Always doing something new for the future


Be Connected to HR News HR Professionals and HR Professionalism


 

חתימה על ויתור זכויות - לא סוף פסוק

 

מאת: ירון טבצ'ניק מנכ"ל טבצ'ניק יועצים פנסיוניים, משפטן ונציג ציבור בבין הדין לעבודה בת"א

 

ישנתם מעסיקים הנוהגים להחתים את העובדים ברגע של מחלוקת או בסיום יחסי העבודה על מכתב ויתור המאשר כי העובד מוותר בחתימתו על כל תביעה כספית כלפי המעסיק, כגון השלמת פיצויי פיטורין, תשלום דמי חופשה, הבראה, כספי פנסיה וכו'.

 

כמו מעסיקים רבים גם חברות הביטוח נוהגות להחתים את המבוטחים על מכתב וויתור כתנאי לקבלת כספי התגמולים. בחלק ממכתבי הוויתור שמבוטחים נדרשים לחתום אף קיימת תנייה על הסמכות המקומית בתביעות עתידיות. היינו, חברת הביטוח שולחת את המבוטחת לתובע במקום מרוחק ממקום מגוריו של המבוטח על מנת להקשות עליו את ההליך המשפטי.

 

המשך...


 

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009

 

מאת: הילה פורת, עו"ד*

 

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 (להלן – חוק ההתייעלות הכלכלית), שנכנס לתוקפו ביום 15.7.2009 (כ"ג בתמוז התשס"ט), קובע שורה של תיקונים עקיפים בחוקים שונים, שמטרתם לאפשר למשק הישראלי להתמודד עם השפעות המשבר הכלכלי–העולמי ולמזער את נזקיהן, להכין את התשתית שתביא בתום המשבר לצמיחת המשק תוך צמצום פערים כלכליים-חברתיים, וכן לצמצם את הגירעון הממשלתי תוך ייעול פעילות הממשלה, ולפתח אזורי פריפריה. המאמר שלהלן יסקור את עיקרי התיקונים שנעשו בחוקי העבודה וקשורים לדיני עבודה בלבד.

 

מועד תחילת השינויים, שיפורטו להלן, הינו החל מיום 15.7.2009, אלא אם צוין במפורש אחרת.

 

המשך...


 

קנס בגין אי תשלום שכר מינימום ענפי וחובת ניהול מו"מ עם ארגון עובדים יציג

 

מאת: הילה פורת, עו"ד*

 

ביום 10.8.2009 פורסם ברשומות חוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 8), התשס"ט-2009, במסגרתו תוקן סעיף 33יד לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 (להלן – החוק), הקובע קנס בגין אי תשלום שכר מינימום ענפי, והוסף סעיף 33ח1 לחוק, הקובע חובת ניהול מו"מ עם ארגון עובדים יציג בהתארגנות ראשונית.

 

המשך...


 

עודד ערמוני עו"ד - סקירת פסיקה

 

כמדי חודש סקרנו מספר פסק דין מעניינים של בתי הדין לעבודה.

לסקירה תמציתית – לחצו כאן.

לתיאור רחב של אותם פסקי דין – לחצו כאן.


 

 

מנחם לפידור עו"ד - סקירת פסיקה וחקיקה

 

בית המשפט העליון פסק:

"תכליתו המרכזית של חוק שעות עבודה ומנוחה . . . היא להבטיח כי יתקיים איזון ראוי בחייו של אדם בין השעות שאותן הוא מקדיש לעבודתו לבין שעות הפנאי. החוק יוצא חוצץ נגד המגמה הרווחת בשוק העבודה, של עבודה לאורך שעות ארוכות ביותר, ומבקש לשמור על כבודם של העובדים . . . חובת התשלום המוגבר עבור העסקה בשעות נוספות היא כלי שנועד בעיקרו לאכוף אותה. . ."

 

"פרשנות החוק צריך שתיעשה בהתחשב בתכליתו. במקרים הרגילים, יש לפרש את החריגים לו בצמצום הראוי לאור הצורך להגן על תכליתו הסוציאלית. עם זאת הפרשנות צריכה להתחשב גם ברציונל העומד בבסיס קיומם של החריגים לחוק. החריגים האלה נובעים, כולם, מנסיבות מיוחדות, שבהן קשה עד בלתי אפשרי להחיל את ההסדרים הקבועים בחוק. . ."

 

המשך...


 

המשמעות של הפחתת היקף מישרה על דמי חופשה שנתית

 

מאת: הילה פורת, עו"ד*

 

עובדת עבדה כמזכירה במרפאת רופאי שיניים במשך שנה, בהיקף של משרה מלאה. לאחרונה, הסכימה העובדת עם מעסיקה לעבור לעבוד בהיקף של חצי משרה. העובדת ביקשה ממעסיקה לצאת לחופשתה השנתית, ולנצל את ימי החופשה שצברה בשנת עבודתה הראשונה.

 

מעסיקה מבקש לברר מהם דמי החופשה שעליו לשלם בגין יום חופשה אחד, בהתחשב בשינוי בהיקפי המשרה.

 

המשך...


 

שלילת/הפחתת פיצויי פיטורים - הפרות משמעת

 

מאת: הילה פורת, עו"ד*

 

סוכנת נסיעות עובדת זה קרוב לחמש שנים במשרד נסיעות. לאחרונה מתלונן מעסיקה כי חלה ירידה בתפקודה של העובדת: היא מאחרת ללא כל סיבה מוצדקת לעבודה, נעדרת מהעבודה ללא אישור ואף נתפסה כשהיא מתעמתת ומגדפת את אחד הלקוחות. לאור כך, מעסיקה של העובדת מעונין לפטר אותה תוך שלילת זכויותיה לרבות פדיון ימי חופשה, הבראה ופיצויי פיטורים והוא מעונין לדעת האם הדבר אפשרי.

 

המשך...


 

זכויות בזמן חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה

 

מאת: הילה פורת, עו"ד*

 

עובדת עבדה במשרד רו"ח במשך 4 שנים עד ליום בו יצאה לחופשת לידה. בזמן היותה בחופשת לידה ביקשה העובדת ממעבידה להאריך את חופשת הלידה למשך 6 חודשים. מעבידה של העובדת אישר את בקשתה.

 

מה לגבי צבירת זכויות סוציאליות אם בכלל, בתקופה זו, ומה לגבי תשלום דמי ביטוח לאומי?

 

המשך...


 

היעדרות בשל טיפולי פוריות

 

מאת: הילה פורת, עו"ד*

 

עובדת המועסקת כמזכירה במשרד רו"ח, עוברת מזה מספר חודשים טיפולי הפריה חוץ גופית אשר בעטיים היא נעדרת מהעבודה מדי פעם. כיצד על מעסיקה של העובדת לשלם לה בגין ימי היעדרות אלו?

 

המשך...


 

זכויות עובד שטרם השלים שנת עבודה

 

מאת: הילה פורת, עו"ד*

 

עובדת פוטרה מעבודתה כמזכירה לאחר 10 חודשי עבודה. העובדת מעונינת לדעת מה הזכויות שעומדות לזכותה בהתחשב בכך שטרם השלימה שנת עבודה?

 

המשך...


 

התיישנות זכויות עובד

 

מאת: הילה פורת, עו"ד*

 

עובדת פוטרה מעבודתה לפני כ-6 שנים. לאחרונה נודע לה כי מעסיקה שלל ממנה חלק מהזכויות הסוציאליות המגיעות לעובדים עפ"י החוק: בכל תקופת העסקתה לא שולמו לה דמי הבראה, בכל תקופת העסקתה לא יצאה העובדת לחופשה שנתית ובסיום יחסי העבודה לא שולם לה פדיון חופשה. בנוסף, שכרה השתלם לה ב-20 לכל חודש בעבור החודש שלפניו, ופיצויי הפיטורים שולמו לה חודשיים לאחר סיום עבודתה. העובדת מעוניינת לתבוע את מעסיקה לשעבר ורוצה לדעת, האם חלה התיישנות על תביעותיה?

 

המשך...


 

מקרים בהם רואים התפטרות כפיטורים וקמה לעובד הזכאות לפיצויי פיטורים

 

מאת: הילה פורת, עו"ד*

 

ככלל, עובד המתפטר מעבודתו לא זכאי לפיצויי פיטורים. יחד עם זאת, ישנם מספר מקרים בהם רואים התפטרות כפיטורים וקמה לעובד הזכאות לפיצויי פיטורים. המאמר שלהלן מפרט את המקרים השונים.

 

המשך...


 

 

 

Far more has been accomplished for the welfare and progress of mankind by preventing bad actions than by doing good ones.

 

William Lyon Mackenzie King

 

 

 


לעיון בגיליונות קודמים של חדשות משאבי אנוש


קוראים יקרים! אם אינכם מעוניינים לקבל מכתב העת משאבי אנוש חדשות משאבי אנוש לחצו כאן
לתשומת לבכם! אתם יכולים ומוזמנים לסמן את התחומים שבהם אתם מעוניינים לקבל מאיתנו דוא"ל
מבקש להסיר את שמי מרשימת התפוצה שלכם לחלוטין - לחץ כאן
תודה רבה
 
 
http://www.hrpedia.co.il/
כתב העת משאבי אנוש - שנה 23
לפרטים על שירותי דיוור בטלפון רב קווי: 7464264 - 09
HUMAN RESOURCES MAGAZINE
כתובתנו: ת.ד. 3202 הרצליה, 46104
Powered by Artvision | Truppo Websites