כל השאלות כל התשובות - תרבות ארגונית                                     

 

כמה פעמים בשנה נוהגים להוציא עיתון מפעלי? עד כמה העובדים מעורבים בכתבות התוכן (באופן אקטיבי בצוות או בהעברת חומר)? האם העיתון המפעלי מתפרסם רק בשפה העברית או גם בשפות אחרות (ערבית/רוסית) מחמת הרכב עובדים מגוון?

 

שאלה:
כמה פעמים בשנה נוהגים להוציא עיתון מפעלי? עד כמה העובדים מעורבים בכתבות התוכן (באופן אקטיבי בצוות או בהעברת חומר)? האם העיתון המפעלי מתפרסם רק בשפה העברית או גם בשפות אחרות (ערבית/רוסית) מחמת הרכב עובדים מגוון?עיתון מפעלי פעמיים בשנה. יש צוות שעובד על הכנת העיתון. שאר העובדים לא מעורבים בכתבות התוכן.
______________________________________________________________________________

בשנה האחרונה לפחות העיתון לא מתפרסם בגלל הקושי באיסוף החומר. בעבר העיתון הופץ באנגלית בדוא"ל ובהדפסה מקומית.
______________________________________________________________________________

כמה פעמים בשנה נוהגים להוציא עיתון מפעלי? אחת לרבעון
עד כמה העובדים מעורבים בכתבות התוכן (באופן אקטיבי בצוות או בהעברת חומר)? אנחנו נבקש ולרב הם משתפים פעולה
האם העיתון המפעלי מתפרסם רק בשפה העברית או גם בשפות אחרות (ערבית/רוסית) מחמת הרכב עובדים מגוון? כרגע בעברית בלבד
______________________________________________________________________________

מוציאם עיתון מפעלי כל רבעון. עובדים שרוצים יכולים לכתוב בו- כמעט שלא קורה. בדרך כלל זה מידע מהמנהלים בכל התחומים. מתפרסם רק בעברית (למרות הרכב העובדים המגוון).
______________________________________________________________________________

עיתון- יוצא פעמיים בשנה, בעברית אנגלית וספרדית- שלוש שפות עיקריות בחברה. מופץ במייל ומודפס. בכתבות משתתפים מנכ"ל, מנהלת משאבי אנוש, סמנכ"לים המעבירים עדכונים וכן עובדים שונים השולחים תמונות וחומרים המתארים פרויקטים, עיסוקים שונים וכו,.
העיתון הוא גם חומר שיווקי מצוין למועמדים, לקוחות וכו' היכולים לקבל תמונה על התרבות הארגונית ועל הזווית של העובדים.
______________________________________________________________________________

כמה פעמים בשנה נוהגים להוציא עיתון מפעלי? אחת לחודש עם תלוש השכר
עד כמה העובדים מעורבים בכתבות התוכן (באופן אקטיבי בצוות או בהעברת חומר)? לא מעורבים
האם העיתון המפעלי מתפרסם רק בשפה העברית או גם בשפות אחרות (ערבית/רוסית) מחמת הרכב עובדים מגוון? עברית בלבד
______________________________________________________________________________

עיתון מפעלי יוצא 3-4 פעמים בשנה (לפעמים גם פחות). נקבעים נושאים וכתבות, יש מדורים קבועים. העובדים מעורבים לכל אורך הכנת העיתון. העיתון יוצא רק באנגלית.
______________________________________________________________________________

החודש יצא גיליון ראשון. יצא מידי חודש בשפה עברית. אנחנו בשלבי גיבוש של הנושא ביקשנו חוות דעת של העובדים ומעורבות. כמו כן הכרזנו על תחרות לבחירת שם לעיתון.
______________________________________________________________________________

מטופל על ידי מחלקת התקשורת הטכנית שבהתאם לתכנים מראיינת עובדים, מחמת הרכב עובדים מגוון? אנגלית - אנחנו חברה גלובלית
______________________________________________________________________________

עיתון מפעלי נהוג לפרסם כל רבעון, בדרך כלל מעורבים כ10% מכלל הצוות בתוכן העיתון , העיתון מפורסם בשפה העברית בלבד.
______________________________________________________________________________

במפעל אלכם מדיקל אנחנו מוציאים עיתון מפעלי אחת לחודש, הצוות מורכב ממנהלת מש"א ועוד 4 חברי מערכת מקרב העובדים שבדרך כלל מראיינים את עובדי המפעל  ומבקשים מהם לכתוב
כמו כן למס' עובדים יש מדורים קבועים כמו דיווח על מכירות, קריקטורת החודש ועוד.
העיתון עוסק גם במידע "עסקי" – סיכומים מביקורים בחו"ל, דיווח על הנעשה במחלקות השונות ועוד...
וגם ממידע "חברתי" – עובדים חדשים, ימי הולדת, אירועים שונים...
______________________________________________________________________________

עיתון – משתדלת פעם בחודשיים , מעורבות כמעט אפסית של עובדים נוספים. כתבה על עובד שנבחר, עדכונים על לקוחות החברה, דרושים.. וכו.
______________________________________________________________________________

אנחנו מוציאים עיתון פעם בשבוע לכל העובדים במפעל. העיתון כולו מנוהל על-ידי העובדים כולל התכנים והעריכה. כל אחד רשאי להגיש כתבה לעיתון והיא עוברת עריכה לשונית. העיתון מתפרסם בעברית בלבד.
______________________________________________________________________________

כמה פעמים בשנה נוהגים להוציא עיתון מפעלי?  עיתון יוצא פעם ברבעון  והוא נמצא ברשת -לא Hard Copy
עד כמה העובדים מעורבים בכתבות התוכן (באופן אקטיבי בצוות או בהעברת חומר)? עובדים מעורבים באופן אקטיבי
האם העיתון המפעלי מתפרסם רק בשפה העברית או גם בשפות אחרות (ערבית/רוסית) מחמת הרכב עובדים מגוון? בעברית ולעיתים מופיעות כתבות באנגלית
______________________________________________________________________________

יוצא אחת לרבעון. העובדים מעורבים בכתיבת הכתבות.
______________________________________________________________________________

כמה פעמים בשנה נוהגים להוציא עיתון מפעלי?  אצלנו נהוג להוציא עיתון כל 4 חודשים עד חצי שנה.
עד כמה העובדים מעורבים בכתבות התוכן (באופן אקטיבי בצוות או בהעברת חומר)? חלק מהעובדים מעורבים  בכתבות עצמן (יש לנו פינה לגבי העובד הותיק) וחלק מההנהלה מעורב בכתיבת הכתבות (נושאי שיווק וכד')
האם העיתון המפעלי מתפרסם רק בשפה העברית או גם בשפות אחרות (ערבית/רוסית) מחמת הרכב עובדים מגוון? העיתון מפורסם אצלנו רק בעברית למרות שהודעות אחרות לעובדים מפורסמות בשתי שפות
______________________________________________________________________________

כמה פעמים בשנה נוהגים להוציא עיתון מפעלי? פעם ברבעון
עד כמה העובדים מעורבים בכתבות התוכן (באופן אקטיבי בצוות או בהעברת חומר)?רצוי אך לא תמיד מצוי. HR חייב להוביל ו"לסנן".
______________________________________________________________________________

עיתון מפעלי יוצא כל חודש, בשפה העברית (מופץ במייל). עובדים משתתפים בדיווחים על חדשות בחברה (כנסים, תערוכות, הסכמים עם מפיצים חדשים וכו') אבל עיקר העבודה נעשית ע"י מנהלת משאבי אנוש.
______________________________________________________________________________

עיתון מפעלי - עיתון מקוון, יוצא פעם בחודש, 2-3 עמודים, מטרתו לעדכן את העובדים בפעילויות השונות המתרחשות בחברה, כולל תמונות מאירועים כאלה ואחרים.
בנוסף יוצא עיתון פנימי פעם בחודשיים הבנוי כולו על עדכונים מהשטח. מידע לגבי הפעילויות של חברות מתחרות, ולגבי שוק המוצרים בהם אנו מתעסקים באופן כללי (מוצרים, השקות, מידע וכד'). כל המידע נאסף ע"י העובדים.
______________________________________________________________________________

אצלנו העיתון יוצא אחת לרבעון. העובדים מעורבים מאד בכתבות התוכן, לא רק בהעברת החומר אלא גם בשותפות בועדת העיתון המורכבת מעובדים וממנהלי מש"א. העיתון המפעלי מתפרסם רק בשפה העברית למרות הרכב העובדים המגוון.
______________________________________________________________________________

אצלנו העיתון יוצא רק בעברית, למרות מספר של עובדים רוסים בארגון, עורך העיתון הוא ספק חיצוני המופנה לעובדים מנהלים לצורך הכנת הכתבות. העיתון אמור לצאת בתדירות של אחת לרבעון
______________________________________________________________________________

אצלנו נהוג להוציא עיתון אחת לרבעון המרכז נושאים מקצועיים, אישיים ופעילויות שקרו בחברה. הוקם צוות שנקרא מערכת עיתון והם אחראים על איסוף , כתיבה, עריכה של העיתון.
______________________________________________________________________________

עיתון מפעלי : הופסק לפני כשנה.
______________________________________________________________________________

עיתון מפעלי. במסגרת הקבוצה לה אנו שייכים מוציאים עיתון כל רבעון שמבוסס ברובו על כתבות שעובדים שולחים. העיתון בעברית בלבד ונשלח לביתם של העובדים על מנת לקרב המשפחות לנעשה במפעל.אנו כרגע במאמץ להוציא דף חודשי במפעל.
______________________________________________________________________________

כמה פעמים בשנה נוהגים להוציא עיתון מפעלי? כל חודש יוצא גיליון עדכון מצורף לתלוש שכר
עד כמה העובדים מעורבים בכתבות התוכן (באופן אקטיבי בצוות או בהעברת חומר)? לא מעורבים
______________________________________________________________________________

כמה פעמים בשנה? לפחות כל רבעון, מומלץ כל חודש. יש להבין כי העיתון הוא לא למטרות "כיף". הוא משמש כלי עבודה כמו דוא"ל, מצגת וכו'. לפעמים הוא חשוב עוד יותר, כי הוא מגיע לכל העובדים שאינן מחוברים למחשב במשך כל היום כגון עובדי יצורף אנשי מכירות, נהגים וכו'.

העיתון צריך לשמש ככלי בו יכולים המנהלים להעביר מסרים חשובים לעובדים וחשוב עוד יותר – לקבל חזרה משוב מהעובדים על דברים חשובים הקורים בחברה. אם יש מצב מיוחד בחברה – רכישה, מיזוג, שינוי מהותי יש להגביר את תפוצת העיתון ע"מ שהעובדים לא "יישארו בחשיכה".

עד כמה העובדים מעורבים בכתבות התוכן (באופן אקטיבי בצוות או בהעברת חומר)? כמה שניתן. לעיתון הנכתב ע"י העובדים עצמם יש אמינות גבוהה יותר מאשר סוכנות כתיבה חיצונית. אם מנהלים גם משתתפים בכתיבה עצמה ויש מערכת של עובדים-מנהלים, אתם בדרך הנכונה. גם אם עובדים אינם משתתפים בכתיבה עצמה, ניתן לבקש מהם משוב על כתבות, שישאלו שאלות ויזמינו כתבות על נושאים המעניינים אותם וכו'.

האם העיתון המפעלי מתפרסם רק בשפה העברית או גם בשפות אחרות (ערבית/רוסית) מחמת הרכב עובדים מגוון? אם רוב העובדים דוברי עברית ורק מיעוט זניח דובר שפה אחרת, העלויות הכלכליות אינן מצדיקות הוצאת עיתון בשפה נוספת (ערבית, רוסית וכו'). אולם, אם רוב מוחלט של כוח העבודה שלכם דובר שפה אחרת, תיהנו מאחוז קוראים גבוה בהרבה אם תתנו ל"לקוח" (העובד) את העיתון בשפה הנוחה לו.

 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

יום רביעי 17 יולי 2019

 

 

   RSS   |   דף הבית   |   יוצרים קשר   |   פרופיל החברה

 

 

איוש, פיתוח כישורי אנוש בע''מ 
יוזמי, מתכנני ומפיקי הכנסים השנתיים לניהול משאבי אנוש והדרכה בישראל
ת.ד. 4052 רעננה  4365716 טלפון: 09-7464264   פקס:09-7464266  דוא''ל:
info@hrisrael.co.il 
    © כל הזכויות שמורות


Powered by Artvision | Truppo Websites