וכו', אין מדרג אך יש הלוואות קבועות עפ"י מטרה, כלומר גובה ההלוואה לנושא הספציפי (לדוגמא רכב, דיור וכו') הינו קבוע, אך יש מגוון של סוגי הלוואות.

ב.       כאמור, הקירטריון היחיד הוא עצם היותך עובד החברה

ג.        ההליך הינו: מילוי טפסים ייעודיים המועברים מיח' הקצה לגורמי הרווחה במטה המאשרים את ההלוואה ומכתיבים אותה למשכורתו של העובד.

ד.       את ההלוואה ניתן לפרוס עד 36 תשלומים בריבית הנמוכה מהריבית במשק.

ה.      לחברה יש תקציב ייעודי לנושא.


 

יש נוהל מסודר + מכתב בקשה להלוואה

וחתימה אישור לאחר קבלת ההלואה

 עובד יכול לגשת לממונה שלו בבקשה לקבל הלואה

הממונה בודק עם המנהל שלו במידה ומאושר מחתים אותו על הטפסים

גובה ההלוואה  שניתן לעובד בודקים בהנהלת חשבונות כמה מגיעה לעובד בקרן הפיצויים ועושים 50% מזה וזה הסכום שמאושר להלוואה


 

הנדון : בקשה להלואה

 

שם העובד : ______________________                  תפקיד : _____________________

תאריך תחילת עבודה:________________       

 

אבקש לקבל הלואה בסך :  ____________

מספר תשלומים להחזר :  _____________

 

מטרת ההלואה: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

חתימת העובד : ____________            תאריך :  _____________________

 

 

הנדון : אישור קבלת הלוואה

 

 

 

  1. הנני מאשר קבלת _____ ₪ ביום______.
  2. ההלוואה תוחזר ב-  תשלומים שווים בסך_____₪   כל אחד (בתוספת הצמדה למדד המחירים בצרכן +4% ריבית) .
  3. במידה ואפסיק להיות עובדת החברה הנני מתחייבת לפרוע את ההלוואה באופן מיידי.
  4. במידה ואפסיק לעבוד בחברה הנני מאשרת לחברה לקזז כל סכום חוב שנותר בגין ההלוואה מתשלומים המגיעים לי מכם , פיצויי פיטורים  כולל שכר.

 

 

     ___________            ______________                       ________________

      שם ומשפחה                           ת.ז                                                  חתימה


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

יום שלישי 16 יולי 2019

 

 

   RSS   |   דף הבית   |   יוצרים קשר   |   פרופיל החברה

 

 

איוש, פיתוח כישורי אנוש בע''מ 
יוזמי, מתכנני ומפיקי הכנסים השנתיים לניהול משאבי אנוש והדרכה בישראל
ת.ד. 4052 רעננה  4365716 טלפון: 09-7464264   פקס:09-7464266  דוא''ל:
info@hrisrael.co.il 
    © כל הזכויות שמורות


Powered by Artvision | Truppo Websites