2011

www.hrisrael.co.il

 

 

 

 

 

 

זכויות יוצרים - NEWSLETTER ביטוח ופנסיה


משאבי אנוש ביטוח ופנסיה הינו ניוזלטר שמופץ חינם.
המאמרים והכתבות ב - newsletter ביטוח ופנסיה הם יצירות ברות זכות הגנה לפי חוק ופקודת זכות יוצרים.

הנ"ל גם חל במלואו על מידע, מאמר וכל כיו"ב שנמצא באתרים אחרים כגון: אתר חשבים - HPS או MIT או מנפאואר או מידות ועוד... שהניוזלטר מאפשר להכנס עליהם.

המוציא לאור והמחבר, יחד, הם אלה שרשאים להתיר פרסום יצירה ספרותית כאמור מחוץ ל - newsletter ביטוח ופנסיה. רואים זכות יוצרים ביצירה הקיבוצית או ביצירה הספרותית כאמור כאילו הופרה על ידי אדם ו/ או תאגיד, אם שלא בהסכמת בעל זכות היוצרים הוא עושה או עשה מעשה שהזכות היחידה לעשייתו, נתונה לבעל זכות היוצרים.

מותר להדפיס לשימוש אישי בלבד, לקריאה, למטרת לימודים.
מותר ורצוי להעביר לחבר / עמית, לקריאה בלבד.

חל איסור מוחלט על עשיית שימוש מסחרי כלשהו במאמרים, או שימוש המשרת מטרות מסחריות בכל מדיה שהיא (כתובה או אלקטרונית).

© כל הזכויות שמורות למו"ל חל גם על העיצוב והאיורים!!!

 

 

הניוזלטר משאבי אנוש ביטוח ופנסיה, יוצא לאור על ידי איוש פיתוח כישורי אנוש בע"מ מו"ל הירחון משאבי אנוש (1988), יוזמי ומארגני הכנסים השנתיים של מנהלי משאבי אנוש ומנהלי ההדרכה בישראל www.hrisrael.co.il
הניוזלטר בשיתוף עם קבוצת עדיף תקשורת מופץ חינם.

מנכ"לים משותפים:
עורכת: 

עורך מקצועי:
גרפיקה:
שירות לקוחות:

מחשוב ודיוור:
מודעות ופרסום בנרים במערכת:

נאוה אלדר: nava@hrisrael.co.il   חנוך סדן: chanoch@hrisrael.co.il
נאוה אלדר

מיקי יקואל: Miki@anet.co.il
ארטויז'ן
סיגל ברק: sigal@hrisrael.co.il
אילן רהב
: ilan@hrisrael.co.il
 hrinfo@hrisrael.co.il

מען למכתבים: איוש פיתוח כישורי אנוש בע"מ
ת.ד. 3202 הרצליה, 46104
טלפון (רב קווי) 09-7464264

כל הזכויות שמורות ©  שמירה על פרטיות
Powered by Artvision | Truppo Websites