יוני  2008
גיליון מס'  10


www.hrisrael.co.il

 

מה בגיליון

לתרגם היטב את המיומנויות שרכשתם בצבא! המאמץ שווה! מאת: Angela Guidroz

גיוס עובדים בחברות: מה צריך לעשות בתקופה של האטה מאת: ד"ר ג'ון סליבאן

לפי נתוני אתר AllJobs: מצב ביקוש העובדים בתחום משאבי אנוש בישראל במגמת ירידה
מאת: רויטל הנדלר

האם חברות מתגמלות את העובדים על רעיונות חדשניים? סקר בינ"ל שנערך באמצעות AllJobs וחברת הגיוס הבינלאומית TheNetwork מגלה  מאת: רויטל הנדלר

האם עובד זכאי לקבוע את מועדי יציאתו לחופשה שנתית ? באדיבות כל עובד+ מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע''מ

נפוטיזם - אח מביא אח מאת: ד"ר מוטי נצר


כולכם מוזמנים לכתוב, להגיב, לשאול ולתרום לשיח המקצועי

 

 

  לתרגם היטב את המיומנויות שרכשתם בצבא! המאמץ שווה!


 

מאת: Angela Guidroz

 

Angela Guidroz Manager, Recruiting, Sodexo


אחד האתגרים המיוחדים שעומדים לפני מגייסים הוא איך לתרגם כישורים של מועמדים מתפקידם הצבאי, מומחיויות התפקיד ומאפייניו לכותרות ולהגדרות הנהוגות בשוק האזרחי.


קודם לכל דבר מתחייבת הבנה והכרות טובה עם השפה הצבאית, עם המומחיויות המיוחדות לתפקידים ולהתקדמות בקריירה בתוך המסגרת הצבאית בכדי להבין אם מועמד מסוים יכול למלא את הצרכים הייחודיים של התפקיד המוצע.


לפניכם התסריט:

פירסמתם מישרה, שתדרוש מהמועמדים המוכשרים ביותר להדגים את יכולותיהם בהובלת צוותים השונים זה מזה.


את ההיבט הטכני של התפקיד בסיטואציה הזאת אפשר ללמוד בקלות. מדובר בתפקיד שדורש ניסיון ניהולי של 4 עד 7 שנים בדרג ביניים.

המשך המאמר...


 

 

  גיוס עובדים בחברות: מה צריך לעשות בתקופה של האטה


 

מאת: ד"ר ג'ון סליבאן
CEO and Professor of Management DJS & Associates.

כל מי שעובד בחברה מספר שנים בגיוס עובדים מודע לכך, שהוא עוסק במקצוע שחי במעגלים, שחווה עליות ומורדות באופן דרמטי. לרוע המזל, ירידות שבאות בעקבות גידול מהיר - נוטות להיות קשות במיוחד.


מי מאיתנו לא זוכר כיצד נראו פונקציות הגיוס בחברות מהשורה הראשונה אחרי התפוצצות הבועה ב- 2001?


פונקציות הגיוס בחברות מהשורה הראשונה עדיין לא התאוששו מאז!


במהלך התקופה שלפני התפוצצות בועת ההיי-טק, רבים מהמגייסים הטובים מקשת רחבה של ארגונים נאלצו לעזוב את המקצוע.


בין אם מדובר בהאטה מתמשכת או קצרת מועד, ובין אם ההאטה מתרחשת החודש או שתתרחש בעוד שישה חדשים, חשוב מאוד שתתכוננו לקראתה, ללא קשר למועד שבו היא תתרחש.

המשך המאמר...


 

 

 לפי נתוני אתר AllJobs:

מצב ביקוש העובדים בתחום משאבי אנוש בישראל במגמת ירידה

 

email לכותב/ת

מאת: רויטל הנדלר

רויטל הנדלר היא מנכ"לית אתר AllJobs


מנתוני מחלקת המחקר של AllJobs, המבוססים על מודעות דרושים שנאספו ע"י AllJobs מלמעלה מ-1800 אתרים ועיתונים בישראל עולה, כי יש ירידה בחודשים אפריל- מאי בביקוש לעובדים בתחום משאבי אנוש ביחס לחודשים קודמים. לעומת זאת, נרשמה עליה בביקוש עובדים בתחום ביחס לתקופה מקבילה אשתקד.


באפריל- מאי 2008 עמד הביקוש לעובדים בתחום משאבי אנוש על 1033 משרות וביחס לתקופה המקבילה אשתקד, אפריל- מאי 2007, אז עמד הביקוש על 788 משרות, חלה עליה של 23% בביקוש לעובדים בתחום זה.


ניתן להבחין השנה בירידה בביקוש עובדים בתחום האבחון, גיוס והשמה, שיווק ומכירות בתחום, מנהלי משאבי אנוש ורכזי משאבי אנוש.

המשך המאמר...


 

 

 

 

האם חברות מתגמלות את העובדים על רעיונות חדשניים?
סקר בינ"ל שנערך באמצעות AllJobs וחברת הגיוס הבינלאומית TheNetwork מגלה

 

 

email לכותב/ת

מאת: רויטל הנדלר

רויטל הנדלר היא מנכ"לית אתר AllJobs


רק 16% מהחברות בעולם (מתוך 21 מדינות) מתגמלות את עובדיהן על רעיונות חדשניים.


בישראל המצב אף גרוע יותר – רק 10% מהחברות מתגמלות את העובדים על רעיונות חדשניים.


הצעות לייעול ורעיונות לחדשנות מוצרית הן קריטיות להצלחות העסקיות של הארגון, למרות זאת, כפי שעולה מסקר בינלאומי, רב החברות אינן מתגמלות את בעלי הרעיון ובכך לא מעודדות חדשנות בארגון. ממצאים אלו עולים מסקר בינלאומי שנערך ב- 21 מדינות ובסה"כ בקרב 25,647 משיבים. הסקר נערך באמצעות AllJobs דרושים וחברת הגיוס הגדולה בעולם בגיוס כוח אדם באינטרנט THE NETWORK.

המשך המאמר...


 

 

 

 

 האם עובד זכאי לקבוע את מועדי יציאתו לחופשה שנתית ?


סעיף 6 לחוק חופשה שנתית המסדיר את מועד החופשה קובע כי החופשה תינתן בחודש האחרון של שנת העבודה שבעדה היא ניתנת, או במשך שנת העבודה לאחריה, יחד עם זאת אין החוק קובע במפורש מי קובע או מסדיר את מועד החופשה.


הפסיקה קבעה כי המעביד הוא המסדיר את מועדי החופשות של עובדיו, כשם שהוא מסדיר את ימי העבודה ואת שעות העבודה והמנוחה, כפוף להוראות החוק.


נקבע כי לא יתכן שכל עובד יקבע לו את מועדי חופשותיו כפי רצונו, ויהרוס את סדרי העבודה במפעל. המעביד הוא הנותן חופשות ואף קובע את מועדי החופשות כפוף למתן הודעה של 14 יום מראש לחופשה של 7 ימים רצופים ומעלה, כאמור בסעיף 9(א)לחוק.


יחד עם זאת נקבע כי ככל זכות וחובה יש להפעיל גם חובה זו באופן סביר תוך הבנה והתחשבות הדדים ובעת קביעת המועד לחופשה על המעביד להביא בחשבון ככל האפשר גם את רצון העובד בנדון (דב"ע לא/3-1 ישראל בר אדון נ' שמחה ג'רד פד"ע ב 121).


סיכומם של דברים, עובד איננו זכאי לקבוע את מועדי יציאתו לחופשה שנתית, המעביד הוא שמסדיר וקובע את מועדי החופשות של עובדיו, תוך התחשבות ברצון העובד.


חוק חופשה שנתית קובע את חובת המעביד להעניק לעובד חופשה.
הזכות לחופשה מתגבשת בתום השנה, ובכל שנה גדלה מכסת ימי החופשה שלהם זכאי העובד, בהתאם לסולם הקבוע בחוק.
מטרת החוק היא לאפשר לעובד לנוח - ומכאן נובעות ההוראות המגבילות: אין לפדות את החופשה, אלא כאשר העובד מפסיק את עבודתו מבלי שניצל את מלוא הזכאות שלו; לפחות 7 ימים מכלל ימי החופשה חייבים להיות רצופים; לא מדובר על שעות ועל חלקי ימים, אלא רק על ימים רצופים; מחלה, כמו גם ימי חג או מילואים, אינם נחשבים לחופשה וכאשר נוצרת ביניהם חפיפה – נקטעת החופשה ונשמרת הזכות של העובד לימי חופשה חופפים.
מועד החופשה ייקבע על-ידי המעביד, בהתאם לסדרי העבודה תוך התחשבות בעובד, וכאשר מספר ימי החופשה עולה על שבעה – תינתן לעובד הודעה של שבועיים מראש.


באדיבות כל עובד+ מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע''מ
http://www.koloved.net

 

 

 

 

 
 

מדד ההיעדרויות
מדד חשבים ה.פ.ס להיעדרות מן העבודה:
המידע בחסות חברת חשבים - HPS מידע עסקי בע"מ.
  לידיעה המלאה לחץ כאן

בקרו באתר:

www.hrisrael.co.il


מבחן התוצאה
טיפים, מידע וחידושים 
בתהליכי מיון וגיוס עובדים
מאת: ד"ר מוטי נצר


נפוטיזם - אח מביא אח


ח"כ זבולון אורלב הגיש לאחרונה לוועדת החוקה של הכנסת הצעת חוק האוסרת על העסקת קרובי משפחה מדרגה ראשונה (בני זוג, ילדי העובד, הורים, אחים, גיסים, דודים, אחיינים, נכדים, חתנים וכלות) בחברות ממשלתיות ובתאגידים סטטוטוריים.

  המשך....


ירחון משאבי אנוש

הגיליון החדש


הניוזלטר משאבי אנוש ניהול הגיוס, יוצא לאור על ידי איוש פיתוח כישורי אנוש בע"מ מו"ל הירחון משאבי אנוש (1988), יוזמי ומארגני הכנסים השנתיים של מנהלי משאבי אנוש ומנהלי ההדרכה בישראל www.hrisrael.co.il
הניוזלטר מופץ חינם.
מנכ"לים משותפים:
עורכת: 
גרפיקה:
שירות לקוחות:

מחשוב ודיוור:

מודעות ופרסום בנרים במערכת:
נאוה אלדר: nava@hrisrael.co.il   חנוך סדן: chanoch@hrisrael.co.il
נאוה אלדר

ארטויז'ן

סיגל ברק: sigal@hrisrael.co.il
אילן רהב: ilan@hrisrael.co.il
 hrinfo@hrisrael.co.il

הסכם לשיתוף פעולה עם:
ERE Media (www.ere.net), the leading online provider of information and networking opportunities for recruitment and HR professionals

מען למכתבים: איוש פיתוח כישורי אנוש בע"מ
ת.ד. 3202 הרצליה, 46104
טלפון (רב קווי) 09-7464264

כל הזכויות שמורות ©  שמירה על פרטיות
Powered by Artvision | Truppo Websites