חוק זכויות יוצרים


המאמרים והכתבות בכתב העת משאבי אנוש הם יצירות ברות זכות הגנה לפי חוק ופקודת זכות יוצרים.
כתב העת משאבי אנוש הינו "יצירה קיבוצית" שהינה ברת זכות הגנה לפי חוק ופקודת זכות יוצרים. כל אחד מהמאמרים והכתבות כפי שמתפרסמים בכתב העת משאבי אנוש הינו "יצירה ספרותית", איוש- פיתוח כישורי אנוש בע"מ, המוציא לאור של כתב עת זה, ורק הוא, הינו הבעלים של זכות היוצרים ביצירה הקיבוצית ובכל יצירה ספרותית כאמור, דהיינו, כפי שמתפרסמת בכתב עת זה. המחבר או הכותב, הוא בעל זכות היוצרים ביצירתו במובן המילולי והתוכני אך לא כפי שיצירתו פורסמה בכתב עת זה. רק המוציא לאור, כבעל הזכות כאמור, זכאי לפרסם, להציג, להוציא לאור, להעתיק, לשכפל, לצלם, ללקט, למכור, להשכיר או להפיץ מאמרים וכתבות שמתפרסמים מעל דפי כתב העת משאבי אנוש. המוציא לאור והמחבר, יחד, הם אלה שרשאים להתיר פרסום יצירה ספרותית כאמור מחוץ לכתב עת זה. רואים זכות יוצרים ביצירה הקיבוצית או ביצירה הספרותית כאמור כאילו הופרה על ידי אדם ו/ או תאגיד, אם שלא בהסכמת בעל זכות היוצרים הוא עושה או עשה מעשה שהזכות היחידה לעשייתו, כמפורט לעיל, נתונה לבעל זכות היוצרים.

מו"ל "משאבי אנוש" ישמחו לסייע לכל הפונים והמתעניינים ולספק צילומי מאמרים
וכתבות תמורת תשלום.

לעיון באינקס המאמרים החל מהגיליון הראשון ולהזמנת מאמרים

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

יום שלישי 25 יוני 2019

 

 

   RSS   |   דף הבית   |   יוצרים קשר   |   פרופיל החברה

 

 

איוש, פיתוח כישורי אנוש בע''מ 
יוזמי, מתכנני ומפיקי הכנסים השנתיים לניהול משאבי אנוש והדרכה בישראל
ת.ד. 4052 רעננה  4365716 טלפון: 09-7464264   פקס:09-7464266  דוא''ל:
info@hrisrael.co.il 
    © כל הזכויות שמורות


Powered by Artvision | Truppo Websites