כל השאלות כל התשובות - גיוס / תחלופה / שימור / מיון עובדים                           

 

האם ניתן לקבל דוגמאות לתקנון להשקת תכנית "עובד מביא עובד", לקראת השקת תכנית בחברתנו?

שאלה:

האם ניתן לקבל דוגמאות לתקנון להשקת תכנית "עובד מביא עובד", לקראת השקת תכנית בחברתנו?


 

מבצע "חבר מביא חבר"

אנו שמחים לבשר על פתיחת מבצע "חבר מביא חבר" ומחפשים אנשים כמוכם לגיוס אלינו. שילחו לנו קורות חיים טובים של חבריכם ואנחנו כבר נדאג לשאר....

עבור כל גיוס מוצלח נזכה בסכום של 3,000 ₪ (הזכאות לפרס אינה כוללת ראשי צוותים/ראשי קבוצות שמגייסים לצוות שלהם וסמנכ"לים).

הסכום ישולם לאחר שלושה חודשי עבודה מלאים בחברה.

המשרות ה"חמות" שלנו בתקופה זו:


נוהל חבר מביא חבר

 

  • קורות חיים המתאימים למשרה המפורסמת ברשימת המשרות הפתוחות, יש להעביר למשאבי אנוש.

    מועמד שיתקבל לחברה על סמך קורות חיים שהועברו ע"י עובד, יזכה את העובד בבונוס של 1000$.
    •בעבור כל גיוס עובד, יקבל הממליץ את התגמול הכספי במשכורת הברוטו של החודש בו נקלט העובד החדש בחברה.
    •המבצע אינו חל על מנהלים בדרג סמנכ"ל, מנהלי מחלקות אשר מגייסים עובדים למחלקותיהם או כל עובד שמשתתף בשרשרת הגיוס והראיונות של אותו מועמד.

מבצע "משרת החודש":

1. החל מינואר 2007, תפורסם כל חודש בשבוע הראשון משרה אחת, אשר הבאת מועמדים אליה תזכה בתגמול כפול בשווי 2,000$.

2. כל הכללים הנהוגים במבצע חבר מביא חבר יחולו גם על המבצע הנוכחי.

3. עובדים יוכלו לזכות בתגמול רק אם מסרו את קורות החיים למשאבי אנוש במהלך חודש מיום פרסום המשרה. זאת ללא קשר לתאריך קבלת המועמד לתפקיד ותאריך תחילת העסקתו.

4. "משרת החודש" תפורסם בפורמט שונה לכלל עובדי החברה. התיאור המלא שלה יובא בגוף המייל היוצא לכל העובדים ובאתר האינטרה-נט היא תודגש.

5. קובץ המעדכן מה היו "משרת החודש" בכל חודש ינוהל במסגרת הקבצים המשותפים, תחת "גיוס".

6. ההחלטה על משרת החודש תתקבל ע"י הצוות המגייס בשבוע האחרון לכל חודש [לגבי החודש העוקב]. במקרים חריגים, באישור סמנכ"ל מש"א, יפורסמו בחודש יותר ממשרה אחת.


עובד מביא חבר 

 

1. מטרה

להגדיר את פרטי התכנית "עובד מביא חבר"

2. תהליך

· המשרות תפורסמנה בפורטל החברה.

· עובד אשר ירצה להמליץ על חבר העונה לפרופיל התפקיד, יעביר את קו"ח במייל למשאבי אנוש בלבד.

· זכאות לבונוס לעובד חברה תהיה רק במידה וקו"ח שהועברו למשאבי אנוש אינם נמצאים כבר במאגר המועמדים של החברה.

· ישולם בונוס בסך 4,000 ₪ (ברוטו) עבור הצלחה בגיוס של "עובד מביא חבר", ובתנאי שלא הוחלט לפטר את המגויס ב-6 החודשים הראשונים.

· תשלום הבונוס יבוצע לאחר שחלפו 6 חודשים מיום תחילת עבודתו של העובד החדש.

· תשלום הבונוס מותנה באישור מנכ"ל.

· הנהלה בכירה, מנהל מגייס ומשאבי אנוש לא ייקחו חלק בתכנית.

· תוקף התכנית – החל מיוני 2007

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

יום שלישי 16 יולי 2019

 

 

   RSS   |   דף הבית   |   יוצרים קשר   |   פרופיל החברה

 

 

איוש, פיתוח כישורי אנוש בע''מ 
יוזמי, מתכנני ומפיקי הכנסים השנתיים לניהול משאבי אנוש והדרכה בישראל
ת.ד. 4052 רעננה  4365716 טלפון: 09-7464264   פקס:09-7464266  דוא''ל:
info@hrisrael.co.il 
    © כל הזכויות שמורות


Powered by Artvision | Truppo Websites