Always doing something new for the future


Be Connected to HR News HR Professionals and HR Professionalismתזכורת!

7.9.2009 הוא המועד אחרון להגשת הצעות לכנס השנתי ה - 21 לניהול משאבי אנוש

האתגר - מנהיגות משאבי אנוש


פורמט PDF
פורמט FLASH

טופס הגשת הצעות לכנס


החיוך הפעם מתייחס למרצה לכלכלה

הסיפור הוא כזה: מרצה לכלכלה קבע כללים נוקשים ביותר לתלמידיו הנבחנים.
הנבחנים חייבים להניח את העט ברגע שהפעמון מצלצל!
מי שלא עושה כן - מקבל ציון אפס!
אחד הסטודנטים המשיך לכתוב את המבחן לאחר שהפעמון צלצל ולאחר מכן, הגיש את המחברת למרצה.
המרצה הסתכל עליו ואמר: "אל תטרח למסור לי את המחברת... קבלת ציון אפס, שכן המשכת לכתוב אחרי הצלצול".
הבחור הסתכל על המרצה ואמר: "אדוני המרצה, אתה יודע מי אני?"
המרצה: "לא וגם לא אכפת לי אם אבא שלך הוא הנשיא... קיבלת ציון אפס במבחן".
הבחור, הפעם במבט יותר רציני: "אתה מתכוון שאין לך מושג מי אני?"
המרצה: "לא, אין לי מושג מי אתה חושב שאתה"
"טוב" אמר הבחור, תקע את המחברת שלו עמוק בתוך ערמת המחברות של שאר הנבחנים והסתלק במהירות מהכיתה...


אחריות חברתית תאגידית (CSR) - מיתוס ומציאות
ירחון משאבי אנוש
יולי - אוגוסט 259-260תוכן עיניינים                                                                                                                 
הזמנת מנוי שנתי (Hard Copy)                                                                                       
הזמנת מנוי דיגיטלי פורמט חדש

לקראת השנה החדשה
מתחדשים במנוי דיגיטלי על משאבי אנוש וגם - מעניקים מנוי מתנה לחברים שיקרים לכם...


סקר הדרכה 2009

כל הממצאים

ניהול משאבי אנוש בעתות משבר

28 מאמרים של טובי הכותבים, שמביאים יחד את מיטב הידע והניסיון בניהול משבר, ביציאה ממשבר, בביצוע מהלכי צמצום והתייעלות, תקשורת, גיוס, יחסי עבודה, ניצול הזדמנויות, אסטרטגיות תגמול, שימור ה - TALENT, חוסן אישי ועוד....

מי שטרם רכשו את החוברת - מוזמנים לעשות זאת עכשיו
תוכן עניינים
לרכישה
לתשומת לבכם
לחוברת יש ביקוש רב ואנו מפרסמים ידיעה זאת פעם נוספת לטובת מי שחזרו בימים אלה מחופשת הקיץ.
אין ספק, המאמרים בחוברת הינם נכס קלאסי על השולחן של כל מנהל.


סקירת פסיקה וחקיקה

מאת: עו"ד מנחם (חמי) לפידור


חוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 8), התשס"ט – 2009

ב- 10.8.09 פורסם בספר החוקים תיקון מס' 8 לחוק הסכמים הקיבוציים הקובע כי:

א. מעביד חייב לנהל מו"מ עם ארגון עובדים יציג בהתארגנות ראשונית אצלו על קבלת עובדים ו/או סיום עבודה, תנאי עבודה, יחסי עבודה, זכויות וחובות של הצדדים להסכם.

ב. יודגש, כי אין בחובת ניהול המו"מ כדי לחייב את המעביד לחתום על הסכם קיבוצי עם ארגון העובדים.

ג. "אי תשלום שכר מינימום ענפי" היא עבירה פלילית שדינה קנס.


חוק הגנת השכר (עיצום כספי), התשס"ט - 2009
 

ב- 10.8.09 פורסם בספר החוקים חוק הגנת השכר (עיצום כספי) הקובע, בין היתר, כי:


המשך...


על התארגנות עובדים וחידושי חקיקה – הכצעקתה?

מאת: עו"ד אפרת דויטש

תילי תילים של מילים נאמרו ונכתבו על תיקוני החקיקה האחרונים, אשר הביאו, לטענת המצדדים בהם, לחיזוק "כוחם הארגוני" של העובדים ולטענת המתנגדים – למתן כוח רב מדי לארגוני עובדים.

האמת, גם במקרה זה, היא באמצע.


קריאה מדוקדקת בתיקונים לחוק, מעלה כי אין חדש תחת השמש ותיקוני החקיקה (לחוק הסכמים קיבוציים התש"יז 1957) אינם הופכים את חייהם של העובדים הרוצים להתארגן לקלים יותר.

יוזכר, כי כבר בשנת 2001 נערך תיקון מקיף בחוק ונקבעו בין היתר, הוראות האוסרות על פגיעה בעובד הפועל לצורך חברות או פעילות בוועד עובדים, לרבות איסור על הרעת תנאים או פיטורי עובד בשל חברותו או פעילותו בארגון עובדים, לרבות פעילות לצורך הקמה של ארגון עובדים.


בנוסף, נקבע איסור על מניעת כניסה של נציג ארגון עובדים למקום עבודה לשם קידום ענייני עובדים או התארגנותם.

התיקון האחרון, מחודש אוגוסט 2009, החמיר את הענישה למעסיקים אשר יפגעו בזכויות העובדים להתארגנות. כך, נקבע כי בסמכות בית הדין האזורי לעבודה לפסוק לטובת עובד פיצויים לדוגמא בסך שבין 50,000 ₪ לסך של 200,000 ₪ וזאת מבלי לגרוע בכל סעד אחר העומד לעובד, למשל בקשה לצו החזרה לעבודה.


בנוסף, רשאי בית הדין להרשיע מעביד בעבירה פלילית ולחייבו בתשלום קנס של עד 26,100 ש"ח.

למעשה, הנושא המשמעותי היחיד שתוקן לעניין זה, הינו חיובו של מעביד לנהל משא ומתן עם ארגון עובדים, בעת התארגנות ראשונית אצל המעביד. המשמעות המעשית היא, כי אם עד כה, יכול היה המעביד להודיע כי על אף התארגנות עובדים בחצרו, הוא אינו מתכוון ואינו מעוניין בניהול מו"מ קיבוצי, הרי כיום, הוא מחויב, במקרה של "התארגנות ראשונית" בניהול מו"מ, גם אם החוק קובע באופן מפורש, כי לא ניתן לחייב את המעביד לחתום על הסכם קיבוצי.


חובה זו, אשר כבר נקבעה קודם לכן בפסיקת בית הדין הארצי בעניין עובדי סינמטק ירושלים, משמעה כי הדרך להכרה בשותף "החדש" ליחסי העבודה במקום עבודה, התקצרה באופן משמעותי.

אלא שגם קיצור זה, לטעמי, לא יכול לגרום ולא יגרום ל"מהפכה" ביחסי העבודה בישראל. הדרך להפוך לארגון יציג במקום עבודה, כזה המונה לפחות שליש מכלל העובדים, הינה קשה ומייגעת, כמעט בלתי אפשרית, בוודאי בארגונים גדולים בהם העובדים מפוזרים במספר סניפים או מיקומים גיאוגרפים.

עו"ד אפרת דויטש ממשרד: אפרת דויטש משרד עורכי דין


לבקשתכם אנו ממשיכים...
14 מיתוסים אודות דור ה - Y


מיתוס מספר 7


בספרו החדש של BRUCE TULGAN מייסד ויו"ר Rainmaker Thinking
NOT EVERYONE GETS A TROPHY: HOW TO MANAGE GENERATION Y


המיתוס השביעי על בני דור ה - Y הוא שהם רוצים שהמנהלים שלהם יעשו את העבודה בשבילם.

מנהלים אומרים לי לפעמים, שבני דור ה - Y "שולחים את העבודה חזרה למעלה - אליהם"
לפעמים מנהלים מספרים לי שבני דור ה - Y מבצעים חלק מהמשימה או האחריות או הפרויקט ואז - מחזירים אותה למנהלים שלהם כשהם אומרים: "השארתי את A ואת B וגם את C - לא עשויים וקיוויתי שאתה תוכל לסיים אותם בשבילי".
דברים אלה גורמים לעיתים, למנהלים, לחשוב שה - GEN YERS רוצים שהם יעשו עבורם את העבודה שלהם.

GEN YERS רוצים שהמנהלים ילמדו אותם איך לעשות את העבודה שלהם הכי טוב והכי מהר.
הם רוצים שהמנהלים שלהם יכוונו אותם להצלחה בכל צעד בדרכם.
מנהלים שיעזרו להם להמנע מנפילות שאינן הכרחיות, שיסייעו בידם למנוע את בזבוז הזמן כתוצאה מהליכה בכיוון הלא נכון, מנהלים שילמדו אותם קיצורי דרך, שיפרקו עבורם את הדברים לכל הגורמים, שיאייתו את הדברים עבורם צעד אחר צעד, שילמדו אותם את כל המידע שהם צריכים לדעת ואיך לעבור את כל הצמתים בשלום, בכיוון הנכון.
זה מה שה GEN YERS  רוצים.
הם לא רוצים שתעשו את העבודה בשבילם הם רוצים שאתם תלמדו אותם!


הידעתם?

יוצאים מההאטה ומגבירים את הקצב

מאת איתן בן יצחק

הקיץ, עם עליית מחירי הדלק בארה"ב, מכירות רכבי השטח והטנדרים נתקלו בחומה. על פי ניתוח ירחון Ward's Automotive Reports, מינואר עד יוני, מכירות רכבי כביש-שטח צנחו בשיעור של 34% בהשוואה לשנה הקודמת ומכירות הטנדרים צנחו בכ- 25%. בסביבה עסקית שכזו, חברות הרכב נאלצות לשנות במהירות הן את האסטרטגיה שלהן והן את אופן התנהלותן והתפתחותן. גם בענפים אחרים נדרשות חברות לחשיבה ופעולה שונה ומהפכנית על מנת לשרוד. מטרת מאמר זה היא לסקור חלק מהדפוסים החדשים הנדרשים בתקופה מאתגרת זו.


חשיבה לא רק על צמצום הוצאות, אלא בעיקר על דרכים לבידול מהמתחרים

בדומה לחברות הרכב האחרות, גם טויוטה הופתעה מעוצמת המשבר בשוק הרכב, אולם טויוטה השכילה לבצע שינויים שחברות כמו קרייזלר וג'נרל מוטורס רק חשבו עליהם. טויוטה, בנתה עוד לפני המשבר פורטפוליו, שכלל את שוק המכוניות היברידיות המתפתח אשר סייע בידה לספוג חלק מעוצמת המשבר. החברה עיצבה מחדש את מפעלי הייצור עבור רכבי השטח והטנדרים ובמקביל הודיעה על כוונתה להתחיל בייצור רכבה ההיברידי, "פריוס", לראשונה במיסיסיפי שבארה"ב. טויוטה אף הלכה כנגד הזרם בתעשיית הרכב בכך שלא פיטרה אף עובד במשרה מלאה מהמפעלים שסגרה (אך קיצצה בעובדים זמניים). במקום זאת, החברה הודיעה כי תשמר עובדים אלו ותציב אותם מחדש בפרויקטים אחרים בתקופה זו.


מציאת "נקודת האור"

בתקופות האטה, חשוב ביותר למצוא את נקודת האור. החכמה היא לנסות "לשחות נגד הזרם" ולמצוא מקורות הכנסה נוספים תוך כדי הגנה על נכסי המפתח וחתירה להתייעלות. ישנן דוגמאות מועטות מאוד של חברות שאכן נקטו בגישה זו. זאת מכיוון שלשחות נגד הזרם זה תמיד קשה יותר ומעייף הרבה יותר. דוגמא אחת מהמשק הישראלי היא חברת אורמת. חברה זו מעדיפה להסית עובדים בתקופת משבר לפרויקטי פיתוח שלא ניתן להגיע אליהם בתקופות רגילות. אכן גישה נדירה.

מציאת נקודת האור משמעותה להצליח לעשות את שהמתחרים רוצים אך לא השכילו לעשות. על כן, יש לנקוט באסטרטגיות היכולות להוביל לסביבה שכזו. ביניהן:


ניתוח "אפשרויות אמיתיות" העומדות בפני הארגון: מחסור במזומנים לא יכול להיות תירוץ לחוסר חדשנות. לעיתים חדשנות יכולה להיות זולה מאוד. מחקר של חברות הצומחות בקצב המהיר ביותר (INC 500) בארה"ב הראה כי 34% מחברות אלו יצאו לדרך בהשקעה של פחות מ10,000 דולר. 59% הושקו בהשקעה של עד 50,000 דולר והמדהים ביותר הוא ש 75% מהן יצאו לדרך בהשקעה של פחות מ100,000 דולר. מחסור במזומנים להשקעה הוא לעיתים קרובות תירוץ במצב של חוסר רצון לקחת סיכון.


חברות חייבות להשקיע תשומת לב לחדשנות שתעניק ערך רב יותר ללקוחותיה. לצד חשיבה על רעיונות חדשים שיצמצמו הוצאות, צריך לחשוב על אפשרויות אמיתיות לתשואה עתידית. בדומה לאפשרויות השקעה פיננסית, ישנן אפשרויות אמיתיות להשקעה בפרויקטים שיובילו לתשואה גדולה יותר בעתיד. בתקופה של אתגרים כלכליים, לחברות פחות "דרגות חופש" ביצירת פורטפוליו של אפשרויות, אולם חברות המרחיבות את דרגות החופש שלהן משיגות יותר גמישות בשוק של חוסר וודאות.


חיפוש "מכירות חיסול" והפיכתן למגנט: תקופת מיתון היא תקופה מצוינת לצבירת "נכסים" אשר חברות אחרות זנחו לשם צמצום עלויות. חברות בואלואציה נמוכה ניתנות לרכישה במחירים שלא ניתן היה לחלום עליהם לפני שנה או שנתיים. דוגמא טובה נוספת היא היכולת לייצר הזדמנויות להעסקת עובדים מוכשרים אשר פוטרו עקב קיצוצים.


זיהוי שווקים חדשים: תקופת משבר משנה את האיזון בין שווקים ומייצרת הזדמנויות חדשות שלא הכרנו בתקופת הצמיחה. ישנם עדיין שווקים אטרקטיביים במקומות אחרים בעולם, צריך לחפש אותם ולהשקיע את האנרגיה הנדרשת על מנת להגיע אליהם בתקופה כה מורכבת. חברות רבות מתחילות דווקא היום לחפש הזדמנויות רלוונטיות במקומות כמו הודו, ברזיל ועוד. כניסה לשווקים ספציפיים אלו תסייע באיזון הקשיים מבית. גם כאן חשוב לציין כי קשה מאוד לשחות נגד הזרם ולכן זהו האתגר המנהיגותי הנדרש.


שיתופי פעולה: דרך נוספת לכניסה לשווקים חדשים תוך הפחתת רמת הסיכון הינה שיתופי פעולה (Joint Ventures). שיתופים אלה מהווים בסיס לצמצום ההוצאות הנובעות מקפיצה למים הקרים. כמחצית מכלל JV's נכשלים, כך שעל ארגונים להקדיש תשומת לב ראויה לבניית יכולות ה- JV's ולתכנן ולנהל אותן היטב. ההוצאות הכלכליות של בניית יכולת שכזו אינן גבוהות. בארגונים רבים נדרש תהליך תכנון והתארגנות ולעיתים גם הוספת בעל תפקיד שיוביל סוג כזה של התקשרות.


מנהיגות, שיתוק ופחד

בתקופה סוערת, מנהלים רבים מעדיפים לשבת על הגדר ולהמתין שהגל יחלוף. דווקא בתקופה שכזו חובה על מנהיגים אמיתיים לצאת מ"אזור הנוחות" (comfort zone) שלהם ולקחת סיכונים מחושבים. מנהיגות הופכת חשובה יותר בעיתות משבר. בזמנים כאלו מנהיג מוכשר, יוביל את הארגון ליציאה מהקיפאון המחשבתי ויסייע לשחות נגד הזרם על מנת לקחת סיכונים מחושבים, לייצר גמישויות ולהמשיך להצליח. תחושת השליחות החדשה תסייע לרתום את האנשים ולהתגבר על תחושת המצוקה עימה הם מתמודדים. כך תיווצר רוח קבוצתית שתאפשר לאנשים להתקדם הלאה, מעבר לזמנים הקשים.


איתן בן יצחק - שותף, מייסד בחברת S.G.- Sustainable Growth המתמחה בליווי תהליכי מיזוגים ורכישות.


 

 

 

 

INVENTORIES CAN BE MANAGED BUT PEOPLE MUST BE LED

H. ROSS PEROT


לעיון בגיליונות קודמים של חדשות משאבי אנוש


קוראים יקרים! אם אינכם מעוניינים לקבל מכתב העת משאבי אנוש חדשות משאבי אנוש לחצו כאן
לתשומת לבכם! אתם יכולים ומוזמנים לסמן את התחומים שבהם אתם מעוניינים לקבל מאיתנו דוא"ל
מבקש להסיר את שמי מרשימת התפוצה שלכם לחלוטין - לחץ כאן
תודה רבה
 
 
http://www.hrpedia.co.il/
כתב העת משאבי אנוש - שנה 23
לפרטים על שירותי דיוור בטלפון רב קווי: 7464264 - 09
HUMAN RESOURCES MAGAZINE
כתובתנו: ת.ד. 3202 הרצליה, 46104
Powered by Artvision | Truppo Websites