Always doing something new for the future


Be Connected to HR News HR Professionals and HR Professionalism


 

אם אינכם רואים מייל זה לחצו כאןזה מה שעושה הטכנולוגיה בזמן אמת:
כתבו עלינו... וצילמו אותנו...
בכנס ההדרכה....
View Album
Play slideshow
תמונות נוספות - בקרוב!

 
מנהלי ההדרכה בישראל יצרו ביחד בכנס
את שיר הכנס השנתי 2008!
להאזנה
 
הנה כך מפתיעים בכנס את בוריס רודשבסקי שניהל עד לאחרונה את ההדרכה בלאומי.
בוריס עובר למטה הבנק, והתמנה לראש מנהל הסגל!

הגבירו הרמקולים, הקליקו על מפתיעים ותהנו
כתבו: החברים במרכז ההדרכה לאומי

משמאל: איל צופן המנהל החדש של מרכז ההדרכה בלאומי ובמרכז מר זיו מנדל יו"ר כנס ההדרכה השנתי ה - 15

 

תשמעו סיפור חדש
עולם הניהול התעורר לאחרונה לכח התרומה של הסיפור.
קצר, מרגש, נוגע, מעכשיו, story telling גם אצלנו
מספרת: לימור שיפוני
לסיפורים קודמים


 

סקירה חדשה
קוראים ספרים
ככה זה נדבק

מאת: צ'יפ הית' & דן הית'
צביקה רול מתרשם ורושם
סולם צביקה:
אתם מוזמנים להוסיף תגובות ולהמליץ

  

 כדאי לדעת
האם עובד זכאי לקבוע את מועדי יציאתו לחופשה שנתית ?


סעיף 6 לחוק חופשה שנתית המסדיר את מועד החופשה קובע כי החופשה תינתן בחודש האחרון של שנת העבודה שבעדה היא ניתנת, או במשך שנת העבודה לאחריה, יחד עם זאת אין החוק קובע במפורש מי קובע או מסדיר את מועד החופשה.


הפסיקה קבעה כי המעביד הוא המסדיר את מועדי החופשות של עובדיו, כשם שהוא מסדיר את ימי העבודה ואת שעות העבודה והמנוחה, כפוף להוראות החוק.


נקבע כי לא יתכן שכל עובד יקבע לו את מועדי חופשותיו כפי רצונו, ויהרוס את סדרי העבודה במפעל. המעביד הוא הנותן חופשות ואף קובע את מועדי החופשות כפוף למתן הודעה של 14 יום מראש לחופשה של 7 ימים רצופים ומעלה, כאמור בסעיף 9(א)לחוק.


יחד עם זאת נקבע כי ככל זכות וחובה יש להפעיל גם חובה זו באופן סביר תוך הבנה והתחשבות הדדים ובעת קביעת המועד לחופשה על המעביד להביא בחשבון ככל האפשר גם את רצון העובד בנדון (דב"ע לא/3-1 ישראל בר אדון נ' שמחה ג'רד פד"ע ב 121).


סיכומם של דברים, עובד איננו זכאי לקבוע את מועדי יציאתו לחופשה שנתית, המעביד הוא שמסדיר וקובע את מועדי החופשות של עובדיו, תוך התחשבות ברצון העובד.


חוק חופשה שנתית קובע את חובת המעביד להעניק לעובד חופשה.
הזכות לחופשה מתגבשת בתום השנה, ובכל שנה גדלה מכסת ימי החופשה שלהם זכאי העובד, בהתאם לסולם הקבוע בחוק.
מטרת החוק היא לאפשר לעובד לנוח - ומכאן נובעות ההוראות המגבילות: אין לפדות את החופשה, אלא כאשר העובד מפסיק את עבודתו מבלי שניצל את מלוא הזכאות שלו; לפחות 7 ימים מכלל ימי החופשה חייבים להיות רצופים; לא מדובר על שעות ועל חלקי ימים, אלא רק על ימים רצופים; מחלה, כמו גם ימי חג או מילואים, אינם נחשבים לחופשה וכאשר נוצרת ביניהם חפיפה – נקטעת החופשה ונשמרת הזכות של העובד לימי חופשה חופפים.
מועד החופשה ייקבע על-ידי המעביד, בהתאם לסדרי העבודה תוך התחשבות בעובד, וכאשר מספר ימי החופשה עולה על שבעה – תינתן לעובד הודעה של שבועיים מראש.


באדיבות כל עובד+ מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע''מ
http://www.koloved.net

 


הגיליון החדש (84 עמודים)
ירחון 246 יוני 2008
מה בגיליון?
הזמנת ירחון היכרות
הזמנת מנוילתשומת לבכם! ניתן לבקש המנוי לכתובתכם הפרטית

ועכשיו גם מנוי דיגיטלי
לחתימת מנוי

 
חדש!
שירות דיוור אלקטרוני מפולח. כל הפרטים

 
חדש!
מעכשיו אתם יכולים לקבוע בעצמכם איזה דיוורים אתם מבקשים לקבל מאיתנו אליכם במייל
איזה כן ואיזה לא

 
 
בקרוב!
קול קורא לכנס השנתי ה - 20
לניהול משאבי אנוש בישראל
יו"ר הכנס:
מר יהודה פורת סמנכ"ל משאבי אנוש מוטורולה ישראל.
ברכות ליהודה ובהצלחה לכולנו

לעיון בגיליונות קודמים של חדשות משאבי אנוש


קוראים יקרים! אם אינכם מעוניינים לקבל מכתב העת משאבי אנוש חדשות משאבי אנוש לחצו כאן
לתשומת לבכם! אתם יכולים ומוזמנים לסמן את התחומים שבהם אתם מעוניינים לקבל מאיתנו דוא"ל
מבקש להסיר את שמי מרשימת התפוצה שלכם לחלוטין - לחץ כאן
תודה רבה
 
 
http://www.hrpedia.co.il/
כתב העת משאבי אנוש - שנה 23
לפרטים על שירותי דיוור בטלפון רב קווי: 7464264 - 09
HUMAN RESOURCES MAGAZINE
כתובתנו: ת.ד. 3202 הרצליה, 46104
Powered by Artvision | Truppo Websites