כל השאלות כל התשובות - רווחה  ואיכות חיים בעבודה                               

 

האם ארגונכם נוהג לממן/לסייע במימון שכ"ל ללימודים גבוהים לעובדים? על פי אילו קריטריונים? נהלים? (לדוגמא: ותק העובד, הרלבנטיות הישירה של הלימודים לעבודתו הנוכחית של העובד, שיעור השתתפות הארגון/העובד? התחייבות להמשיך ולעבוד בארגון מתום הלימודים כן/לא כמה, שעות הלימוד - על חשבון שעות עבודה/חופשה, השתתפות במימון נסיעות ללימודים? אש"ל וכיו"ב).
 
שאלה:
האם ארגונכם נוהג לממן/לסייע במימון שכ"ל ללימודים גבוהים לעובדים? על פי אילו קריטריונים? נהלים? (לדוגמא: ותק העובד, הרלבנטיות הישירה של הלימודים לעבודתו הנוכחית של העובד, שיעור השתתפות הארגון/העובד? התחייבות להמשיך ולעבוד בארגון מתום הלימודים כן/לא כמה, שעות הלימוד - על חשבון שעות עבודה/חופשה, השתתפות במימון נסיעות ללימודים? אש"ל וכיו"ב).
 


לגבי לימודים – יש לנו נוהל מאוד מובנה המתייחס להשתתפות העובד ו/או התחייבות שלו לחברה בגין לימודים שהחברה מממנת. הנוהל מתייחס לעלות הקורס/לימודים ולשנות ותק של העובד בחברה. בכל מקרה, רוב העובדים חותמים על שנות התחייבות לעבודה בחברה בתמורה ללימודים.
______________________________________________________________________________

לימודים גבוהים – רק אם הנושא רלוונטי לצרכי החברה, פוטנציאל התפתחות עתידי של העובדים על כל מימון שנת לימודים, התחייבות לשנתיים עבודה.
אם המימון חלקי, ההתחייבות להמשך עבודה תחושב לפי החלק היחסי. שעות הלימוד – בהתאם לקריטיות העובד – החל מאישור להיעדרות מלאה ע"ח עבודה וכלה בניצול יתרות חופש.
______________________________________________________________________________

הארגון שלנו דיי צנוע בעניין הזה, אך היכן שאנו מסייעים או סופגים לימודים ממושכים, הקפדנו לעגן בהסכם שדורש מהלומד:
א. להמשיך בעבודתו באופן שיקטין עד כמה שניתן, את הנזק שעשוי להיגרם מהיעדרותו.
ב. שיתחייב להמשך עבודה בחברה לאחר סיום לימודיו (בין שנה לשנתיים לפחות), על מנת שהארגון יוכל לקבל תמורה בעד השקעתו בעובד, באם מסיבה כלשהי העובד מסיים את עבודתו בחברה לפני כן הוא מחוייב בסכום שנקבע מראש או בחלק היחסי של עלות לימודיו.
בדרך כלל, הנסיעות הן דבר שהארגון סופג ע"י מתן רכב חברה לצורך הנסיעה.
______________________________________________________________________________

אנחנו מעודדים עובדים ללמוד, כמובן שההשתתפות תלויה בטובת המערכת מהמשך לימודיו של העובד. כל עובד שקיבל אישור לימודים, בין ואנחנו משתתפים או לא משתתפים בשכר הלימוד שלו, ימי הלימודים שלו נחשבים כימי עבודה ולא כימי חופש.
______________________________________________________________________________

ככלל לימודי תואר אינם נחשבים להוצאה מוכרת, לפיכך ההחלטה על מימון לימודים מתבצעת לגופו של עובד לגופו של עניין
- השיקול העיקרי לכך הוא מידת התרומה והערך המוסף של הלימודים לעובד ולחברה ובהנחה כי הלימודים אינם פוגעים   בעבודתו ובתפקודו של העובד .
- החברה אינה משתתפת במימון הוצאות הנסיעות
- במקרה של יציאה ללימודים בשעה מוקדמת אזי העובד מצופה להשלימם בימים אחרים (השלמה לתקן החודשי)
- יום היעדרות מלא עקב לימודים = יום חופש
- בתמורה למימון או להשתתפות במימון מתחייב (בכתב) העובד להמשיך בעבודתו בחברה לאחר סיום לימודיו (משך התקופה נגזר ממשך הלימודים וגובה הסכום) , במידה ולא משלים את התקופה אזי הוא יחויב בתשלום פיצוי לחברה בגובה ההשתתפות.
______________________________________________________________________________

לעיתים אנו עוזרים לעובדים במימון שכר לימוד, בד"כ בגובה של כ-50%. העובד צריך להיות בעל ותק של כשנתיים בחברה, הלימודים אינם על חשבון שעות העבודה, הנסיעות על חשבונו. הוא מתחייב להישאר לעבוד בחברה לפחות שנה מתום הלימודים שמומנו (מתחייב שבמידה ועוזב - יחזיר את שכר הלימוד שקיבל)
______________________________________________________________________________

אנו נוהגים להשתתף במימון לימודים לעובדים.
לימודים מקצועיים בתום שנת עבודה , מינהל עסקים בד"כ בתום שלוש שנים.
האישור ניתן בעיקר לעובדים שלומדים לתארים מתקדמים בתחום עבודתם.
השתתפות מקסימאלית הינה 75%.
קיים הסדר קיזוז שעות לימוד (שעות נטו בכיתה- לא מבחנים , לא למידה בבית) מול שעות נוספות (שכר גלובלי)- לאורך חצי שנה.
העובד חותם על התחייבות בהתאם לגובה ההשתתפות של החברה :
עד 1000$ אין התחייבות
מעל 1000$ עד 5000 -שנה מתום הלימודים
מעל 5000$ שנתיים.
______________________________________________________________________________

מימון לימודים עפ"י תפקיד, רלוונטיות לתפקיד וותק בחברה.
התיבות להמשך עבודה בחברה באופן מדורג עפ"י סכום ההשתתפות.
לדוגמא עד 5000 ₪ חתימה לשנה וכדומה.
______________________________________________________________________________

אין כרגע מימון של לימודים גבוהים וגם כן מתחבטים בנושא ואיך לעשות זאת. הקריטריונים שחשבנו עליהם הם ותק מינימאלי של שנה (קהל היעד המעוניין הוא בד"כ צעיר) רלוונטיות לתפקיד ונכונות להתחייבות להמשך עבודה בחברה.
______________________________________________________________________________

אנו מעודדים עובדים להרחיב את השכלתם. במידה ועובד ותיק (מעל 5 שנים בחברה) מעוניין ללמוד לתואר או ללמוד אנגלית, אנו נשקול זאת בהתחשב בתרומתו הנוכחית, בחשיבות לימודיו לעבודתו ובסיכויי הישארותו בחברה. במידה והמסקנה תהיה חיובית, החברה תממן עד 50% מעלות הלימודים תוך קבלת התחייבות העובד בכתב לעבוד בחברה שנתיים לפחות מסיום לימודיו. הלימודים בכל מקרה לא יהיו על-חשבון זמן העבודה או במקסימום שעה-שעתיים בשבוע ע"ח זמן העבודה הרשמי.
______________________________________________________________________________

יש השתתפות בלימודים, עד 50% מעלות שכר הלימוד, אולם, לצערי, עדיין אין מדיניות ברורה בנושא וטרם הוחלט האם ההשתתפות תגולם או לא.
______________________________________________________________________________

לימודים גבוהים – החברה נוהגת לסייע לעובדים במימון השכלה גבוהה עפ"י מספר קריטריונים וביניהם – הוותק הארגוני, המידה בה אנו צופים התפתחות, התקדמות והישארות של העובד בארגון בתפקידים אחרים, התחום הנלמד רלוונטי להתקדמות המקצועית, וכו'. המימון לרוב אינו מלא ולעיתים נקשר בהתחייבות העובד לתקופה מסוימת נוספת ע"מ ליהנות מהפירות. זמן הלימודים הוא ע"ח העובד (ימי חופשה) כלומר, רק הסיוע במימון הוא התרומה שלנו במקרה זה

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

יום ראשון 21 יולי 2019

 

 

   RSS   |   דף הבית   |   יוצרים קשר   |   פרופיל החברה

 

 

איוש, פיתוח כישורי אנוש בע''מ 
יוזמי, מתכנני ומפיקי הכנסים השנתיים לניהול משאבי אנוש והדרכה בישראל
ת.ד. 4052 רעננה  4365716 טלפון: 09-7464264   פקס:09-7464266  דוא''ל:
info@hrisrael.co.il 
    © כל הזכויות שמורות


Powered by Artvision | Truppo Websites