Always doing something new for the future


Be Connected to HR News HR Professionals and HR Professionalism

 

 

 

 

 

בקרוב    קול קורא לכנס השנתי ה - 18

 

נושא הכנס: למידה  מקדמת  עסקים!

 

יו"ר: הכנס: ניסו אדטו, מנהל הדרכה ופיתוח ארגוני, HOT

 

                          SAVE THE DATE:

                          24, 25 במאי 2011

 

ויש לנו חידוש!!!

לא עוד כנס ההדרכה.

 

הפעילו את הרמקולים ולחצו כאן


 

 

 

מצגות ומאמרים מהכנס השנתי ה - 22 לניהול משאבי אנוש בישראל

 

למרות שיש עדין מספר מרצים שטרם העבירו מצגותיהם, החלטנו שלא לעכב יותר את העלאתם לאתר של אלה שכבר נמצאים בידינו. נשמח להשלים את המאמרים והמצגות החסרים - בהמשך.

לעיון


 

ככה זה הרגיש

 

סרטון אווירה מהכנס השנתי ה - 22 לניהול משאבי אנוש

לצפיה


 

 

סיכום שנת 2010 במשפט העבודה

 

באדיבות עו"ד רפי הולין

 

שנת 2010, שהיתה השנה האחרונה לכהונתו של השופט אדלר כנשיא בית הדין הארצי לעבודה, התאפיינה ביצירתיות ובחדשנות משפטית ענפה בתחום משפט העבודה, הקיבוצי והאישי כאחד.

בין השאר, בית הדין התמודד עם תופעה חדשה, יחסית, של תחרות בין ארגוני עובדים על יציגות במקום העבודה, והתווה דרך יצירתית לאזן בין חופש ההתאגדות לבין הצורך ביציבות במקום העבודה.

בתחום משפט העבודה האישי, בית הדין נטה להחמיר עם מעסיקים אשר הפרו את הוראות הדין, הן האזרחי והן הפלילי, אולם, במקביל, החמיר גם עם עובדים אשר הפרו את חובות האמון והנאמנות שלהם כלפי מעסיקיהם.

כמו כן, השנה היתה עשירה בחידושי חקיקה ופסיקה בתחום עבודת נשים ושוויון הזדמנויות בעבודה וכן בפרשנות לחוק למניעת הטרדה מינית.

להלן עיקרי החידושים בחקיקה ובפסיקה במגוון תחומי משפט העבודה.

 המשך...


 

 

סיום העסקת עובד קבלן כח אדם בסמוך למלאת תשעה חודשים להעסקתו

 

(בעקבות פסק הדין בעניין: זוהר גולן ואח' – או.אר.אס משאבי אנוש בע"מ ואח'[1])

מאת: עו"ד עופר קצנשטיין, דליה אפרת-לוי

 

      

 

1.      ביום 1.1.2008 נכנס לתוקף סעיף 12א' לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם[1] (להלן: "החוק"), הקובע כי פרק הזמן המקסימאלי בו ניתן להעסיק עובד חברת כח אדם אצל אותו מעסיק בפועל הינו תשעה חודשים (במקרים חריגים רשאי שר התמ"ת לאשר הארכת תקופת העסקה זו עד לתקופה של חמישה עשר חודשים).

 

סעיף 12א' לחוק (להלן: "התיקון לחוק") מוסיף וקובע כי, במידה ולאחר תשעה חודשי עבודה (או לאחר התקופה המוארכת שאושרה על ידי השר כאמור) נמשכת העסקת העובד על ידי המעסיק בפועל, ייחשב העובד כעובד המעסיק בפועל (ולא כעובד חברת כח האדם).  

 

2.      לאור האמור לעיל ישנם מעסיקים הנוהגים להפסיק את התקשרותם עם עובדי הקבלן סמוך לסיום תשעה חודשי עבודתם בחצרם, וזאת על מנת להימנע מקליטתם כעובדיהם.

 

נשאלת השאלה האם התנהלותם של מעסיקים כאמור לגיטימית או פסולה? האם סיום ההתקשרות בטרם חלוף תשעה חודשים, רק בכדי שהעובד לא יהפוך לעובד של המעסיק בפועל נוגדת את הוראות החוק ואת תכליתו והאם היא נגועה בחוסר תום לב והגינות מצד המעסיק בפועל?[1] חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, תשנ"ו - 1996

 

המשך


 

 

עודד ערמוני עו"ד - סקירת פסיקה

 

להלן פסקי דין של בתי הדין לעבודה, אשר התפרסמו בחודש החולף

המשך


 

 

 

" In theory, there is no difference between theory and practice.

But, in practice – there is."

YOGI BERRA

 

 

 

 


לעיון בגיליונות קודמים של חדשות משאבי אנוש


קוראים יקרים! אם אינכם מעוניינים לקבל מכתב העת משאבי אנוש חדשות משאבי אנוש לחצו כאן
לתשומת לבכם! אתם יכולים ומוזמנים לסמן את התחומים שבהם אתם מעוניינים לקבל מאיתנו דוא"ל
מבקש להסיר את שמי מרשימת התפוצה שלכם לחלוטין - לחץ כאן
תודה רבה
 
 
http://www.hrpedia.co.il/
כתב העת משאבי אנוש - שנה 24
לפרטים על שירותי דיוור בטלפון רב קווי: 7464264 - 09
HUMAN RESOURCES MAGAZINE
כתובתנו: ת.ד. 3202 הרצליה, 46104
Powered by Artvision | Truppo Websites