נובמבר 2009
גיליון מס'  20

www.hrisrael.co.il

 

 
 

מבחן התוצאה

טיפים, מידע וחידושים בתהליכי מיון וגיוס עובדים

מאת: ד"ר מוטי נצר, יועץ ומרצה לניהול משאבי אנוש באוניברסיטאות ובמכללות אקדמיות

 

email לכותב/ת

דפוסי העסקת עובדים: שכיר או פרילנסר- הצעת חוק המשתתף החופשי


משתתף חופשי (FREELANCER) מוגדר כאיש מקצוע המהווה חברה של איש אחד המשכיר את שירותיו לגופים חיצוניים.


צורת עבודה זו צוברת תאוצה בארצות הברית (שם הוקם איגוד מקצועי לפרילנסרים WORKING TODAY ) באירופה ובשנים האחרונות בישראל.


דפוס העסקה של פרילנסרים כולל: מתכנתים, מתרגמים, אנשי יחסי ציבור, טלמרקטינג, עובדים בתחום התקשורת-עיתונות, רדיו, טלוויזיה,קולנוע, אמנים, יועצים ועוד.


בישראל מוגדר פרילנסר כ"משתתף חופשי". הוא אינו נכלל בהגדרת "עובד" ועם זאת אינו עצמאי. זו קטגוריית ביניים בין עובד לבין עוסק חופשי/עצמאי.


הפסיקה בישראל קובעת שמשתתף חופשי קרוב יותר לעובד מאשר לעוסק חופשי, למרות שהתמורה משולמת לו בדרך כלל לפי מספר שעות עבודה או לפי תוצרת כנגד הגשת חשבונית. הנושא בפירוש לא טריוויאלי הוא מעורר קשיים ומחלוקות.


לאחרונה הגישו חברי הכנסת שלי יחימוביץ, יריב לוין, אמנון כהן, ישראל חסון , אלכס מילר הצעת חוק המשתתף החופשי, התשס"ט-2009.


לטענת מציעי ההצעה ההבחנות המסורתיות בין עובד שכיר מצד אחד לקבלן עצמאי מצד שני, אינן נותנות מענה הולם להתפתחות מעמד ביניים של "המשתתף החופשי"(פרילנסר) שעיקר עבודתו היא אצל מזמין שירות יחיד.


אדם כזה דומה במידה רבה לעובד שכיר אולם לא נקשרים בין המזמין לבינו יחסי עובד מעביד. כמו כן הוא אינו מעסיק עובדים ופועל לבדו מול מעסיקו/מזמין השירות.


כתוצאה מכך גדל והולך מספרם של עובדים, במיוחד של משתתפים חופשיים, אשר הם משוללי זכויות סוציאליות בסיסיות.


כדי לשפר את מצבו של המשתתף החופשי ולצמצם את הויכוחים המשפטיים, נועדה הצעת החוק להשוות במובנים רבים את מצבו של המשתתף החופשי למצבו של עובד שכיר.


לפי הצעת החוק, פרילנסר שלפחות 75% מעבודתו נעשית אצל אותו מזמין השירות ייהנה מהגנת חוקי העבודה- חוקי המגן , יחולו עליו צווי הרחבה: הפרשות חובה לפנסיה, השתתפות בדמי נסיעה לעבודה ותשלום דמי הבראה.


כמו כן יחולו על הפרילנסרים חוק שעות עבודה ומנוחה הקובע את ימי העבודה, ימי המנוחה וחישוב שעות נוספות.


הצעת החוק כאשר תתקבל ותיושם עלולה לייקר עלות העסקתם של פרילנסרים.


 

 
 
הניוזלטר משאבי אנוש ניהול הגיוס, יוצא לאור על ידי איוש פיתוח כישורי אנוש בע"מ מו"ל הירחון משאבי אנוש (1988), יוזמי ומארגני הכנסים השנתיים של מנהלי משאבי אנוש ומנהלי ההדרכה בישראל www.hrisrael.co.il
הניוזלטר מופץ חינם.
מנכ"לים משותפים:
עורכת: 
גרפיקה:
שירות לקוחות:

מחשוב ודיוור:

מודעות ופרסום בנרים במערכת:
נאוה אלדר: nava@hrisrael.co.il   חנוך סדן: chanoch@hrisrael.co.il
נאוה אלדר

ארטויז'ן

סיגל ברק: sigal@hrisrael.co.il
אילן רהב: ilan@hrisrael.co.il
 hrinfo@hrisrael.co.il

הסכם לשיתוף פעולה עם:
ERE Media (www.ere.net), the leading online provider of information and networking opportunities for recruitment and HR professionals

מען למכתבים: איוש פיתוח כישורי אנוש בע"מ
ת.ד. 3202 הרצליה, 46104
טלפון (רב קווי) 09-7464264

כל הזכויות שמורות ©  שמירה על פרטיות
Powered by Artvision | Truppo Websites