ראשי - יועצים לארגונים - פיתוח ארגוני
קוצ'יק יזמות ניהול וייעוץ בע"מ
טלפון: 036081615
סלולר: 0544243971
פקס: 036081614
כתובת: מגדל עזריאלי עגול קומה 38
עיר: תל אביב
מיקוד: 67021
אתר:
דואר אלקטרוני: yossi@kucik.co.ilאודות החברה

התחום האסטרטגי

אסטרטגיה ארגונית - גיבוש אסטרטגיה ועקרונות מרכזיים בפעילות הארגון.
מיזוגים ורכישות - ליווי, בדיקות, בחינות והצעות ליישום בתחום המשאב האנושי בתהליכי מיזוגים ורכישות : בחינה אסטרטגית, בדיקת נאותות,   תכנון אינטגרציה, תהליך היישום.
תהליכי הפרטה, שינויים ארגוניים ומבניים - היערכות, בחינת חלופות, דרכים למימוש וליווי הביצוע.
ניהול משברים - מתן סיוע כולל לארגונים ולחברות הנקלעים למשברים פתאומיים וחריפים. תחום יחסי עבודה ושכר.
מדיניות שכר ופנסיה - הגדרת אסטרטגיה, מטרות ויעדים, גיבוש ובחינת חלופות, ניתוח משמעויות, ליווי והובלת מו"מ.
 
תחום ניהול משאבי אנוש ופרוייקטים כלכליים

• בניית כלי מידע ניהוליים ממוחשבים בנושא יחסי העבודה
- עריכה וכתיבת אוגדן הסכמי עבודה המבוסס על הסכמים קיבוציים, הסכמים, הסדרים ונהלים. ערוך במתכונת מקובלת לחוקת עבודה ומסודר לפי נושאים.
בניית סימולצית שכר ובקרת שכר - מתן ייעוץ וליווי להגדרת דרישות תפעוליות, ייעוץ לאפשרויות רכישה, הטמעה והדרכה של מערכות מחשוב.
מבנה ארגוני ותיאורי תפקיד - גיבוש הצעות ובחינת חלופות למבנה ארגוני וכתיבת תאורי תפקידים.
נהלים - כתיבה, עריכה והטעמה של נוהלי עבודה.
ביצוע פרויקטים - במגוון נושאים כלכליים לסקטור העסקי.


מנהלים / יועצים מובילים:

יוסי קוצ'יק
גלעד דוויק
יוסי פנקובסקי

עדי ברמן 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

יום שלישי 12 נובמבר 2019

 

 

 

   RSS   |   דף הבית   |   יוצרים קשר   |   פרופיל החברה

 

 

איוש, פיתוח כישורי אנוש בע''מ 
יוזמי, מתכנני ומפיקי הכנסים השנתיים לניהול משאבי אנוש והדרכה בישראל
ת.ד. 4052 רעננה  4365716 טלפון: 09-7464264   פקס:09-7464266  דוא''ל:
info@hrisrael.co.il 
    © כל הזכויות שמורות


Powered by Artvision | Truppo Websites