כל השאלות כל התשובות - נהלים                                               

 

מה הנוהל הקיים ליציאה ללימודים של עובד בדרגת מנהל המבקש לצאת על חשבון החברה ללימודי תואר ראשון (יום עבודה אחד ושכר לימודים מלא)?

 

שאלה:
מה הנוהל הקיים ליציאה ללימודים של עובד בדרגת מנהל המבקש לצאת על חשבון החברה ללימודי תואר ראשון (יום עבודה אחד ושכר לימודים מלא)?לרוב אנו נוטים לא לממן שכר לימוד ומאפשרים לעובד לקחת ימי חופשה ללימודים ע"ח ימי חופשה שנתיים. אולם קיימות דוגמאות בהם מיממנו תארים (מלא\חלקי) ואפשרנו עד 3 ימי חופשה לפני מבחן ע"ח החברה.
______________________________________________________________________________

מעל שנת עבודה - השתתפות בלמודים עד 85% מהעלות עד ל-11,000 ש"ח בשנה. שעות הלמודים על חשבון העובד. למנהלים בכירים יותר - תיתכן השתתפות מלאה בשכר הלימוד אך זה נדיר יותר.
______________________________________________________________________________

נוהל יציאה ללימודים אצלנו (מוסד אקדמי) - הינו מימון מלא של שכר לימוד בכפוף לתשלום מס על ידי העובד (שווי הטבה) - 4 שעות היעדרות בתשלום ועד 6 ימי חופשה לבחינות.
______________________________________________________________________________

האישור מותנה בשנות הוותק בחברה ובהסכמת כל המדרג הניהולי שמעל המבקש, עד סמנכ"ל. שעות הלימוד מוגבלות עד 10 שעות בשבוע ובהסכמת המנהל הישיר לגבי השלמת הזמן החסר ועמידה במטלות התפקיד. ההנחיה הזו תקיפה גם לגבי עובדים מן השורה. החברה מעודדת עובדים - במיוחד אנשי פיתוח - לרכוש השכלה אקדמאית, במיוחד לחסרי תואר ראשון, כולל מי שהם הנדסאים.
______________________________________________________________________________

בכרמל מי שרוצים לקדם תומכים בלימודיו באחוזים כאלו או אחרים  תמורת התחייבות לעבוד אחרי הלימודים. ימי הלימוד והבחינות ע"ח חופשת העובד
______________________________________________________________________________

הנוהל הוא מימון של 30000 ₪ + יום חופשה ע"ח החברה
העובד מתחייב על כל 10000 ₪ לשנת עבודה
______________________________________________________________________________

לגבי יציאה ללימודים לדרג ניהולי אנו נוהגים לממן 80% במהלך הלימודים ועוד 20% בסיום הלימודים עם הצגת תעודה . התשלום חייב במס ועובר דרך השכר אל מול קבלות שמציג העובד. העובד מחוייב בשנתיים חתימה מיום סיום הלימודים.. שכל להשתתפות הוא על פי עלות לימודים באוניברסיטאות ולא במכללות פרטיות.
______________________________________________________________________________

אני בעברי קבלתי קורס בן שנה ע"ח החברה למול התחייבות לשנתיים, כאשר עזיבה לפני תום התקופה,
שנקבעה כרוכה בהחזרת החלק היחסי ממחיר הלימודים.
כמו-כן ידוע לי שמנהלים בבנקים מוחתמים לחמש שנים עבור תשלום תאר שני ששוויו הכספי כ-K40.
______________________________________________________________________________

אנו מאפשרים יציאה ללימודים בד"כ ללימודי תואר שני ואז מאפשרים היעדרות יום אחד ע"ח המעסיק תחת התחייבות העובד כי אם יעזוב העבודה תוך שנתיים מיום סיום הלימודים יחזיר את עלות הימים למעסיק. בנוסף אנו נשתתף בעלות הלימודים (ברוטו) תוך התחיבות כנ"ל.
______________________________________________________________________________

לימודים אקדמאים: החברה, בהתאם להמלצת ממונה מממנת 6000 או 75% מעלות שכר הלימוד- הנמוך מבינהם ובתמורה דורשת את התחייבות העובד לשנה מתום התקופה בגינה קיבל את הכסף
______________________________________________________________________________

יום לימודים ע"ח החברה + תשלום 50% מעלות שכר לימוד אוניברסיטאי
______________________________________________________________________________

אישורים ניתנים במסורה עקב בעיות תקציב, רק לעובדים שבמשך שנתיים מתוך השלוש שנים האחרונות קיבלו ציונים גבוהים במיוחד לגבי עמידה ביעדים, ובהמלצת ממונה ישיר, ממונה עקיף  ומנהל משאבי אנוש.
______________________________________________________________________________

עובד המבקש לצאת ללימודים, מקבל החזר של עד 50% מגובה שכר לימוד. תחום הלימודים חייב להיות בעל תרומה לתחום אחריותו בארגון. העובד מחוייב לעבוד שנה עד שנתיים מתום תקופת הלימודים. במידה ולא, מחזיר את התשלומים.
______________________________________________________________________________

יש תנאים מקדימים (ותק בחברה, השלמת שעות,); יש שרשרת אישור עד רמת סמנכ"ל ויש ועדה (משאבי אנוש ומנהל מרכז הלמידה והידע) שמחליטה ומתקצבת.
הנוהל אינו מבחין בין עובד מהשורה לבין מנהל.  

 


 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

יום שלישי 23 יולי 2019

 

 

   RSS   |   דף הבית   |   יוצרים קשר   |   פרופיל החברה

 

 

איוש, פיתוח כישורי אנוש בע''מ 
יוזמי, מתכנני ומפיקי הכנסים השנתיים לניהול משאבי אנוש והדרכה בישראל
ת.ד. 4052 רעננה  4365716 טלפון: 09-7464264   פקס:09-7464266  דוא''ל:
info@hrisrael.co.il 
    © כל הזכויות שמורות


Powered by Artvision | Truppo Websites