2011

www.hrisrael.co.il

 

הניוזלטר מופץ חינם בדיוור ישיר ל - 10500 נמענים בהם: סמנכ"לי ומנהלי משאבי אנוש וכל בעלי התפקידים במחלקות ה - HR: מנהלי פיתוח מנהלים, מנהלי הגיוס, השימור, הפיתוח הארגוני ועוד...
בכל גיליון מידע רלוונטי וחיוני ומאמרים חדשים ומעניינים בנושאים אקטואליים!

אם הנכם נתקלים בקושי כלשהו במילוי הטופס נא לשלוח מייל
או להתקשר למוריה 09-7464264

טופס הרשמה לניוזלטר ביטוח ופנסיה

נא למלא הפרטים שלהלן:

* משפחה ושם
שם הארגון
תפקיד בארגון
כתובת לדואר רגיל
מיקוד
* טלפונים בארגון
טלפון נייד
פקס
* כתובת דוא''ל
כתובת בית
כתובת דואר רגיל
מיקוד
טלפון
טלפון נייד
פקס
כתובת דוא"ל

 

 

 

לתשומת ליבכם!

הרישום לניוזלטר ביטוח ופנסיה משמעו הסכמתכם לקבל מאתנו דברי דוא"ל.

בכל מקרה, הנכם מוזמנים להקליק הסרה ו / או למלא טופס שבו אתם מציינים איזה דיוורים אתם רוצים לקבל ואיזה לא. (דוא"ל פרסומת ו / או דוא"ל מקצועי).

 

 

הניוזלטר משאבי אנוש ביטוח ופנסיה, יוצא לאור על ידי איוש פיתוח כישורי אנוש בע"מ מו"ל הירחון משאבי אנוש (1988), יוזמי ומארגני הכנסים השנתיים של מנהלי משאבי אנוש ומנהלי ההדרכה בישראל www.hrisrael.co.il
הניוזלטר בשיתוף עם קבוצת עדיף תקשורת מופץ חינם.

מנכ"לים משותפים:
עורכת: 

עורך מקצועי:
גרפיקה:
שירות לקוחות:

מחשוב ודיוור:
מודעות ופרסום בנרים במערכת:

נאוה אלדר: nava@hrisrael.co.il   חנוך סדן: chanoch@hrisrael.co.il
נאוה אלדר

מיקי יקואל: Miki@anet.co.il
ארטויז'ן
סיגל ברק: sigal@hrisrael.co.il
אילן רהב
: ilan@hrisrael.co.il
 hrinfo@hrisrael.co.il

מען למכתבים: איוש פיתוח כישורי אנוש בע"מ
ת.ד. 3202 הרצליה, 46104
טלפון (רב קווי) 09-7464264

כל הזכויות שמורות ©  שמירה על פרטיות
Powered by Artvision | Truppo Websites