Always doing something new for the future


Be Connected to HR News HR Professionals and HR Professionalism

 

 

 

 

אתר כנס ההדרכה עלה לאוויר

לכניסה


SAVE THE DATE:

 

הכנס השנתי ה - 23 לניהול משאבי אנוש בישראל

6, 7 בדצמבר 2011

 

יו"ר הכנס: איקה אברבנאל Corporate VP HR & Chief Integration Officer, טבע תעשיות פרמצבטיות.

 

בקרוב קול קורא


 

הליכתו של ענק בקול דממה דקה

לזכרו של דר' אלי גולדרט

 

 

 

מאת: אלי שרגנהיים

  

האם יש לנו בישראל די ענקי רוח שנוכל פשוט לוותר על אחד? ב-11 ליוני נפטר דר' אליהו משה גולדרט, מגדולי המחדשים בתחום הניהול בעולם, ולדעתי הגדול מכולם. ישראל שתקה. היו מספר מודעות אבל ודה-מרקר אפילו פרסם ידיעה. האמרה "אין נביא בעירו" מתקיימת בנו בגדול וזה לא עושה לנו טוב.

 

דר' אלי גולדרט, מחבר הספר המפורסם 'המטרה', היה ענק רוחני במלוא מובן המילה בשני תחומים שונים, אך קשורים האחד עם השני: פיתוח גישת הניהול הידועה בשם "תורת האילוצים" ויכולתו להשפיע על אנשים להוציא יותר מעצמם. 

 

כממציא גישה ניהולית מעשית ואפקטיבית הוא השפיע על מספר עצום של ארגונים, כולל ארגוני ענק של מיליארדי דולרים מכירות בשנה, להשיג יותר ממטרתם. לעיתים הרבה יותר. מישנתו הניהולית של מי שבא מתחום הפיסיקה מאופיינת בשאיפה אדירה לפשטות, הגיון בריא, מיקוד תשומת הלב הניהולית וליצירת איחוד win-win ככלל מנחה בכל דיאלוג עיסקי. הבנתו את המציאות האי-ודאית משכה אותו להביע בבירור את אי-התועלת בתיחכום היתר. דווקא תכונה זו המדגישה פשטות יוצרת שאיפה להשגים גדולים הרבה יותר – כך שאף אחד לא יוכל לטעון שההשג אינו אלא תוצאה של תנודה סטטיסטית. ברוח זו ניתן להבין את כותרת ספרו "זה לא מזל" – להגיע להצלחה שאינה ניתנת לערעור. ספריו מומלצים ברוב הפקולטאות למינהל עסקים בעולם. לדאבוננו רק מספר קטן יחסית של מרצים מסוגל להתמודד עם גישה הנוגדת את השאיפה האקדמית לאופטימיזציה שגולדרט ותלמידיו רואים בה עורבא-פרח הקיימת אך ורק על הנייר. 

המשך


 

נפטר ד"ר אלי גולדרט – אבי "תורת האילוצים" ופורץ דרך בתורות הניהול

 

מאת: ד"ר מוטי נצר, יועץ בכיר לניהול משאבי אנוש ומרצה באוניברסיטאות ומכללות אקדמיות

 

ביום 12 ביוני 2011 הובא למנוחות ד"ר אלי גולדרט.

 

ד"ר אלי גולדרט (שהדוקטורט שלו הוא בכלל בפיסיקה) הוא אחד משני הישראליים  שהתפרסמו ברחבי העולם בתחום הייעוץ הניהולי ( היועץ השני הוא יצחק אדיג'ס).

 

גולדרט הוא אבי תורת הניהול לפי אילוצים (T.O.C-THEORY OF CONSTRAINT )

 

לדעתי, תרומתו לעולם הניהול זהה לתרומתו של גורו הניהול פיטר דרוקר אבי תורת הניהול לפי אילוצים (M.B.O) והיא נמצאת בשורה אחת לתרומתן של תורות הניהול: J.I.T , ו- .T.Q.M

 

את תורת הניהול לפי אילוצים הגה והתחיל בפיתוחה כבר בשנת 1978. תמציתה - היכולת של המנהל להתמקד בעיקר כמנהל וכארגון או כהגדרתו :"תעשה מה שאתה צריך לעשות", ו"תעשה את כל הדברים שמביאים לך תועלת".

המשך 


חובות המעסיק למניעה מראש של הטרדה מינית ופיצוי עובדים בגין אי נקיטת האמצעים הנדרשים

 

מאת: עו"ד עופר קצנשטיין 

 

      

 

(בעקבות פסק הדין בעניין: פלונית נ' פר"ח[i])

 

דומה, כי כיום כל מעסיק באשר הוא מודע לכך שחל איסור על הטרדה מינית במקום העבודה, ועל התנכלות הנובעת ממנה, וכי המדובר בעבירות ובעוולות אזרחיות המזכות את הנפגע/ת בפיצויי כספי. דומה גם, כי לכל הפחות רוב רובם של המעסיקים מודעים לחובות המוטלות עליהם בשלב שלאחר שהוגשה תלונה/שנודע להם אודות ההטרדה מינית או ההתנכלות.

ואולם, האם ידעתם, כי מוטלות על המעסיק חובות שונות אשר תכליתן הינה מניעה (מראש) של ההטרדה וההתנכלות? האם ידעתם, כי במידה והמעסיק לא יקיים את הוראות הדין שבנדון יוכל הנפגע/נפגעת לתבוע את מקום העבודה בגין אי מניעת ההטרדה/התנכלות[ii], במקביל ובנוסף לתביעתו/ה את המטריד/מתנכל?[i] סע 1853/07 (נצרת) פלונית נ' פר"ח פרוייקט חונכות מכון דוידסון (ניתן ביום 26.4.2011).

[ii] מעסיק אשר לא מקיים את החובה המוטלת עליו בדבר קביעת תקנון (ופרסומו), בית הדין האזורי לעבודה רשאי לפסוק כנגדו, כך נקבע בחוק, עד 50,000 ₪ (סכום שהתעדכן מאז פרסום החוק), וזאת ללא הוכחת נזק על ידי העובד/ת התובע/ת.

המשך


העסקת בני נוער בחופשת הקייץ

 

באדיבות: עו"ד רפי הולין, הולין - הדס, משרד עורכי דין.

  

לקראת תחילת חופשת הקיץ במוסדות החינוך מצאנו לנכון להפנות את תשומת לבכם לעיקר ההוראות המחייבות בכל הקשור להעסקת בני נוער, כלהלן:

 

1.         גיל עבודה מותר – ככלל, גיל המינימום להעסקה הוא 15 שנים. עם זאת, בתקופת חופשת לימודים רשמית מותר להעסיק נוער החל מגיל 14 שנים בעבודות קלות, אשר אין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו של הנער.

 

2.         פנקס עבודה – אין להעסיק נער ללא פנקס עבודה אשר הוצא על שמו על ידי שירות התעסוקה.

 

3.         בדיקה רפואית – נער המבקש לעבוד חייב להיבדק אצל רופא משפחה ולהביא אישור רפואי המתיר את העסקתו. ללא אישור כזה, לא ניתן להעסיק את הנער.

המשך


עודד ערמוני עו"ד - סקירת פסיקה

 

להלן פסקי דין של בתי הדין לעבודה, אשר התפרסמו בחודש החולף

המשך


זכויותיה של עובדת בהריון

 

מאת: עו"ד הילה פורת

 

 

 

איסור פיטורים - חל איסור על מעביד לפטר עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה, אלא בהיתר מאת שר התעשייה המסחר והתעסוקה ולא יותרו פיטורים כאמור אם הפיטורים הם בקשר להריון. הוראה זו חלה גם על עובדת קבועה וגם על עובדת ארעית או זמנית ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה 6 חודשים לפחות.

 

"פיטורים" – לרבות  אי חידוש חוזה לתקופה קצובה שהוא אחד מאלה:

1. חוזה לתקופה קצובה של 12 חודשים או יותר.

2. חוזה עבודה לתקופה קצובה הפחותה ב – 12 חודשים שהאריך או שחידש העסקה קודמת שהייתה סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה.

 המשך


 

פה ושם בעולם העבודה – מהפרשות לפנסיה ועד פרישה לפנסיה

 

מאת: עו"ד קרן שליט, נ. פינברג ושות', עורכי-דין ונוטריון

 

אנו מבקשים לעדכן אתכם, בסקירה קצרה, על הנעשה והמתחדש בתחום ההפרשות הסוציאליות לקראת פרישה והפרישה עצמה.

 

1.      כזכור חל במשק צו הרחבה הקובע הפרשות מינימום לפנסיה, באופן מדורג: השנה (2011) עומדות הפרשות המעביד על 3.33% לתגמולים ו-3.34% לפיצויים (ו-3.33% הפרשת העובד לתגמולים), בשנה הבאה (2012) תעמודנה ההפרשות על 4.16% לתגמולים ו-4.18% לפיצויים (ו-4.16% הפרשת העובד לתגמולים), ובשנת 2013 הן תגענה ל-10% - מחציתן לתגמולים ומחציתן לפיצויים (ו-5% הפרשת העובד לתגמולים); כל זאת מנתח השכר שגובהו עד גובה השכר הממוצע במשק, העומד כיום על כ- -.9,000 ש"ח ברוטו (ראו חוזר הלקוחות שלנו מינואר 2008).

 

המשך


בקרוב ניוזלטר ניהול השכר - הגיליון השני

 

 

לעיון בגיליון הראשון


 

 

 

 

"everybody pities the weak, jealosy you have to earn"

 

Arnold Shwaezenegger

 

 

 

 

 


לעיון בגיליונות קודמים של חדשות משאבי אנוש


קוראים יקרים! אם אינכם מעוניינים לקבל מכתב העת משאבי אנוש חדשות משאבי אנוש לחצו כאן
לתשומת לבכם! אתם יכולים ומוזמנים לסמן את התחומים שבהם אתם מעוניינים לקבל מאיתנו דוא"ל
מבקש להסיר את שמי מרשימת התפוצה שלכם לחלוטין - לחץ כאן
תודה רבה
 
 
http://www.hrpedia.co.il/
כתב העת משאבי אנוש - שנה 24
לפרטים על שירותי דיוור בטלפון רב קווי: 7464264 - 09
HUMAN RESOURCES MAGAZINE
כתובתנו: ת.ד. 3202 הרצליה, 46104
Powered by Artvision | Truppo Websites