קריטריונים לניהול מערכות הדרכה בישראל


אמות מידה לניהול מערכות הדרכה

 

בשנת 1994 יזם הירחון משאבי אנוש את תחרות הפרס הלאומי לאיכות בהדרכה. כתוצאה, נבנתה על ידי קבוצה נבחרת של אנשי מקצוע בכירים מערכת קריטריונים

לניהול מערכות הדרכה. בכך, הועמד לראשונה רף מקצועי מוגדר ומובחן שמאפשר בדיקה, הערכה וכימות כל המימדים שבהצטברותם וביצועם המלא, ככל האפשר, מבטיחים קיומו של מערך הדרכה יעיל ואפקטיבי.
אמות המידה האלה אומצו במלואן על ידי מכון התקנים הישראלי ומוסדות חינוך

והשכלה בארץ ובחו"ל.
אמות המידה שלהלן מייצגות את עולם המושגים של מערכות הדרכה ואת

 מעגל החיים של ההדרכה בארגון.

 מקומה של ההדרכה בארגון

תיאור
עוצמתו של ארגון נובעת, בין השאר, מהאופן שבו הוא מתאים את עצמו לסביבת עבודה משתנה, לקשת עיסוקים מתעדכן ותחרותיות רבה בנושא של איכות ומחיר.
אחד הכלים המרכזיים לעמידה מוצלחת בתחרות הוא רתימתה של מערכת הדרכה מגוונת לצרכים המשתנים של השוק והארגון, באופן גמיש ומהיר תגובה.


מקומה של ההדרכה בארגון מהווה מימד חשוב להערכת חשיבותה בארגון-

שכן ההדרכה לא צריכה להיות מחלקה אחת בארגון שיוזמת פעולות הדרכה שונות אלא תהליך בלתי נפרד מחייו של הארגון.
הנושאים העיקריים בסעיף זה, הם עד כמה מעוגנת תרבות ההדרכה בארגון במימדים שונים- גודל התקציב, מידת ניצולו ומעורבות ההדרכה בכל התהליכים- הארגוניים, המקצועיים והאחרים.


פירוט הקריטריונים  
הגדרה וקיום קשר ברור בין מטרות הארגון לבין תחום ההדרכה על מטרותיו
תכנון אסטרטגיה הדרכתית כפועל יוצא ממטרות הארגון
קיומו ומימושו של תקציב להדרכה
מידת מעורבותה של ההדרכה בפרויקטים ובקבלת החלטות בארגון
תרומה כללית של יחידת ההדרכה בארגון למקצוע ההדרכה בארץ

 

 פיתוח הדרכה

תאור
פיתוח הדרכה מהווה את התשתית לקיומה של מערכת הדרכה יעילה ואפקטיבית.
לצורך פיתוחן וקיומן של תכניות הדרכה יש צורך לבצע חיבור נכון בין הגדרת צורכי ההדרכה של הארגון לבין קהל היעד לתכנית, דרך התאמת שיטות הדרכה מתאימות.


תהליך נכון של פיתוח תכנית הדרכה מתמקד בשלושה שלבים:
 
הגדרה מה צריך לעשות איש המקצוע בסיום ההדרכה.
לאור זאת מה הוא צריך לדעת על מנת לבצע את הנדרש ממנו בצורה נכונה.
הדרך הנכונה ללמד אותו את מה שעליו לדעת, על מנת לבצע את עבודתו כהלכה.
  כל המוצרים של ערכת ההדרכה נובעים ונגזרים משלושת שאלות היסוד הללו.


תהליך מרכזי לא פחות הוא מדידת האפקטיביות של ההדרכה שבוצעה.

תהליך המדידה מתמקד בארבעה רבדים:
 
שביעות הרצון של המשתתפים.
הלמידה שלהם.
ההתנהגות המקצועית במקום העבודה.
השפעת ההדרכה על מדדים החשובים לארגון.
 
שביעות הרצון תימדד בשאלוני משוב שימולאו על ידי המשתתפים מיד בתום ההדרכה.
למידתם אמורה להיבדק על ידי מבחני ידע שונים ומגוונים, שיוכנו לפי מטרות ההוראה. ההתנהגות המקצועית במקום העבודה יכולה להימדד על ידי תצפיות ושאלונים ללומדים ולממונים עליהם בטווחי זמן שונים לאחר ביצוע ההדרכה.
תוצאות ההדרכה חייבות להימדד, על פי מטרותיה והצורך ההדרכתי שהכתיב אותה, שכן יתכן שהלומדים ייהנו מההדרכה, ישלטו בידע התיאורטי ואף יתנהגו כמצופה במקום העבודה, אבל התהליך כולו לא יביא לתוצאות המתוכננות.
תהליך פיתוח ההדרכה והכנת התכניות צריך לכלול את הגדרת הלקוחות של תכניות ההדרכה- לקוחות פנימיים וחיצוניים.
 

פירוט הקריטריונים
זיהוי ומיפוי צורכי הדרכה לתפקידים נוכחיים ועתידיים
פיתוח מובנה של תכניות הדרכה לתפקיד
ביצוע תהליכי הפקת לקחים מפרויקטים הדרכתיים
פיתוח ומעקב אחר שימוש בחומרי הדרכה מתאימים
מדידת אפקטיביות ההדרכה
ביצוע תיעוד לתהליכי ההדרכה 

 

 תכנית הכשרה עובדים בראייה מסלולית
 

 פירוט הקריטריונים
תכנון וביצוע מסלולי הדרכה לקליטת עובד חדש בארגון
תכנון וביצוע מסלולי קידום המותנים בהדרכה והסמכה
תכנון וביצוע הכשרה לשינויים בתפקיד, בארגון או בטכנולוגיה
תכנון וביצוע סל הדרכה מינימלי לעובד
מעורבות מנהלים בתהליך ההדרכה של העובדים


 ניהולי הדרכה

תיאור
פירוט האופן שבו הארגון ממסד את תהליכי קבלת ההחלטות הקושרות את ההדרכה עם כל התהליכים הארגוניים הרלוונטיים.
הדבר אותו רוצים הבוחנים לראות בקטגוריה הזאת הוא, כיצד מוגדרים ומיושמים תהליכי איסוף הנתונים, הפיקוח, הבקרה והמעקב אחרי ניהול ההדרכה וביצועה.
כל זאת תוך בדיקת ההיבט הכללי ומהיקף של כל מה שבוצע בקריטריונים הקודמים של פיתוח תכניות הדרכה, מסלולי הכשרה לעובד ולתפקיד, שימוש במתקני הדרכה וסגל הדרכה מתאים.

 

פירוט הקריטריונים
קיומו של קובץ נהלים להדרכה
קריטריונים להשתתפות בהדרכה
קריטריונים לרכישת תכניות הדרכה, אמצעים ומוצרים
נהלים להדרכה והסמכה של עובדים
 נהלים להגדרת אחריות להדרכה בתיאורי התפקיד של מנהלים ועובדים

 
מתקני הדרכה, אמצעים ואביזרים

תיאור
ביצוע נכון ומקצועי של הדרכה הופך להיות אפקטיבי יותר כאשר יש שימוש בסביבת הדרכה מתאימה.
סביבת ההדרכה יכולה להיות:


מרכז הדרכה הממוקם בתוך הארגון או מחוצה לו אבל מנוהל על ידי הארגון.
ביצוע הדרכה בתוך הארגון במקום העבודה של העובד.
שימוש במתקני הדרכה שכורים לביצוע הדרכות מחוץ לארגון.
כל אחת מהאפשרויות המתוארות למעלה מחייבת תשתית נכונה של ניהול המקום, שימוש באמצעי המחשה מתאימים בכיתת ההדרכה או בשטח ותמיכה מספקת של ציוד היקפי להדרכה- אמצעי הדפסה והפקה, צילום מסמכים ווידיאו וכו'.
אם לארגון יש מרכז הדרכה משלו, סעיפים 5.א ו5 -.ד יהיו משלימים ואם אין- יהיו חליפיים.

  סגל ההדרכה

פירוט הקריטריונים
בחירת המדריכים
הכשרה והשבחה של סגל ההדרכה
איסוף נתונים ומעקב אחר איכות ההדרכה
מתן תגמול למדריכים "נוסף על תפקיד"
הכשרת מנהל ההדרכה לתפקידו

 

חוברת הקריטריונים כוללת 40 עמודים.

עלות חוברת הקריטריונים: 60 ש"ח (כולל מע"מ ומשלוח)

מספר קטלוגי להזמנה: 702


להזמנת הפירוט המלא של כל הקריטריונים

נא מלאו הפרטים הדרושים בטופס.

לטופס ההזמנה לחץ כאן

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

יום ראשון 18 אוגוסט 2019

 

 

   RSS   |   דף הבית   |   יוצרים קשר   |   פרופיל החברה

 

 

איוש, פיתוח כישורי אנוש בע''מ 
יוזמי, מתכנני ומפיקי הכנסים השנתיים לניהול משאבי אנוש והדרכה בישראל
ת.ד. 4052 רעננה  4365716 טלפון: 09-7464264   פקס:09-7464266  דוא''ל:
info@hrisrael.co.il 
    © כל הזכויות שמורות


Powered by Artvision | Truppo Websites