בשיתוף עם מחלקת תגמול מנהלים ועובדים, קבוצת הייעוץ, PwC Israel

 

 

 

מרץ 2011
גיליון מס'  1


 

www.hrisrael.co.il

 

 

זכויות יוצרים - NEWSLETTER ניהול השכר


משאבי אנוש ניהול השכר הינו ניוזלטר שמופץ חינם.
המאמרים והכתבות ב - newsletter ניהול השכר הם יצירות ברות זכות הגנה לפי חוק ופקודת זכות יוצרים.

הנ"ל גם חל במלואו על מידע, מאמר וכל כיו"ב שנמצא באתרים אחרים כגון: אתר חשבים - HPS או MIT או מנפאואר או מידות ועוד... שהניוזלטר מאפשר להכנס עליהם.

המוציא לאור והמחבר, יחד, הם אלה שרשאים להתיר פרסום יצירה ספרותית כאמור מחוץ ל - newsletter ניהול השכר. רואים זכות יוצרים ביצירה הקיבוצית או ביצירה הספרותית כאמור כאילו הופרה על ידי אדם ו/ או תאגיד, אם שלא בהסכמת בעל זכות היוצרים הוא עושה או עשה מעשה שהזכות היחידה לעשייתו, נתונה לבעל זכות היוצרים.

מותר להדפיס לשימוש אישי בלבד, לקריאה, למטרת לימודים.
מותר ורצוי להעביר לחבר / עמית, לקריאה בלבד.

חל איסור מוחלט על עשיית שימוש מסחרי כלשהו במאמרים, או שימוש המשרת מטרות מסחריות בכל מדיה שהיא (כתובה או אלקטרונית).

© כל הזכויות שמורות למו"ל חל גם על העיצוב והאיורים!!!

 
 
Powered by Artvision | Truppo Websites