פרסום בקול קורא


לקראת כל כנס מגובש קול קורא על ידי יו"ר הכנס והחברים בועדת ההיגוי לכנס.
הקול קורא מייצג את התשתית הרעיונית ואת הציפיות המוסכמות על הועדה לגבי הנושאים והתכנים העיקריים המבוקשים, שבכוונתנו לעסוק בהם בכנס הבא.
הקול קורא מסביר את הרציונל לכנס הבא ומפרט כיצד יש לשלוח הצעות להרצאות בכנס.
הקול קורא הינו פרוספקט צבעוני מהודר והוא נשלח לאלפי הנמענים שמהווים את סך כל הפוטנציאל של משתתפי הכנסים.
לקראת הכנס השנתי לניהול משאבי אנוש הקול קורא נשלח ל: סמנכ"לים למשאבי אנוש, מנהלי משאבי אנוש, כל בעלי התפקידים באגפי משאבי אנוש. בנוסף, לכל היועצים לניהול ופיתוח ארגוני, מאמנים ועוד.
לקראת הכנס השנתי הדרכה ולמידה בארגונים בישראל הקול קורא נשלח ל: סמנכ"לים למשאבי אנוש, מנהלי הדרכה, מפתחי הדרכה, מדריכים וכל בעלי התפקידים ביחידות ההדרכה.
כמו כן, ליועצי ניהול הדרכה ופיתוח ארגוני ומומחים מן האקדמיה.
בנוסף, לכל ספקי המוצרים והשירותים בתחום ניהול משאבי אנוש והדרכה.
עלות הפרסום בקול קורא: -.7,000 ₪ + מע"מ.
מידות הפרוספקט משתנות מפעם לפעם, פרטים על מידות הפרוספקט ואופן העברת המודעות ימסרו לפונים על ידי נאוה אלדר בטל': 09-7464264
או במייל: nava@hrisrael.co.il

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

יום שלישי 25 יוני 2019

 

 

   RSS   |   דף הבית   |   יוצרים קשר   |   פרופיל החברה

 

 

איוש, פיתוח כישורי אנוש בע''מ 
יוזמי, מתכנני ומפיקי הכנסים השנתיים לניהול משאבי אנוש והדרכה בישראל
ת.ד. 4052 רעננה  4365716 טלפון: 09-7464264   פקס:09-7464266  דוא''ל:
info@hrisrael.co.il 
    © כל הזכויות שמורות


Powered by Artvision | Truppo Websites