כל השאלות כל התשובות - נהלים                                               

 

אשמח לקבל אינפורמציה על נוהל נסיעה בכביש מס' 6, אם נהוג בחברה והאם ממומן עבור עובדים בישובים מסוימים שאין ברשותם רכב חברה

 

שאלה:
אשמח לקבל אינפורמציה על נוהל נסיעה בכביש מס' 6, אם נהוג בחברה והאם ממומן עבור עובדים בישובים מסוימים שאין ברשותם רכב חברהנוהל נסיעה בכביש 6 אצלנו בחברה, במידה והייתה פגישת מתאם העבודה -ישולם ע"י המעביד במידה ולא התשלום ע"י העובד . ______________________________________________________________________________

מממנים רק את המנוי (מכשיר ה- פסקל) את העלות עצמה על שימוש בכביש מממנים העובדים עצמם (כולם)

______________________________________________________________________________

לגבי מנהלים בעלי רכב חברה פרט להנהלה מקובל אצלנו השתתפות בגובה 50% . לגבי הנהלה השתתפות מלאה. לגבי עובדים שאינם בעלי רכב חברה אין השתתפות. ______________________________________________________________________________

בחברה בה אני עובדת יש מנוי שנעשה מול כביש 6, שם החברה שמנהלת את כביש 6 נקראת "דרך ארץ".
בסוף החודש אנו מקבלים חיוב והחברה משלמת את החשבון, לאחר מכן מנהלת החשבונות מחייבת כל עובד במשכורתו.
חשוב לציין כי בחברתנו הנסיעה בכביש 6 בין אם זהו רכב חברה ובין אם לא משולמת ע"י העובד.
______________________________________________________________________________

אנחנו מממנים נסיעה בכביש 6 לכל רכבי החברה ורק לרכבי החברה.
______________________________________________________________________________

אצלנו לכל מי שיש רכב חברה יש פסקל לכביש 6 שהחברה משלמת. אין לנו עובדים שבאים מהאזור.
______________________________________________________________________________

נוהל נסיעה בכביש 6: רק לעובדים בעלי רכב חברה. ממומן 100%. בחברה הקודמת בה עבדתי הייתה השתתפות של  50% גם רק לבעלי רכב חברה. ______________________________________________________________________________

לא ממומן לעובדים אך יש לכל רכבי החברה/ליסינג מנוי וידאו.
______________________________________________________________________________

אצלנו ממומן מלא למי שנוסע בתוקף תפקידו (מנהלי מכירות למשל) וחלקית (50%) למי שיש לו רכב חברה ונוסע בכביש 6 מהבית למקום העבודה. לא ידוע לי לגבי מי שאין לו רכב חברה
______________________________________________________________________________

ממומן מלא לעובדים עם רכב חברה. למי שאין רכב חברה - ממומנות רק נסיעות בתפקיד אך לא לעבודה וחזרה למעט מקרים חריגים במיוחד.
______________________________________________________________________________

נוהל נסיעה בכביש 6 – הזכאים לרכב חברה זכאים למימון מלא של הנסיעה בכביש 6. עובדים שבחרו ברכב חברה כחלופה לאחזקת רכב מקבלים השתתפות חלקית בלבד.
______________________________________________________________________________

י
ש לנו הסכם עסקי עם כביש 6 ובחברתנו אנו מממנים נסיעות שהעובד מגדיר כעסקיות ומפחיתים מהשכר כל נסיעה פרטית.
______________________________________________________________________________

מנויים לכביש 6 יותקנו בכל הרכבים (חברה וליסינג) על מנת לחסוך לבעל הרכב ולחברה את עלויות עמלת הטיפול של חברות הליסינג.
נסיעות עבודה שיבוצעו בכביש 6 ימומנו ע"י החברה (עובדים המשתמשים בכביש 6 לצורך הגעה לעבודה ועובדים המשתמשים מעת לעת בכביש זה לצורכי עבודה).
נסיעות של עובד בעל רכב פרטי שכביש 6 משמש אותו לצורך הגעה לעבודה ימומנו ע"י החברה.
עלות נסיעות פרטיות בכביש 6, תקוזז מהמשכורת של העובד.
______________________________________________________________________________

אין מימון נסיעה בכביש 6
______________________________________________________________________________

החלטת דירקטוריון, אין החזר נסיעה בכביש 6 גם בנסיעות לצרכי עבודה, (לא מדובר על משאיות הפצה)
______________________________________________________________________________

מיקום החברה שלנו לא מחייב מעבר יומי בכביש אך מי שנאלץ לעבור שם במסגרת עבודה מזוכה.

 


 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

יום חמישי 18 יולי 2019

 

 

   RSS   |   דף הבית   |   יוצרים קשר   |   פרופיל החברה

 

 

איוש, פיתוח כישורי אנוש בע''מ 
יוזמי, מתכנני ומפיקי הכנסים השנתיים לניהול משאבי אנוש והדרכה בישראל
ת.ד. 4052 רעננה  4365716 טלפון: 09-7464264   פקס:09-7464266  דוא''ל:
info@hrisrael.co.il 
    © כל הזכויות שמורות


Powered by Artvision | Truppo Websites