בשיתוף עם מחלקת תגמול מנהלים ועובדים, קבוצת הייעוץ, PwC Israel

 

 

 

אוגוסט 2011
גיליון מס'  2


 

www.hrisrael.co.il

  

 

אנו שמחים להגיש לכם מידעון זה, המוקדש לסוגיות בתחום תגמול והטבות. מהיכרות מעמיקה עם המגמות העדכניות בתחום זה בישראל, אנו מבחינים בתקופה האחרונה במגמה של התמקצעות התחום והבנה של חברות שעליהן לשפר את אופן הניהול של הנושא.  

מטרתו של מידעון זה היא לסייע לחברי דירקטוריון, מנהלים בכירים ואנשי המקצוע בנושא תגמול והטבות להתעדכן במיטב הידע המקצועי והחידושים בתחום.  גיליון זה הינו השני בסדרה ובכוונתנו להפיץ גליון מדי רבעון.

בכל גליון נציג את מיטב הפרסומים בעולם ובישראל בנושא תגמול והטבות שליקטנו עבורכם בחודשים האחרונים,  מחקרים בתחום, מאמרים מקצועיים בנושאים רלוונטיים וכן ניתן במה לאנשי המקצוע בתחום – מנהלי שכר והטבות בארגונים, ויועצים מתחומים שונים – אשר יציגו פרקטיקות מובילות המיושמות בארגונים.

נשמח לקבל המלצות והצעות לנושאים שיכללו במידעונים הבאים.  

 

 

 

דבר העורך- הילי קריזלר, רו"ח, ראש מחלקת תגמול, קבוצת הייעוץ, Israel

 

 

תחום התגמול דורש הבנה רבת מימדים - הבנה מעמיקה בסוגיות פיננסיות ותקציביות, לימוד היעדים האסטרטגיים של הארגון ובחינת האופן שאלו מיתרגמים למדדים (KPI), הגורמים המשפיעים על הנעת עובדים ומגמות השוק בכל הקשור בשכר והטבות. למרות זאת, במקרים רבים, תהליכים בתחום השכר וההטבות נעשים במנותק מכל אלו ובאופן שאינו לוקח בחשבון חלק מהנושאים המוזכרים לעיל. במיוחד, הדבר בולט כאשר בוחנים את המתאם בין היעדים האסטרטגיים של הארגון לבין תכנית התגמול. בהחלט ניתן לומר שזהו אחד מהכשלים המרכזיים של תכניות תגמול רבות. כתוצאה מכך, נוצר בזבוז של משאבים ארגוניים מבלי להשיג את התוצאות המבוקשות. במקרים רבים, מחוסר בזמן ותשומת לב, תכניות תגמול משוכפלות שנה אחרי שנה, מבלי לבחון את האפקטיביות שלהן, מבלי להבין את הרגישות שלהן לנושאים שונים ומבלי להתאים אותן לשינויים המרכזיים שחלו ביעדי הארגון. מומלץ, כי הדיון במידת האפקטיביות של תכניות התגמול יעשה מדי רבעון עם דיון מעמיק יותר אחת לשנה, במועד בניית תכניות העבודה. על אנשי המקצוע בתחום מוטלת האחריות להסב את תשומת הלב של מקבלי ההחלטות הרלוונטיים, לשינויים הנדרשים בתכנית התגמול, על רקע שינויים בתכנית העבודה, ולבחון את מידת האפקטיביות והרגישות של תכנית התגמול הקיימת. אין תכנית תגמול מושלמת. מדי שנה, יש ללמוד מניסיון השנה החולפת, ולעדכן את תכנית התגמול בהתאם. תקופת הקיץ היא זמן מצוין לחשיבה מחודשת על נושאים אלו, למידה מהנסיון ומנסיונם של אחרים, ומחשבה על צעדי שיפור נדרשים. 


מה בגיליון

סקר של PwC UK העוסק בפרקטיקות העדכניות בהן נעשה שימוש בתוכניות תגמול בקרב החברות הגדולות בבריטניה (FTSE 100)

כתבה מאת שגית סלע גל - סמנכ"ל משאבי אנוש ב-Cal

סקירה אודות שינויים בחוקי עבודה והסכמי עבודה קיבוציים כלליים והשפעתם על מערכת השכר/ מאת ד"ר מוטי נצר

שני סקרים מאת WorldatWork העוסקים בנושא תגמול עובדים

סקרים של (American Institute of Certified Public Accountants) AICPA בנושא תוכניות תגמול של מנהלי הכספים

אודות סרטוגה ותמצית מפרסומי סרטוגה שהופצו לאחרונה


כולכם 
מוזמנים לכתוב, להגיב, לשאול ולתרום לשיח המקצועי

 


סקר שנערך על-ידי PwC UK בנושא תכניות תגמול בחברות הגדולות בבריטניה ( FTSE 100 )

 

הסקר עוסק בפרקטיקות העדכניות בכל הקשור לתגמול חברי ההנהלה בחברות הגדולות בבריטניה ( FTSE 100 ).

מממצאי הסקר עולה, כי בשנת 2010 חלה עליה במענק השנתי כאחוז משכר הבסיס, בהשוואה לנתוני 2009, כאשר המענק ששולם בשנת 2010 להנהלה הבכירה היווה כ- 70% מהמענק המקסימאלי האפשרי.

 

 

 

 

על-פי ממצאי הסקר, השילוב של מדדים פיננסיים, מדדים לא פיננסיים ומדדים אישיים היה השילוב הנפוץ ביותר ששימש לקביעת המענק השנתי בשנת 2010. כמו כן, נמצא כי מבין המדדים הפיננסיים - רווח הוא המדד השכיח ביותר.

מניתוח תכניות התגמול לטווח ארוך, ניתן לראות כי PSP - Performance Share Plans הינה התכנית הנפוצה ביותר. במקום השני נמצא השילוב של תכנית מענק נדחה עם PSP.

 

 

(Total Shareholders Return - תשואה לבעלי המניות) TSR ו - Earning Per Share) EPS - רווח למניה) הינם מדדי ביצוע הנפוצים ביותר המשמשים לקביעת מענק נדחה. המדד הנפוץ ביותר בתכנית PSP הינו TSR (לבד או בשילוב עם מדד אחר כגון EPS) ובתכניות האופציות - EPS.

המשך


 

   

 

 
סמנכ"לי משאבי אנוש ומנהלי שכר והטבות מספרים לנו על הסוגיות והאתגרים עימם הם מתמודדים והפעם – כתבה מאת שגית סלע גל - סמנכ"ל משאבי אנוש ב-Cal (כרטיסי אשראי לישראל)  בנושא – 10 עקרונות למנהל משאבי אנוש בבניית תכנית תגמול כלל ארגונית

 

עקרון מספר 1: חיבור התכנית ליעדי על ארגוניים – יעדים עסקיים

עקרון מספר 2: Pay for Performance

עקרון מספר 3 : שקיפות – "מדדים חיים"

עקרון מספר 4: תכנית כלל ארגונית

עקרון מספר 5: הקשר בין יעדים אישיים למדדי על ארגוניים או "כיצד אני משפיע על התוצאות.."

עקרון מספר 6: ככל שהדרג בכיר יותר כך משקל מדדי החברה משפיע יותר על התוצאות

עקרון מספר 7: איזון בין יעדים עסקיים לבין הערכת ביצועי העובד

עקרון מספר 8: "לא לשים את כל הביצים בסל אחד.."

עקרון מספר 9: "לא תקשרת לא עשית.."

עקרון מספר 10: בחירת גוף מקצועי מלווה

 המשך


 
 

מאמר העוסק בשינויים בחוקי עבודה והסכמי עבודה קיבוציים כלליים והשפעתם על מערכת השכר/ מאת ד"ר מוטי נצר

 

 

המאמר דן בנושאים הבאים:

1.       עדכון שכר מינימום

2.       עדכון דמי הבראה

3.       הצעת חוק הגנת השכר – ניכויים בעד פעילות רווחה

4.       הצעת חוק פיצויי פיטורים למתפטר

המשך


 

שני סקרים של WorldatWork העוסקים בנושא תגמול עובדים

 

 על-פי ממצאי הסקר שפורסם בספטמבר 2010, 80% מהחברות עושות שימוש בתגמול משתנה כחלק מחבילת התגמול של העובדים, כאשר 67% מהם משתמשות בתמריצים אישיים. מהסקר עולה, בין היתר, כי 73% מהחברות מבצעות קידומי שכר של העובדים בהתבסס על הערכה של ביצועי העובד מול מה שמקובל בתפקידו. רוב החברות (94%) מבצעות קידומי שכר עם התקדמותו של העובד בארגון.מניתוח מנגנוני התגמול מבוסס ביצועים עולה כי 65% מהחברות קושרות קידומי השכר להערכת ביצועים המבוססת על דירוג פורמאלי. מבין החברות המיישמות שיטה זו, 93% משתמשות ב-3 עד 5 קטגוריות.עוד נמצא, כי 58% מהחברות מבצעות התאמות לתכניות השכר על בסיס שנתי.

 

לסקר המלא 

 

סקר נוסף של WorldatWork שנערך באפריל 2011, עוסק בתכניות המענקים לעובדים. הסקר דן בארבעה סוגי המענקים - מענק חתימה, מענק מסוג "עובד מביא עובד", מענק חד פעמי ומענק השארות. ממצאי הסקר מעלים כי רק 9% מהארגונים מיישמים את כל סוגי המענקים, 40% מיישמים רק סוג אחד של מענק וב-15% מן הארגונים אין תכנית מענקים כלל.

בנוסף, עולה כי מענקי חתימה ומענקי השארות הכי פחות נפוצים בארגונים קטנים (מתחת למ-100 עובדים) והנפוצים ביותר בארגונים גדולים (מעל 20,000 עובדים). לשימוש במענקים חד פעמיים יש שכיחות יחסית זהה בקרב הארגונים מכל הגדלים. מענק חד פעמי ניתן בדרך כלל עבור הכרה מיוחדת (89%), מעל ומעבר (88%) והשלמת פרויקט (72%). רוב הארגונים ציינו שעובדים מתחת לדרג ההנהלה הבכירה זכאים למענקים חד פעמיים. 

 

לסקר המלא 


 

סקרים של (American Institute of Certified Public Accountants) AICPA בנושא תכניות תגמול של מנהלי הכספים

 

סקר העוסק במגמות בתכניות התגמול של מנהלי הכספים ומתמקד בעיקר בתכנית המענקים השנתית המבוססת על יעדי ביצוע.

החשיבות של הסקר היא ככלי להבנה כיצד חברות בעולם מתגמלות סמנכ"לי כספים – לאור האתגר המשמעותי העולה מהעובדה שבמקרים רבים, קיים קושי לתרגם את הביצועים שלהם למדדים כמותיים.

 

לסקר המלא

 

סקר נוסף שנערך על-ידי AICPA , המשווה את תכניות התגמול של מנהלי הכספים בשלוש מדינות – ארה"ב, גרמניה ואיטליה.

 

לסקר המלא


 

תמצית מפרסומי Saratoga

 

אודות Saratoga

Saratoga הינה חברת בת של PwC. החברה היא אחת החברות המובילות בעולם בבניית מדדים לניתוח תפוקה, מאמץ ותשואה על ההשקעה בהון האנושי, מדידת ביצועי כוח האדם ומחקר ביצועים השוואתי.

Saratoga פיתחה כ- 1000 מדדים המכסים את כל הקשת של היבטי ההון האנושי בארגון. באמצעות מדדים אלו  Saratoga מסייעת לארגונים למדוד את ביצועיהם, לכמת את תרומתו של ההון האנושי, לבחון את הביצועים אל מול היעדים שהארגון הציב ולזהות הזדמנויות לשיפור. המדדים הללו מסייעים לארגונים:

·         לאתר אנשי מפתח

·         לאתר תחומים הדורשים שיפור.

·         לזהות מגמות בשוק בו פועל הארגון

·         לבנות מודלים עסקיים להשקעה בהון האנושי

·         להבין את יעילותה של מחלקת משאבי אנוש בארגון.

 

Saratoga אוספת נתונים מיותר מ- 10,000 ארגונים מענפים שונים ברחבי העולם. מאגר הנתונים של Saratoga מאפשר שליפת מידע רחב אודות ביצועים עסקיים, תפוקה, תגמול והתנהגות העובדים.

 

לפירוט נוסף אודות פעילותה של סרטוגה, אנא ראו את ההפניה הבאה:

http://www.saratogapwc.co.uk/index.html

http://www.pwchk.com/home/eng/hra_saratoga_aboutus.html

 

המשך 


 
 

בקרו באתר:

www.hrisrael.co.il

ירחון משאבי אנוש

הגיליון החדש


הניוזלטר משאבי אנוש ניהול השכר, יוצא לאור על ידי איוש פיתוח כישורי אנוש בע"מ מו"ל הירחון משאבי אנוש (1988), יוזמי ומארגני הכנסים השנתיים של מנהלי משאבי אנוש ומנהלי ההדרכה בישראל www.hrisrael.co.il
הניוזלטר מופץ חינם.
מנכ"לים משותפים:
עורכת: 
עורכת מקצועית:
שירות לקוחות:

עורכת תוכן וניהול האתר:

מודעות ופרסום באנרים במערכת:

נאוה אלדר: nava@hrisrael.co.il   חנוך סדן: chanoch@hrisrael.co.il
נאוה אלדר

הילי קריזלר: heelee.kriesler@il.pwc.com

סיגל ברק: sigal@hrisrael.co.il
מוריה מזור: hrinfo@hrisrael.co.il
 hrinfo@hrisrael.co.ilמען למכתבים: איוש פיתוח כישורי אנוש בע"מ
ת.ד. 3202 הרצליה, 46104
טלפון (רב קווי) 09-7464264

כל הזכויות שמורות©  שמירה על פרטיות
Powered by Artvision | Truppo Websites