2011

www.hrisrael.co.il

 

 

עמיתים יקרים,

זה לא שעכשיו נזכרנו! פשוט, נוצרו התנאים והמחויבות להבטחת רציפות המידע והידע.

תוסיפו לזה את הקצב , הכמעט בלתי נסבל, של שינויים בתחום ואת הקושי האמיתי של כולנו, להבין ברזי עולם הביטוח הפנסיוני והביטוח בכלל והרי לכם הנוסחה שהולידה את הניוזלטר החדש.

קבוצת  עדיף תקשורת, שהתמחותה בהסברת עולמות הפנסיה והביטוח נאותה להעמיד לשירותנו – לשירות מנהלי משאבי אנוש – את מיטב הידע והמומחיות לצד היכולת להסבירם בשפה פשוטה, במטרה לסייע לכולנו להדביק את קצב השינויים תוך למידתם והבנתם.

אנו מקווים, שבכך נעמיד לשירותכם, מנהלי משאבי אנוש – ידע חיוני נוסף ומועיל.

תודתנו לקבוצת עדיף תקשורת ולמנכ"ל עופר נוריאל ולכל הכותבים.

                                                      שלכם

נאוה אלדר


מה בגיליון

לא קיימת מניעה חוקית לחברות הביטוח לאשר למבוטחים להגדיל פרמיות בפוליסות בעלות מקדם קצבה קבוע ואף לחדש פוליסות "מסולקות" מאת: עו"ד ירון טבצ'ניק

האם קרנות ההשתלמות יחליפו את קופות הגמל ההוניות? מאת: מערכת עדיף

חוב של מעביד לקופת גמל ואחריות הקופה מאת: עו"ד אלון זילברשץ

האם ניתן למכור חלק מזכויות הפנסיה? מאת: עו"ד ירון טבצ'ניק

האופטימיות מזיקה לחיסכון הפנסיוני מאת: מערכת עדיף

זכות בחירת הסוכן בעד – נגד מאת: מערכת עדיף


כולכם 
מוזמנים לכתוב, להגיב, לשאול ולתרום לשיח המקצועי
 

לא קיימת מניעה חוקית לחברות הביטוח לאשר למבוטחים להגדיל פרמיות בפוליסות בעלות מקדם קצבה קבוע ואף לחדש פוליסות "מסולקות"

 

 

email לכותב/ת

מאת: עו"ד ירון טבצ'ניק


עו"ד ירון טבצ'ניק הוא בעל משרד עורכי דין המתמחים בדיני פנסיה ורגולציה.


קיימת תופעה בקרב מבוטחים בעלי פוליסות מלפני יוני 2001 עם "מקדם קצבה קבוע", המבקשים לחדשם או להגדיל את ההפרשות בהן, ואשר בקשותיהם מתקבלות בסירוב מצד חברות הביטוח כתוצאה משינוי סטאטוס של המבוטח. לרוב, פוליסות אלו הן פוליסות טובות יותר באופן משמעותי מפוליסות שמונפקות לאחר יוני 2001. "מקדם קצבה קבוע" הוא למעשה נוסחה המאפשרת לדעת מראש מהו שיעור הקצבה שהמבוטח יקבל גם עם עליית תוחלת החיים ללא יכולת שינוי מצד חברת הביטוח.

 

התופעה ידועה שנים רבות לאנשי המקצוע בתחום ומבוטחים שביקשו להגדיל או לחדש פוליסה נענו בתירוצים שונים ובהם, "נמצא כי לא ניתן לחדשה מאחר ועפ"י התקנות, ניתן היה לחדש אותה בטווח של שנה מיום סילוקה...". במילים אחרות, חברת הביטוח, לכאורה, מטעה את המבוטח באומרה של-פי התקנות הדבר אינו אפשרי.

 

לאור התופעה, פנה משרד עורכי הדין ירון טבצ'ניק, המתמחה בדיני פנסיה, בתאריך 15.9.10 למפקח על הביטוח בפניות רבות לצורך מתן הבהרות בעניין, ולאחר חלופת מכתבים ענפה התקבלה תשובה בתאריך8.5.11 בעניין. מתשובת המפקח עולה, כי התשובות של חברות הביטוח אינן נכונות שכן עמדת המפקח היא "שלא קיימת מניעה חוקית מחברות הביטוח לאשר למבוטחים, בפוליסות שאליהם נוגעת פנייתך, את הגדלת הפרמיה בהתאם לשינוי ההכנסה. עם זאת, ההחלטה בעניין נתונה בידי חברת הביטוח, שכן הגדלת הפרמיה עלולה להגדיל את התחייבויותיה של החברה ובהתאם, את הסיכון המוטל עליה".

 

"תשובת המפקח הינה חד-משמעית ואינה מבחינה בין פוליסות שכירים לבין פוליסות עצמאיים. המלצתנו היא להתמקח עם חברת הביטוח גם בפוליסות שסולקו זה מכבר, ובתוך כך לשפר את קצבת הפנסיה באופן משמעותי", אומר עוה"ד ירון טבצ'ניק. 


  

 

האם קרנות ההשתלמות יחליפו את קופות הגמל ההוניות?

 

 

 

מאת: מערכת עדיף

 

הצעת חוק חדשה תעודד להמשיך ולהפקיד לקרן השתלמות עד 15 שנים מפתיחתה | כמו כן, יותר לשכירים להפקיד באופן עצמאי ללא הפקדה מצד המעסיק | יו"ר איגוד קופו"ג: "מדובר בתיקון עוול היסטורי"

 

הצעת חוק חדשה מרחיבה את הטבות המס שניתנות בקרנות השתלמות, ומאפשרת גם לשכירים להפקיד לקרן השתלמות באופן עצמאי, ללא הפקדה של המעסיק.
כמו כן, ינתן תמריץ להשאיר את הכסף בקרנות ההשתלמות לתקופה של 15 שנה, וכך לעודד חיסכון הוני ארוך טווח במקומן של קופות הגמל, שהפכו למכשיר קצבתי וכמעט שלא זוכות להפקדות חדשות מאז כניסת תיקון 3 לתוקף.
על פי ההצעה, מי שימשיך להפקיד כסף לקה"ל לאחר הפיכת הקרן לנזילה בתום שש שנים מההפקדה הראשונה, ולא ימשוך את הכסף במשך תשע שנים נוספות, יזכה להטבת מס של 35% על ההפקדות לקרן בתקופה זו. מי שימשוך את הכסף לפני תום 15 השנה, יחזיר את הטבת המס.
כאמור, אחד מהשינויים המשמעותיים שמציע החוק, הוא מתן אפשרות לשכירים להפקיד לקרן השתלמות לעצמאים, ללא הפקדות מצד המעסיק. "הדבר בא לתקן עוול צרכני וחברתי היסטורי",

 

 אמר יאיר אהרוני, יו"ר איגוד קופות הגמל.


לשכירים יותר להפריש באופן עצמאי לקרן עד לגובה ההפקדה המוטבת לה היו זכאים אילו המעסיק היה מפריש עבורם לקרן השתלמות, וליהנות מהטבת זיכוי בגין הפרשותיהם לאחר שש שנות הפקדה לקרן.
נשאלת השאלה מה תהיה עמדת האוצר להצעה, שכן יש לה השלכות תקציביות. "העלות מוערכת בשנה הראשונה בעשרות מיליוני שקלים", אומר אהרוני, אך מבקש להזכיר את הטבות המס שהאוצר לא שילם לעמיתים עם הירידה בהפקדות לקופות הגמל.
"להערכתנו, האוצר חסך הטבות מס של מאות מיליוני שקלים על הכספים שלא הופקדו לגמל", הוא אומר. לדבריו, הירידה בהיקף ההפקדות השנתי מאז ועדת בכר עומד על כ-3-4 מיליארד שקל. "תחשוב מה משמעות המספר הזה בהטבות מס של 35%", הוסיף אהרוני.


 

 

חוב של מעביד לקופת גמל ואחריות הקופה

 

 

מאת: עו"ד אלון זילברשץ 


בעקבות תביעה יצוגית שהוגשה לאחרונה בנושא, סוקר עו"ד זילברשץ את המצב החוקי

 

סעיף 19 א' לחוק הגנת השכר , התשי"ח – 1958 מסדיר את חלוקת האחריות והתחייבויות המעביד וקופת הגמל, במקרה שתשלום שחייב המעביד לקופת גמל לא שולם במועדו. הכוונה לתשלומים שחייב המעביד להפקיד בקופת גמל על פי הדין או על פי חוזה עבודה, הן חלק המעביד והן חלק העובד. יודגש שחובת תשלום חלק העובד חלה אף היא על המעביד כאשר הכסף מנוכה על ידי העובד מהשכר.

ההוראה הכללית והפותחת את הסעיף האמור קובעת כי סכומים כאמור ייחשבו כשכר מולן, אם לא שולמו בתוך 21 ימים מהיום שבו רואים כמולן את השכר שבגינו מבוצעים התשלומים – כלומר ביום האחרון לחודש שלאחר החודש שעבורו משולם השכר. פיצויי הלנת שכר הם גבוהים במיוחד.
המשך...


 

 

האם ניתן למכור חלק מזכויות הפנסיה?

 

 

email לכותב/ת

מאת: עו"ד ירון טבצ'ניק


עו"ד ירון טבצ'ניק הוא בעל משרד עורכי דין המתמחים בדיני פנסיה ורגולציה.


פסיקת בית המשפט העליון בעניינו של גמלאי משרות המדינה מצביעה על אפשרות כי תיקון 3 פגע בזכויות יסוד | יתכן וזכות הקניין גוברת על תיקון 3

 

בבית המשפט העליון דן בבקשתו של חוסך, אשר היה משך שנים רבות עובד מדינה והגיע לגיל פרישה כשהוא זכאי לפנסיה תקציבית. הגמלאי ביקש הלוואה מחברת ביטוח ומנגד התחייב להעביר עליה ישירות מידי חודש, בהוראת קבע, סכום משיעור הפנסיה המגיעה לו.

 

בית המשפט השלום קבע, כי יש לכבד את שאיפתו של אדם להשתמש במשאביו כפי שהוא רואה לנכון, אך ראוי שיעשה זאת בהתאם לחוק שירות המדינה (גמלאות), המאזן באופן מידתי בין אינטרס המדינה להגן על הגמלאי מפני שיקולים כלכליים מוטעים, לבין זכותו של הגמלאי לעשות בקניינו כבשלו.

 המשך...


 

  

 

 

האופטימיות מזיקה לחיסכון הפנסיוני

 

 

מאת: מערכת עדיף


ההחלטה על חיסכון לגיל פרישה מצריכה רמות גבוהות יותר מאי פעם של תחכום פיננסי │ הרתיעה מהנושא יוצרת קבלת החלטות שרירותית מצב של תת-חיסכון וחושפת את משקי הבית לסיכון רמת חייהם לאחר הפרישה │ בישראל תחולת העוני של קשישים היא מהגבוהות בעולם המערבי ועומדת על כ- 22.7%

 

רוב מוחלט של כ- 99% בעלי החיסכון הפנסיוני רואים בממשלה כאחראית לשמור בעבורם על רמת חיים סבירה עם פרישתם לגמלאות. כך עולה ממחקר, שנערך לאחרונה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ואשר נועד להציע דרך להשפיע על התנהגות החיסכון של הפרטים, באמצעות השפעה על עמדותיהם ביחס לתכנון פרישה.

 

המחקר נערך על ידי המסטרנטית רוית רובינשטיין, בהנחיית ד"ר חיים קידר-לוי ופרופ' אורי בן-ציון, בפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר באוניברסיטה. במסגרת המחקר נערך בקיץ 2010 סקר, בקרב 250 נשאלים, אשר בדק את עמדותיהם בשאלת האחריות לרווחת חייהם לאחר הפרישה.

  

המשך...


  

  

 


זכות בחירת הסוכן בעד – נגד

 

 

מאת: מערכת עדיף


עו"ד אלון זילברשץ בוחן את שאלת זכות העובד למנות לעצמו סוכן וטוען כי היא קיימת כבר הלכה למעשה על פי חוק הקניין │זאב חושינסקי תומך באופן עקרוני במתן חופש הבחירה לעובד אך מדגיש את הצורך לוודא כי המהלך ניתן ליישום וכי לא יווצר כאוס

 

הסעיף המהותי הראשון מתוך הרפורמה להגברת התחרות בענף הפנסיוני, עליה הכריז האוצר בנובמבר האחרון, שאמור להיות מטופל החודש, הוא מתן זכות לעובד לבחור את סוכן הביטוח שינהל עבורו את החיסכון הפנסיוני. אישור הסעיף ברפורמה ישפיע על גורמים רבים המצויים במשוואת החיסכון הפנסיוני בהם סוכנים, מנהלי ההסדרים וחברות הביטוח שמרבית סוכנויות ההסדר נמצאות בבעלותם. מתן הבחירה בידי החוסך מערערת את מעמדם של מנהלי ההסדרים במקומות העבודה שם זכו עד כה לבלעדיות בניהול חסכונות העובדים. כמו כן יש לסעיף השפעה על המעסיקים, בעיקר הגדולים בהם, אשר יאלצו להתמודד עם מערכת דיווח וסליקה סבוכה יותר. השאלה העומדת כיום על הפרק היא מה תהיה מידת הפגיעה במנהלי ההסדרים ובמעסיקים ומשמעותה אל מול זכותו של היחיד לבחור מי ינהל עבורו את תוכניות החיסכון שלו.

 המשך...


  

  

 

 
 

בקרו באתר:

www.hrisrael.co.il

ירחון משאבי אנוש

הגיליון החדש


הניוזלטר משאבי אנוש ביטוח ופנסיה, יוצא לאור על ידי איוש פיתוח כישורי אנוש בע"מ מו"ל הירחון משאבי אנוש (1988), יוזמי ומארגני הכנסים השנתיים של מנהלי משאבי אנוש ומנהלי ההדרכה בישראל www.hrisrael.co.il
הניוזלטר בשיתוף עם קבוצת עדיף תקשורת מופץ חינם.

מנכ"לים משותפים:
עורכת: 

עורך מקצועי:
גרפיקה:
שירות לקוחות:

מחשוב ודיוור:
מודעות ופרסום בנרים במערכת:

נאוה אלדר: nava@hrisrael.co.il   חנוך סדן: chanoch@hrisrael.co.il
נאוה אלדר

מיקי יקואל: Miki@anet.co.il
ארטויז'ן
סיגל ברק: sigal@hrisrael.co.il
אילן רהב
: ilan@hrisrael.co.il
 hrinfo@hrisrael.co.il

מען למכתבים: איוש פיתוח כישורי אנוש בע"מ
ת.ד. 3202 הרצליה, 46104
טלפון (רב קווי) 09-7464264

כל הזכויות שמורות ©  שמירה על פרטיות
Powered by Artvision | Truppo Websites