בשיתוף עם מחלקת תגמול מנהלים ועובדים, קבוצת הייעוץ, PwC Israel

 

 

 

מרץ 2011
גיליון מס'  1


 

www.hrisrael.co.il

 

NEWSLETTER  נולד

אמרה לי פעם ד"ר ולנטינה גכטמן (הוותיקים שבינינו בוודאי עוד זוכרים אותה) מומחית בינלאומית לחיזוי ולתכנון אסטרטגי, ולתכנון משאבי אנוש, יועצת לראשי מדינות בעולם: "איפה שיש כסף – שם יש דם"

"שם האקשן! שם הכל קורה!"...

אין ויכוח. לתוך ניהול השכר הכל מתנקז! הגיוס, הפיתוח, השימור.... מאות אלפי מעגלי חיים...

מורכבות מישתנה, תחרות מחריפה, אחריות גדולה!

מזה זמן רב ייחלנו לרגע, שבו נוכל להציע לכם ערך מוסף משמעותי גם בתחום ניהול השכר.

למומחים שביניכם, ובוודאי – למי שעדין לא!

מסע אל לב ליבו של הביזנס ובחיבור לתמונה הרחבה. למדיניות, לשוק.

מסע שאמור לקרב גם את מי שטרם הצטרפו אליו, שעוסקים בניהול בכלל ובניהול במשאבי אנוש אבל – אינם בקיאים ברזי כלכלת העבודה וניהול השכר.

מסע, שמטרתו לקרב אתכם ולפתח ידידות ביניכם לבין התחום המקצועי שעד כה נמנעתם ואולי אף חששתם מלגעת בו. (BIG MISTAKE).

ידידות, שמשפיעה על ההבנה העסקית, הבנת השוק ועל הידוק הקשר עם הביזנס שלכם.

לשמחתנו, הילי קריזלר רו"ח, ראש מחלקת תגמול קבוצת הייעוץ PwC  ישראל הסכימה להרים את הכפפה ולקחת על עצמה את האתגר! ולא בלי מעורבותכם, עזרתכם, תרומתכם!

אנחנו רוצים את הניסיון הכי טוב, ואת הידע הכי מתקדם! כולכם מוזמנים לכתוב!

בשלב זה נצא לאור 4 פעמים בשנה.

 

בכל גיליון נציג את מיטב הפרסומים בעולם ובישראל בנושא תגמול והטבות, מחקרים בתחום, מאמרים מקצועיים רלוונטיים, ראיונות אישיים עם מנהלי שכר והטבות ויועצים מתחומים שונים במטרה להציג פרקטיקות מובילות המיושמות בארגונים.

 

אנחנו מודים להילי קריזלר על לקיחת האחריות ולחברת PwC ומקווים שהידע והמידע שנעביר אליכם בנושאי השכר והתגמול – יתרמו להגברת המקצוענות ולהבנת התחום. במה להתעדכנות ולהתחדשות מתמדת.

 

נאוה אלדר

מנהלת שותפה

ירחון משאבי אנוש

 

 

דבר העורך- הילי קריזלר, רו"ח, ראש מחלקת תגמול, קבוצת הייעוץ, Israel

 

נושא השכר וההטבות למנהלים ועובדים עומד בשנים האחרונות במוקד תשומת הלב הציבורית בעולם בכלל ובישראל בפרט. המשבר הכלכלי של 2008- 2009 הדגיש בעיני רבים את הצורך לבחון באופן ביקורתי את מנגנוני התגמול הנהוגים בחברות, תוך לקיחה בחשבון של התיאבון לסיכון והאסטרטגיה של הארגון המתגמל ותוך יצירת איזון הולם בין תגמול הניתן בגין ביצועי הטווח הקצר לתגמול הניתן בגין ביצועי הטווח הארוך. כתוצאה מכך במדינות רבות הורחבה הרגולציה בכל הקשור בנושאי תגמול, תוך התמקדות במנהלים בחברות ממגזר הפיננסים. התוצאה המיידית של מגמה זו היא התמקצעות גוברת והולכת בטיפול בנושאי שכר והטבות למנהלים ועובדים. חברות רבות, גם כאלו שלא נהגו כך בעבר, מבצעות הערכה מחודשת של תכניות התגמול הנהוגות אצלן. במסגרת זו נבחנת ההתאמה בין תכנית העבודה והאסטרטגיה ארוכת הטווח של הארגון למנגנוני התגמול, נשקלת ההתאמה בין היעדים המוצבים למנהלים לבין תיאבון הסיכון של החברה, נבדק האיזון בין יעדים לטווח הקצר לבין יעדים לטווח הארוך, מבוצעת הערכה מחודשת של מנגנוני התגמול בהם נעשה שימוש ועוד.

 

בגליון זה של המידעון, אנו מביאים בפניכם את הצעת החוק בנושא שכר בכירים בחברות ציבוריות אשר פורסמה בנובמבר 2010 והינה תוצר עבודתה של וועדת נאמן שמטרתה היתה לבחון דרכים להסדרת נושא תגמול מנהלים בכירים בישראל. בין היתר, וועדת נאמן התבססה בעבודתה על נתונים שנאספו במסגרת מחקר שנערך על ידי הרשות לניירות ערך בנושא שכר בכירים בשנים 2003- 2009. מחקר זה מובא אף הוא לעיונכם בגליון זה. תהליכי הרגולציה בישראל מבוססים באופן טבעי גם על המגמות בתחום זה בעולם. אחד החידושים הרלוונטיים ביותר בהקשר זה הינו החוק הקובע "say on pay" בארה"ב. הסבר אודות החוק מובא לפניכם בהמשך.

 

ומה עוד במידעון הפעם? סקר גלובלי שנערך על ידי PwC  בנושא תכניות תגמול הוניות, ראיון עם רפי אפלר, מנהל שכר והטבות בחברת פלאפון, משולחנה של עו"ד שחר פורת, אחראית על תחום תכניות תגמול הוניות לעובדים במחלקת המיסים של משרד עו"ד הרצוג פוקס נאמן ותמצית מפרסומי סרטוגה שהופצו לאחרונה.


מה בגיליון

חידושי רגולציה בישראל – תזכיר הצעת החוק שהינו תוצר עבודתה של וועדת נאמן שמטרתה הייתה לבחון את סוגיית תגמול מנהלים בכירים בחברות ציבוריות

מחקר של הרשות לניירות ערך בנושא תגמול מנהלים

Say on Pay- כך זה נעשה בארצות הברית

סקר של PwC המתייחס לתגמול מנהלים במכשירים הוניים בחברות בינלאומיות

ראיון עם רפי אפלר, מנהל שכר והטבות בחברת פלאפון

משולחנה של עו"ד שחר פורת, אחראית על תחום תכניות תגמול הוניות לעובדים במחלקת המיסים של משרד עו"ד הרצוג פוקס נאמן

אודות סרטוגה ותמצית מפרסומי סרטוגה שהופצו לאחרונה


כולכם 
מוזמנים לכתוב, להגיב, לשאול ולתרום לשיח המקצועי

 


חידושי רגולציה בישראל - תזכיר חוק החברות (שכר בכירים בחברות ציבוריות)

 

בנובמבר 2010 פרסם משרד המשפטים תזכיר חוק שמטרתו להסדיר את נושא שכר הבכירים בחברות ציבוריות. תזכיר החוק מפורסם על רקע דיון מתמשך בעניין גובה של שכר הבכירים, אשר בעקבותיו מינתה הממשלה ועדת שרים לבחינת פערי השכר במשק.

 

הצעת החוק הנוכחית, אשר נועדה להוות נדבך משלים להצעת חוק החברות (תיקון מס' 12) (ייעול הממשל התאגידי), התש"ע-2010 (תיקון 12), מציעה לקבוע הליכי אישור מיוחדים לשכר הבכירים בחברות הציבוריות ולקבוע הוראות שמטרתן להסדיר את מבנה השכר של נושאי משרה בחברות ציבוריות.

 

ההצעה מבוססת על בחינת הסדרים הקיימים במדינות אחרות. מהניתוח שנעשה על ידי הועדה עלה כי בעולם, קביעת השכר הבכירים בחברות ציבוריות לא נעשית באמצעות התערבות ישירה של המחוקק בגובה השכר, אלא באמצעות התערבות עקיפה במנגנוני קבלת החלטות. ההצעה מאמצת דרך פעולה זו.

 

המשך


   

 

 
מחקר של הרשות לניירות ערך בנושא  שכר בכירים 2003 – 2009

 

ועדת נאמן, אשר המלצותיה תוארו לעיל, ביססה את מסקנותיה, בין היתר על מחקר שנערך על ידי הרשות לניירות ערך בנושא שכר מנהלים בכירים בחברות ישראליות אשר מניותיהן נסחרו בבורסה לניירות ערך בתל –אביב בשנים 2003 – 2009.

 

המחקר כולל תיאור של השתנות שכר המנהלים הבכירים בישראל, בשנים 2003- 2009, השוואה של שכר המנהלים הבכירים בישראל לשכר המנהלים הבכירים במדינות אחרות בעולם וניתוח של המתאם בין שכר המנהלים הבכירים לבין הביצועים, מבנה הבעלות, הממשל התאגידי, מאפייני המנהל ושיוכה של החברה לקבוצות עסקיות. לבסוף, המחקר כולל גם ניתוח של דפוסי ההצבעה של משקיעים מוסדיים בהצעות תגמול.

 

המשך


 
 

Say-on-Pay – כך זה נעשה בארצות הברית

 

הצורך להתמודד עם סוגיית שכר המנהלים הבכירים אינה ייחודית לרגולטור הישראלי. כאמור, המלצות וועדת נאמן, נשענות בין היתר על הרגולציה בעולם. אחת הדוגמאות העדכניות לאופן שבו הרגולטור בעולם התמודד עם סוגיית שכר הבכירים הינה חוק המכונה חוק say on pay בארה"ב.

 

ב-21 ביולי 2010 נכנס לתוקף החוק Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act ("Dodd-Frank" ). החוק החדש הוסיף שלושה נושאים חדשים לחוק ניירות הערך האמריקאי:

א.      הצבעת בעלי מניות בנוגע לתגמול בכירים (say-on-pay)

ב.      תדירות ההצבעה בנוגע לתגמול בכירים

ג.       גילוי בנוגע ל"מצנחי זהב" הניתנים בקשר עם מיזוגים של חברות והצבעות של בעלי המניות לגביהם.

 

המשך


 

מבט על תגמול הוני – מחקר בינלאומי שנערך על ידי PwC

 

תכניות התגמול מבוססות הון מניות (אופציות למניות, מניות חסומות וכדומה) מהוות רכיב חשוב בתכניות תגמול למנהלים בכירים, אמצעי לתמרוץ עובדים להשגת יעדי הטווח הארוך של החברה וכלי ליצירת מתאם בין האינטרסים של בעלי המניות לאלו של המנהלים והעובדים. עם זאת, בשנים האחרונות הושמעה ביקורת רבה כנגד השימוש בתכניות תגמול מבוססות הון והאפקטיביות שלהן. על רקע זה, PwC ערכה בשנת מחקר בינלאומי שמטרתו לבחון סוגיות שונות בקשר עם תכניות תגמול הוניות. להלן נושאים שונים העולים מתוך המחקר.

 

האם תגמול הוני שווה את מחירו?

מהמחקר שנערך עולה כי כ- 90% מהחברות שנבחנו מאמינות שתכניות התגמול ההוני משיגות את מטרתן ו"שוות" את עלותן. נתון זה מהווה ירידה לעומת תוצאותיו של מחקר דומה שנערך בשנת 2007.

 


 

מנהלי שכר והטבות מספרים לנו על הסוגיות והאתגרים עימם הם מתמודדים והפעם – ראיון עם רפי אפלר, מנהל תגמול והטבות בחברת פלאפון

 

 

רפי אפלר הוא מנהל התגמול וההטבות בחברת פלאפון מזה 4 שנים. במסגרת תפקידו הוא אחראי על גיבוש, ישום וניהול מדיניות השכר והתגמול בחברה. רפי הינו בעל תואר שני בהתנהגות ארגונית ותואר ראשון בכלכלה וניהול. לפני שהגיע לפלאפון שימש כמנהל התגמול בחברת שטראוס. שוחחנו עם רפי בשבוע האחרון של חודש ינואר וביקשנו ממנו לסכם בקצרה את שנת 2010 ולתאר את האתגרים העומדים בפנינו בשנת 2011.

 

המשך 


 

משולחנה של עו"ד שחר פורת - האחראית על תחום תכניות תגמול הוניות לעובדים במחלקת המיסים של משרד הרצוג פוקס נאמן

 

 

שיקולים רבים מנחים מעבידים ויחידים בבואם להגדיר את מערכת היחסים ביניהם ולקבוע את אופן ההתקשרות לצורך מתן שירותים. מחד יכול היחיד להיות עובד של החברה ומאידך קיימת אפשרות של התקשרות כנותן שירותים עצמאי, בין אם באופן אישי ובין באמצעות חברה בבעלות היחיד. שיקול מהותי מבחינתו של היחיד נותן השירות, אשר נשכח לעיתים על אף חשיבותו והיקפו הכספי, הינו השלכת מעמדו של היחיד על מיסוי תגמולים הוניים אשר עתיד היחיד לקבל מהחברה.

בעוד שתגמולים הוניים אשר מוענקים לעובדים זכאים תחת תנאים מסויימים להנות משיעורי מס מופחתים של עד כ 25%, תגמולים הוניים אשר מוענקים ליועצים נכללים לצרכי מס בתמורה הכוללת המשולמת ליועץ, לרבות חובת תשלום מע"מ על שווי התגמול ההוני.

המשך


 

תמצית מפרסומי Saratoga

 

אודות Saratoga

Saratoga הינה חברת בת של PwC. החברה היא אחת החברות המובילות בעולם בבניית מדדים לניתוח תפוקה, מאמץ ותשואה על ההשקעה בהון האנושי, מדידת ביצועי כוח האדם ומחקר ביצועים השוואתי.

Saratoga פיתחה כ- 1000 מדדים המכסים את כל הקשת של היבטי ההון האנושי בארגון. באמצעות מדדים אלו  Saratoga מסייעת לארגונים למדוד את ביצועיהם, לכמת את תרומתו של ההון האנושי, לבחון את הביצועים אל מול היעדים שהארגון הציב ולזהות הזדמנויות לשיפור. המדדים הללו מסייעים לארגונים:

·         לאתר אנשי מפתח

·         לאתר תחומים הדורשים שיפור.

·         לזהות מגמות בשוק בו פועל הארגון

·         לבנות מודלים עסקיים להשקעה בהון האנושי

·         להבין את יעילותה של מחלקת משאבי אנוש בארגון.

 

Saratoga אוספת נתונים מיותר מ- 10,000 ארגונים מענפים שונים ברחבי העולם. מאגר הנתונים של Saratoga מאפשר שליפת מידע רחב אודות ביצועים עסקיים, תפוקה, תגמול והתנהגות העובדים.

 

לפירוט נוסף אודות פעילותה של סרטוגה, אנא ראו את ההפניה הבאה:

http://www.saratogapwc.co.uk/index.html

http://www.pwchk.com/home/eng/hra_saratoga_aboutus.html

 

המשך 


 
 

בקרו באתר:

www.hrisrael.co.il

ירחון משאבי אנוש

הגיליון החדש


הניוזלטר משאבי אנוש ניהול השכר, יוצא לאור על ידי איוש פיתוח כישורי אנוש בע"מ מו"ל הירחון משאבי אנוש (1988), יוזמי ומארגני הכנסים השנתיים של מנהלי משאבי אנוש ומנהלי ההדרכה בישראל www.hrisrael.co.il
הניוזלטר מופץ חינם.
מנכ"לים משותפים:
עורכת: 
עורכת מקצועית:
שירות לקוחות:

עורכת תוכן וניהול האתר:

מודעות ופרסום באנרים במערכת:

נאוה אלדר: nava@hrisrael.co.il   חנוך סדן: chanoch@hrisrael.co.il
נאוה אלדר

הילי קריזלר: heelee.kriesler@il.pwc.com

סיגל ברק: sigal@hrisrael.co.il
מוריה מזור: hrinfo@hrisrael.co.il
 hrinfo@hrisrael.co.ilמען למכתבים: איוש פיתוח כישורי אנוש בע"מ
ת.ד. 3202 הרצליה, 46104
טלפון (רב קווי) 09-7464264

כל הזכויות שמורות©  שמירה על פרטיות
Powered by Artvision | Truppo Websites